jaunumi   contact
| Home |

Informācija par 2008.gada pasaules čempionātu.

Šodien saņēmu pirmo oficiālo informāciju par 2008.gada pasaules čempionātu zemledus makšķerēšanā, kurš februārī notiks Krievijā.

The Russian Hunters and Anglers Association according the calendar of angling championships 2008 of F.I.P.S.e.d. organizes the 4th World Ice-Fishing Championship. The competition will be held on the artificial lake Matyrskoye situated near the Lipetsk city (420 km to South from Moscow) on February 23-24. We kindly invite your National team to take part in the event. Here is a short information concerning the Championship to your attention.
The official delegation according the Rules of F.I.P.S.e.d. consists of 5 competitors, 1 substitute, 1 coach, 1 representative of your Federation. The minimal number of delegation members – 5 competitors. Of course some accompanying persons (supporters and media) are also invited with your team.
Official program of Championship and staying in Lipetsk from the evening February 21 to the morning February 25 includes 1 day of official training February 22 and participation in the competition. The cost of staying 300 euro per person includes transfer from Moscow to Lipetsk and back; staying at the hotel (double rooms); full board meals; closing banquet; souvenirs. The way from Moscow to Lipetsk by bus takes 7 hours approximately.
Non-official training days are February 20-21. The cost of one extra day of staying in Lipetsk is 45 euro per person at the same hotel with full board meals and transport service to the training.

28. 12. 2007.


| Home |

Par jaunumiem spiningošanas sacensībās.

Šovakar tikos ar dažiem klubu pārstāvjiem un kopīgi izveidojām nolikuma projektu jaunam 2008.gada spiningošanas čempionātam brīvajā klasē. Nolikuma pilnu projektu varēs redzēt tuvākajās dienās, tagad ievietoju tikai svarīgākos formulējumus.
1.Laiks un vieta. 4 kārtas, 17.05. - Burtniekā, 14.06. - Liepājā, 26.07. - Engurē, 27.09. - Alūksnē.
2.Dalībnieki. Komandas, kuru sastāvā 2 ekipāžas (divas laivas) katrā pa 2 dalībniekiem. Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim. Ekipāžas un komandas tiek pielaistas arī nepilnā sastāvā. Komandas pašas ir atbildīgas par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem jābūt tādiemi, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim. Motoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē. Katrā laivā jābūt mērlīneālam pec vienota parauga un palīgierīcēm zivs atbrīvošanai no āķa.
Dalības maksa no katras komandas par līdzdalību vienā kārtā - 60 lati, LMSF biedriem - 50% atlaide. Komandu skaits nav ierobežots.
Sacensības atsevišķā kārtā notiek, ja tajā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu.
3.Noteikumi. Atļauta tikai spiningošana, velcēt aizliegts. Mērītas tiek visas zivis. Zivis pēc mērīšanas tiek atlaistas ( variants - dalībnieki drīkst paturēt personīgām vajadzībām MN atbilstošus lomus). Dalībniekiem aizliegta mobīlo telefonu lietošana. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu.
4.Vērtēšana. Vērtēti tiek lomi, summējot ekipāžas visu izvilkto zivju garumus. Zivis, kuras ir mazākas par atļauto izmēru, un asari tiek vērtēti ar koeficientu 0,5.
Uzvarētāju katrā kārtā nosaka individuāli starp laivu ekipāžām, kopvērtējumā - starp ekipāžam un komandām. Uzvarētāju čempionātā nosaka pēc iegūtās vietu summas labākajās trijās kārtās.

Tā kā starptautiskās sacensības parasti notiek pēc noteikumiem, kuri līdzīgi minētajiem, sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlasei.
LR čempionāts tautas klasē notiks pēc 2007.gada scenārija.
Kalendārs veidots, lai abu čempionātu datumi nepārklātos, taču tas vēl nav saskaņots ar ezeru apsaimniekotājiem.
Izliktais variants pašreiz nav galīgais variants, iespējamas izmaiņas. Nolikums tiks pieņemts janvāra vidū.
Papildus - gaidu priekšlikumus galvenā tiesneša kandidatūrai.

Ievērībai ! Blakus ailē ievietoju aptauju, kurā katrs var nobalsot par sev patīkamāko variantu.

10. 12. 2007.


| Home |

Idejas jaunajai sezonai

Ar piektdien notikušo makšķernieku sporta aktīva saietu 2007. gada sezona ir noslēgusies un varam it kā mierīgi gaidīt un svinēt Ziemassvētkus. Taču no kārtējiem darbiem norobežoties neizdodas, jo notiek aktīva gatavošanās jaunajai 2008. gada sezonai.
Aktuālākais uzdevums ir vienoties par jaunās sezonas sacensību kalendāru un nolikumiem. Lielākās pārdomas ir par tiem sporta veidiem, kuros, kā to rādīja 2007.gada sezona, dalībnieku lielais skaits sāk radīt organizātoriskas problēmas. Tādi ir zemledus makšķerēšana un spiningošana.
Tā kā saieta laikā man personīgi neizdevās piedalīties visās diskusijās, atzīmēju tikai atsevišķas idejas, kuras parādījās diskusijās, kā arī tos lēmumus, kurus pirms nedēļas savā sēdē pieņēma LMSF valde. Ceru, šo rindu lasītāji mani papildinās. Gan ar savām pārdomām, gan ar citām jaunām idejām.

Par ziemas copi.
Sacensību noteikumos principiālas izmaiņas nav vajadzīgas. Komandu skaits 30 - 35 ir stabilizējies. Ir doma, ka LR čempionātos vajadzētu pielaist tikai LMSF biedrus. Tie, kas ir organizējuši šīs sacensības, zin, ka lielāko darba apjomu, kas jāveic organizātoriem ziemā, sastāda zonu ierīkošana. Turpmāk tam un tiesnešu apmaksai jāplāno lielāki līdzekļi. Arī maksa par citiem pakalpojumiem ir augusi, tādēļ valde ir pieņēmusi lēmumu, paaugstināt dalības maksu par līdzdalību trijās kārtās, nosakot to 150 Ls ( LMSF biedriem - 50% ) no komandas. LR čempionāta nolikumam jābūt gatavam tuvāko divu nedēļu laikā.
Par spiningošanu.
Vienlaicīgi ar domu, ka LR čempionātos jāpielaiž tikai LMSF biedri, ir arī jaunas idejas. Tā kā pašreiz MK noteikumu līmenī notiek diskusijas par iespējām atļaut arī Babītē un Engurē izmantot elektromotorus, ir doma vēlreiz atgriezties pie divu līgu idejas. Vienu līgu organizēt, kā saka, motorizētiem dalībniekiem, otru - kā tautas klasi, kurā saglabātu iepriekšējos noteikumus. Ieviešot divas līgas, rastos iespēja pārliecināties par dažādu risinājumu dzīvotspēju.
MK Pasaule jau ir izteikusi gatavību būt par tautas līgas sacensību organizētāju.
Motorizētajā līgā varētu spert lielu soli uz priekšu sacensību organizācijā. Piemēram, varētu izmantot privātās laivas un katrā laivā iesēdināt tiesnesi. Tas savukārt ļautu pilnā mērā izvairīties no dažādiem pārpratumiem un liekiem ierobežojumiem, kā arī realizēt principu "ķer un atlaid". Sacensības varētu pārvietot arī uz citiem lielajiem ezeriem - Alūksni, Rāznu, Lubānu, Burtnieku, Liepāju. Protams, pieaugs organizātoriskie izdevumi, taču var sagaidīt lielāku sponsoru interesi un atbalstu. Atklāts paliek jautājumi - kurš klubs ir gatavs uzņemties to rīkošanu, cik kārtas rīkot, pieļaut velcēšanu vai nepieļaut un citi sīkāki. Jācer arī, ka šādām sacensībām pieteiksies pietiekoši daudz dalībnieku.
Decembra vidū ir iecerēta klubu pārstāvju sanāksme, lai rastu vienošanos par spiningošanas tēmu.

