« Reklāma | Home | Par makšķerēšanas not… »

Vēlreiz par dažiem copes jautājumiem

Komentārā, kuru šodien iesūtījis akm, ir skarts jautājums par MOSP vēstuli valsts sekretāru sanāksmei. Diemžēl, īsi akm nemācēju atbildēt, tāpēc šī ziņa.

Latvijā makšķerniekus vienojošas ir divas, kā saka, jumta organizācijas - MOSP un Latvijas makšķerēšanas sporta federācija (LMSF). Proti, visām biedrībām, kuru sastāvā ir individuāli biedri, lai realizētu savas intereses, ir dota iespēja būt par juridiskiem biedriem kādā jumta organizācijā. Tieši šādai kārtībai, kura paredz jebkura jautājuma izskatīšanu un virzīšanu caur jumta organizācijām, vajadzētu nodrošināt normālu sabiedrisko organizāciju un zināmā mērā arī individualo makšķernieku interešu pārstāvniecibu saskarē ar valdību un likumdevējiem.
Diemžēl, varas pārstāvju saskarsmē ar makšķernieku vidi trūkst konsekvences, arī "gudrākie" makšķernieki nereti rīkojas ar pseidodemokrātiskiem paņēmieniem un šo sistēmu cenšas apiet, izmantojot nekorektus paņēmienus, lai sasniegtu kādu subjektīvu mērķi. Visa rezultātā, likumdošanas un normatīvajos aktos, tai skaitā makšķerēšanas noteikumos nereti iespraucas juridiski neveikli vai nekorekti, dažreiz arī pēc būtības makšķernieku interesēm neatbilstoši formulējumi. Te var palīdzēt tikai dziļāka izpratne par makšķerēšanas sfēru gan varas pārstāvju, gan MOSP un LMSF pārstāvju vidū un daudzmaz konsekventa rīcība.

Zināma problēma ir tas, ka makšķernieka jēdziens publiskajā telpā ir pārāk izplūdis. Vēl jocīgāk ir, kad makšķerniekus sāk dalīt gaļeniekos un zivju saudzētājos. Tas ir absolūti subjektīvs un sadomāts dalījums. Tikpat labi zivju saudzētājus varētu dēvēt arī par zivju mocītājiem, kā to dažreiz praktizē makšķerēšanas oponenti.
Vienkāršojot šos jautājumus, pietiktu, ja kārtības labad mēs atcerētos divas principiālas lietas, kuras šī brīža diskusijās, manuprāt, nav pienācīgi izvērtētas. Bieži, lai uzsvērtu sava viedokļa nozīmīgumu, tiek skaļi reklamēts, - mēs pārstāvam makšķernieku intereses.
Manuprāt, par makškernieku sevi var saukt tikai tas, kuru interesē zivju medības un kurš ar tām nodarbojas. Protams, atbilstoši makškerēšanas noteikumiem. Juridiski pie mums makšķerēšanu dēvē par zivju ieguvi, pat tad, ja medījums tiek atlaists atpakaļ brīvā dabā. Inspektors, funkcionārs vai dabas draugs, kurš aprūpē zivju resursus, par makšķernieku sevi varētu dēvēt tikai, ja viņš pats, kā minēju, nodarbojas ar zivju ieguvi. Bet uzurpēt makšķernieku interešu pārstāvniecības tiesības var tikai, ja ir attiecīgas pilnvaras. Pie tam, lai izskaustu diletantismu, makšķernieku biedrībām būtu jābūt tām, kuras nosacīti profesionāli izvērtē un secina, kurš no individuālajiem biedriem un kādā apjomā tiek pilnvarots pārstāvēt kādas biedrības makšķernieku intereses. Līdzīgi ar pilnvarām rīkojas arī jumta organizācijas.

Otra tēma, kura tiek bieži cilāta un putrota, ir izpratne, ka nekas šodien nav bez maksas un katram, kas nodarbojas ar zivju medībām, ir jādod savs ieguldījums arī ūdeņu apsaimniekošanā. Proti, katram pakalpojumam, kuru sniedz ūdeņu īpašnieks, ir sava cena, pat ja process risinās valsts aprūpētos ūdeņos. Savu ieguldījumu vai maksu var realizēt dažādi, piemēram, ar savu darbu iesaistoties ūdeņu apsaimniekošanas pasākumos vai arī vienkārši apmaksājot saņemto pakalpojumu. Proti, iesaistoties personīgi vai ar savām finansēm. Diemžēl, par organizētu makšķernieku biedrību nopietnu saimniecisko darbību Latvijā nevaram runāt, tā joprojām ir bērnu autiņos un, ievērojot, ka konceptuāli tā netiek risināta, maz cerību, ka tuvākā laikā kaut kas varētu uzlaboties.
Panaivi man šķiet centieni padarīt noteikumus stingrākus, imitējot rūpes par zivīm, bet nepalielinot pārraugošo institūciju un ūdeņu apsaimniekotāju kapacitāti. Tāpat naivi ir cerēt uz plašāku klientu - makšķernieku iesaistīšanu šajā procesā, pretēji normāla makšķernieka interesēm ar striktākiem noteikumiem vēl vairāk ierobežojot lomu lielumu. Arī šajā jomā spēkā ir tirgus likumi - maz būs makšķernieku, vājas būs biedrības, maz būs līdzekļu ūdeņu apsaimniekošanai. Striktāku makšķerēšanas noteikumu iespaidu var prognozēt viennozīmīgi, - interese pret makšķerēšanu pašu mājās arvien straujāk samazināsies, kas novedīs pie tā, ka pie ūdeņiem paliks arvien vairāk to, kuri noteikumus nemaz nelasa. Tai skaitā maliķi, kuri no šī viedokļa ir vienkārši zagļi, kuri apzog ūdeņu saimniekus un, runājot ekonomiskos jēdzienos, sadārdzina normāliem makšķerniekiem saņemto pakalpojumu pašizmaksu. Savukārt licencētā makšķerēšana ir tikai kautrīgi centieni ievest kārtību vismaz tajās vietās, kur zivju krājumi tiek kaut kādā mērā apsaimniekoti vai visvairāk jūtīgi pret to ekspluatāciju.

Lasot vēstuli, man palika iespaids, ka vēstule ir par MIG darbību un nevis par MOSP. Pie tam var secināt, ka MIG darbībā valda savdabīga demokrātija. Ja esi iesaistījies MIG darbā, var neiesaistīties nevienā jumta organizācijā, kā to dara LMA. Var apiet jumta organizāciju, kā to dara MRK. Var piedalīties un, pieļauju, arī balsot katrs, kurš pieteicies MIG darbā, un balsojums tiks uzskatīts par makšķernieku viedokli. Protams, tā ir reāla iespēja tiem, kuri ignorē tiesiskos principus un iespēju iesaistīties procesu pirmsākumos, piemēram, MOSP darbībā, bet vēlas savu viedokli darīt zināmu uzreiz pašām varas virsotnēm. Taču MIG lēmumu kvalitāti tas var sarežģīt, jo seviški, attiecībā uz to pamatotību.

Jānis Stikuts (RMMB)

 
17. 08. 2015.

  Seko jaunumiem Facebookseventeen comments

Zvaigzne Zvaigzne - 19-08-’15 17:10

Mārtiņ, ko tu gaidīji, ka mani apmelosi un es paklausīgi tam piekritīšu?

