Par HESu tēmu

Pēdējās dienās mēdijos no jauna uzvirmojusi HESu tēma. Jo Saeimā kaut kādā veidā ir nonākuši priekšlikumi mainīt spēkā esošo upju sarakstu, kurās aizliegta HESu celtniecība. Šodien aģentūrā apvaicājos, vai LZRA ir saņēmusi kaut kādus materiālus par šo tēmu ar lūgumu sniegt atzinumu. Izrādās, nekas nav saņemts un visas diskusijas risinās tā, it kā Latvijā lielākie speciālisti šajā jautājumā atrodas Saeimā , HESu īpašnieku un spontānu aktīvistu vidū. Kā gan citādi izskaidrot faktu, ka Saeima karsti diskutē, par šo jautājumu, tai skaitā piesaucot zivju tēmu, bet pat formāli nepainteresējas par profesionālu zinātnieku viedokli.

Dažas pārdomas. Vairumā gadījumu, kad diskutējam par šo tēmu, pārsvarā ir vienkāršs protests pret visu neskaidro vai, kā zive.lv raksta segvārda "sienāzis" īpašnieks, - "es nezinu, bet man sskkiet ka.." Tas viss attiecas uz dažu demagoģiski noskaņotu copmaņu nostāju HES jautājumā.
Man vienmēr ir licies, ka katrs gadījums būtu jāizvērtē konkrēti un arī vispusīgi. Protams, tas tikai izskatās vienkārši, bet faktiski tas ne vienmēr ir lēts un vienkāršs process. Tādēļ pat godīgas atbildīgas personas iet vienkāršāko ceļu - centienos nesarežģīt sev dzīvi vai bailēs no atbildības ļaujas sevi ietekmēt demagogiem un "demokrātiski" cenšas visiem pielietot vienu mērauklu. Tipiskākā un publiski pieejamākā mēraukla ir MK noteikumi vai likums, kurus, kā to rāda pieredze, nereti var izdabūt cauri birokrātijas gaiteņiem relatīvi vienkārši.
Dzīvē situācijas ir daudzveidīgas, diemžēl, ne vienmēr atrodas saprātīgi prāti, kas spēj gan visu atbildīgi un vispusīgi izvērtēt, gan adekvāti un konsekventi rīkoties.
Pazīstu dažus HESu īpašniekus un zinu viņu visnotaļ pozitīvo ieguldījumu gan ainavas sakārtošanā, gan zivju resursu vairošanā un citu problēmu risināšanā. Man ir daudz argumentu gan par, gan arī pret HESiem. Taču tie visi iederas tikai konkrētos apstāķļos, to vispārināšana būtu pārāk vieglprātīga pieeja.
 
27. 02. 2008.

  Seko jaunumiem Facebooktwelve comments

jst jst - 10-03-’08 19:41

Ja nebūs pārkāptas procedūras, neredzu iemeslus, lai ST pieņemtu šādu lietu izskatīšanai. Jo tieši HES projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procedūrām jānodrošina līdzpilsoņu tiesības dzīvot labvēligā vidē.

Tas, ka dažubrīd kaut kas nav kārtībā, manuprāt, vairāk ir atkarīgs no tiem, kuri iesaistīti procedūrās – saskaņo, atļauj un kontrolē būvniecību un ekspluatāciju. Pie tam situācijas ir ļoti dažādas, un nav pamata visus mērīt ar vienu mērauklu. Cīnīties pret visām HES tikai tāpēc, ka kāda no ieplānotajām HES var radīt sliktas sekas? Pie tam tik sliktas, ka ar tām neviens nevar sadzīvot? Neesmu par šādu primitīvu pieeju. Pie tam, ja iedziļināsimies, var izrādīties, ka visas tās sadzīvošanas grūtības, galvenokārt, ir sadzīviskas un pat subjektīvas. Vairumā gadījumu tās radušās tāpēc, ka puses ir pārāk neiecietīgas, tie paši HES īpašnieki, kuriem it kā būtu jābūt izglītotākiem un saprotošākiem, ne vienmēr demonstrē nepieciešamo toleranci.

Personīgi 2007.gadā pabiju pie kādām 5 Gaujas augšteces baseina HES. Nepaspēju iedziļināties visās niansēs, bet runājot par vidi, vizuāli tā izskatījās tīri pieņemami. Protams, savādāk nekā pirms HES celtniecības.
Par Braslas HES ir cita dziesma. Pie tam tajos protestos pret Braslu ir pārāk daudz teatrālu emociju un puspatiesību. Nesaku ka tur viss ir ideāli, taču blusas tiek meklētas tur, kur to nav.