Par citiem jaunumiem
Neskatoties uz to, ka šajā gadā Latvijas komandas ir guvušas ievērojamus panākumus pasaules čempionātos un valsts finansiālais atbalsts 2008.gadā varētu palielināties, LMSF valde vienlaicīgi ar ideju celt dalības maksas visās sacensībās nolēma 2008.gadā daļēji paaugstināt LMSF biedra naudu. Klubiem, kuri piedalās tikai vienā veidā, tā būs 100 Ls. Klubiem, kuri piedalās vairākos veidos, biedra nauda paliek 150 Ls apjomā. Attiecīgi rēķini tiks nosūtīti tuvākajā laikā.
SIA Normark LV atsūtīja vēstuli ar lēmumu savu pārstāvi LMSF valdē J. Mančasu nomainīt ar citu, tā vārds tuvākā laikā tiks paziņots.
LMSF saņēmusi iesniegumu par vēlmi iestāties federācijā no MK Silver Scale. Informāciju par šo klubu var atrast kluba interneta lapā.

02. 12. 2007.


| Home |

CIPS pasaules čempionātu kalendārs

Starptautiskā federācija FIPS nupat savā izpildkomitejas sēdē pieņēmusi 2008. gada CIPS pasaules čempionātu kalendāru.
Tas izskatās sekojoši.

Zemledus makšķerēšanā 23. - 24.02.2008 Krievijā
Foreļu spiningošanā 24. - 25.05.2008. Bulgārijā.
Pludiņmakšķerēšanā, klubu 07. - 08.06.2008. Francijā.
Pludiņmakšķerēšanā, Eiropas 28.- 29.06.2008. Čehijā.
Pludiņmakšķerēšanā, jauniešu 26. - 27.07.2008. Beļģijā
Pludiņmakšķerēšanā, valstu 06. - 07.09.2008. Itālijā.
Spiningošanā no laivām 03.- 04.10.2008. ?? Krievijā.
Black Bass spiningošanā 16. - 19.10.2008. Itālijā.
Karpu makšķerēšanā 23. - 26.10.2008. Dienvidāfrikā

28. 11. 2007.


| Home |

MK rīkojums par naudas balvām

Pēc tā, ka Nacionālā Sporta Padome divus gadus ignorēja mūsu sportistu sasniegumus, beidzot varam teikt, ka makšķerēšanas sports ir ieraudzīts arī valstiskā līmenī. Pēdējā MK sēdē ir pieņemt rīkojums "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā", kurā par 2007.gada rezultātiem ir iekļauti arī LMSF pārstāvji un piešķirtas naudas balvas sekojošā apjomā.
Ritai Verza-Grabovskai – 1200 Ls
Normundam Grabovskim – 900 Ls
Pēterim Liderim – 200 Ls
Genādijam Grigorjevam – 200 Ls
Guntim Kārkliņam – 200 Ls
Krišjānim Krasovskim – 200 Ls
Aināram Bauģim – 200 Ls
Jānim Stikutam – 550 Ls

26. 11. 2007.


| Home |

Jauns rekords

Uzklikšķini!Zivju resursu stāvokli zināmā mērā raksturo rekordzivis. Piemēram, par Latvijas zandartiem liecina novembra mēnesī vairāki Burtniekā noķertie eksemplāri ar svaru tuvu 10 kg. Lielāko, 94 cm garu un 11.750 kg smagu zandartu, kas atbilst jaunam Latvijas rekordam, 15. novembrī plkst.12:20 nomedīja Dzintars Kazinovskis. Zandartu izdevās piemānīt velcējot, māneklis - Salmo vobleris, kuram priekšā piemontēts MA-3 rotiņš (Mepps Aglia Nr.3 līdzinieks Salmo izpildījumā). Laika apstākļi - brāzmains DR vējš, gaisa temperatūra -1°C, neliels sniedziņš.

23. 11. 2007.


| Home |

LMSF gada sezonas noslēgums.

LMSF biedru zināšanai.
Gadskārtējais LMSF pasākums veltīts 2007. gada sporta sezonas noslēgumam notiks šī gada 30. novembrī 16:00 E.Smiļģa ielā 46 (Āgenskalnā), pirmā stāva zālē.
Dalība tikai ar ielūgumiem. Piedalīties tiek lūgti pārstāvji no visiem LMSF biedriem - pašvaldībām, firmām, klubiem, biedrībām. Lai apstiprinātu līdzdalību un saņemtu papildus informāciju, zvanīt Jānim Stikutam pa tel. 29517507.

05. 11. 2007.


| Home |

Sezonas pēdējais LR čempionāts beidzies

Šodien ar copi Babītes ezerā noslēdzās Latvijas 2007.gada čempionāts spiningošanā. Labāko spiningotāju rezultāti šajā kārtā bija ļoti blīvi. Labākā ar 8410 g smagu lomu bija Rapala I ekipāža, kurā startēja Ivars Zīle un Uģis Zvirbulis. Otrajā vietā ar 8340 kg palika Cormoran ekipāža Guntis Riekstiņš un Normunds Sproģis, trešajā ar 8130 g smagu lomu komandas Stream ekipāža Elmārs Andersons un Visvaldis Krūmiņš. Neveicās Daiwas ekipāžai ar Jāni Strazdiņu priekšgalā, kura palika bez loma, un tāpēc pazaudēja divās kārtās izcīnīto lielo handikapu. Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Komandas Daiwa relatīvi lielā neveiksme pēdējā kārtā tomēr netraucēja viņiem triju kārtu summā ieņemt 1. vietu komandu vērtējumā, sudraba medaļas ieguva Mērsraga komanda, bronza - Rapalas otrai komandai.
Individuālajā vērtējumā ar 18 punktiem čempiona titulu izcīnīja Mērsraga ekipāža, kurā startēja Viktors Sibiļevs, Uldis Zutis un Pāvels Sibiļevs (rezervē). Viņi trijās kārtās iemanījās arī tikt pie lielākā, aptuveni 20 kg smagā kopīgā loma. Otrajā vietā ar 23 punktiem palika Daiwas pārstāvji Kaspars Miltiņš un Gatis Bergmanis. Ar tādu pašu punktu skaitu, bet tikai nedaudz mazāku kopējo loma svaru bronzas medaļas ieguva Kokneses I pārstāvji Viesturs Saulītis un Modris Bērziņš. No protokoliem ir redzams, ka augstākas vietas ieguva tie, kas visā sezonā demonstrēja diezgan vienmērīgu sniegumu un nevienā sacensību kārtā nepalika bez loma.
Rezultātus var redzēt protokolā.