Kā tu apgalvo, jā es zinu, ka LMA ir iesniedzis vairākus priekšlikumus. Pēdējos 16.06.2015 sagatavotos, kā rakstīju Bebram, izskatīja 13.08.2015 un sabiedrība par tiem nav diskutējusi. Tu mani apvainoji melos, ar norādi, ka MIG LMA priekšlikumus ir skatījis jau pirmajā sēdē.

Ja tev nav ko teikt, tad būtu paklusējis, tava pārliecinošā runa beidzas, kad fakti parāda prastas manipulācijas, tavā komentārā nav neviena fakta, tukši apgalvojumi un tu mani sauc par grafomānu.

Tā vietā lai atdzītu kļūdu, pārpratumu, darīsi visu lai tāpat citi pie tavām izdarībām būtu vainīgi, jo savādāk dižā kompetence zūd un izplēn pasaka par lielo melotāju Zvaigzni, kādu Jūs cenšaties 4 gadus uzturēt.

Jā makšķernieki tiešām cieš, tikai nevis no manis, bet no tādiem manipulatoriem, kā Grīnbergs un Balodis. Es taču labu laiku CL portalā nerakstīju, Jums bija citi uz ko gānīties.

M. Balodis M. Balodis - 19-08-’15 16:19

Šis arī ir apstiprinājums Kaspara Zvaigznes “sadarbībai”. Sēdē nav bijis, darba materiālus nav redzējis, bet visu zin :) Protams, ka prasīs protokols, protams, ka atskaites prasīs, pēc tam kasīsies, ka sēdes numerācija nav pareiza, ka kaut kās neatbilst :) Un iebildīs, ka visu prasīto nepiegādā bez maksas :)

Šai diskusijai nebūs turpinājuma, Kaspar, kasies cik gribi. Tie kuri grib strādāt kopā, tie strādā kopā. Bet tie, kuri grib kasīties – kasās. Katram savs.

Bet pēc būtības – LMA ir sniedzis vairākas noteikumus versijas, labojumus, priekšlikumus, un Kaspars tos visus labi zin, bet tēlo, ka runā pavisam par ko citu. Teātris, Kaspar. Arī par tiesām nesapņo, neviens tevi nekur nesūdzēs, tas būtu pārāk liels gods tev.

Es nerakstīšu šeit un netaisnošos šim melim. Dēl šādiem meļiem daudzi vairs netā neraksta un daudzi vairs neko negrib dzirdēt par makšķerēšanas noteikumu tēmu.

Aicinu lapas administratoru Stikuta kungu izvērtēt nepieciešamību šādu diskusiju uzturēt. Makšķerēšans organizācijas no šīm diskusijām tikai zaudē.
Ne asakas, kungi.

Zvaigzne Zvaigzne - 19-08-’15 15:39

Mārtiņ, būsim precīzi, jo kā saka …

13.08.2015 izskatīja daļu no LMA priekšlikumiem, kurus LMA iesniedza 16.06.2015 – tas ir fakts.

Tu apgalvo, ka es melojot, jo pirmajā MIG sēdē esot skatīti LMA priekšlikumi MN.

Pirmā MIG sēde notika 26.11.2014, kurā ievēlēja MIG vadītāju un pārstāvi padomē.
Pat ja uzskati ,ka pirmā bija tā sēde, kuras protokols ir ar Nr.1, pieejams https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/50/99/MIG_sedesprotokolsNr1.pdf
Ikviens var pārliecināties, par to par ko vienojāties un par ko spriedāt, un LMA priekšlikumi tie nebija.

Pat ja neņemam vērā neprecizitātes, vari paskaidrot kur un kad LMA atzinumā norādītos priekšlikumus kāds varēja izskatīt iepriekš, ja viņi tika no LMA puses sagatavoti un iesniegti uz 16.06.2015? Pēc 16.06.2015 ir bijusi viena MIG sēde, kurā šie priekšlikumi nav izskatīti.

Varbūt tomēr lai krāptu cilvēkus nevajag jaukt materiālus, ir priekšlikumi ko LMA iesniedza 2014.gadā, ir ko darba gaitā, kamēr nelikvidēja darba grupu un ir ko kopā ar atzinumu un ko izskatīja 13.08.2015 ZMZD sēdē.

Bet tas jau nav tik svarīgi, galvenais bija kaut ko sagrābstīt lai apvainotu Zvaigzni.

Ja sāk runāt precīzi, tad paliek fakti, kuri Jums tik ļoti nepatīk, jo tas neļauj spēlēties ar neinformētiem cilvēkiem, tāpēc arī Jūs saucat faktus, kas pieejama citās mājas lapās par ķengām, jo tas neļauj manipulēt un nesodīti apvainot citus.

Tāpēc, atvainojos, bet savus vārdus par melošanu, grafomāniju vari paturēt pie sevis un spēlēt savu teātri citur.

Mārtiņ Balodi, beidz mānīt cilvēkus un sāc sadarboties ar MRK, nevis rakstīt tukšus aicinājumus kurus ne mazākā mērā netaisies ievērot.

M. Balodis M. Balodis - 19-08-’15 14:10

Kaspars Zvaigzne melo šādi:

Bebram, zināšanai, atsevišķi LMA priekšlikumi tika skatīti 13.08.2015 un par tiem sabiedrība iepriekš nav diskutējusi.

Turpinu – tā ir parastā puspatiesība, jo LMA priekšlikumus MN skatīja MIG jau pirmajā sēdē.

Atvainojiet, tie, kuri vēl seko šīm sarakstēm, bet tiešām fiziski trūkst laika strīdēties profesionālu grafomānu Kasparu Zvaigzni.

Atkārtoju – visas biedrības ir laipni gaidītas MIG, arī MRK, arī LMA. MIG piedalījās arī cilvēki, kuri vēl tikai domā par iesaistīšanos sabiedriskā darbā.
Tas, kādas negācijas ar saviem rakstu plūdiem publiskā vidē rada Kaspars Zvaigzne nodara lielu ļaunumu mums visiem. Šī pseido jezga aizbiedē cilvēkus no līdzdalības, par kuras trūkumu pēc tam sūdzās pats jezgas autors. Ne visi spēj vairākus gadus pēc kārtas uzklausīt melus par savu darbu.

Skumjš fakts, Kaspar.

Zvaigzne Zvaigzne - 19-08-’15 13:29

Grīnbergs, es ļoti ceru, ka saņemsies un kaut ko arī līdz tiesai novedīsi, savādāk tāda tukša runāšana sanāk par 4 gadus ilgstošiem apmelojumiem, jo apmelojumu vienkārši nav, savukārt personu cieņu un godu aizskaroši izteicieni no Baloža un Tavas puses nav tālu jāmeklē un sakrātais var noderēt. Tas liecina tika par vienu, personīga nepatika un nekas vairāk, jo uz jautājumiem par to, ko Jūs darāt un kāpēc, atbildat ar to kādi mēs esot.

Attiecībā uz Zivju Fondu, es nezinu ko esi licis aprēķinos, teorētiskus vai praktiskus noteikumus, pabeigtu vai nepabeigtu ētikas kodeksu vai kā pats rakstīji makšķerniekiem tomēr vajadzīgs kaut kas cits – skaidrojošā grāmatiņa, kuru MOSP neizdošot, ja savlaicīgi nepieņems noteikumus. Varbūt tiec skaidrībā ar sevi un tad pārējiem mēģini iegalvot un skaidrot ko dari. Loģiska rīcība būtu, ja noteikumi būtu gatavi un lemtu kas saistībā ar tiem makšķerniekiem nepieciešams. Ja bija vēlme izdot savu kodeksu, tad tam arī projektu varējāt rakstīt, vēlams gan pašiem kodeksā rakstīto kādu laiku pacensties ievērot, jo izskatās, ka kodekss ir citiem, bet ne Jums pašiem paredzēts.

