homeclose

Daudzu gadu laikā, kamēr darbojos makšķerēšanas jomā, esmu publiskojis internetā neskaitāmus fotoattēlus par dažādām tēmām. Liela daļa no tiem ir ievietota albumos, taču tie visi ir izkaisīti internetā un nav viegli pieejami. Šajā lapā esmu centies visus albumus savākt vienkopus un padarīt ērti pieejamus tiešsaistē. Interneta albumos parasti ir izvietota attēlu apstrādāta un samazināta versija, taču, ja kādam rodas interese, manā rīcībā ir arī visi orģināli.

Mani fotoalbumi