21. 10. 2007.


| Home |

CIPS pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā

Vakar Latvijas spiningotāju komanda, kura piedalījās 2007.gada spiningošanas pasaules čempionātā Saratovā, Krievijā, beidzot pilnā sastāvā bija atpakaļ Rīgā un radās iespēja tikt pie papildus informācijas.
Uzklikšķini!Spiningošana notika Volgā. Katru dienu sportisti varēja darboties sešas stundas. Pēc pirmās dienas pārliecinošā vadībā ar 14,750 kg un 14,700 kg smagiem lomiem izvirzījās mājinieki - divi Krievijas pāri. Trešajā vietā ungāru duets ar 10,465 kg. Mūsējo divnieks Harijs Raciborskis un Andis Miezis ar 7,835 kg smagu lomu bija ceturtie, Egons un Raimonds Simsoni ar 4,87 kg - septītie. Komandu vērtējumā Latvija bija trešā aiz Krievijas un Ungārijas.
Otrajā dienā lielisku sniegumu nodemonstrēja Andis un Harijs, kuri uzrādīja dienas labāko lomu -15,030 kg. Arī Egons un Raimonds uzlaboja rezultātu un ar 6,770 kg uzrādīja dienas sesto rezultātu. Nez kādēļ neveicās Krievijas spiningotājiem, viņu labākais duets uzrādīja tikai 3. rezultātu. Pēc saspringtas gaidīšanas un skaitīšanas izrādījās, ka divu dienu kopsummā daudziem par pārsteigumu mūsējo duetam Harijam R. un Andim M. un pirmās dienas līderiem A. Šeiņinam, M Seļivanovam un rezervistam A.Pitertsovam bija vienāds rezultāts - 5 punkti.
Uzklikšķini!Taču pirmajā dienā iegūtais nelielais loma svara pārsvars nodrošināja Krievijas sportistiem čempionāta zelta medaļas, Harijam Raciborskim un Andim Miezim pienācās sudraba medaļas. Bronza - Krievijas duetam V. Posokhovam un M. Didikinam.
Latvijas komanda čempionāta otrajā dienā uzrādīja labāko komandas rezultātu, kas kopvērtējumā ļāva apsteigt ungārus un iegūt sudraba medaļas arī komandu vērtējumā. Čempionu zelta medaļas ieguva mājinieki - Krievijas komanda.
Čempionāta gaitu filmēja Edgars Zveja, kurš pavadīja mūsu sportistus. Iespējams, ka mūsu vicečempionus redzēsim TV kādā no tuvākajiem Zvejas raidījumiem.
Čempionāta rezultātus var redzēt arī protokolos.

17. 10. 2007.


| Home |

Sacensības Jelgavā

Elita Trukšāne atsūtīja sekojošu informāciju.
Jau sesto gadu pēc kārtas visiem aktīvās atpūtas cienītājiem Jelgavas Sporta servisa centrs piedāvā iespēju sacensties Jelgavas atklātajā čempionātā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri. Šogad sacensības notiks 20.oktobrī Pasta salā, pie airēšanas bāzes. Sacensību sākums plkst. 9:00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:15 sacensību vietā.
Sacensības notiks divās vecuma grupās: līdz 15 gadiem un no 16 gadiem. Sacensību uzvarētājus nosaka abās vecuma grupās pēc loma svara. Savukārt, 1.-6.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā vienu stundu sacenšas par uzvaru absolūtajā vērtējumā. Apbalvoti tiks arī 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.
Sīkāka informācija pa tālr.3027504, 29196004

15. 10. 2007.


| Home |

Jaunumi sporta frontē.

Beidzot atradu informāciju par IX CIPS pasaules čempionātu karpu makšķerēšanā. Čempionāts septembra pēdējā nedēļā risinājās Serbijā un tajā piedalījās arī Latvijas komanda. Rezultātus var redzēt protokolos. Komentārus delegācijas vadītājs un dalībnieks Ārijs Ūdris solīja tuvākā laikā.

Daugavā šodien un rīt notiek pēdējais LR pludiņmakšķerēšanas čempionāta posms. Pirmajā dienā labākie savās zonās bija Normunds Grabovskis (3.90 kg), Pāvels Ržanovs (3.50 kg), Krišjānis Krasovskis (3.50 kg), Ainārs Bauģis (4.87 kg) un Einārs Siliņš (3.96 kg). Komandu vērtējumā priekšgalā ir LV Maver Sport ar 13 punktiem, otrā un trešā vietā ar 15 punktiem atrodas Salmo un Asaris.
Svētdien, čempionāta pēdējā dienā zivis ķērās vēl labāk kā sestdien. Sestdien uzņemto tempu saglabāja un šajā posmā pirmās trīs vietas ieguva Normunds Grabovskis (Salmo, 8960 g, 2 p), Krišjānis Krasovskis (LV Maver Sport, 7240 g, 2 p)) un Ainārs Bauģis (Asaris, 7840 g, 3 p). Komandu vērtējumā šajā posmā labākās bija LV Maver Sport (24 p), Salmo (26 p) un Asaris (30 p).

Triju posmu kopvērtējumā LR 2007. gada čempionātā pludiņmakšķerēšanā individuālajā vērtējumā pirmās trīs vietas aizņem Salmo pārstāvji. Čempiona titulu ar izcīnītajiem 9 punktiem ieguva Pēteris Lideris, sudrabu ar 10 punktiem - Rita Verza-Grabovska, bronzu ar 11 punktiem - Ainārs Bauģis, kurš pārstāv Salmo II komandu ar nosaukumu Asaris. Tālākajās vietās ar 12 punktiem palika Normunds Grabovskis (Salmo) un Agris Ziediņš no Team Milo Latvija, ar 13,5 punktiem - Ivo Kalnmalis no Salmo. Komandu vērtējumā pirmajās trijās vietās komandas izvietojās sekojoši - Salmo, LV Maver Sport, Asaris.
Čempionāta protokols.

Lai gan LJ festivāls, kurš šodien notika RMMB babītes ezera bāzē pie Spuņņupes, nav pasākums, kuru var saukt par sacensībām, sportisku elementu tajā netrūkst. Kaut vai tas, ka dalībniekiem tiek dota iespēja sešās stundās apjoņot labākās vietas Babītē, lai noķertu līdaku, kura ir vismaz 60 cm gara. Ja tiec pie šādas līdakas, tiec pie balvas. Tomēr rāmais un rudenīgi skaistais laiks nospēlēja negatīvu lomu. Žūrijai tika uzrādītas tikai 14 zivis garākas par 60 cm. Daudzi gan stāstīja, ka redzējuši skaistas zivis, taču noķert tās nav izdevies. Lielāko 4.920 kg smago līdaku izvilka Rolands Grobiņš seniors.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Nedēļas nogalē ceļā uz pirmo CIPS pasaules čempionātu spiningošanā no laivām, kurš nākošajā nedēļā notiks Volgā pie Saratovas (Krievija), devās Latvijas sastādītā komanda. Tās sastāvā piedalās jau citos pasaules čempionātos pieredzējušie Harijs Raciborskis, Andis Miezis un Egons Simsons kā arī debitants Raimonds Simsons. Kā komandas pārstāvis čempionātā darbosies Edgars Zveja.

Šobrīd, kad sacensību sezona tuvojas noslēgumam, ir īstais laiks visiem padomāt par federācijas un klubu sacensību kalendāriem un nolikumiem, lai sacensības, kuras planotas 2008.gadā, pieteiktu LMSF kalendāram. Protams, orientieris būs svarīgāko starptautisko un LR mēroga sacensību termiņi. Tas viss būtu jāveic tuvāko 2 mēnešu laikā.

06. 10. 2007.


| Home |

Mušiņmakšķernieku čempionātā.