Es nezinu ko un kas ir sludinājis par ienaidniekiem, fakti ir vienkārši. Ņemot vērā, ka VMK bija uzsācis savas gaitas, bija doma priekš VMK noorganizēt tikšanos ar LMA struktūrvienību Mobilā brigāde, lai LMA padalītos praktiskā pieredzē gan par darbu, kas saistīts ar Makšķerēšanas un Zvejas noteikumu ievērošanas kontroli, kā arī par iespējām piesaistīt līdzfinansējumu. No piedāvājuma attiecies, pēc tam gan nekautrējies rakstīt, ka neesot uzķēries uz provokācijām un vēl visādas jaukas lietas. Par LMA neslavu sāki izplatīt, kad tev atteica, inspektoru apmācības kursus Ventspilī novadīt, jo projekta ietveros tas nebija plānots un finansējums tam piešķirts nebija, tevi tas gan neatturēja vēl ilgi šo LMA atteikumu pasniegt kā neobjektīvu atteikumu palīdzēt VMK.

Ar Birkovu, precizēšu LMA, ir elementāra informācijas apmaiņa un iespēja noskaidrot otras puses viedokli, tas arī viss, lai kā citi vēlās pasniegt. MRK nav LMA sastāvā vai LMA filiāle. Ir lietas kur domas atšķiras, ir kur sakrīt. Citiem vārdiem, tiek uzturēts pamats, elementāra cieņa, lai pastāvētu iespēja sadarbībai. Tas ir tas ko nespēj nodrošināt ne Grīnbergs, ne Balodis tai skaitā ar MRK.

Par MOSP man nekādi apmelojumi nav jādomā, attiecīgi ir jautājums par to kā kaut ko uztver un ka apzināti dēļ savas uztveres, izdomā kaut ko sliktu attiecībā pret LMA, ja pats atzinies, ka attiecībā uz LMA kaut ko sliktu velti, ja tev ir aizdomas, ka es ko sliktu par MOSP pateicis, to tu uzskati par pieaugušas personas rīcību?

Attiecībā par projektu Mums Rūp!, bija daži jautājumi, kur bija jārealizē projekts un kur tas tiek realizēts, par licencētās makšķerēšanas popularizēšanu, kāpēc maksa par dalību MOSP kausā bija jāiemaksā biedrības kontā kas nav sacensību organizators, vai tiešām projekts paredz apmaksāt valdes locekļiem dalību valdes sēdēs, vienkārši jautājumi, kas interesē cilvēkus uz kuriem Jūs paši izvēlējāties neatbildēt, nekautrējoties skaidrot, ka uz Jums kaut kādu ēnu metot.

Pēdējie notikumi parāda Grīnberga patstāvīgo komunikācijas stilu, ko piekopj pēdējos 4 gadus. Vispirms viņš apvaino Vides konsultatīvo padomi kaut kādā histērijā. Pēc tam paziņo, ka ne viņš šo karu ir uzsācis un pēdējā e-pastā, ka Zvaigzne esot cerējis uz skandālu. Sanāk visā ko viņš dara ir vainojams Zvaigzne … ļoti ērti.

Zvaigzne vēlās kaut ko nokost, varētu precizēt ko? Kāds psiholoģiskais karš pret MOSP? Tiek norādīts uz konkrētu problēmu, ko esošais MOSP vadītājs nespēj risināt. Ja MOSP tas viss šķiet normāli, vai Balodis vienīgais MOSP vadītāja kandidāts, tad nevajag savas problēmas risināt uz citu rēķina. Man nav mērķa apturēt MOSP, ja mans mērķis būtu apturēt MOSP, tas sen būtu izdarīts ar citām metodēm un paņēmieniem, MOSP nedarbojas tam, kam tas ir paredzēts, viena no dibinātājiem aiziešana bija nepārprotams signāls, ka kaut kas nav kārtībā.

Un šis te: Tikpat labi es uzskatu, ka Zvaigznes kungs ir MRK vārdā iesniedzis valstij melīgus iesniegumus, nav biedrus informējis par visām savām aktivitātēm, ir speciāli centies sanaidot biedrības, un par to ir izslēdzams no MRK. Grīnbergs, neesi MRK biedrs pat bijušais. MRK biedriem esi veltījis šos vārdus: bezatbildīgie, neitrālie, gnīdas, meļi, pa kaktu durvīm lienošie, apmelojumu perinātāji, prātu čakarētāji, slepeno gaiteņu spēļu spēlētāji, faktu sagrozītāji, cilvēku stulbinātāji, intriganti, šizofrēniķi, apķengātāji, vārdu no konteksta izrāvēji, bloķētāji, bremzētāji, aplicēji, sabotieri, kurmji, demagogi, nīgrie penši, kladzinātāji, diskreditētāji, stagnāti, populisti, kretīni, taranētāji” un tamlīdzīgi, ko tu vēlies no MRK?

Interesenti kā tā sanāk, ka MOSP un Grīnberga nelaimēs vainojama viena organizācija MRK un viens cilvēks Zvaigzne, 4 makšķernieki iesūta pieteikumus MRK vainīgs, veselība sabojāta Zvaigzne no MRK vainīgs. Zvaigzne nav mēģinājis būt korekts biedrs … tikai kaut kā beigās sanāca, ka uz visiem MOSP pieprasījumiem MRK bija atbildējis, uzdoto paveicis, bet pēc dažu ieskata tika izslēgts no informācijas aprites un informācijas par valdē notiekošo.

Tas, kas Grīnbergu patiesībā uztrauc ir atklāta darbība. Nepieļaut to, ko sauc par „ķengas”. Tas ir tas, kas atrodamas gan LMA lapā, tā arī MRK mājas lapā, ieskats notiekošajā, vieta kur iegūt informāciju, vieta kur skaistie lozungi un saukļi, tiek atspoguļoti darbos un faktos.

Tas ir tas ko Grīnbergs vienmēr ir vēlējies, lai neviens neuzzina kas notiek un ir tikai tas – ko viņš pasniedz. Ja runa par LMA lapā rakstīto, lielākai daļai var piekrist, kas attiecas uz paša rakstīto, esmu atkārtojis par saviem darbiem un rīcību esmu spējīgs atbildēt, man nav vajadzīgs uz kā vainu novelt, ja kādam kauns par to ko pats sastrādājis, sāciet ar sevi, nevis karojiet ar citiem.

Te arī rodas, lieliskās iespējas, ja neviens nav informēts, ka MOSP panāca Padomes darba grupas faktisko likvidāciju un priekšlikumus jaunajiem noteikumiem neviena netraucēts izstrādāja MOSP, tad mierīgi var atstāt neziņā tos, kuri pieņem, ka atkal LMA pie sarežģītā vainīgs, jo MOSP taču ir rakstījis, ka LMA pie visa vainīgs.

Bebram, zināšanai, atsevišķi LMA priekšlikumi tika skatīti 13.08.2015 un par tiem sabiedrība iepriekš nav diskutējusi.

