« Tiem, kas raksta man … | Home | Sacensības kastingā… »

Sīkumi

Kā Satversmes tiesa pieiet, izskatot strīdīgus jautājumus, var redzēt iepazīstoties ar internetā izvietotu ST lēmumu.
ST savā sēdē ir izskatījusi lietu Nr. 2004-25-03 “Par Ministru kabineta 2002. gada15. janvāra noteikumu Nr. 27 “Noteikumi par upēm (upju posmiem), uz kurām zivju resursu aizsardzības nolūkā aizliegts būvēt un atjaunot hidroelektrostaciju aizsprostus un veidot jebkādus mehāniskus šķēršļus” 2.2. un 2.3. punkta atbilstību LatvijasRepublikas Satversmes 91. pantam”.

No 2005. gada spēkā arī šādi MK noteikumi par zvejas rīkiem (arī uz citiem rīkiem, kas paredzēti tiešai zivju resursu ieguvei), kuri ir atrasti ūdenstilpēs un to tiešā tuvumā, ja nav iespējams noskaidrot personu, kas ir izdarījusi administratīvo pārkāpumu.
- Valsts vides dienesta vai īpaši aizsargājamās dabas teritorijas adminis­trācijas vides valsts inspektors vai pašvaldības pilnvarota persona pārkāpuma vietā pieņem lēmumu par zvejas rīka iznīcināšanu šādos gadījumos:
-ja zvejas rīka realizācijai paredzamie izdevumi pārsniedz paredzamos ieņēmumus;
-ja zvejas rīka transportēšanas un glabāšanas izdevumi pārsniedz tā reālo vērtību.
Lēmumā iekļauj zvejas rīka aprakstu, norādi par tā atrašanas vietu, kā arī tā iznīcināšanas pamatojumu.
Nelikumīgi izmantotos zvejas rīkus iznīcina, sadedzinot vai padarot nelietojamus un nododot sadzīves atkritumu apsaimniekotājam.
 
01. 04. 2006.

  Seko jaunumiem FacebookKomentāru nav(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Personīgo informāciju saglabāt?
Informācija.Visi html tagi tiks dzēsti . Izņēmums ir <b> and <i>. Saiti var izveidot, komentārā ierakstot url vai e-pasta adresi.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.