Ideālos laika apstākļos sestdien Gaujā pie Siguldas risinājās kārtējais Rīgas Mušiņmakšķernieku kluba organizētais mušiņmakšķerēšanas festivāls. Festivāla laikā vienlaicīgi ar mūsu labāko speciālistu demonstrējumiem un apmācībām notika arī Latvijas 2007.gada čempionāts.
Lai gan uzvarētāji ir zināmi un jau ir apbalvoti, izskatās, ka vērtējumā ir iezagusies neliela kļūda. Tāpēc oficiālie protokoli tiks izlikti apskatei pēc protokolu atkārtotas pārbaudes, ceru, tuvākajās dienās. Manuprāt, par uzvarētāju ir kļuvis Andis Freivalds, otrajā vietā Andris Norītis, trešajā - Māris Bērziņš.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Citas ar šo festivālu saistītas manas bildes var redzēt http://www.poga.lv/photos/jstikuts/sets/set:20612/

P.S. Rezultātus var redzēt sacensību protokolā.

30. 09. 2007.


| Home |

Ne asakas arī šogad!

Ar šādu virsrakstu informāciju par "Bensons Auto" rīkoto pasākumu man atsūtīja Aigars Auzers no Bensons Auto SIA. Protams, šim pasākumam ir tikai neliels sakars ar sportu kā to LMSF praktizē oficiālās sacensībās. Taču iegūtā pieredze var lieti noderēt, domājot par mūsu sacensību tālāku attīstību.

„Bensons Auto” arī šogad makšķerēšanas cienītājiem rīko „Honda Marine” kausa izcīņu spiningošanā, kas tradicionāli ik rudeni notiek kādā no Latvijas ezeriem. Šoreiz – 20. oktobrī Alūksnes ezerā.
Pieteikšanās sacensībām jau ir sākusies, pieteikuma anketas un sacensību nolikumu lejupielādēt iespējams „Bensons Auto” mājas lapā http://www.bensonsauto.lv/lat/jaunumi/pasakumi/. Iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. oktobris, bet novēlojušies makšķerniekiem būs iespējams pieteikties sacensībām vēl līdz 19. oktobrim. Dalības maksa – 20 Ls no dalībnieka (piesakoties pēc 15. oktobra – 35 Ls).


Firma "Bensons Auto" makšķernieku aprindās pazīstama ar to, ka tā atbalsta rūpes par kārtību Latvijas ūdeņos un katru gadu piešķir balvas - Hondas motorus un laivas labākajiem zivju inspektoriem.

24. 09. 2007.


| Home |

Par 2008. gada pasākumiem

Sākas 2008.gada Latvijas sporta pasākumu plānošanas periods. Pirmie orientieri ir pasaules un Eiropas čempionātu norises vietas un laiki. Sacensību termiņi šiem pasākumiem parasti ar nedēļas precizitāti ir noteikti starptautiskajos sacensību noteikumos. Par norises vietu lemj starptautiskā federācija.
Lai vienkāršāk būtu orientēties un sākt domāt par Latvijas mēroga pasākumiem, neliela informācija.
PČ zemledus makšķerēšanā - Krievijā.(02. vai 03.2008.)
Pludiņmakšķerēšanā: KČ (klubu) - Francijā (14.-15.06.2008), EČ - Čehijā (28.- 29.06.2008.), PČ - Itālijā (09.2008.), jauniešu PČ - Beļģijā.
PČ black bass spiningošanā - Itālijā.(05. vai 06. 2008.)
PČ foreļu spiningošanā - Bulgārijā (05.vai 06.2008.)
PČ karpu makšķerēšanā - Dienvidāfrikā.20.- 27.10.2008.

2007. gadā pieņemtās izmaiņas pludiņmakšķerēšanas sacensību noteikumos.
“In the event that two Team Managers are allowed, they may not be present inside the same box simultaneously.”
“Until the signal allowing access to the boxes is given, baits and groundbaits may be prepared by the angler or another person outside the boxes. After the signal allowing access to the box and until checking takes place, such preparations may be carried out either by another person outside the box or by the competitor inside the box.”
"After the sentence: “that the competitor shall submit to the checking an amount of baits and groundbaits as prescribed by the programme”, add the following sentence: “In the event of infringement, the competitor shall receive a warning – [Article 31 a or 30 a (disabled]. The list of competitors that have received a warning shall be disclosed at the Team Managers’ meeting. If the infringement is repeated in the second competition or during the following championships, then the competitor shall be disqualified for relapsing [Article 31 b or 30 b (disabled)]“.
"After the sentence: “Groundbaits shall be submitted to the checking in graduated buckets and baits shall be placed in “official size” boxes. The competitors must have their own buckets and boxes of the right size.”, add the following sentence: “Any competitor whose bucket does not meet the “official size” shall be punished with one point in the sector ranking (e.g. any such competitor ranked 5th at the end of the competition will receive 6 points instead of 5, with the competitor ranked 6th in the same sector also receiving 6 points)."
"With regard to aquatic larvae (Jokers and Bloodworms), these must be submitted in a single box (e.g. if 1 litre of aquatic larvae is allowed, then one single 1-litre box must be used). The boxes must be submitted closed, without using any device to keep them closed (e.g. using adhesive tape to secure the cover is not allowed).”

Interesanta lapa ar noderīgu informāciju tiem, kuri interesējas par pludiņmakšķerēšanas sportu.

23. 09. 2007.


| Home |

Spiningošanas divcīņa

Vakar Engurē Mazsaliņu bāzē notika LR 2007.gada čempionāta sacensības spiningošanas divcīņā. Vīriešu grupā par uzvarētāju kļuva Romualds Ribuzuls (Mērsrags I), kuram uzvaru nodrošināja skaistais loms - 5 līdakas ar 12 kg kopsvaru. Viņa lomā bija arī sacensību lielākā zivs - 3,2 kg smaga līdaka. Otro vietu ieguva Egons Simsons (Pasaule I), trešais palika Jānis Strazdiņš (Daiva). Sieviešu grupā labākā bija Ilze Zariņa (Rapala). Ilze savu pārsvaru ieguva praktiskajā spiningošanā, kur viņa daudziem par lielu pārsteigumu iemanījās tikt pie 4,2 kg smaga loma. Otro un trešo vietu ieguva, attiecīgi, Ieva Lašina (Pasaule I) un Marianna Galakrodzeniece (Daiva). Komandu vērtējumā labākās bija Pasaule I, Mērsrags I un Daiva.
Visus rezultātus var redzēt protokolā.

Pēc ilgāka lietaina perioda sacensību dienā laika apstākļi krietni uzlabojās, brīžiem parādījās arī saule un viss noritēja gandrīz ideālos apstākļos. Sacensības kārtējo reizi parādīja, to var redzēt no protokoliem, ka līdztekus vietu zināšanai Engures ezerā svarīga ir arī metienu precizitāte. Jo sevišķi septembrī, kad līdakas vēl pārsvarā uzturas zālainajos rajonos. Vizuļu izvēle, protams, spēlēja noteiktu lomu, taču tā nebija izšķirošā. Gandrīz katrs no tiem, kuri tika pie nopietna loma, bija izmantojis atšķirīgu mānekli. Kā vienmēr, netrūka arī stāstu par nokostiem vizuļiem un neizviktām lielām līdakām.Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

22. 09. 2007.


| Home |

Latgales spiningotāju čempionātā

Uzklikšķini!Pateicoties aktīvai Elgasta Dimanta (Latvijas pasts) darbībai, Ludzas rajona Škaunes ezerā 15.septembrī notika Latgales spiningošanas čempionāts. To varēja uzskatīt par pirmo ģenerālmēģinājumu idejai par LR čempionāta zonālajām atlases sacensībām. Pēc pirmajām atsauksmēm, liekas, ka sacensības bija izdevušās godam. Piedalījās 16 komandas ar 30 ekipāžam, 60 dalībnieku kopējā loma svars bija 44 kg. Komandu vērtējumā uzvarēja Ludzas tūrisma aģentūras komanda ar 7.845 kg smagu lomu, otrā bija Rēzeknes komanda Verems II ar 7.530 kg, trešajā vietā Verems I ar 5.966 kg smagu lomu. Individuāli labākie bija Verems I ekipāža Jānis Deksnis un Juris Losāns, to nodrošināja viņu loma vienīgā zivs - 5.966 kg smagā līdaka, kura vienlaicīgi izrādījās arī šo sacensību lielākā zivs.