Jābūt tukšam demagogam, lai atsauktos uz 200 tūkstošiem neesošu makšķernieku raibo masu. Tāpēc uzsveru – šeit ir mana dienasgrāmata un tajā ir tikai manas personīgās domas. To pamatā nav makšķernieku tūkstošu kaujas saucieni doties cīņā par upju aizsardzību, bet tikai loģiski apsvērumi. Jebkurā gadījumā mans lozungs šajās batālijās būtu sekojošs: – lai noteiktajā kārtībā ceļ HESus. Tikai, lai neprasa no tautas, lai tā rūpējas par viņu izdzīvošanu, maksājot politiskas cenas par viņu saražoto superzaļo enerģiju. Ja jau visi kaut ko ziedo, jādod tāda iespēja savu cēlsirdību un patriotismu darbos parādīt arī hesistiem, – lai ceļ, bet maksā kompensāciju, kā saka, graudā par resursiem nodarītajiem zaudējumiem, pie tam, ja naudā, tad nevis budžetā, bet VISOS gadījumos konkrētajiem upju apsaimniekotājiem.

Ja šādas saistības ar likumu tiktu noteiktas, nākotnē nebūtu iemesla tukšai vārdu apmaiņai un visas puses varētu mierīgi un konstruktīvi darboties tālāk.

law law - 10-03-’08 15:45

Viens arguments. Latvijas Republikas Satversmes 1.pants un 115.pants konstitucionālā līmenī garantē tiesības dzīvot labvēlīgā vidē. Satversmes tiesa ir tiesīga vērtēt vai likumdevējs, pieņemot vienu vai otru likumu, nepārkāpj minētās tiesības. Otrs arguments, jebkurai būvniecības iecerei jāsaskan ar teritorijas plānojumu, kas saistošu pašvaldības noteikumu veidā arī var tikt vērtēts no atbilstības pozīcijām likumam. Trešais arguments – HES būvniecības ietekmes uz vidi novertējumam ir zināmas un likumā konkretizētas prasības, kuras izvērtē kompetentas amatpersonas. Tātad, HES būvniecība ir saistīta ne tikai ar likuma pieņemšanu, bet arī vairāku būtisku procedūru realizāciju, kas visās stadijās var tikt vērtēta kā Satversmes tiesā, tā arī Administratīvajā tiesā trīs instancēs. JST, Jūs minējāt iespēju sadzīvot, nevairot pretiniekus un priecāties par asarīti un raudiņu. Jautājums – cik veiksmīgi līdz šim ir izdevies sadzīvot ar HES projektu attīstītājiem, īpašniekiem utt.? Var jau necīnīties, var. Skaidrs, ka jebkura cilvēces iejaukšanās maina dabisko līdzsvaru, bet HES būvniecības projekti to noteikti nemazina. Katrā ziņā lēmums par to vai cīnīties, vai noskatīties no malas jāpieņem pašiem makšķerniekiem un to organizācijām. Mans noskaņojums nė tuvu nav kareivīgs – tas ir tiesiski realizējams. Mazo HES piemēri – Gaujas augšteces 9 mazie HES, Braslas HES – ar to nepietiek…!

jst jst - 10-03-’08 14:21

law
Pasaki priekšā kaut vienu argumentu, kuru SO varētu izmantot ST kā pierādījumu. Tavs kareivīgais noskaņojums tikai vairo pretiniekus, bet nav tas, kas var dot rezultātus, ne pašreiz, ne ST.

Tas, ka tas ir bizness, ir katram skaidrs. Tikai ar biznesu nevienam nav liegts nodarboties. Tātad šāds arguments ir bezvērtīgs. Kaut gan, manuprāt, tieši objektīvā HESu biznesa analīzē slēpjas HESu aizstāvju vājākā vieta.

Dabīgais līdzsvars nav tik primitīvi izvērtējama lieta. To izjauc jebkuršs civilizācijas ieguvums – uzartie lauki, iekurtās krāsnis, mašīnas, minerālmēsli un pat pamperi. Ko tad darīsim – cīnīsimies ar visiem, vai mācīsimies sadzīvot?

Kā arguments, piemēram, varētu būt informācija par to, cik lielas platības ir neatgriezeniski sabojātas, cik daudz biotopu ir iznīcināti. Vienlaicīgi to būtu jāsalīdzina ar tām izmaiņām, kuras notiek citu iemeslu dēļ, kurus mēs varētu novērst, bet nenovēršam. Piemēram, pieļaujot bebru populācijas ekspansiju. Kā araguments varētu būt arī nevis kaut kādi sadomāti 200 000 makšķernieki, kuri esot pret, bet konkrētas ziņas. 95% procenti no visiem makšķerniekiem alati ir redzējuši tik bildēs un priecājas par līdaku, asari vai raudiņu. Cik tad ir tie, kuri jutīs iespējamās izmaiņas biotopos un būs neapmierināti? Ar tādām ziņām, ja tās izrādītos HESu pretiniekiem par labu, varētu vēl kaut ko iesākt. Pretējā gadījumā nav vērts laiku tērēt un skaļi klaigāt. Protams, nevienam nav liegts paust savu viedokli.

