jaunumi   contact

2016. gada Latvijas kausa izcīņa spiningošanā

NOLIKUMS
 1. Sacensību mērķis. Makšķerēšanas sporta popularizācija. Pieredzes apmaiņa. Labāko sportistu noskaidrošana.
 1. Laiks un vieta. Sacensības notiek 2016. gada 1.un 2. oktobrī Ķīšezerā.
  1.diena. Pulcēšanās sacensību vietā pie viesnīcas „Mežaparks””, šī gada 1. oktobrī līdz plkst. 10.00; 10.30- 11.00- tiesnešu izloze; 11.15 tiesnešu sapulce; 1. kārta 12.00- 18.00; 19:00 kārtas rezultātu paziņošana.
  2.diena. Pulcēšanās sacensību vietā līdz plkst. 8:00; 2. kārta 9:00- 15.00; 16.00- rezultātu paziņošana, 16.30- apbalvošana.

Čempionāta organizators – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija sadarbībā ar biedrību „Sporta Makšķerēšanai (BSM). Galvenais tiesnesis – Jānis Stikuts, mob. tel. 29517507

 1. Sacensību dalībnieki. Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 2 laivu ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā, un atsevišķas ekipāžas. Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim. Dalībnieki startē savās laivās un paši ir atbildīgi par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem (laivas garums ne mazāks par 3,60m) jābūt tādiem, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim. Dalībniekiem, atbilstoši MN prasībām, ir jābūt makšķerēšanas kartei. Dalībniekiem un tiesnešiem jābūt glābšanas vestei. Ekipāžas un komandas var startēt arī nepilnā sastāvā. Komandām ieteicams izvēlēties vienveidīgus formas tērpus. Motoru izmantošana nav aizliegta. Ja tiek izmantots motors, vismaz vienam laivā jābūt vadītāja tiesībām. Katrā laivā jābūt mērlineālam pēc vienota parauga, lomu uzskaites tabulai (nodrošina organizētāji) un palīgierīcēm zivs atbrīvošanai no āķa. Komandām, piesakoties jāiemaksā dalības naudu. Dalības maksa līdz 25.09.2016. – 80 EUR ar pārskaitījumu, pēc 25.09.2016. – dalības maksas 100 EUR.
  Dalības maksu var iemaksāt bankas kontā. Saņēmējs: LMSF (Reģ. Nr. 40008023571) konta Nr. LV80UNLA0002200700445, SEB Banka AS.
  Iepriekšēja pieteikšanās līdz 25.09.2016. pa telefonu: 29-217376, vai e-pasta adresi harijs.raciborskis@gmail.com,
  Vārdiskie pieteikumi, tai skaitā informācija par izmaiņām ekipāžu sastāvā jānosūta LMSF pa e-pastu ne vēlāk kā līdz 27. septembrim.
 1. Sacensību noteikumi. Sacensības notiek, ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs un citus tiesību aktus, kuri ir spēkā attiecīgajā vietā. Spiningojot vienlaicīgi atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar vienu mākslīgu ēsmas imitāciju, sagatavotu rīku skaits nav ierobežots. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas, kā arī jebkuru dzīvo ēsmu daļas aizliegts. Velcēšana nav atļauta. Sacensību laikā laivas nedrīkst tuvoties viena otrai tuvāk par 50 metriem. Bez tiesneša atļaujas sacensību laikā laivu pamest ir aizliegts.
  Vērtēti tiek punkti (P), atbilstoši ekipāžas 20 lielāko noķerto zivju garumu kvadrātu summai. Mērītas un reģistrētas tiek visas izvilktās zivis, vērtētas tikai tās, kuras atbilst makšķerēšanas noteikumiem.
  Pēc reģistrācijas zivis tiek atlaistas, paturēt katrs dalībnieks drīkst tikai lomu, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem. Pie tam, dalībniekam, kurš paturējis maksimāli atļauto lomu, attiecīgās nākošās noķertās zivis netiek vērtētas.
  Tiesnešiem mobīlo telefonu lietošana sacensību laikā aizliegta. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu.
  Sacensību ilgums katrā kārtā – vismaz 6 stundas. Nelabvēlīgos laika apstākļos drošības apsvērumu dēļ sacensību dienā var tikt noteikts cits sākuma laiks un sacensību ilgums, sacensības skaitās notikušas, ja makšķerēšanas ilgums ir vismaz 4 stundas. Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš tiesnešu kolēģijas noteiktajā laikā neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts.
  Dalībnieku (laivas ekipāžu), kurš pārkāpis sacensību noteikumus, pēc laivas tiesneša ierosinājuma galvenais tiesnesis var sodīt ar dzelteno kartīti, kura ir spēkā divus gadus. Pēc otras dzeltenās kartītes ekipāža automātiski attiecīgajās sacensībās tiek diskvalificēta un tās rezultāti anulēti.
  Protesti kopā ar drošības naudu 50 EUR apmērā par sacensību rezultātiem tiek pieņemti 30 min. laikā pēc rezultātu izziņošanas. Ja protests tiek apmierināts, drošības nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.
 1. Uzvarētāju noteikšana. Sacensībās tiek noteikti uzvarētāji starp komandām, kā arī starp laivu ekipāžām. Komandu vērtējumā piedalās tikai komandas, kurās ir 2 ekipāžas. Vietas tiek noteiktas, ievērojot ekipāžu iegūto punktu skaitu. Augstāko vietu iegūst ekipāža ar lielāko kopīgo punktu summu. Kopvērtējumā vietas tiek noteiktas summējot abās dienās iegūtās laivu ekipāžas vietas. Augstāko vietu iegūst ekipāža vai komanda ar mazāko abās dienās iegūto vietu summu. Vienādas vietu summas gadījumā priekšroka ir ekipāžai (komandai) ar lielāko kopīgo punktu summu
 1. Apbalvošana. Komandas, kas izcīnījušas godalgotas vietas kopvērtējumā, tiek apbalvotas ar kausiem. Individuālajā kopvērtējumā labākās laivu ekipāžas tiek apbalvotas organizētāju piemiņas balvām un medaļām.

PIEZĪME. Laivu nolaišana ūdenī jāizdara savlaicīgi, jo pieejas vietas ir ierobežotā skaitā. Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi. Dalībniekiem pašiem jāparūpējas par vietu rezervēšanu viesnīcā un auto stāvvietu. Dalībnieku laivu apsardze būs nodrošināta.

 

Apstiprināts LMSF valdē.

top