jaunumi   contact

Latgales 2017. gada atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā

NOLIKUMS

Sacensību mērķis
Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu. Noteikt 2017. gada labākos Latgales sportistus zemledus makšķerēšanā.

Vieta un laiks
Latgales čempionāts notiek 2 kārtās:
1. kārta –18. februārī Feimaņu ezerā pie Feimaņu peldētavas no 8.00 līdz 11.00
2. kārta –18. februārī Feimaņu ezerā pie Feimaņu peldētavas no 13.00 līdz 16.00

Pusdienas laiks no11.00 līdz 13.00.

Sacensību dalībnieki
Sacensībās piedalās komandas un dalībnieki no Latgales pašvaldībām, kā arī no citiem Latvijas novadiem. Sacensībās komandu skaits netiek ierobežots. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā startē 4 sportisti, kā arī individuāli - neierobežotā skaitā (dalībniekiem jāatsūta komandu nosaukums, sastāvs ar dalībnieku vārdiem, uzvārdiem un kontakttālruņiem ).
Par sportista maiņu jāpaziņo pirms katra posma sākuma. Visi, kuri pieteikti kādas komandas sastāvā, sacensību gaitā drīkst pārstāvēt tikai komandu, kurā viņi ir pieteikti.

Sacensību noteikumi
Pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija sacensību vietā - no plkst.7.00 līdz plkst. 7.30. Sacensību atklāšana - plkst. 7.40.

Čempionāta galvenais tiesnesis Elgasts Dimants (LMSF), tiesnesis Žanna Kufina (Preiļu novada BJSS).
Ņemot vērā dabas apstākļus, sacensību laiks un var tikt mainīts. Par to ne vēlāk kā piecu dienu laikā pirms sacensību sākuma organizatori informē visus dalībniekus, kuri pieteikušies.
Sacensības notiek pēc LMSF zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem.

Makšķerēšana sacensību rajonā, ieskaitot rezerves joslu, dienu pirms sacensībām nav atļauta, par to atbildīgs ir organizators. Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko atzīmēt savus āliņģus, makšķerējot vienam no tiem jāatrodas uz ledus ne tālāk kā 50cm no āliņģa. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā vai kastē. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt caurumus vai aizņemt vietu ne tuvāk kā 5 m viens no otra.

Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti un vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa. Sacensību beigās sportisti ievieto zivis plastikāta maisiņā un nodod tiesnesim.

Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Katram dalībniekam jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei.

Dalības maksa
Par līdzdalību abos posmos noteikta dalības maksa - 10 € (euro) no katra sacensību dalībnieka.
Komandu un dalībnieku pieteikumus sūtīt pa e-pastu: zannaku@inbox.lv (Žannai Kufinai). Komandas tiek reģistrētas pēc dalības maksas nomaksāšanas.

Uzvarētāju noteikšana
Par uzvarētāju individuālā vērtējumā kļūst sportists, kurš abos posmos kopā ieguvis mazāko punktu skaitu. Vienāda punktu skaitu gadījumā augstāku vietu iegūst sportists, kuram lielāks kopīgais noķerto zivju svars. Par nepiedalīšanos kādā no posmiem sportists saņem punktus, atbilstošus vietai, kas seko pēc pēdējās.

Komandu vērtējumā augstāko vietu iegūst komanda, kurai, skaitot divu posmu kopvērtējumu, ir mazākā komandas dalībnieku vietu summa. Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroka ir komandai, kurai ir lielāks noķerto zivju svars.

Uzvarētāju apbalvošana
Labākās trīs komandas tiek apbalvotas ar kausiem, diplomiem un piemiņas balvām.
Uzvarētājs individuālajā vērtējumā, kā arī uzvarētāja komanda iegūst Latgales 2017. gada čempiona titulu zemledus makšķerēšanā.

Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā katrā posmā tiek apbalvoti ar organizatoru dāvātām balvām, pirmo trīs vietu ieguvēji čempionāta kopvērtējumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.

Sacensību galvenais tiesnesis – Elgasts Dimants

Piezīme: Dalības maksā tiek iekļauta balvu, kausu, medaļu iegāde, kā arī tiks nodrošinātas karstas pusdienas visiem dalībniekiem.

Kontakttālruņi: Elgasts Dimants- mob. 26619939; Žanna Kufina – mob. 29919366.

P.S. Slikto laiku apstākļu gadījumā, sacensības var tikt atceltas.