M. Balodis M. Balodis - 19-08-’15 11:49

M.Baloža komentārs pārcelts uz pamatlapu.

akm akm - 19-08-’15 10:08

Es arī gribētu zināt, cien Bebr, jautājums ir labs. Ar lielu piebildi, ka Zvaigzne nav MOSP biedrs un nav mēģinājis būt korekts biedrs.

Arī es domāju, ka Mārtiņam jāatpūšas un jāparaugās uz šo no malas nedaudz – pēc šīs noteikumu sāgas, kas jāiztur līdz galam. Un man pietiek ko darīt novadā – bet tas nav Zvaigznes atziņu dēļ.
Kāpēc Dubra pārstrādājās, kāpēc aktīvie cilvēki izdeg – tāpēc ka VMK ir biedrība, kur ir ko daŗit pilnu darba laiku, MOSP ir tāda pati biedŗiba, un padome tad bija vēl trešā “biedrība” ar pilna darba laika iespēju.

Bebrs – Tu esi sakarīgs, nāksi valdē manā vietā? Un Tavu gadā nobraukto degvielu Zvaigzne čatiņā padarīs par Latvijas izlaupīšanas vērtu stāstu 4 gadu garumā, kā ir?

akm akm - 19-08-’15 10:01

Aktīvi cilvēki Latvijā ir kādi 10, ja nopietni, nevajag iedomāties ko citu.
Nokožot divus aktīvākos, Zvaigznes kungs cer, ka MOSP apstāsies.
Jā, veselība man ir pabojāta, arī dēļ BIrkova un Zvaigznes rīkotā psiholoģiskā kara pret MOSP un tajā esošajām biedrībām.

Bet –
Zvaigznes kungs nesaprot par ko runā – no kurienes būtu jāatkāpjas man? No padomes izstājos gan darba bezjēdzīguma (copes lietās MRK apmelojumu dēļ tikai 4 makšķernieki piesūta ieteikumus… Faktiski visās citās vidēs ieteikumu ir vairāk un tie ir psihiski normālāki…
Valsts iestāžu aktivitāte padomē jau raksturoju, bet domāju, ka nākamreiz būs jēdzīgāk, jo problēmu sīki aprakstīju publiski, un rezultātā nākamreiz valsts saņemsies, tas jau bija jūtams uz beigām.)

Tikpat labi es uzskatu, ka Zvaigznes kungs ir MRK vārdā iesniedzis valstij melīgus iesniegumus, nav biedrus informējis par visām savām aktivitātēm, ir speciāli centies sanaidot biedrības, un par to ir izslēdzams no MRK.

bebrs bebrs - 19-08-’15 09:48

Vai ar MOSP nebūs tāpat kā ar LMA?

Kādreiz manā jaunībā pirms kādiem 12-13 gadiem tika radīta LMA. Atceros pirmo sapulci Ādažos. Pirmais tās prezidents Simsons LMA pec tam iedeva jumtu “režisoram” Birkovam. Vēlāk pats bija spiests pamest LMA, kad jaunizceptais makšķerēšanas “specialists” tika pie naudas , kas ienāca no VARAM vides draugu projektu lauciņa un sāka rīkoties pēc sava prāta. Sāka publicēties un rakstīt vēstules visos virzienos Saeimai, premjeram, prezidentam kā lielākais dabas draugs un makšķernieku pārstāvis. ZMZD birokrāti un dažādas padomes pat šodien nespēj atkauties no šī vīra uzmācīgajām idejām. Cik zinu tieši par tām visi spļaudās lasot makšķerēšanas noteikumus.

Tāpat ir ar MOSP. Idejas autors JST esot MOSP ievilcis “sportistu” Balodi, runā ka tieši tā šis vīrs tika par lielu priekšnieku. Un viss notiek kā pirms 10 gadiem. Tagad visiem jāgaida ko sastrādās šis censonis. Nu mums ir divi makšķernieku pārstāvji. Amatieri, pusprofi vai profesionāļi, tas jāspriež visiem kopā. MOSP biedra Zvaigznes atklāsmes tikai rada jautājumus par to, kas notiks ar MOSP.

Gribētu zināt ko par to domā arī JST.
Izmantošu savas lapas administrātora tiesības un, lai nebūtu pārāk bieži jāatkārtojas, sniegšu savu atbildi nedaudz vēlāk, kad būs sakrājušies pietiekami daudz jautājumu.:-)

akm akm - 19-08-’15 09:36

Redzi, Kaspar, runas par personīgu izdevīgumu uzturi Tu un līdz tiesai par to ir ļoti liela iespēja nonākt.
4 gadu laikā tikai apmelojumi vien.

Nauda no Zivju fonda nav vēl izdota par noteikumu brošūrām, teorētiskos noteikumus saliku maketā un sarīkoju aptauju. Peļņa un izdevīgums nekāds, tikai nervi.

Ka LMA un Birkovs esot mans ienaidnieks, jo es esot tā pasludinājis – uzrakstīji Tu.
Es patiesībā rakstīju – ja Tu nebeigsi izdomāt apmelojumus par MOSP, es uz katru tādu izdomāšu ko sliktu par LMA. Jo tas, ka jūs abi strādājat pārī ar Birkova kungu, sen nav noslēpums. Stils arī līdzīgs.

Par projektu Mums rūp! MRK biedri izplatīja tekstus Copes lietu portālā , apcerot projekta 3 gadu budžetu un dodot mājienus, ka mēs ar Balodi to esot piesavinājušies.

Tikai ar šo projektu MOSP varēja sākt darboties normāli ar kaut kādu darbaspēju, Zvaigznes kungam par lielām bēdām.
Es varu par upēm un ūdeņiem rūpēties MOSP vai ārpus MOSP, bet Zvaigznes kungam gan būs vienmēr jādomā jauni apmelojumi, lai kaut kā attaisnotu iepriekšējos.
Un tā vinš kā sunītis skrien man pakaļ un pēta. Tikmēr ūdeņi un to apsaimniekošana Latvijā patiešām atrodas sliktā stāvoklī, un kaut ko mainīt ir apgrūtinoši dēļ visa šitā.

Zvaigzne Zvaigzne - 18-08-’15 18:33

Iepriekš atvainojos par informācijas apjomu.

Man ir ļoti liela nožēla, ka makšķernieku vārdā darbojas divas konkrētas personas, tas ir Mārtiņš Balodis un Andris Grīnbergs, jo viņi viņiem deleģētos uzdevumus nav izpildījuši. Viens savas unikālās darba spējas izmanto tikai pašlabuma gūšanai, personīgo ambīciju apmierināšanai, nevis makšķernieku organizāciju apvienošanai sadarbībai ar valsti. Otrs, man ir aizdomas, ka vēl aizvien nesaprot kur ir nonācis, ko vēlas panākt un kā to panākt, tāpēc iezīmē sev ienaidniekus un cīnās ar tiem, ar pompu uzņemas pienākumus darboties Latvijas makšķernieku vārdā, lai ar pompu pēc laika no tā, neko nesasniedzis, atteiktos. Vismaz šie divi cilvēki turēsies pie šī makšķernieku pārstāvju imidža līdz pēdējam, jo tas nodrošina viņiem personīgu izdevīgumu. Attiekšanās no vietas padomē vairāk bija teātris, jo turpat padomes interešu grupā Grīnbergs turpina darboties. Tiem kas taisās man pārmest, ka MRK kaut ko nav sasniedzis – MRK mērķis ir vienkāršs neļaut Makšķernieku vārdā pieņem MRK biedriem, kuri visi ir makšķernieki, nepieņemamus lēmumus, to arī realizējam. Ja kādam šķiet, ka man patīk šī pārstāvēšana un notiekošos, varu atklāti pateikt, uzņēmos to darīt dēļ iepriekšējas pieredzes un man nav grūtības atteikties no MRK pārstāvēšanas, ja biedri tā nolems vai nespēšu to vairāk kvalitatīvi veikt vai, ja būs vide kur MRK varēs vienlīdzīgi ar citām makšķernieku organizācijām aizstāvēt savu biedru intereses un saprātīgi sadarboties savstarpēji un ar valsti. MOSP vismaz ar pašreizējo vadītāju M.Balodi tas nav un nebūs, par to esam pārliecinājušies un pārliecināmies ik pa laikam.