18. 09. 2007.


| Home |

Normunds Grabovskis - pasaules vicečempions pludiņmakšķerēšanā

Ar negaidītu, bet patīkamu pārsteigumu šodien Ungārijā beigušās šī gada CIPS pludiņmakšķerēšanas pasaules čempionāta sacensības. Latvijas pārstāvis Normunds Grabovskis tajās izcīnījis sudraba medaļu un pasaules vicečempiona nosaukumu. Piekto reizi par pasaules čempionu ar iegūtajiem 5 punktiem un 10.170 kg smagu lomu kļuva Alans Skothorns no Anglijas komandas, Normunds bija otrais ar 6 punktiem un 8.790 kg smagu kopējo lomu, trešais ar 6 punktiem un 7.790 kg smagu lomu bija Leo Edvards no Velsas. Komandu vērtējumā uzvarēja Itālija ar 57 punktiem, otrā - Beļģija ar 78 punktiem, trešā - Ungārija ar 81 punktu.

Uzklikšķini!Čempionāta protokolā redzams, ka pēc pirmās dienas Normundam bija divi punkti un 4440 g smags loms, 200 dalībnieku konkurencē viņš turējās līderu grupā un atradās 9. vietā. Latvija 40 komandu konkurencē atradās 29. vietā, līderi bija mājinieki ungāri. Otrajā dienā Normunds ar 4350 g smagu lomu savā zonā ieguva ceturto vietu, bet tā kā neviens no pirmās dienas līderu piecinieka nespēja otrajā dienā savā zonā iekļūt pirmajā pieciniekā, tas pavēra iespējas sekotājiem. Pateicoties lielākam loma svaram Normunds apsteidza tikpat punktus ieguvušos Velsas un Krievijas pārstāvjus un ieņēma godpilno otro vietu.
Visa Latvijas komanda otrajā dienā startēja krietni labāk un izcīnīja 12. vietu, apsteidzot pat tādas spēcīgas komandas kā Franciju un Spāniju. Divu dienu kopvērtējumā tas ļāva iegūt mūsu komandai tīri patīkamo 20.vietu.

09. 09. 2007.


| Home |

Jauns sacensību formāts ASV

Amerikas kastinga asociācija ACA, lai tuvinātu kastinga sacensības praktiskajai mušiņmakšķerēšanai, sākusi praktizēt sacensības, kuras notiek ar #5 klases inventāru. Šī pieeja ir ļāvusi piesaistīt gan jaunus entuziastus, gan firmas, kuras nodarbojas ar mušiņmakšķerēšanas inventāra izplatīšanu. Noteikumus var atrast ACA lapā.

07. 09. 2007.


| Home |

Sacensību hronika

Iemesli vēl būs jānoprecizē, bet kārtējais Latvijas jaunatnes čempionāts pludiņmakšķerēšanā parādīja, ka te kaut kas nav sakārtots. Dalībnieku skaits ir kļuvis ļoti mazs, uz sacensībām Lucavsalā ieradās tikai 20 jaunie makšķernieki un tikai divi no viņiem nebija no Rīgas. Tas nekādi neatbilst tam, ar ko daži klubi lielās, stāstot par savām aktivitātēm jauniešu vidū, un tiem resursiem, kas tiek izlietoti šo sacensību organizācijai.
Sacensības notika divās vecuma grupās. Par čempionu jaunākajā grupā kļuva Agris Ziediņš ( Milo), kurš uzrādīja absolūti labāko lomu - 8405 g zivis. Tālākās vietās palika Emīls Kārkliņš un Aleksandrs Dikovs (abi no PBLMS). Vecākajā grupā zelta medaļu izcīnīja Mārtiņš Simsons (Pasaule) ar 4675 g smagu lomu, , sudrabs un bronza - Tomam Kļaviņam un Jānim Brigaderam (abi no PBLMS).

Par pasākumiem tuvākajā laikā

- Sākusies dalībnieku reģistrācija Latvijas čempionātam spiningošanas divcīņā, kurš 22. septembrī notiks Engures ezerā. Pirmās 8 komandas jau sev rezervējušas labākās vietas. Saite ar nolikumu un dalībnieku saraksts atrodams 2007.gada sacensību kalendāra lapā.
- Pirmie desmit kaimiņvalstu pārstāvji pieteikušies arī Latvijas 2007.gada čempionātam mušiņmakšķerēšanā, kuru Rīgas Mušiņmakšķernieku Klubs 29.septembrī organizē, kā parasti, vienlaicīgi ar RMK balvas "Sudraba spura" izcīņu Gaujā pie Siguldas.
- Pludiņmakšķernieku ievērībai - nav izslēgts, ka LR čempionāta pēdējā kārta tehnisku iemeslu dēļ notiks nedēļu vēlāk. Precīza informācija būs nākamajā nedēļā.
- Visticamāk, ka trešdien 05. septembrī internetā sāksies dalībnieku reģistrācija tradicionālajam Lucky John spiningošanas festivālam, kurš ieplānots 7. oktobrī.

03. 09. 2007.


| Home |

Labākie 2007. gada karpu makšķernieki noskaidroti

Uzklikšķini!LR čempionātā karpu makšķerēšanā, kurš 16. - 19.08.2007. notika Vitkopu dīķos, čempiona titulu ieguva kluba Barakuda - M komanda ar nosaukumu "Copes nams", kuras triju dienu loms bija apaļi 50 000 g. Komandā startēja Edvīns Šlubovskis un Imants Duburs. Sudraba medaļas ar 35 500 g lomu ieguva Kluba Amber Carp komanda "Legion". Tās sastāvā bija Boriss Suhanovs un Vitauts Balkauskas. Bronza ar 31 250 g smagu lomu nonāca Uģa Nuķa un Ārija Ūdra, kuri startēja BB Copes I komandā, īpašumā.
Uzklikšķini!Tālākās vietās palika kluba Amber Carp komanda "Double Jack" ( 26 700 g ), SIA Sakret komanda "Barbusi" (19 000 g ) un Valmieras MMB komanda "Concept carp" (17 500 g )
Lomos pārsvarā bija 2 līdz 4 kg smagas karpas. Balvu par lielāko 4, 6 kg smago karpu ieguva BB Cope II komandas divinieks - Jānis Tipsis un Gatis Cacurs.

26. 08. 2007.


| Home |

Izmaiņas sacensību kalendārā

Lai Latvijas komandas varētu piedalīties Baltijas līgas čempionāta pēdējā posmā, kurš 22. - 23.09.2007. notiks Igaunijā, LMSF ir mainījusi LR čempionāta pēdējā posma norises laiku. Tas tiek pārcelts uz 29.09 - 30.09.2007., proti, tas notiks nedēļu vēlāk nekā sākotnēji bija ieplānots.

Pievēršu uzmanību, ka LR čempionāts mušiņmakšķerēšanā notiks 29.09.2007. , bet līdz 20.augustam var pieteikties līdzdalībai LR čempionātā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri jauniešiem, kurš divās vecuma grupās notiks 25.augustā Rīgā, Lucavsalā (atbildīgais organizātors Zigismunds Sipko, tālr. 29652446).

