jaunumi   contact

Latvijas 2016.gada čempionāts fīdermakšķerēšanā

Nolikums

Sacensību mērķis.

Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Noskaidrot 2016. gada labākos sportistus makšķerēšanā ar fīderi.
Noteikt pretendentus Latvijas izlases komandai startam 2017.gada pasaules čempionātā.

Laiks un vieta.

Sacensības notiek trijos posmos, katrs sacensību posms ilgst trīs dienas.

1.posms 03.-05.06.2016 'Mazais Ansis", Rubene, Valmiera.
2.posms 12.-14.08.2016 Daugava, Lucavsala, Rīga.
3.posms 23.-25.09.2016 Daugava, Voleri, Rīga

Precīza sacensību vieta tiks paziņota ne vēlāk kā trīs nedēļas pirms sacensību datuma, vietas izvēla atkarīga no dalībnieku skaita un laika apstākļiem.

Sacensību organizators – SIA „Ēsma” (reģ. nr. 40103127663, Āraišu iela 15, Rīga, LV – 1006).

Atbildīgais Igors Losevs ( mob. tālr. 28864021, e-pasts - dresden@feeder.lv )

Sacensību dalībnieki.

Sacensībās var piedalīties dalībnieki, kuri pārstāv kādu no organizācijām, kura ir LMSF sastāvā. Dalībniekiem līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem un nepieciešamības gadījumā arī makšķernieku kartei.

Dalībnieku skaits nav ierobežots, dalībnieku reģistrācija pa e-pastu - dresden@feeder.lv tiek pārtraukta piecas dienas pirms sacensībām. Dalības maksa katram dalībniekam par vienu trīs dienu sacensību posmu ir 20( divdesmit ) eiro, dalības maksas nomaksa jāsaskaņo ar atbildīgo organizatoru.

Iepriekšēja pieteikšanās un reģistrācija LR čempionātam fīdermakšķerēšanā pa mob. tālr. 28864021 un SIA „Ēsma” makšķerēšanas piederumu veikalā: Dzelzavas iela 21A, tālr., 67514040

Sacensību noteikumi.

Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā.

 1. Makšķerēšanas ilgums vienā kārtā 5 stundas, sagatavošanās ilgums pirms katras kārtas ir 90 minūtes, no tām pēdējās 10 minūtēs pēc atsevišķa signāla ir atļauts iebarot.
 2. Makšķerējot, mērot dziļumu un regulējot iemetiena attālumu ir atļauts izmantot tikai vienu fīdermakšķeri aprīkotu ar marķiera svinu, bet sacensību sektorā var atrasties neierobežots skaits citu rezerves makšķeru un sistēmu.
 3. Makšķerēt atļauts tikai ar sistēmām, kurās starp barotavu un makšķerkāta galu nav izvietoti nekāda veida ( mezgli, gumijas vai silikona gabaliņi, svina skrotis u.t.t.) barotavas slīdēšanu pa auklu bremzējoši priekšmeti. Makšķerēt atļauts tikai ar barotavu.
 4. Maksimālais barotavas izmērs ir 5 * 7cm, minimālais pavadiņas garums ir 50 cm, atļauts izmantot tikai vienžubura āķus ne lielākus par 10. numuru
 5. Minimālais iemetiena attālums 15 metri. Makšķeres auklai jābūt ieklipsētai, distance tiks mērīta no spoles klipša līdz barotavai. Sportista klātbūtnē krastā būs uzstādīti mietiņi attāluma mērīšanai kur arī tiks veikta distances pārbaude.
 6. Lai mazinātu barotavas un sistēmas noraušanās iespējamību metiena brīdī, atļauts izmantot ar šok-līderi (shock-leader) aprīkotas sistēmas.
 7. Zivju uzglabājamajam tīkliņam jābūt vismaz 3 metrus (ieteicams 4 metri) garam, sacensību dalībniekiem jābūt līdzi zivju uztveramajam tīkliņam.
 8. Katrs sportists vienā sacensību kārtā drīkst izmantot ne vairāk kā 12(divpadsmit) litrus barības. Barībai pirms tās kontroles jābūt gatavai, samitrinātai. Barības apjomā ietilpst arī visi aromatizātori, sausās un šķidrās piedevas. Dzīvo ēsmu apjoms nedrīkst pārsniegt 2,5 litrus, no tiem motilis (džokeris) nedrīkst pārsniegt 0,5 litrus pluss 1/8 no litra jeb 125 ml motiļa ēsmas tiesai. Visa dzīvā ēsma jāuzrāda speciālā tarā, uz kuras skaidri saskatāms tās tilpums. Līdz barības un ēsmas pārbaudei tos nedrīkst pievienot vienu otram, ja barībā tiks konstatēta dzīvās ēsmas vai tās daļu klātbūtne, tā tiks ierobežota pēc dzīvās ēsmas limita, tātad, līdz 2,5 litriem.
 9. Ēsmu un barības kontroles laikā, barības spaiņiem un ēsmu tarai jāatrodas uz ārējas sektora robežas.
 10. Kā ēsmu atļauts izmantot tikai dzīvas ēsmas un dabīgas izcelsmes augu valsts produktus (kukurūzu, zirņus, graudus) , aizliegts izmantot dzīvas un beigtas zivis un to gabalus, ēsma nedrīkst būt vairāku komponentu maisījums (maize, mīkla, makaroni, peletes, boilas u.t.t.), ēsmai jābūt uzdurtai uz āķa
 11. Iebarošana atļauta izmantojot tikai barotavas, mest barību ar roku, šaut ar kaķeni vai kādu citu ierīci aizliegts.
 12. Sektorā nedrīkst ienākt līdz nav atskanējis pirmais signāls, nav atļauts ārpus sava sektora montēt makšķeres un jebkādu citu sacensībām paredzēto aprīkojumu.
 13. Katram sacensību dalībniekam makšķerējot jāievēro sava sektora robežas. Sacensību laikā sektorā drīkst ienākt tikai treneris un tiesneši. Treneris ir jāpiesaka savlaicīgi, pirms maču sākuma.
 14. Zivis kas tiek izvilktas no ūdens pēc beigu signāla netiek ieskaitītas kopējā lomā, ja ir konstatēts pārkāpums tiesnesis drīkst atsvabināt lielāko noķerto zivi.
 15. Pēc barības un ēsmu kontroles aizliegts pamest savu sektoru līdz lomu svēršanai. Pamest savu sektoru, vai nodot mantas drīkst tikai tiesneša klātbūtnē.