Vēlētos pievērst uzmanību, ka Grīnberga kungs par saviem vārdiem atbildēt netaisās un procesos piedalās reti, viedokli veido no saklausītā, viņam atreferētā un bieži vien paša iedomāto pasniedz kā notikušu faktu vai apgalvojuma formā apliecina cita darbības, kuras pēc viņa domām kāda persona veikusi, bez vēlmes izprast, kas ir noticis patiesībā. Patiesība ir tas, kas Grīnberga kungam šķiet. Tāpēc uz attiecīgu faktu un notikumu sagrozīšanu un neprecīzu pasniegšanu sanāk gari atbildēt.

MRK nav slēpis, ka ir lūdzis ZM un ZMZD atjaunot Makšķernieku padomi, jo makšķerniekiem nav vides kur spriest par sev svarīgiem jautājumiem, jaunajā nolikumā nav makšķernieku interešu grupas, ir makšķerēšanas – viss, kas saistīts ar makšķerēšanu, tai skaitā ūdeņu apsaimniekošana un resuirsu aizsardzība ar saistīta ar makšķerēšanu. Rezultāts = ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupa un makšķerēšanas interešu grupu veido vienas un tās pašas biedrības. Neskatoties uz pārmetumiem MRK pieteicās sadarboties un saskaņā ar Padomes lēmumu izveidotajā Padomes darba grupā, kurā bija paredzams darbs pie vairākiem normatīviem aktiem, dalību apliecināja un vienīgajā sēdē piedalījās, tāpēc pārmest nevēlēšanos sadarboties var MIG un URIG, kas nevēlējās sadarboties ar organizācijām, kuras nav padomes interešu grupu sastāvā un tas ir dokumentāli pierādāms.

Ja uz MOSP sēdēm (iepriekš, iespējams kas mainījies) atnāk sagatavojušies maksimums trīs cilvēki, daži par apspriežamiem jautājumiem uzzina pirms sēdes, uz kuru vairums atnācis aprunāties, tad ko MRK varēja bremzēt. Par kādu būtisku MOSP projektu Grīnbergs raksta un kāda informācija MRK bija pieejama par šo projektu, ja jau MRK bija MOSP valdē un saskaņā ar pārējo valdes locekļu lēmumu no valdes sarakstes MRK nebija izslēgts, MRK vajadzēja būt informētam par visiem projekta aspektiem, tad ko var nomelnot, ja visu zina un stāsta patiesību? Tieši Balodi un Grīnbergu uztrauca ikviena MOSP informācija, kas kļuva sabiedrībai zināma. Kāpēc, jo ja darbojas sabiedrības interesēs, pret to nebija jābūt iebildumiem?
MRK bija vienkāršas prasības, protokolēt sēdes, atskaitīties par paveikto, nepaust viedokli par lietām kas vismaz nav izspriestas MOSP valdē, tas netika ievērots un pasniegts kā MRK izvirzītās necilvēcīgās prasības attiecībā uz Valdes priekšsēdētāju. MRK no MOSP priekšsēdētāja neprasīja neko vairāk nekā no sava pārstāvja MOSP, tāpēc, pēc tam kad tika pieņemts lēmumums piedalīties procesos paralēli MOSP, atšķirībā no MOSP biedriem MRK biedriem bija un ir pieejama informācija par notiekošo.
Attiecīgi pašam Grīnbergam vajadzētu izvērtēt savu darbību pēdējo gadu garumā, īpaši to ko viņš ir sasniedzis ar tukšiem apgalvojumiem, apmelojumiem un aizskarot MRK biedru godu un cieņu.

Ir bijušas divas aptaujas, MRK organizētā, un CL organizētā. Abas MOSP neliekas saistošas, vienā pārāk maz pateikuši nē, otrā Balodis konstatēja, ka pastāvēja iespēja krāpties, neskatoties uz pārliecinošiem rezultātiem Balodis, pateica, ka neder, paši nav tādas veidojuši, prasība apzināt makšķernieku viedokli no MOSP statūtiem pazuda, kaut par to kopsapulce nav lēmusi.
Ja Grīnbergs nepiedalās procesos, no kurienes viņam informācija par to ko Zvaigznes kungs pie tam kaisles brīžos uzdod par vairākumu visiem makšķerniekiem, man šķiet, ka līdz šim tikai Grīnberga kungs un Baloža kungs pēc ievēlēšanas padomē paziņoja, ka darbosies Latvijas makšķernieku vārdā, nevis mutiski, bet rakstiski.
Pasākuma acīmredzamā liekulība neesot noslēpjama. Varbūt Grīnberga kungam atgādināt to jautājumu apjomu uz kuriem viņš nav uzskatījis par vajadzīgu atbildēt? Varbūt Grīnberga kungam ir laiks aizdomāties vai VMK savus mērķus var realizēt paliekot MIG un MOSP. Jo ja līdz šim – esot divos ļoti augstos amatos, tas nav izdevies, atkāpšanās no viena ir tikai zaudējums VMK un lielāka nespēja sasniegt vēlamo, tāda tā labticība. Interesanti, cieņu un personu aizskarošu izteicienu veltīšana MRK, MRK biedriem man personīgi arī bija labticība.
Makšķernieku viedokļu procentuālais pārsvars parāda ceļus kā var risināt lietas nepārkāpjot vairākuma intereses, kompromisu vietā, MOSP uzspiež savu redzējumus, neapzinoties, ka ar diktātu ilgi nenoturēsies.

Bezatbildība par samuldēto.
Tiešām burtnieka piemērs derēs vislabāk. Zvaigzne uzrādīja zvejas datus un Licencētās makšķerēšanas datus, tas oficiāli iesniegto informāciju, par kuru vienā gadījumā atbild Zvejnieki un otrā, par datu savākšanu, Burtnieku novada dome. Pretēji Grīnberga apgalvotajam, neesmu neko centies nostiprināt vai piedāvājis risinājumu. Te arī parādās kā Grīnbergs rada ziņas par to, ko citi sliktu ir darījuši un teikuši. Kas konkrēti ir lūdzis ezerā guldīt līdzekļus? Makšķernieki? Makšķernieki ir vienīgie ūdeņu un zivju resursu patērētāji? Kādi ir ienākumi no pērējiem un ko tie nosedz, par šiem jautājumiem Grīnberga kungs nevēlas runāt – rakstīt. Ļoti atvainojos, bet analītikas trūkums un pārliecinoša tukšvārdība ir gan Grīnberga, gan MOSP vizītkarte.

