« Reklāma | Home | Par makšķerēšanas not… »

MOSP viedoklis par makšķerniekiem un valsti

MOSP valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Balodis dalās domās par iepriekšējos ierakstos un komentāros skarto tēmu

-> jst
Pēdējā sanāksme ZM bija padomes locekļu un priekšlikumu sniedzēju diskusija, viedokļu saskaņošanas mēģinājums, organizēja ministrija, aicināja ministrija – padomes locekļus un priekšlikumu sniedzējus. Ja vēlies noklausīties visu “pasākumu” kopā ar Zvaigznes un Kļavas kungu brēcieniem par “Baloža padomi un Baloža MIGu, kas nevienam nav vajadzīgs” – ir ieraksts.

-> MOSP vadītājs, kā un no kurienes
Uzņemties vadīt MOSP mani uzaicināja Jānis Stikuts. Piekritu ar nosacījumu, ka MOSP būs neatkarīga no iespējamiem patroniem, jumtiem, ar noteikumu, ka MOSP lems tā kā vēlēsies MOSP biedri. Šobrīd tieši tā ir, lai ko par mums nemelotu. Tieši tāpat ir arī MIG. Piedalās visi, lemj visi kopā, vairākuma viedokli virza tālāk. Mūsuprāt tā ir loģiska lietu kārtība. Tie, kurus šāda kārtība neapmierina – fokusējas uz MOSP un MIG apmelošanu.

-> finansiālā darbība
Jau vairāk 4 gadus atsevišķi personāži regulāri apmelo MOSP, mani, Andri Grīnbergu. Regulāri mājieni par nozagtu naudu, Eiropas piķi utt ir ikdienišķa parādība. Tajā paša laikā MOSP pilda to, ko Sabiedrības Integrācijas fonds ir atzinis par vajadzīgu, sniedz atskaites par paveikto un turpina projektu. MOSP semināros piedalās makšķernieki, pašvaldību pārstāvji, žurnālisti. Notiek diskusijas, viedokļu apmaiņa, izdarīti secinājumi, semināru materiāli ir publicēti MOSP mājas lapā. MOSP lapā publicējas gan Jānis Birzaks, gan Matīss Žagars, gan Armands Roze. MOSP biedri strādā ar jauniešiem, darbojas vides aizsardzībā. Vai apmelotāji domā, ka MOSP 9 cilvēku valdei būtu jābraukā uz ministrijām no Ventspils vai Mazsalacas par saviem līdzekļiem, ja ir pieejams valsts atbalsts sabiedriskām organizācijām?

-> makšķerēšanas kompetence
Es makšķerēju vairāk kā 40 gadus, esmu izmēģinājis ļoti daudzus makšķerēšanas veidus, arī šobrīd makšķerēju vismaz 2-3 dienas nedēļā, dažādos Latvijas ūdeņos, šogad projekta ietvaros regulāri tiekamies ar VVD inspektoriem un uzzinām arvien jaunas detaļas par makšķernieku lomiem un maluzvejnieku paņēmieniem. Par moto-velces ietekmi uz plēsēju populāciju šaubu mums nav, tā ļoti iespaido trofejzivju daudzumu Latvijas ūdeņos. Spekulācijas par šo tēmu būs daudz un labi apzinos, ka virzīt velces mazināšanu ir nepopulārs lēmums. Bet par šo lēmumu MIG bija vairākums un es to virzīšu kamēr cits lēmums netiks pieņemts. Viena no LV lielākajām nelaimēm ir tā, ka par Makšķerēšanas Noteikumiem ministrijās un darba grupās lemj cilvēki, kuri ir niecīga sajēga par makšķerēšanu ar to nedomājot MIG.

