jaunumi   contact

Latvijas 2016.gada čempionāts pludiņmakšķerēšanā

Nolikums

Sacensību mērķis

Sacensības tiek organizētas, lai popularizētu makšķerēšanu ar pludiņa makšķeri un noteiktu labākos Latvijas sportistus šajā makšķerēšanas sporta disciplīnā.

Laiks un vieta

Sacensības notiek 3 (trijos) posmos, pa 2 kārtām katrā posmā:

1.posms 27.-29.05.2016 – Zundas kanāls, Rīga
2.posms 29.- 31.07.2016 - Daugava, Lucavsala, Rīga
3.posms 26.08.-28.08.2016 – Daugava, Voleri, Rīga

Sacensību posmus organizē LMSF sadarbībā ar attiecīga posma vai visa čempionāta atbalstītājiem.

Dalībnieku pulcēšanās un treniņu sektoru izloze – dienu pirms sacensībām no 10.00
Sacensību dalībniekiem atļauts sacensību vietā trenēties neierobežotu laiku, bet dienu pirms sacensībām treniņi jāpārtrauc ne vēlāk kā plkst. 21.00 . Sacensību dienās sacensību zonās atļauts ieiet tikai sacensību laikā.

Dalībnieku reģistrācija katras sacensību kārtas pirmajā dienā. no 8.30 sacensību vietā.

Sacensību atklāšana un izloze – 9.00
Dalībnieku ieiešana sektoros – 9.30
Sagatavošanās makšķerēšanai – 9.30 -11.20
Iebarošanas signāls – 11.20
Makšķerēšanas sākums - 11.30
Makšķerēšanas beigas - 15.30

Zivju svēršana notiek sektoros, tiesnešiem pieejot pie katra dalībnieka atsevišķi.

Dalībnieku reģistrācija katras kārtas otrās dienas sacensībām - 9.00
Dalībnieku ieiešana sektoros – 9.30
Sagatavošanās makšķerēšanai – 9.30 – 11.20
Iebarošanas signāls – 11.20
Makšķerēšanas sākums – 11.30
Makšķerēšanas beigas – 15.30
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 15.35 – 16.30

Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums – 17.00

Atbildīgais organizators: LMSF, Normunds Grabovskis, mob. tel. 29224086

Sacensību dalībnieki.

Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar pludiņu ir atklātas sacensības, kurās, iepriekš savlaicīgi piesakoties, drīkst piedalīties neierobežots skaits jebkuras citas valsts individuālo dalībnieku (dalībnieku skaita ierobežojumi iespējami tikai tad, ja ūdenstilpnes krasts neļauj izvietot lielāku skaitu dalībnieku). Pieteikšanās pa mob. telefonu 29224086 vai e-pastu normunds@salmo.lv

Sacensībās piedalās individuālie dalībnieki, kuri pārstāv kādu no LMSF sastāvā esošām organizācijām. Dalības maksa par vienu sacensību posmu ir 15,- eiro, dalības naudu var iemaksāt bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, AS SEB Banka. Dalībnieki jāpiesaka ne vēlāk kā 3 dienas pirms sacensību kārtējā posma. Interesenti, kuri nebūs veikuši iepriekšēju pieteikšanos, pie sacensībām netiks pielaisti. Visiem dalībniekiem jāpiedalās obligātajā treniņā dienu pirms sacensību sākuma.

Sacensību noteikumi.

Lai veicinātu sportistu izaugsmi un pilnveidošanos katrā sacensību kārtā tiek noteikti daži ierobežojumi uz lomā ieskaitāmajām zivju sugām un atļautajiem makšķerēšanas veidiem.

Visos posmos sacensību pirmajā dienā lomā netiek skaitītas auslejas, otrajā sacensību dienā lomā tiek skaitītas visu sugu zivis, kuru izmēri atbilsts LR MN.

Sacensības notiek pēc CIPS makšķerēšanas sacensību noteikumiem un pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.

Atļauts izmantot visu veidu pludiņmakšķeres.

Iebarošanas laiks pirms starta ir 10 minūtes. Iebarojamās barības daudzums nedrīkst pārsniegt 20 litrus. Makšķerēšanas laiks ir 4 stundas. Zivju uzglabājamā tīkliņa minimālais garums vismaz 3 metri, dzīvā ēsma tiesnešiem jāuzrāda CIPS noteiktos mērtraukos.

Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sportists saņem brīdinājumu, sakrājot 2 brīdinājumus vienas sezonas laikā, tiek anulēts sportista pēdējā posma pēdējās dienas rezultāts.

Uzvarētāju noteikšana

Katrā posmā tiek noteikti uzvarētāji individuālajā vērtējumā, vērtējot iegūtā loma svaru.

Par Latvijas čempionu kļūst sportists, kurš trīs posmu kopvērtējumā ieguvis mazāko vietu kopsummu. Vienādas vietu summas gadījumā uzvar sportists, kam lielāks loms trīs posmu kopsummā.

Apbalvošana

Sportisti, kas izcīnījuši 1., 2.un 3.vietu katrā sacensību posmā saņem attiecīgas medaļas, kā arī piemiņas balvas, čempionāta uzvarētāji kopvērtējumā saņem attiecīgas medaļas un piemiņas balvas.

 

LMSF valde 29.03.2016.

top