jaunumi   contact

MP
Latvijas 2016.gada veterānu zemledus makšķerēšanas čempionāta
nolikums

 

Sacensību mērķis. Popularizēt makšķerēšanas sportu kā veselīgu un aktīvu sporta veidu.

Vieta un laiks. Čempionāta organizators – LMSF un Biedrība „MB Carp collection Latvia”, atbildīgais – Miervaldis Bērziņš, mob. tel.29174814

Čempionāta galvenais tiesnesis - Valdis Mols (Rīga), mob. tel.27526459.

Čempionāts notiks 2016. gada 20. februārī, Dūņezerā. Reģistrācija: „Meža klubs”, Divezeru ciems, Ādažu novads, LV-2164, iebraukšana no Gauajas tilta puses. GPS koordinātes: N 57°13,73” E 24°36,02” .

karte

Pulcēšanās un reģistrācija sacensību vietā - 8:00 līdz 8:45 Sacensību atklāšana – 8:45 Starts - 09:00 Finišs – 13:00

Rezultātu paziņošana un sacensību uzvarētāju apbalvošana – 13:30 -14:00

Sacensību dalībnieki. Sacensībās var piedalīties jebkurš makšķernieks , kurš līdz 15.02.2016. būs pieteicis līdzdalību Valdim Molam (Rīga), mob. tel.27526459. Sacensības risināsies divās vecuma grupās : 50+ un 60+ gadi. Dalības maksa ir 7.00 Eur. Dalības maksu var iemaksāt orgnizatora bankas kontā: Saņēmējs – B MB Carp collection Latvia, banka: DNB NORD Banka, konts Nr.LV51RIKO0002013124189, vai uz vietas sacensību dienā.

Sacensību noteikumi. Sacensību ilgums – 4 stundas. Sacensības notiek pēc tautas klases noteikumiem, kuri tuvināti starptautiskajiem zemledus makšķerēšanas sacensību noteikumiem ( makšķerēt atļauts visā ūdenstilpnes teritorijā, sektoru nebūs). Sportistam jābūt diviem karodziņiem, ar ko apzīmēt savus āliņģus, makšķerēt drīkst tikai no āliņģa, kurš apzīmēts ar savu karodziņu, redzami izvietotu uz ne tālāk kā 50 cm no āliņģa. Zivis nedrīkst nomest sniegā vai uz ledus, tās jāglabā maisiņā, kastē vai kādā citā traukā. Dalībnieki drīkst makšķerēt, urbt āliņģus vai ar savu karodziņu aizņemt vietu ne tuvāk kā 5m viens no otra. Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķerīti aprīkotu ar vienu mormišku, kas nav lielāka par 10 mm, bez papildus svariņa. Sacensību laikā atstāt jebkādus priekšmetus (izņemot rezerves makšķerīšu konteineru – kasti vai spainīti un vertikāli ieurbtu urbi) sacensību rajonā drīkst tikai sportista aizņemtā āliņģa tiešā tuvumā (līdz 1 metram), uz ledus atstāts rezerves makšķerīšu konteiners nepilda karodziņa funkcijas. Sacensību beigās sportisti ievieto zivis organizatoru izsniegtā plastikāta maisiņā un pēc finiša nodod sacensību tiesnesim.

Sacensības notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs, kā arī ievērojot citus attiecīgajā vietā spēkā esošos likumus, noteikumus un normas. Dalībniekiem, atbilstoši makšķerēšanas noteikumiem, jābūt klāt derīgai makšķerēšanas kartei. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu!

Uzvarētāju noteikšana. Par uzvarētāju individuālā vērtējumā (savā vecuma kategorijā) kļūst sportists ar lielāko noķerto zivju kopsvaru. Pirmo trīs vietu ieguvēji individuālā vērtējumā tiek apbalvoti ar organizatoru dāvātām balvām.

Sacensību organizators M. Bērziņš

top