1. septembrī beigsies dalībnieku pieteikšanās Pirmajam Latgales čempionātam spiningošanā, kurš 15.septembrī notiks Ludzas rajona Šķaunes ezerā, vēl ir iespēja pieteikties. Atbildīgais organizātors - Elgasts Dimants, tālr. 28757027. Noteikumi līdzīgi kā LR čempionātā, pieteikties var piecpadsmit komandas. Nolikums.
Šis būs pēdējos gados pirmais mēģinājums organizēt LR reģionālu čempionātu. Gaidīsim atsauksmes un, ja secinājumi būs labvēlīgi, mēģināsim šo pieredzi izmantot, lai līdzīgus pasākumus organizētu arī citos reģionos.

04. 08. 2007.


| Home |

Spiningotāji Engures ezerā

Savās mājās pat sienas palīdz, to kārtējo reizi pierādīja mērsradznieku ekipāžā Viktors Sibiļevs un Uldis Zutis, kuri izcīnīja 1.vietu Latvijas spiningošanas čempionāta 2.kārtā, kura 21.jūlijā notika Engures ezera laivu bāzē "Mazsaliņa". Cīņu par šīs kārtas uzvarētāju šoreiz izšķīra burtiski viens asaris, kurš pietrūka 2. vietas ieguvējiem Jānim Strazdiņam un Igoram Arahovskim no Daiwas komandas. Mērsraga ekipāžai bija 12750 g , Daiwas pārstāvjiem - 12637 g smags loms. Trešajā vietā ar 9942 g smagu lomu palika liepājnieku komandas Pie Kuzmiča ekipāža Gundars Urbančiks un Raitis Laivinieks.

Komandām labākās bija Daiwa (10 p.), Mērsrags 1 (23 p.) un Koknese 1 (25 punkti). Rezultātus var redzēt protokolā.


Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Lai gan karstā laika iespaidā daudzu spiningotāju prognozes par rezultātiem bija diezgan pesimistiskas, lomi pierādīja pretējo. Sacensību dalībnieki kopā noķēra 128 kg līdaku un asaru, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pirmajā kārtā Lobē.

Engures ezerā pēdējos gados spiningotāju skaits ir strauji audzis, tādēļ netraucētas zivīgas vietas atrast dažubrīd ir diezgan grūti. Tādēļ arī šajās sacensībās rezultātu lielā mērā noteica pareiza stratēģija. Vinnēja tie, kuri iepriekšējā nedēļā bija veltījuši laiku zivju koncentrācijas vietu izpētei. Tas deva iespēju tūlīt pēc starta bez liekas kavēšanās doties uz šīm vietām, dažas no kurām atradās diezgan ievērojamā attālumā no starta vietas. Aktīva cope bija tikai dažas stundas līdz brīdim, kamēr saule pacēlās virs mežu galiem, pēc tam tā kļuva izteikti vājāka. Kas zivīgās vietas nepaspēja atrast pirmo pāris stundu laikā, palika zaudētājos. Lomos galvenokārt bija asari, piemēram, uzvarētāju lomā to svars bija maksimāli atļautie 10 kilogrami. Ievērības cienīgu līdaku šoreiz nebija.

22. 07. 2007.


| Home |

Informācija no LMSF valdes

Šodien notika kārtējā LMSF valdes sēde. Tā sprieda un lēma par sekojošām lietām.
1. Apstiprināja Nolikumu LMSF organizētajam LR čempionātam karpu makšķerēšanā. Čempionāts notiks 2007.gada 16.- 19. augustā Aizkraukles raj. Vitkopu ūdenstilpē.
2. Atbildību par Latvijas izlases komplektēšanu un līdzdalību pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā Serbijā valde uzticēja Ārijam Ūdrim.
3. Ievērojot, ka MK Pasaule apņēmās nodrošināt nepieciešamo finansējumu, atbildību par Latvijas izlases komplektēšanu un līdzdalību spiningošanas pasaules čempionātā Krievijā valde uzticēja Egonam Simsonam.
4. Pēc diskusijas apstiprināja Latvijas izlases sastāvu pasaules čempionātam pludiņmakšķerēšanā. Tās sastāvā būs Normunds Grabovskis, Ivo Kalnmalis, Rita Verza-Grabovska, Pēteris Lideris, Guntis Kārkliņš, Agris Ziediņš.
5. Apmierināja Egila Dižgalvja iesniegto pieteikumu un par jaunu Latvijas rekordzivi atzina viņa noķerto 1150 g smago paledi.
5. Par jauniem LMSF biedriem apstiprināja SIA "Sakret" un SIA "Barakuda M"
6. Precizēja MM čempionāta datumu. Tas notiks 29. septembrī nevis 30. septembrī, kā tas bija LMSF kalendārā.

18. 07. 2007.


| Home |

LR pludiņmakšķerēšanas čempionāta 2. kārta

Šodien Vallē "Makšķernieku paradīzes" dīķī beidzās LR pludiņmakšķerēšanas čempionāta otrais posms. Komandu vērtējumā labākie bija Salmo pārstāvji, otro un trešo rezultātu uzrādīja PBLMS - Preiļu apvienotā komanda un Salmo otrā komanda ar nosaukumu "Asaris". Individuālā vērtējumā labākais bija "Asara" komandas dalībnieks Ainārs Bauģis, kurš abās kārtās savos sektoros ieguva 1.vietu un ieguva 2 punktus. Viņa divu dienu loms bija 10.730 kg. Ar līdzīgu vietu summu, bet mazāku lomu otro vietu ieguva Pēteris Lideris no Salmo, trešais ar 3 punktiem palika Agris Ziediņš no Milo Team Latvija.

Detalizētus rezultātus var redzēt protokolā. Ceru, ka N.G. savā lapā ievietos arī aprakstu.

15. 07. 2007.


| Home |

Informācija LR spiningošanas čempionāta dalībniekiem

Sacensību otrā kārta notiks Engures ezera t. s. Ķūļu bāzē. Pulcēšanās 20. jūlijā 19:00 līdz 21:00. Laivu izloze 21:00. Starts sestdien 4:00, atkarībā no laika apstākļiem starta laiks var tikt nedaudz mainīts. Tā kā laivu skaits nav pietiekošs un tās nav pilnīgi vienādas, būtu vēlama arī personīgo laivu izmantošana. Visi, kuriem ir personīgās laivas, lūdzu , zvaniet un to piesakiet. Tel. 29517507
Kā atrast bāzi.
Izbraucot no Rīgas puses cauri Mērsragam un braucot pa ceļu Mērsrags - Stende, aptuveni pēc 13 km ( 500m pirms zīmes Ķūļciems) ir zīme "Engures ezers 3,2 km. Laivu bāze Mazsaliņa". Tā būs sacensību vieta. Nakšņošana teltīs.


2007. gada spiningošanas pasaules čempionāta rīkotāji nupat ir izveidojuši šī čempionāta mājas lapu.