-> nobeigumā
Mums vajadzētu paskatīties reālistiski uz dažam lietām – piemēram – plēsēju loma samazināšanai ir ietekme arī uz pašpatēriņa zvejnieku un zemūdens medību lomiem. Cik daudzi no protestētājiem reāli noķer 5 mērus katrā copes reizē? Cik daudzi spēj apēst šis 5 zivis, kamēr tās ir svaigas? Ļoti daudzi makšķernieki ir iemācījušies paturēt 1-2 plēsīgās zivis ēšanai un saprot kāpēc tā vajag darīt.
MIG piedāvājums palielināt makšķerēšanas limitu vimbām no 5 uz 10 tikai noraidīts, savukārt pēdējā ZM sanāksmē pēkšņi Birzaks piekrita, ka taimiņus varētu paturēt lomos. Kur konsekvences? Tikmēr Lietuvā ir limits 5 kg(~10 vimbas). Tikmēr zivju vidējā izmēra samazināšanās vimbām liecinot par pārzveju, tikmēr līdaku vidējā izmēra samazināšanās netiek ievērota… Kur konsekvences? Lēmumu pieņēmēji cenšas slēpties aiz zinātnes, bet zinātne negrib uzņemties atbildību.KUNGI,
Būtu laiks paskatīties reālistiskāk uz šim lietām. ZM ZD turpina savstarpēji kacināt makšķerniekus, lai izvairītos no atbildības par 20 gados nepaveikto:
1. Iekšējo ūdeņu apsaimniekošanas plānu nav, stratēģijas nav, mērķu nav. Tātad – nav arī atbildības par izpildi/neizpildi. Praktiski – mēs visi zaudējam.
2. Pētniecības resursi iekšējo ūdeņu jomā ir ļoti ierobežoti, VVD kapacitāte – nepietiekama(lai gan VVD visaugstākā vadība saka, ka VVD nav skaidri definēti uzdevumi, līdz ar to apgalvot, ka inspektoru trūkst – neesot pamata). Notiek zivju resursu papildināšana ar mākslīgi audzētiem mazuļiem(par efektivitāti skat Birzaka rakstu MOSP: http://www.mosp.lv/blog/uncategorized/zi..).
3. Ūdeņi šobrīd tiek nodoti pašvaldībām valdījumā bez finansējuma, tomēr milzīgs laiks tiek tērēts Makšķerēšanas Noteikumu apspriešanai un matu skaldīšanai(“darbu darām”), tikmēr pašvaldības tos var grozīt ar saistošiem noteikumiem. Paralēli mūsu makšķernieki brauc uz zivīm bagāto Zviedriju un priecājas par lomiem, maksājot par licencēm utt, arī MRK valdes locekļi, bet pašu mājās MRK mērķtiecīgi torpedē Licencētas Makšķerēšanas Noteikumus. Lai saglabātu kaimiņvalstu tūristiem iespēju makšķerēt visā Latvijā par nieka 14 EUR visu gadu? Sanāk pret finansējumu LV ūdeņiem?
4. Tikmēr mazo upīšu stāvoklis pasliktinās(mūsuprāt, jo pētījumiem naudas nav, dati pretrunīgi), Latvijas ezeros turpina pieaugt spiediens uz plēsīgām zivīm, mūsuprāt notiek zivju sabiedrības sastāva izmaiņas par labu karpveidīgām zivīm), eitrofikācija uzņem apgriezienus arī meliorācijas noteikumu paviršas ievērošanas dēļ gan upēs, gan ezeros… Usmas ezerā ir 17000 m zvejas tīklu limits un šogad to tā arī neizņēma pilnā apmērā, jo neesot jēgas… + vēl zušu murdi…. šo sarakstu varētu turpināt.
5. Valstī joprojām nav ieviesta Makšķerēšanas karšu elektroniskas uzskaites sistēma, nav iespēju makšķerniekiem atskaitīties BIORam par saviem novērojumiem, lomiem, nav iespēju ļaunprātīgiem makšķerēšanas noteikumu pārkāpējiem ierobežot makšķerēšanas tiesības.

Turpināt?

Faktiski – nedaudzajiem aktīvajiem sabiedrisko lietu kārtotājiem vajadzētu apvienoties zem vienas jumta organizācijas, sadalīt tēmas, uzņemties atbildību par savu tēmu un beigt tērēt laiku ar tukšām runām. Tēmu ir vairāk kā darītāju bet pretī mums stāv 20 gadus rūdīti ierēdņi, profesionāļi, profesionāļi – “darba darīšanā”.
Ar šo gribētu pasvītrot – atsevišķu personu centieni paralizēt jebkuras MOSP darbības nav makšķernieku labā. Joprojām uzskatu, ka visi jautājumi ir jārisina kopā, pie viena galda un pie valsts jāgriežas ar vienu, skaidru viedokli katrā makšķerniekus interesējošā jautājumā. Pat, ja katram indivīdam tas nav pieņemams.