Interesanti, Grīnbergs vēlas lai 50% MRK biedru parakstītu kaut ko, kas viņam šķitīs svarīgs, valdei viņš netic, acīm redzot tam, ka MRK lēmums bija izstāties no MOSP un vēlāk nestartēt Padomes interešu grupā viņš netic. Pie tam lai izslēgtu Grīnberga un MOSP spekulācijas, Zvaigzne jau labu laiku MRK svarīgās sapulcēs nepārstāv viens.
Man būtu pretpriekšlikums, lai līdzvērtīgus MOSP dokumentus paraksta 50% no biedru biedriem. Tas parādītu, ka MOSP nav atsevišķu valdes locekļu kabatas biedrība un liktu noticēt, ka vismaz daļai no MOSP iesaistīto biedrību biedriem ir zināms ko viņu vārdā MOSP dara. Labas gribas parādīšanai, varētu sākt ar paraktiem par to, ka Padomē, no dalības lēmuma pieņemšanā, un darba padomes darba grupā jāizslēdz biedrības, kurām ir priekšlikumi, bet kuras nav padomes sastāvā, lai sasniegtu mērķi, var pārkāpt padomes lēmumus un nolikumu, un likvidēt darba grupu pēc fakta, kā arī vēlētos redzēt atbalstu tiem MOSP priekšlikumiem, kurus pēc MRK iniciatīvas laboja un kuri neguva sabiedrības atbalstu.

Liepāja ir labs piemērs Makšķerēšanas tūrisma attīstības iespējām Latvijā.

Ja kaut ko nosaka daži no MOSP, tas ir labi, bet citi ir interneta huligāni…. Problēma nav biedrībās, bet vidē kādu atsevišķas personas spēj nodrošināt. VMK ir lieliskas sadarbības iespējas, bet pārstāvis visus sev netīkamos ieliekot ienaidnieku kārtā uzreiz sadarbību izslēdz un attiecīgi neko labu ar esošo pārstāvi VMK nepanāks. Tas pats ir ar MOSP, ko MOSP ieguva no tā, ka Balodis sanaidojās ar Birkovu. Varbūt par šiem gadiem vismaz būtu saņēmis palīdzību zināšanu veidā, kā raksta atzinumu, tajā izsaka iebildumus un kam šādu dokumentu adresē (varu pateikt tā nav Valsts sekretāru sanāksme un valsts sekretāriem pēc tam nav jāzvana).

Diemžēl izskatās, ka Grīnbergam nav skaidra viena lieta, viņam kā ne pašam labāk ir zināms cik reizes šogad MOSP vadītājs ir bijis pie ZM ministra un ko ir panācis, Riekstiņa rotāciju vai nomaiņu ir ar prasījis? Kamēr makšķernieki un makšķernieku organizācijas nenonāks pie kopsaucēja, nevis tiks pakļautas kāda diktātam un iegribām, par lietām kas vajadzīgas, varam turpināt sapņot, savukārt Grīnbergs sapņot ar apziņu, ka pats ar savu darbību, uzvedību un attieksmi uz sadarbību, kaut kā panākšanu izslēdz. Pārmaiņas nāk no apakšas. Ko tas ZMZD vai VARAM Ombuda referents iesāks, klausīsies visu vai tikai Grīnbergu, kurš būs kas uz viņa kabinetu kursēs, tāpat kā staigā pa citiem?

Atkārtošos manās acīs problēma ir personālijās, pie tam biju otrais MRK pārstāvis MOSP, bija doma izvirzīt trešo, bet nonācām pie slēdziena, ka manot MRK pārstāvjus, MOSP un/vai VMK nemainīsies. Attiecīgi atgriežoties pie sākuma, diemžēl šie kungi nesaprot, ka paši nav spējīgi sadarboties, tāpēc apvaino citus, ka tie nevēlas sadarboties ar viņiem.

Attiecīgi, tā arī ir, esam turpat, kur pirms 5 gadiem, makšķerniekus vai makšķernieku apvienojošas organizācijas nav, ar valsti runā katrs pa savam, ar to tiek manipulēts lai nozīmīgas pārmaiņas nenotiktu. Attiecīgi, tam, kam tika uzdots uzdevums visus apvienot MOSP, to nav izdarījis un savās neizdarībās vaino citus. Tagad kaut kam pievienot MOSP, un prasīt lai MOSP, kas sevi uzskata par pasaules nabu, sadarbojas būs vēl grūtāk, to labi parāda kā MOSP rīkojas un uzvedas padomē.

Zvaigzne Zvaigzne - 18-08-’15 15:37

JST, MOSP status – biedrība un viss, deleģējuma nav. MRK sarunās ir lūdzis ZMZD izveidot šādu Jumta organizāciju vai kādai deleģēt šādas tiesības vai deleģēt kādai valstisku uzdevumu, kas dotu pamatu apvienot makšķerniekus, sliktākā gadījumā atjaunot makšķernieku padomi – bez panākumiem.

Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padome izveidota saskaņā ar deleģējumu Zvejniecības likumā, tā ir organizācija, kuras darbību regulē nolikums. Saskaņā ar nolikumu tiek izveidotas interešu grupas, viena no tām makšķerēšanas, attiecīgi šajā organizācijā var iestāties piesakoties kādā no interešu grupām. Biedrības piesaka savus pārstāvjus tāpēc varētu teikt, ka organizācija nestājas interešu grupā, bet diemžēl tā nav, saskaņā ar šīs padomes nolikumu balss ir biedrībai, nevis tās pieteiktajam pārstāvim. Attiecīgi ZM mājas lapā norādīts Padomes Makšķerēšanas interešu grupā ar Nr.6 ietilpst Biedrība Latvijas makšķerēšanas sporta federācija, nevis konkrēta persona, kas nozīmēta darbam. Katrā ziņā neviens to neliedz uztvert savādāk, tikai tas nemaina faktu – ierakstu, ka LMSF veido Padomes struktūru – Makšķerēšanas interešu grupu.

Kopš MRK nav MOSP sastāvā, MRK nevar apriet MOSP, jo juridiski MOSP ir tieši tāda pati biedrība kā MRK un tai nav deleģētas nekādas īpašas tiesības vai pienākumi.

MRK bija konkrētas pretenzijas, kuras MOSP vadītājs nebija ieinteresēts ņemt vērā.
Kuri tad ir, kas realizē kopīgos centienus pilnveidot makšķernieku sadarbību ar valsti?
Vārdos varbūt ir, bet darbos tādas biedrības dotajā brīdī un patiesībā sen vairs nav.
MOSP pārsvarā aizstāv savu biedru intereses, precizēšu konkrētu biedrību intereses, kas saistītas ar kontroles nodrošināšanu un maksas makšķerēšanas ieviešanu un finansējumu iegūšanu šīm darbībām.
Tieši apstāklī, ka padomdevēja institūcijā, proti, MIGā balss tiesības var būt jebkurai B, izpaužas zināma tuvredzība, kura visticamāk, sakņojas dažu ambiciozu aktīvistu galvās. To veidojot priekšroka tika dota, kā saka, vienlīdzībai un demokrātijai, nevis sistēmiskai pieejai, kura būtu orientēta uz maksimālu funkcionēšanas efektivitāti. Konsultatīvo padomi un MIG ZM, manuprāt, veidoja arī ar cerību, ka tādā veidā varbūt izdosies pārvarēt makšķernieku biedrību sašķeltību. Jo savā laikā MOSP tika izveidots ar domu, ka padomes svarīgākais uzdevums būs atrast kopīgu valodu ar visām B un klubiem. Izskatās, tas nav īsti izdevies un esam turpat, kur bijām pirms 5 gadiem.

akm akm - 18-08-’15 12:55

Paralēles ar Saeimu ir ļoti precīzas, jo Saeimā par šādiem diviem deputātiem tikai pasmietos.