10. 07. 2007.


| Home |

No Modenas Itālijā

Šodien šeit beidzās 2007.gada Eiropas čempionāts pludiņmakšķerēšanā. Uzreiz jāsaka, ka mēs tajā ieņēmām ierasto vietu otrā desmita beigās. Precīzāk, komandu vērtējumā ieguvām 21.vietu.
Pirmā diena izvērtās samērā veiksmīgi. Rita savā sektorā bija 8.vietā, Normunds - 11., Ivo - 18., Jevgēnijs - 19., Genādijs - 25.vietā. Komandai kopā bija 18.vieta.
Neveiksmīga izrādījās otrās dienas taktika. Mūsu komandas dalībnieku lomi palika iepriekšējās dienas līmenī, bet mūsu tuvākie konkurenti savus lomus uzlaboja, kā rezultatā mēs noslīdējām trīs vietas zemāk.
Komandu vērtējumā pārliecinoši pirmās trīs vietas ieguva itāļi, angļi un francūži.
Individuāli labākie bija itāļi Ballabeni (2 punkti, loma svars 21,850 kg) , Falsini ( 3p., 20,42 kg) un francūzis Dellanoy (3 p., 18,810 kg).
Mūsējiem sekojošie rezultāti.
Rita Verza-Grabovska - 43.vieta ( 20 p., 16,070 kg), Ivo Kalnmalis - 78. vieta (33 p., 10,580 kg), Normunds Grabovskis - 89. vieta ( 37 p., 9.130 kg), Jevgēnijs Grigorjevs - 90. vieta ( 38 p., 11,780 kg), Genādijs Grigorjevs - 109.vieta (48 p., 8,980 kg).
Detalizētāks izvērtējums būs vēlāk.

25. 06. 2007.


| Home |

Latvijas izlase dodas uz Itāliju

Latvijas izlases komanda , kuras sastāvā ir pa trim sportistiem no Salmo un MK Maver Sport Latvija, kopā ar pavadītājiem šodien jau ir ceļā uz Itāliju, kur Modenā no 22.jūnija līdz 24.jūnijam risināsies Eiropas čempionāts pludiņmakšķerēšanā.
Itālijas makšķerēšanas sporta federācija, kura ir šī pasākuma saimnieks, internetā ir izveidojusi interesantu lapu. Tajā, izmantojot interneta TV iespējas, varēsim sekot čempionāta gaitai un, varbūt, pat ieraudzīsim mūsējos. Tiešraides sāksies ar 22.jūnijā 21:00 (pēc Itālijas laika) ieplānoto pārraidi no čempionāta atklāšanas cermonijas.

Uzklikšķini, lai noskatītos video itāļu valodā


Uzklikšķini, lai ieietu lapā angļu valodā

16. 06. 2007.


| Home |

LR čempionāts spiningošanā Lobē

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Sacensību protokols.
Protokls ir pietiekoši daiļrunīgs. Daiwa komandas ekipāža Jānis Strazdiņš un Igors Arahovskis kārtējo reizi pārliecinoši nodemonstrēja savu māku zivis atrast un noķert ne visai labvēlīgajos sacensību apstākļos. Var teikt, ka arī pārējās mūsu vadošās ekipāžas, šoreiz neizkrita no konkurences un ieņēma tīri solīdas vietas, kas sola nopietnu cīņu nākošajās kārtās.
Sarežģītajos apstākļos labu rezultātu parādīja arī dažas ekipāžas no komandām, kuras agrāk greznoja tabulas lejasgalu - Latvijas Pasts, Jūrmala, Verems 2

Laika apstākļi visās iepriekšējās un sacensību dienā nebija labvēlīgi aktīvai copei, - bezvējš, kuru brīžiem nomainīja grozīgs vējiņš, saule un karstums, kurš dažam lika pārtraukt darbošanos ezerā jau stundu pirms oficiālā finiša. Kopumā zivju bija vairāk kā 2006.gada sacensībās, taču šoreiz lielu eksemplāru nebija. Līdakas bija svarā līdz 2 kG, pārsvarā noķertas dziļi zālēs un rīta agrumā. Visi stāstīja, ka atlaiduši daudz bezmēra līdaciņu. Vienlaicīgi netrūka stāstu par to, ka nopietnas līdakas nez kāpēc ņēmušas, kā saka, gariem zobiem un pēc nelielas spēkošanās norāvušās. Tas liecina, ka ezerā zivju ir pietiekoši daudz. Kukana lietošana neatbilst mūsu makšķerēšanas noteikumiem, kuri paģēr, ka zivs ir nekavējoties jānobeidz, tādēļ sacensībās netika pieļauta un zivis tika svērtas krastā. Cik dzirdēju atsauksmes, neskaitot dažus nebūtiskus sīkumus, nevienam nebija pretenziju pret SIA Normark Latvija veikto darbu sacensību organizācijā. Pozitīvu vērtējumu guva arī izloze, kura tika veikta internetā.

Sacensību laikā ar atsevišķiem vadošajiem spiningotājiem pārrunājām viņu iespējamo līdzdalību Latvijas komandas sastāvā pasaules čempionātā Saratovā. Par cik izlases kandidātiem jārēķinās ar nopietnām izmaksām, kuras katram dalībniekam būs aptuveni 1000 latu robežās, lielu entuziasmu nemanīju. Vienojāmies, ka tie pretendenti, kuri uzreiz nepateica atbildi, par savu viedokli mani informēs nedēļas laikā. Ja kādu nepaspēju aptaujāt, vēl ir iespēja pieteikties un piedāvāt savu kandidatūru.

13. 06. 2007.


| Home |

Latvijas izlases komandu veidošanas principi

Turpinājums. Sākums šī gada 02.maijā.

3.Kā tiek veidotas Latvijas izlases komandas.

Kad LMSF valde ir pieņēmusi lēmumu piedalīties kādā no CIPS organizētajiem pasaules vai Eiropas čempionātiem, tā nozīmē delegācijas vadītāju (vai treneri), kurš ir atbildīgs par izlases komandas veidošanu. Vadītājs komplektē komandu, kuru LMSF piesaka līdzdalībai attiecīgajā čempionātā.
Komanda tiek veidota divejādi, atkarībā no tā, vai Latvijā notiek čempionāts attiecīgajā makšķerēšanas veidā, vai nenotiek.
No FIPSed čempionātos ietvertajiem 13 makšķerēšanas sporta sporta veidu čempionātiem, kuros mums ir tiesības piedalīties, Latvijā šodien piedalās un organizē savus čempionātus tikai 4 disciplīnās - zemledus makšķerēšanā, pludiņmakšķerēšanā, karpu makšķerēšanā un spiningošanā. Bez FIPSed arī citas CIPS federācijas organizē pasaules čempionātus, tai skaitā dažādās jūras un okeāna makšķerēšanas disciplīnās, mušiņmakšķerēšanā un kastingā.
- Ja Latvijā nenotiek čempionāts attiecīgajā veidā, parasti komandu veido no sportistiem, kuri gan finansiāli, gan pēc būtības ir gatavi līdzdalībai. Tā kā līdzdalība starptautiskās sacensībās prasa ievērojamus finansu līdzekļus, konkurence līdzdalībai parasti nav liela. Dalībvalstu skaits šajos pasaules čempionātos arī nav sevišķi liels un pastāv reālas iespējas cīnīties par augstām vietām.
- Ja Latvijā attiecīgajā veidā notiek valsts čempionāts, veidojot izlases komandu priekšplānā izvirzās sportista ieņemtā vieta iepriekšējā gada valsts čempionātā. Iegūstot augstu vietu čempionātā, katram sportistam rodas tiesības pretendēt uz iekļūšanu Latvijas izlases komandā. Tomēr visos gadījumos izšķirošu lomu spēlē katra sportista finansiālā aizmugure, proti, sportista spēja pašam vai ar savu sponsoru palīdzību nodrošināt savas līdzdalības finansējumu un spēja iekļauties komandas sastāvā. Atšķirībā no olimpisko sporta veidu federācijām, LMSF saņem niecīgu valsts finansiālo atbalstu, kas nedod iespēju komandēt kādu sportistu uz finansiāli ietilpīgajiem pasaules līmeņa vai citiem starptautiskiem pasākumiem. Ja kādam sportistam nav garantija, ka viņš spēs nodrošināt sev finasējumu, parasti viņš netiek virzīts iekļaušanai komandas sastāvā. Spēja iekļauties komandas sastāvā ir samērā subjektīvs kritērijs, tāpēc šajā jautājumā ievērojama loma ir komandas trenerim (vai vadītājam), kurš atbild ne tikai par komandas komplektēšanu, bet arī par komandas startu. Komandas interesēs, attiecīgi to pamatojot, viņam ir tiesības piedāvāt iekļaušanai komandā ne tika sportistus, kas individuāli izcīnījuši augstākās vietas Latvijas čempionātā, bet arī citus, kuri komandas interesēs var izrādīties noderīgāki.

