Latvijas 2009.gada čempionāts pludiņmakšķerēšanā

Printēt

Nolikums

1. Sacensību mērķis:
Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

2. Laiks un vieta.
Sacensības notiek 3 posmos, pa 2 kārtām katrā posmā:
1. posms 23.- 24.05. 2009. Venta, organizētājs SIA SALMO
2. posms 18.-19. 07. 2009. Rēzeknes upe, organizētājs ???
3. posms  19.-20. 09. 2009. Daugava, organizētājs ???
Sacensību dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties, treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00 vienu dienu pirms sacensību sākuma. Sacensību dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā.

Pirmais posms. Organizētājs – SIA Salmo.
Pieteikšanās pa telefonu 29517507 (vai 29224086).
Pirmā posma 1. kārta notiek Ventas upē 23.05. - 24.05.
Dalībnieku pulcēšanās – 22.05.2009. līdz 20:00 ( vieta tiks paziņota piesakoties) Sacensību atklāšana un izloze – 23.05.2009. 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.
Pirmā posma 2. kārta notiek  Ventas upē.24.05.2009.
Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:55;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 15:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15.00 – 17.00;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.00

Otrs posms. Organizētājs -  

Pieteikšanās pie organizatoriem

Otrā posma 1. kārta notiek

Dalībnieku pulcēšanās - 10.00 – 11.00
Sacensību atklāšana un izloze - 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Otrā posma 2. kārta notiek

Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:55;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 15:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15.00 – 17.00;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.00

Trešais posms. Organizētājs - tiks paziņots atsevišķi

.
Trešā posma 1. kārta notiek

Dalībnieku pulcēšanās - 10.00 – 11.00 ( vieta tiks paziņota piesakoties)
Sacensību atklāšana un izloze - 11.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 12.00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 12.00 – 14.00;
Makšķerēšanas sākums - 14.00;
Makšķerēšanas beigas - 17.00;
Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Trešā posma 2. kārta notiek

Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 9.00;
Dalībnieku ieiešana sektoros - 10:00;
Sagatavošanās makšķerēšanai - 10:00 – 11:55;
Makšķerēšanas sākums - 12:00;
Makšķerēšanas beigas - 15:00;
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15.00 – 17.00;
Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 17.00

3. Sacensību dalībnieki.

Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar pludiņu ir atklātas sacensības, kurās , iepriekš savlaicīgi piesakoties, drīkst piedalīties neierobežots skaits jebkuras citas valsts komandu un individuālo dalībnieku (dalībnieku skaita ierobežojumi iespējami tikai tad, ja ūdenstilpnes krasts neļauj izvietot lielāku skaitu dalībnieku).
Sacensībās piedalās komandas, 5 dalībnieku sastāvā, kā arī individuālie dalībnieki, ja kādā no sacensību kārtām piedalās 5 vai vairāk individuālie dalībnieki, tad viņi tiek apvienoti komandās.

Makšķerēšanas sporta popularizācijas nolūkā katram sportistam ir tiesības vienu sezonu Latvijas čempionātā startēt individuāli, bez komandas. Šāda iespēja sportistam tiek dota tikai vienā sezonā.
Komandas maksā sacensību dalības maksu 150 Ls par visiem trim posmiem kopā, jeb 50 Ls par katru sacensību posmu atsevišķi, individuālie sacensību dalībnieki maksā dalības maksu 15 latus par katru sacensību posmu atsevišķi. Dalības maksu var iemaksāt skaidrā naudā vai bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka.
Komandas un individuālie dalībnieki tiek pieteikti ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensību kārtējā posma pie attiecīgā posma organizētāja. Komandas un individuālie dalībnieki, kuri nebūs veikuši iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. Sportisti, kas ir startējuši kādā no posmiem vienas komandas sastāvā, nedrīkst čempionāta laikā pāriet uz citu komandu, bet drīkst startēt individuāli. Komandām pilnā sastāvā un individuālajiem dalībniekiem jāpiedalās obligātajā treniņā dienu pirms sacensību sākuma. Komandas, kuras ir pieteikušās, bet neierodas uz treniņu vai startu, tiek sodītas ar soda naudu 20 Ls apmērā par katru izlaisto posmu vai kārtu. Individuālie dalībnieki par neierašanos uz obligāto treniņu tiek sodīti ar naudas sodu 10 Ls apmērā un netiek pielaisti pie sacensību nākošās kārtas.

4. Sacensību noteikumi.
Sacensības notiek pēc CIPS makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.

5. Uzvarētāju noteikšana.
Par Latvijas čempionu komandu vērtējumā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri kļūst komanda, kas triju posmu kopvērtējumā ieguvusi mazāko dalībnieku vietu summu.
Vienādas vietu summas gadījumā uzvar komanda, kuras kopējais loms 3 posmos ir lielāks. Vienāda loma svara gadījumā uzvar komanda, kas ieņēmusi augstāku vietu pēdējā posmā.
Individuālajā vērtējumā par Latvijas čempionu kļūst sportists, kurš trīs posmu kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā uzvar sportists, kam lielāks loms trīs posmu kopvērtējumā.

6. Apbalvošana.
Sacensību uzvarētāja komanda tiek apbalvota ar ceļojošo kausu, un medaļām.
Otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgās pakāpes medaļām.
Individuālajā vērtējumā pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar medaļām.
Katrā posmā individuālie uzvarētāji tiek apbalvoti ar posma rīkotāju piemiņas balvām.

P.S. Tā kā otrā un trešā posma sacensības ieplānotas jaunās vietās, konkrētāk šo posmu sacensību vieta tiks paziņota pēc vietu pārbaudes rezultātiem.

LMSF valde 24.03.2009.