  • Viss skaidri tika pateikts, LMA un MRK pārstāvji boikotēja un torpedēja padomi principā, uzreiz jau domājot par kādu citu padomi, pirms vēl tika izveidota šī.
  • MOSP tika pastāvīgi bremzēts, lai MRK biedriem būtu lielāka teikšana, salīdzinot ar visām citām biedrībām. Līdz pat tam, ka MOSP pastāvēšanai būtisks projekts jau tika pasludināts par krāpšanu. MRK prasības bija, ka MOSPO veiks biroja funkcijas biznesa uzņēmuma kvalitātē un apjomā, no vienas puses, no otras puses – ka netiks piesaitīti līdzekļi šādu funkciju veikšanai.
  • Ir pierādāms, ka MRK atsevišķi biedri ir veikuši MOSP biedrību darbības nomelnošanu mērķtiecīgi un kampaņveidīgi.
  • Daudzi MRK ierindas biedri šīm niansēm paši neseko un ir situācijas ķīlnieki.

Sausais atlikums? Tāpat kā padome nonāca strupceļā, tā arī Birkova un cita veida padome nonāks strupceļā.
Ja mērķis ir strupceļš, tad nevajag to uzdot par biedru tiesību aizstāvēšanu.

Makškernieku pārstāvniecības vietā ir Zvaigznes “palagi” nu jau gandrīz jebkurā ar makšķerēšanu saistītā portālā. Mazā valstī ar nelielu biedrību skaitu tas ir kādu laiku iespējams, bez šaubām.

Bet ir arī nopietnas problēmas:

  • Pret licencēto makšķerēšanu savāktās 1500 balsis ir absolūts makšķernieku mazākums, ko Zvaigznes kungs kaisles brīžos uzdod par vairākumu, visiem makšķerniekiem.
  • Makšķernieku viedokļu procentuālais pārsvars nenozīmēs uzlabojumus iekšējo ūdeņu koncepcijas trūkumā, vājā vadībā.
  • Pasākuma acīmredzamā liekulība nav noslēpjama. Esmu darbojies MOSP labticīgi, aptaujājis makšķerniekus, apkopojjis informāciju, veidojis projektus, informējis, strādājis. Man nav nekā slēpjama, varu paskaidrot gan kļūdas procesa laikā, lai turpinātājiem vieglāk turpināt, gan ar ārsta slēdzienu paskaidrot, kāpēc man labāk atkāpties, ja darbs kļūst bezjēdzīgs.

Neredzu pretējā pusē neko tamlīdzīgu.

  • Bezatbildība par samuldēto.

Laikam Burtnieka piemērs derēs vislabāk – no ZM ZD un BIOR neatkarīgi pētnieki ar ārvalstu speciālistu piesaisti secina, ka Burtniekā, vispārināti runājot, karpveidīgo zivju ir 10 reižu vairāk, nekā normāli, plēsīgo zivju 4 reiz vairāk nekā normāli, un labāks līdzsvars starp šīm grupām nozīmē veselīgāku ezeru.
Zvaigznes kungs, operējot ar nozvejas tonnām, ir centies nostiprināt makšķerniekos pārliecību, ka visas problēmas atrisinās zvejas likvidēšana. Praksē gan tas nozīmēs, ka makšķernieki kā vienīgie resursa izmantotāji saņems tās pašas problēmas vēl lielākā apjomā.
Ezerā ieguldītie līdzekļi pārsniedz makšķernieku samaksāto – tomēr makšķerniekos cenšas radīt sajūtu, ka viņi vienīgie par kaut ko maksā un “uztur”.

  • Nākotne makšķernieku biedrībām.

Mušotāju čempionāta attīstības lēciens pierāda, ka konstruktīva vide, kurā opozīcija necenšas iznīcināt pozīciju principiāli, attīstās daudz ātrāk.

Ierosinājums būtu šāds – sākotnēji, lai gan juridiskās normas to neprasa, MRK svarīgos iesniegumus vajadzētu parakstīt vismaz 50% biedru. Zvaigznes kungs un MRK tā parādītu labo gribu, ka viņi necenšas situāciju destabilizēt principā.
Citādi sanāk ka vairums makšķernieku ar prieku dodas uz Peipusu un atstāj savu naudu Igaunijā, bet līdzīgu ezera uzturēšanas veidu Latvijā cenšas iznīcināt.

Vajadzētu pārstāt sapņot par kaut kādām padomēm, jo tās nav gaļas tirgus galds, kur tiek dalīta milzu zivs.

Ikdienā makšķerniekam derētu Ombuda stila cilvēks, kas varētu būt viens ZM ZD vai vēl labāk – VARAM apmaksāts referents darbam ar sabiedrību, kurš paskaidro konkrēto problēmu – kur atrodas valsts, kā šo problēmu risināt.

Savukārt iekšējo ūdeņu koncepcija jāsāk tomēr veidot no augšas, nevis apakšas. Riekstiņa kunga koncepcija – ja ir vāja, prasām rotāciju, amata konkursa kārtībā sabiedriski apspriežam labāko koncepciju un vērtējam kā tā tiek īstenota.
Bet varbūt vispāŗ VARAM pārņem iekšējos ūdeņus, ja reiz par ūdeņiem atbild pašvaldības. ZM ZD vairāk domājis par zvejniekiem un jūru. Ir varianti.

Bet nevar būt, ka visu nosaka daži interneta huligāni. Atkal, priekš kam es vispār atbildu :)

jst jst - 18-08-’15 12:52

Zvaigznei

Jumta organizācija ir nosacīts apzīmējums. Lai kāda organizācija valstī veiktu kādas valstiskas, tai skaitā jumta organizācijas funkcijas, nepieciešams, lai šīs funkcijas tiktu nostiprinātas gan statūtos, gan ar kādu likumu vai normatīvu aktu. LMSF darbība balstās uz Sporta likumu, uz to pamatojas arī LSFP darbība, tā ir jumta organizācija visām Latvijas sporta federācijām. Par MOSP šī brīža statusu man pilnas skaidrības nav, izņemot to, ka nepārtraukti notika centieni panākt šādu nostiprinājumu.

LMSF nav MOSP biedrs. Tāpat LMSF nevar izstāties no MIG, jo MIG nav juridiska persona un LMSF nav tajā iestājusies, tikai deleģējusi darbam vienu savu pārstāvi. Manai piezīmei par LMA un MRK rīcību, apejot MOSP, nav nekāda sakara ar LMSF. Tā tikai raksturoja esošo situāciju, ka joprojām atrodas biedrības, kuras ignorē kopīgos centienus pilnveidot makšķernieku sadarbību ar valsti, bet cenšas savas vēlmes realizēt pēc saviem ieskatiem. Tikai tāpēc, ka nespēj darboties MOSP ietvaros. Dabīgi, ka līdz ar to makšķernieku interešu pārstāvniecība kļūst sadrumstalota, arī valstij nav viegli saprast, kas notiek makšķernieku galvās.

Situācija MIG, manuprāt, rāda, ka MIG veidošanā ir pieļauta, es teiktu, nesistēmiska pieeja, kura atspoguļojas tās darbībā. Neesmu iesaistījies, varbūt kļūdos, taču MN virzīšanas rezultāti runā paši par sevi. Piemēram, par pēdējo ZM apspriedi pagājušajā nedēļā MN jautājumos nedz LMSF, nedz LMSF pārstāvis MIG informāciju nesaņēma.