Mazāk strīdu, vairāk tolerances un kopīgu mērķu!

 
19. 08. 2015.

  Seko jaunumiem Facebooksix comments

M. Krieviņš M. Krieviņš - 27-08-’15 12:13

Copeslietu mājas lapā var izlasīt svaigu Zvaigznes gara darbu ar makšķernoteikumiem. Arī komentārus kā kurš to saprot vai nesaprot. Kāpēc nav nekādu komentāru no sporta federācijas puses? Tieši sportisti ir tie, no kuriem pārējie varētu sagaidīt ko jēdzīgu. Iespējams, sportisti vēl nav paspējuši iepazīties ar minēto darbu. Taču nevajadzētu no sportistiem gaidīt brīnumus. Noteikumu formulējumos pēdējo slīpējumu parasti veic juristi. Tikai juristi var izvērtēt atsevišķus formālus ierakstus, piemēram, to, vai MN jāieraksta, piemēram, zinātniskas organizācijas vai pašvaldības pienākumi. Protams, noteikumu būtība tiek veidota, iesaistoties zivju resursu pārzinātājiem, kontrolētājiem un ieinteresētajai pusei – makšķernieku sabiedrībai. Kopumā, manuprāt, jebkuri jauni vispārīgi lomu ierobežojumi plašākās masās var samazināt interesi par makšķerēšanu. Diemžēl, atrodas makšķernieku pārstāvji, kuri tā vietā, lai šo jautājumu atstātu apsaimniekotāju ziņā, iestājas tieši par tādiem priekšlikumiem kopīgajos noteikumos.

andreiko andreiko - 23-08-’15 10:58

Tāda daudzvārdīga plosīšanas, strīds starp Zvaigzni un Balodi lielākoties. Baloža k-gs, ja vēlies būt tīrs no apvainojumiem, tad vajadzētu ieplāt iekšā nelielu piķa atskaitīti. Cik feniņu no valsts un Eiropas MOSP ir dabūjis, kur tie lielākoties tērēti un cik tad valdes locekļi saņem par reisu Mazsalaca – skābbarības tornis?
Šī lapa nav paredzēta, lai te kāds attīrītos no jocīgiem apvainojumiem. Ja jautājums ir paredzēts M. Baloža kungam, var rakstīt MOSP mājas lapā vai M. Balodim personīgi. Taču jāievēro, ka jebkura informācija, kura skar organizācijas finanses, izņemot to, kas tiek nodota UR rīcībā, parasti ir paredzēta tikai organizācijas biedriem. Tās publiskošana notiek tikai ar biedru atsevišķu atļauju. Iegūt interesējošo informāciju nav sarežģīti, tikai jābūt par kāda MOSP sastāvā esoša kluba biedru.

Zvaigzne Zvaigzne - 19-08-’15 17:45

Mārtiņ, uzver ka strīdiem jāpaliek iekšienē.
Tad man tāds jautājums, kā to vēlies panākt?

Loģiski, ka balsu vairākums nav rādītājs un nestrādā,
vienprātības pricipu lēmumu pieņemšanā Tu nepiedāvā.
Kā panākt, lai strīdi paliktu iekšienē? Raksti oponentiem uz e-pastu. Tam ir liela priekšrocība, – lai pārliecinātu opnentu, vari lietot jebkuru paņēmienu, pat necenzētus vārdus.:-)

Kura tad ir tā vide kurā makšķernieki vienosies?

Aicinājumi skan skaisti, izmaiņu nav.