Mēs gatavojamies veikt dažu HESu apsekojumu. Varbūt vari pateikt kādu jaunu, negatīvu un man nezināmu mazā HESa piemēru?

law law - 10-03-’08 13:06

Uzskatu, ka pret HESiem nepieciešams cīnīties ar visiem tiesiskajiem līdzekļiem. Mazie HESi tiek radīti ar vienu mērķi, tirgot smieklīgu daudzumu enerģijas par dubultu tarifu Latvenergo. Vienkāršs rūpals, kas izjauc upju dabisko stāvokli un par labu nenāk nevienam. Visiem makšķerniekiem japieliek visas pūles, lai izjauktu plānu būvēt mazos HES uz 91 Latvijas upes. Uzskatu, ka Saeimas plānotais likumprojekts ir jāskata konstitucionālās kontroles kārtībā Satversmes tiesā pēc kādas no biedrībām konstitucionālās sūdzības. Principiāli uzskatu, ka uzvarēt var.

Noris Noris (Email ) - 28-02-’08 17:19

Manuprāt jautājums ir: Ar kādu mērķi šie hesi ir un tiek radītī, un cik sabiedrība par to maksā? Tikai nevajag par kaut kādām energoneatkarības problēmām. Pietiktu tikai nedaudziem, vienu reizi dienā izslēgt, lieki degošu spuldzīti, un manuprāt efekts būtu lielāks, nekā visu mazo HES saražotā enerģija kopā. Nemaz nerunāju par citiem energoresursu taupīšanas pasākumiem. Tā problēma manuprāt ir, nespēja paskatīties uz visu procesu kopumā. Patēriņš aug – Ražojam vairāk, bet cik tālu?

Piekrītu, ka tieša valstiski ekonomiskā izdevīguma tur nav. Varbūt ir kāds netiešs, ja Eiropa mums kaut ko atmet par to, ka mēs ražojam noteiktu procentu elektroenerģijas, izmantojot videi draudzīgus atjaunojamos resursus. Neesmu to pētījis.

Bieži dzirdamā argumentācija, domājot par erģētisko neatkarību vai dabai draudzīgu enerģiju, parasti ir demagoģiska un nenopietna. Neviens nopietns hesists par to nemaz nerunā. Runāt var tikai par privāto izdevīgumu uz speciālā tarifa, tātad uz valsts un mūsu visu rēķina. Tikko tarifs tiks normalizēts, daudzas mazās HES bankrotēs.

antihesistiem antihesistiem - 28-02-’08 17:10

Esmu copmanis un zinu dažus kārtīgus hesa īpašniekus. Iesaku copmaņiem apmeklēt kādu hesu un tad būs vidoklis. Neesat redzējuši upi, kur nav neviena hesa un zivju ar nav? Vai visi hesi vainīgi, ka kontrole ir galīgi d—-ā un atsevišķi hesi var taisīt sūdus, jo tos neviens nekontrolē? Vai tad grūti uztaisīt kādu oficiālu neitrālu apsekojumu pirms maina likumus? Vieglāk jau visu nolīdzināt ar zemi lai visi vienādi.

Vai tad jums patīk tie absurdie noteikumi copē? Tie ar ir lai saudzētu dabu. Iznāk ka copi ar vajadzētu vairāk aizliegt. ;-)

jj jj - 28-02-’08 15:38

Juris.Ja būtu palasījies latviešu valodā rakstošos forumos,tad būtu izlasījis par zemmēra vēdzelītēm sastādītos protokolus.
Pie patreizējajiem eksplutācijas noteikumiem HES ar vecā tipa turbīnām(un tādas ir praktiski visiem HES)dažu gadu laikā iznīcina paraktiski visus foreļu(taimiņu)un alatu ikrus.Rezultāts-ko nevarēja iznīdēt elektriki,tīklotāji,dūrēji un citi MN pārkāpēji daudzus gadu desmitus to HES iznīdējot ikrus ,paveica 3-5 gados.Nav mazuļu ,nav ar lielo zivju.Jeb precīzāk-no sākuma zivju paliek mazāk bet tās ir lielākas,un tad viss beidzas.Paliek pārs trīs vairāk pielāgoties spējīgas sugas-sapals,baltais sapals,rauda,no dīķa birst lejā līdaka,kas neskatoties uz bagāto barības bāzi aug lēni.Pirmajos gados dīķī fantastiski lomi,tad sāk uzkrāties un noslāņoties visādi pūstoši produkti.Rezultātā uz Gaujas !!!HES ūdenkrātuves dzelmē skābekļa saturs ir 0 %!!!Nu ja tā ir pārspīlēšana…