Zvaigzne Zvaigzne - 18-08-’15 11:43

Saliekot punktus uz „i”.

Dotajā brīdī LMA par Jumta organizāciju netiek uzskatīta tikai tāpēc, ka satur gan juridiskas, gan fiziskas personas. No paustā sanāk, atliek LMA juridiski atbrīvoties no fiziskajiem biedriem un LMA automātiski paliek par Jumta organizāciju.

Līdzīgi kā visiem, kuri neredz, ka MOSP nodrošinātu normālu sabiedriskās organizācijas un zināmā mērā arī individuālo makšķernieku interešu pārstāvniecību saskarē ar valdību un likumdevējiem, var droši izveidot Biedrību tikai ar juridiskajiem biedriem -jaunu jumta organizāciju, minēto mērķu sasniegšanai un tā kļūs par jumta organizāciju, kam nepatiks tā, veidos nākamo un tā līdz bezgalībai.

Attiecīgi, likvidējot formalitātes, būs 4 jumta organizācijas, LMA, MOSP, tiem kam nepatīk MOSP un LMSF, personālijas tās pašas, kas kvalitatīvai mainīsies? Uz doto brīdi, makšķernieku interešu grupā nav ievēlēts otrs pārstāvis padomē, tas ir amats, kas dod iespēju iniciēt virkni jautājumu izskatīšanu. Iepriekšējas ar pompu kā atnāca, tā neko nepanācis un par to paziņojot aizgāja, citu entuziastu no MIG un MOSP, tādas tās MOSP aktīvās biedrības, pēc fakta nevis uz papīra.

Attiecībā uz to, ka MRK apejot Jumta organizāciju. MRK ir viens no MOSP dibinātājiem, bet secinot, ka MOSP vadītājs nespēj nodrošināt pēc MRK biedru ieskata normālu sabiedriskās organizācijas un zināmā mērā arī individuālo makšķernieku interešu pārstāvniecību saskarē ar valdību un likumdevējiem, citus apstākļus, MRK izstājās no MOSP. Attiecīgi MOSP apiet nevaram.

MRK ir arī LMSF biedrs un MRK necenšas vadīt un koordinēt darbu makšķerēšanas sporta veidos valstī, kā arī pārstāvēt valsti attiecīgajā starptautiskajā sporta organizācijā. Attiecībā uz LMSF, dalību padomes vajadzībām izveidotajā makšķerēšanas interešu grupā: Ja pie šī jautājuma atgriežamies rakstiski. Atzīto sporta federāciju darbību koordinē, to kopīgās intereses pārstāv un īsteno sporta organizācija — biedrība “Latvijas Sporta federāciju padome”. Attiecīgi LMSF jumta organizācija ir LSFP. LMSF bijušais prezidents, esošais uz raidījuma Makšķerēšanas noslēpumi tapšanas un translēšanas laiku, raidījumā Makšķerēšanas noslēpumi, skaidri norādīja, ka LMSF nav politikai, politikai, noteikumiem, sadarbībai ar valsti ir MOSP. Ņemot vērā augstāk minēto, citus apstākļus, 2015.gada kopsapulcē norādījām uz šo jautājumu, jo uzskatījām, ka LMSF tomēr nav jābūt MIG un LMSF jāpaliek brīvai no politikas.

Padomē ietekmēt notiekošo var tikai padomes locekļi, vai balsu vairākums, ko nodrošina sev mosp. Ņemot vērā iepriekšējo praksi paredzējām makšķerniekiem nepieņemamu lēmumu pieņemšanu ar tā paša vairākuma atbalstu un citas lietas, tāpēc aicinājām LMSF izstāties no Padomes vajadzībām veidotās struktūras MIG. Atbalstu šādam lēmumam nesaņēmām.

Tomēr, pirms stāšanās padomē LMSF nebija noslēpums, ka MRK sadarbojas ar valsti un likumdevējiem kā neatkarīga organizācija un aizrādījumu par Jumta organizācijas apiešanu nebijām saņēmuši.
Līdz ar to ja LMSF uzskata, ka MRK pārkāpj kādus nosacījumus un/vai apiet jumta organizāciju ar to, ka ar makšķerēšanas sportu nesaistītos jautājumos darbojas neatkarīgi un tas ir nepieņemams, lūdzu par to informēt, centīsimies šo lietu atrisināt pārskatāmā nākotnē, īpaši ņemot vērā to cik esam, kā ierindas LMSF biedrs, informēti par organizācijas pārstāvniecību saskarē ar valdību un likumdevējiem. Man gan ir pamatotas aizdomas, ka LMSF iegūst no tā, ka MRK darbojas neatkarīgi.

Attiecīgi par Padomi un tās nolikumu, tā arī ir kā pieminējāt, jebkurš var iestāties MIG un ne tikai. bet visās, arī tie, kuri nav nevienā Jumta organizācijā. Savukārt tie, kuri ir kādā Jumta organizācijā var iestāties individuāli, lai viņa Jumta organizācija saņemtu vairāk balsis, neskatoties, ka individuāla pieteikšanās uzdod jautājumu kāpēc viņi ir Jumta organizācijā, ja Padomē jautājumus vēlas risināt tieši. Dotajā brīdī MOSP biedri individuāli ir sastājušies MIG un URIG lai MOSP kandidāti dabūtu vietas padomē, ko arī panāca. Neskatoties uz to visu mosp raksta svētuli Valsts sekretāriem, kurā uztur padomei pretējas prasības. Kā paskaidroja, ZMZD, ikviens var stāties padomes interešu grupā(s) un sniegt neatkarīgu atzinumu, kas var būt pretējs padomē lemtajam. Bez tā padome nereaģēja, ka viena no Interešu grupām apzināti ignorēja padomes lēmumu, darbojās pretēji tam, bet sekas likvidēja ar citu Padomes lēmumu pēc jau notikuša fakta.

Atkārtošos nav ar ko kvalitatīvi, kvantitatīvi, stratēģiski spriest par lietām, kuras ir nepieciešamas un svarīgas makšķerniekiem, gan panākamām lietām, gan ūdeņu apsaimniekošanu, gan par patreizējo makšķernieku pārstāvēšanu – Jumta organizāciju MOSP, kura nespēj nodrošināt organizācijas un makšķernieku pārstāvniecību saskarē ar valdību un likumdevējiem, bet darbojas lai apgūtu projektus un apmierinātu atsevišķu valdes locekļu ambīcijas. (Man uzmanības ir pietiekoši.)

Zvaigzne Zvaigzne - 18-08-’15 11:42

Ja makšķerniekiem skaidri pateiktu, ka tiek izvēlēti pārstāviji, pietiekoši plaši par to informētu sabiedrību, tai skaitā par to ko katrs pārstāv, ko vēlas panākt, cik bieži pārvēlēšana utt. Tad varētu vilkt paralēles ar Saeimu.

akm akm - 18-08-’15 09:15

Jā, interesanta tēma pēdējā rindkopā – ja Saeimā būtu divi deputāti, kuri pateiktu – nē, mēs Saeimā neiesim, tur reizēm tiek balsots, mūsu vēlētāju intereses neizdosies pārstāvēt… diez vai Saeimu tāpēc atlaistu, pasmietos.(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.