Kāds tad ir Tavs publiskais vai nepubliskais priekšlikums?

jst jst - 19-08-’15 17:36

Manuprāt, vīri ir izrāvušies ar kaut kādu neproduktīvu nodarbi – pilnīgi normāliem tekstiem pa starpām iesprūk pašizdomātu problēmu un vainīgo meklējumi, kurš, kad un ko ir teicis, vai tie ir meli, puspatiesības, fakti vai viedokļi. Tas, ko saucam par diskusiju, sāk pārsniegt šajā portālā pieņemtos rāmjus. Šeit nav forums, komentāri ir paredzēti tikai diviem mērķiem – lai kulturāli izteiktu viedokli par kādu ziņu vai uzdotu jautājumu administratoram, proti, man. Tieši tāpēc pie pirmās iespējas es atradīšu laiku un izmantošu tiesības, lai detalizētāk iepazītos un rediģētu, proti, svītrotu vai pat dzēstu tekstus, kas neatbilst šiem noteikumiem.
Atbilstoši, aicinu visus rakstīt par tēmu, bet nevis par autoru. Labas idejas nekļust sliktas tikai tapēc, ka tās ir piedāvājusi kāda apšaubāma persona.

Manuprāt, visas ieinteresētās vai skartās puses ir pietiekoši parādījuša savu daiļrakstīšanas mākslu un asinājušas diskusijas prasmes, tāpēc būtu pēdējais brīdis, kā politiķi saka, restartēt savstarpējās attiecības, lai varētu ar smaidu paskatīties oponentam acīs un sasveicinoties paspiest viens otram roku.

M. Balodis M. Balodis - 19-08-’15 17:25

Mans personīgais viedoklis nav mainījies kopš 2010. gada, kopš dibinājām MOSP pirmssākumos, MOSP šobrīd apvieno 19 biedrības – visām makšķernieku biedrībām ir jāspēj apvienot viedokļus, diskutēt un piekāpties vairākuma viedokļa priekšā.

Pie lēmējiem ir jādodas ar vienu skaidru viedokli, bet makšķernieku strīdiem ir jāpaliek makšķernieku vidū.

Aicinājums darboties MIG visiem kopā nav jauns, nav manis izdomāts, to šobrīd izmanto visas tās biedrības, kuras vēlas strādāt kopā. Šīs biedrības sniedz savu skatījumu par dažādiem jautājumiem un vienojas par to, ko man darīt tālāk. MIG ir ierakstīts zvejniecības likumā, tāpat kā Padome. Pret manu darbu šobrīd iebilst tikai tās biedrības, kuras vēlas situāciju veidot pēc sava prāta. Lūdzu, nāciet uz MIG, piedalieties un veidojiet savu politiku kopā ar visiem. Uzsveru – visiem!

Aicinājumu visiem darboties MIG var atrast gan Zemkopības Minsitrijas majas lapā, gan MOSP mājas lapā, gan Zemkopības Ministrijas sēžu protokolos. Aicinājums ir adresēts gan MRK, gan LMA personīgi, skaidri saprotami un bez nievām.

Aicinu oponentus pārslēgties no personīgiem apvainojumiem un konstruktīvu sadarbību.

Publiskās diskusijas beigas.

Zvaigzne Zvaigzne - 19-08-’15 16:42

M.Balodi, man ir viens jautājums kāpēc Tu personīgi nevēlies sadarboties ar citām organizācijām, kurām ir savs viedoklis, bet apgalvo pretējo?

Ja vēlies rakstīt, precizēsim par maniem „brēcieniem”, tad tā bija atbilde uz taviem „kviecieniem” par to – ka visiem jānāk uz MIG, pēc tam kad panāci Padomes darba grupa likvidāciju, paskaidrojot, ka zem lozunga – iepazīstos ar priekšlikumiem, MIG visu darbu ir izdarījies plaši iesaistot sabiedrību. Darba grupas faktiskā likvidācija un vienpersonisks darbs pie noteikumiem arī bija par iemeslu kāpēc tagad viss vēlreiz jāskaņo. Ja būtu palikusi darba grupa ne MRK, ne LMA iebildumi nebūtu vai uz skaņošanu paliktu būtiskākie kā MRK gadījumā, ko arī neslēpām. Iespējams vēl MOSP iebildumi, jo šai organizācijai nešķiet saistoši tas pret ko asi iebilst sabiedrība. Noteikti izskatītu Ministriju labojumus.
Lai kā aicinājumus nākt uz MIG no M.Baloža puses vairs uztvert nopietni nevar, vispirms viņš mani tukši apvaino melos un pēc tam aicina sadarboties, tepat pāris tēmas zemāk.
Līdz ar to, piedod, bet, kamēr M.Balodis vada MIG vai MOSP neredzu iespēju ar šīm struktūrām sadarboties, un tās ir praktiskas lietas, nevis ambīcijas.