juliuss juliuss - 28-02-’08 13:55

Labi, Juri, es tev varētu piekrist, ka arī pārspīlē, bet ja ūdens nav nemaz vispār, es pat nerunāju par Bērzi, kur ir līdz ceļiem.Pie Anneniekiem viņa nav, ķer zemmēra vēdzeles.Tad arī kartupeļu laukā var to darīt. Pretenziju pret Hesiem nebūtu ja tiešām tās divas lietas nodrošinātu, bet ziniet, es tam neticu

Berbrs Berbrs - 28-02-’08 13:21

Ja HESI varētu nodrošināt 2 lietas – vienmērīgu straumi, tādu pašu kāda ir pirms HES izbūvēšanas un varētu nodrošināt normālu zivju migrāciju tad arī tā negatīvā ietekme nebūtu tik liela. Ir arī pluss – HES uzpludinājumos parasti savairojas raudas, līdakas, līņi, karūsas utt., daļa no šīm zivju sugām upītē dzīvo nelabprāt. Bet ņemot vērā 2 sākumā minētās lietas mana attieksme pret HESIEM ir negatīva. Pie tam dažam labam HESAM nekādas lielās jaudas nav un ekonomiskā atdeve neliela.

Juris Juris - 28-02-’08 12:31

Domāju, ka makšķernieki stipri pārspīlē Hesu negatīvo lomu. Bija laiki, kad dzirnavas bija uz ikvienas urgas un neko – zivju bija un daudz vairak. Sakarā ar tēmu atcerējos pērnā gada makšķernieku čalošanu par foršo zemmēra vēdzelīšu copi zem Lobes HES slūžām. Jautri visi runāja, bet liekas, ka neviens tā arī neko neizdarīja, lai to cūcību izbeigtu, bet, pašreiz, protams ikviens sevi cienošs makšķernieks zivju trūkumā vainos HESa aizprostu :) Tā jau ir vieglāk. HESu un zivju resursu saistībā ir viena pamatproblēma – HESi jau (pareizi ekspluatējot) zivju resursus neiznīcina (domāju, ka tieši otrādi – uzlabo vidi), bet vienkārši rada labvēlīgu vidi to iznīcināšanai. Un tur tad arī iesaistās negodīgi makšķerniki un citādi gaļas mednieki, kas veikli izmanto ūdens līmeņa svārstības, zivju koncentrēšanos lajasbefu zonās u.t.t.
P.S. man nepieder HES

juliuss juliuss - 28-02-’08 11:08

Pozitīvie piemēri, par tiem es nezinu, varbūt tādi ir. Es redzu, protams, lielākoties apkārt. Bērzes upē izdarīts ir viss ko varēja padarīt. Agrāk zem slūžām bija normāli dziļumi un dzelmītes, tagad visā garumā no slūžām līdz Šķibei ūdens nu varbūt līdz celim, ja neskaita pavasari. Starp citu tas ir posms, kur visvairāk sastopamas foreles.Virs slūžām protams ūdens stāv un upe aizaug..Hes pie Anneniekiem uz Liepājas šosejas, komentāri lieki. Hes pie Kroņauces ezera pie Tērvetes alus brūža arīdzan. Bet kādas tur bija zivis īpaši pavasaros. Tagad tur lielāku zivi par sprīža raudiņu nevar noķert, un kā tad savādāk zivs nav čūska pa zemi uz vēdera nelien.Vēl varētu Tērvetes upē parkā kādu nu maziņu hesiņu uzbliezt tur vēl nav, smuki tak būtu:))

jj jj - 28-02-’08 09:59

Jāni ,uz ko tad lai balstās???Birzaka kunga pētijumi(monitoringi)sākās periodā kad Hes-ošana jau gāja pilnā sparā.Varbūt balstīties uz Mitāna kunga saskaņojošajiem slēdzieniem HES buma laikā?Tā nu ir atkal sanācis ka jācīnās būs plikiem entuziastiem(ja vairs tādi atradīsies).HES-u pozitīvi piemēri?Vairāki?Kuri diez?Neviennozīmīgi varbūt vien uz Vaidavas.Ventas ,Bārtas baseinā bez pārmaiņām,alatas praktiski izzudušas,foreļu populācija nīkuļo(Bārtas baseinā tāpat kā taimiņi izzudusi).Un kur vēl Bērze,Pāce un t.t.(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.