Ja sacensību dalībnieku skaits pārsniegs 20, tiks veidotas attiecīgi 3 un vairāk zonas ar vienādu sportistu skaitu katrā zonā.

Par katru pārkāpumu (neatļautas sistēmas vai ēsmas pielietošana, uztveramā tīkliņa neesamība, vairāku kātu vienlaicīga lietošana u.c.) sportistam tiek izteikts brīdinājums, ja sportistam jau ir divi brīdinājumi un tiesnesis izsaka trešo, tad sportista uzrādītais rezultāts var tikt anulēts, par to lemj sacensību galvenais tiesnesis un LMSF valdes pārstāvis.

Katrs sacensību dalībnieks pats ir atbildīgs par savu drošību makšķerēšanas laikā.

Sacensību norise.

Obligātais treniņš.

8.00 - 21.00

Pirmā sacensību kārta.

8.00 - 8.45 – dalībnieku reģistrācija un sacensību sektoru izloze.
8.50 – sacensību atklāšana
9.30 - pirmais signāls – ieiešana sektoros
10.15 – otrais signāls - barības un ēsmas limita kontrole
10.50 – trešais signāls – iebarošanas sākums
11.00 - ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.55 – piektais signāls – brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
16.00 – sestais signāls – makšķerēšanas beigas
16.01 - zivju svēršana, rezultātu apkopošana

Otrā sacensību kārta.

8.00 - 8.30 – sacensību sektoru izloze
9.00 - pirmais signāls – ieiešana sektoros
9.45 - otrais signāls – barības un ēsmas limita kontrole
10.20 - trešais signāls – iebarošanas sākums
10.30 - ceturtais signāls – makšķerēšanas sākums
15.25 - piektais signāls - brīdinājums, ka atlikušas vel 5 minūtes
15.30 - sestais signāls – makšķerēšanas beigas
15.31 - zivju svēršana, rezultātu apkopošana
16.30 – 17.00 – sacensību uzvarētāju apbalvošana

Uzvarētāju noteikšana.

Katrā posmā tiek noteikti uzvarētāji individuālajā vērtējumā, vērtējot iegūtā loma svaru.

Par Latvijas čempionu kļūst sportists, kurš trīs posmu kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā uzvar sportists, kam lielāks loms trīs posmu kopsummā.

Apbalvošana.

Sportisti, kas izcīnījuši 1., 2.un 3.vietu katrā sacensību posmā saņem attiecīgas medaļas, kā arī atbalstītāju balvas, čempionāta uzvarētāji saņem attiecīgas medaļas un piemiņas kausus.

 

LMSF valde 29.03.2016.

top