Man tāds jautājums, par tiem lēmējiem, cik no viņiem pārzina tēmu par kuru lemj, ir iedziļinājušies jautājumā pēc būtības nevis vadoties no vienpusējas informācijas un makšķerēšanas kompetences. Kvantitāte ir skaidra, aina par demokrātiju ir uzburta nepārprotama, jautājums ir par kvalitāti?

Nauda ir vai nu nozagta vai nu nav nozagta, kādi tur mājieni? Ir bijuši jautājumi, uz kuriem nav bijusi vēlme atbildēt, tā ir tā apmelošana? MOSP semināros nepiedalās Zvaigzne, jo MOSP valdes priekšsēdētājs to aizliedza, to arī ievēroju. Kāpēc, jo atļāvās uzrakstīt to, kas notika pēc fakta – LM popularizēšana. Kas saprotams man tikai likās, jo MOSP valde neko nebija lēmusi.

Makšķerēšanas kompetence pašam un niecīga sajēga par makšķerēšanu pārējiem iesaistītajiem. Domāju, ka tas arī ir tas iemesls, kāpēc visas nesaskaņas, M.Balodis uzskata, ka ir par citiem kompetentāks makšķerēšanā un tās jau ir personīgās ambīcijas, tas arī viss. Šeit nav argumentu, jo viss tiek izskatīts no prizmas, ka kungs zina labāk, bet pārējie ir muļķi, pat ja sabiedrība iebilst, tad iebildēji noteikti ir nekompetenti.

ZMZD neko nekacina, tev Mārtiņ Balodi, bija dots uzdevums, apvienot MOSP makšķernieku organizācijas, jautājums ir vienkāršs, tu to izdarīji, neizdarīji vai maz taisījies darīt? Pārējais ir taisnošanās, attaisnojumi un tukšvārdība.

Tev kā vadītājam pirmais uzdevums bija panākt makšķernieku organizāciju iestāšanos MOSP un novērst Grīnberga izdarības, tas tev nebija vajadzīgs, jo LMA nedancos pēc tavas stabules, MOSP aicināji tikai pazīstamos, un tev netīkams bija nemanipulējamais MRK, kas gribēja visu zināt un informēt makšķerniekus. Atklātība un vienprātības princips tev ir kā velnam krusts, jo tad vairs nestrādā balsu vairākums un labas idejas nevar norakt tikai tāpēc, ka tev nepatīk.

Vai tad taimiņa paturēšana lomā nebija MRK priekšlikumos? Kāds bija MIG pamatojums noraidīt šādu priekšlikumu – makšķerēšanas kompetence? MRK atmeta ar roku, LMA uzturēja un … ja MOSP visu neizcūkos, BIOR izteiksies pozitīvi būs arī kāds praktisks labums no jaunajiem noteikumiem.

Ieskicētās problēmas, ir aizkustinošas, tās piecu gadu laikā ir mainījušās?

Attiecībā uz LM, MOSP savulaik teica, ka esot pret tādu LM kāda tā ir šodien, tikai no MOSP neviena labojuma vai iebilduma, turpināt ? Vairāk kā pusei LM nav ekonomisks pamatojums.
Padomes, darba grupu likvidējāt, bet pārskatīt nepietika ne …., ne laika. Ir kaut kas jāmaina tagad, pie viena galda sēsties un sadarboties tev nebija vēlmes. Kas atliek, ZMZD pateica, ka atpakaļ neatsauks, tādus kādi ir, pieļaut nevar. Bija pietiekoši daudz laika lai tā vietā lai slavētu LM reāli apskatītos kas tas ir, ja ne pašiem vismaz sakost zobus un MRK uzlūgt uz MIG vai MOSP par šo jautājumu izteikties. Bet sadarbība Jums ir vajadzīga tikai skaistos vārdos.

Tā kā šo situāciju vien paša rokām esi radījis, tāpēc nevajag visā vainot citus.

Saki nav makšķernieku interesēs aiztikt MOSP, man šķiet tieši otrādi, ja MOSP lieki aizņem makšķerniekus apvienojošas organizācijas vietu, tad nav makšķerniekiem Jēgas no šādas biedrības.(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.