02. 06. 2007.


| Home |

Par spiningošanas čempionāta pirmo kārtu

Kā tas minēts kalendārā un nolikumā, pirmā kārta notiks Lobes ezerā. Dalībnieku sastāvs ir redzams sarakstā. ŠO sacensību atbildīgais organizētājs ir SIA Normark Latvia.

Uzklikšķini!Dalībnieku ( vai komandu pārstāvju) pulcēšanās pie Lobes ezera Urtu bāzē 08. jūnijā līdz plkst. 20:00. Tur notiks instruktāža un izloze. Starts notiks no trijām bāzēm - Aulakiem, Urtiem un Vecbordzēniem 9. jūnijā 4:00 no rīta, finišs 11:00 (laivām tajā laikā jābūt pie laivu piestātnes). Turpat notiks lomu svēršana. Dalībniekiem līdzi jābūt zivju dzīvai saglabāšanai domāta cilpa -kukans. Eksperimentālā kārtā mēģināsim pielietot sistēmu, kura paredz zivis pēc svēršanas atlaist atpakaļ ezerā. Dalībniekiem vai komandu pārstāvjiem laivas jāsaņem un tās jāsagatavo jau 08.jūnija vakarā līdz plkst 22:00
Sacensību noslēgums (kopsavilkums, apbalvošana, pīrādziņi) 12:00 Urtu bāzē.

Visiem dalībniekiem, kuri to nav izdarījuši, līdz 06.jūnijam jāiesūta ekipāžu sastāvs, e-pasta adrese jstETAfishing.lv (adresē ETA jānomaina ar @ ) Nav izslēgts, ka izloze tiks veikta ar interneta starpniecību jau 07. jūnijā. Lai ekipāžas zinātu, kur izvietoties pirms sacensībām. 08. jūnijā sacensību dalībniekiem iebraukšana ezerā nav atļauta. Ceru, ka visiem, kuriem tas vajadzīgs, makšķernieku kartes būs līdzi.

Sacensību protokols. Ar sarkanu iezīmēti to komandu numuri, kuras jau iesniegušas vārdiskos sastāvus.

Par izlozi internetā.
Šīs ir tikai manas idejas.
Veicot izlozi internetā, tiks izmantots ekipāžas kārtas numurs protokolā, piemēram 16.1. nozīmēs 16. komandas 1. laiva. Tām komandām, kuras iesniegs vārdiskos pieteikumus, izloze notiks jau ceturtdien, 07. jūnijā. Ceru, ka visi būs paziņojuši ekipāžu sastāvus. Ja kāda komanda līdz trešdienai nebūs iesniegusi vārdisko pieteikumu, šai komandai laivas tiks lozētas atsevišķi Urtu bāzē 09.vakarā pēc vārdiskā pieteikuma saņemšanas. Tātad, sarakstā būs 62 ekipāžas.
Pretī būs publiskots otrs saraksts, kurā būs bāzes nosaukums un laivas Nr (augošā secībā, kas tiks ņemta vērā izsniedzot laivu), attiecīgi, sarakstā būs 62 laivas.
Atsevišķi tiks iezīmētās privātās laivas (tās brauks tikai no 2 bāzēm). Ir domas, ka būtu jāparūpējās, lai izloze nesavestu vienā bāzē vienas komandas abas laivas. Taču iepriekšējā gada pieredze rāda, ka no copes viedokļa tā nav problēma, Lobe nav liels ezers. Savukārt tas, ka komanda izvietojas vienā bāzē, atvieglo komandas dalībnieku transportēšanu, ja visi dalībnieki ierodas ar vienu auto.
Paliek tikai atrisināt vienu pēdējo jautājumu, - jāpublisko nejauši sakārtota skaitļu rinda no 1 līdz 62 un, atbilstoši tai, jāsarindo laivas. Būtībā izloze būs dažu minūšu darbs, rezultāts būs caurspīdīgs un neapstrīdams.
Izlozes rezultāti tiks publiskoti internetā ceturtdienas vakarā, lai vismaz tie, kuriem pieejams internets, piektdienas rītā zinātu, uz kuru laivu bāzi būs jābrauc. Pietiekoši būs, ja Urtu bāzē ieradīsies tikai komandu pārstāvji.

06. jūnijs. Eksperiments ar izlozi internetā.
Lai korekti izdarītu izlozi, man nepieciešamas kādas trīs savā starpā nesaistītu brīvprātīgo novērotāju e-pasta adreses. Novērotāji - tie būs personas - liecinieki, kurām tiks nosūtīta gadījuma skaitļu rinda (lai izslēgtu manipulācijas). Gaidīšu šīs novērotāju adreses šodien. Rīt pēcpusdienā visi kopā veiksim izlozi.

Uzmanību! Organizātori startu pārceļ. Starts tiks dots 3:00 no rīta!
Ceturtdien, 07. jūnijā plkst 20:20. Protokolā ieliku izlozes rezultātus.

31. 05. 2007.


| Home |

Karpu makšķerniekiem

Latvija šodien pieteica savu līdzdalību CIPS karpu makšķerēšanas pasaules čempionātā, kurš septembra beigās notiks Serbijā.
Par delegācijas vadītāju nozīmēts Ārijs Ūdris. Latvijas komandā ir iekļauti Māris Nuķis un Uģis Nuķis, Aleksandrs Šackis un Edvīns Šlubovskis, Oskars Bērziņš un Raivis Losevs.

Lai sāktu Latvijas karpu makšķerēšanas aktīvistu apzināšanu, LMSF šī gada 15. 17. jūnija pēcpusdienā Dūņezera bāzē rīko karpu makšķernieku neformālu saietu.
Uz brīvu domu apmaiņu ir aicināti visi klubi un privātpersonas - karpu makšķerēšanas sporta cienītāji un karpu dīķu īpašnieki, kurus interesē vienota un koordinēta darbība visos jautājumos, kas saistīti ar karpu makšķerēšanas attīstību Latvijā.
Pieteikties un detalizētāku informāciju saņemt var no Ārija Ūdra, mob. tel. 29116736

27. 05. 2007.


| Home |

LV Maver Sport - Baltijas čempionāta līderis

Šodien Ventā noslēdzās Baltijas līgas čempionāta pirmā kārta. Pēc divu dienu spraigām sacensībām ar 39 punktiem par Baltijas līgas čempionāta līderi komandu vērtējumā kļuva LV Maver Sport , otrajā vietā ar 40 punktiem palika Asaris, trešajā vietā ar 41 punktu - Salmo komanda. Individuālajā vērtējumā pirmās trīs vietas vietu izcīnīja Salmo pārstāvji Pēteris Lideris (2 p), Rita Verza-Grabovska (3 p) un Edgars Veikins (4p), kurš pārstāv Salmo otro komandu ar nosaukumu Asaris.
Nākošā kārta notiks Lietuvā, trešā kārta - Igaunijā. Komandu pārstāvji vienojās, ka sākot ar 2008.gadu Baltijas čempionāts notikas vienā kārtā un pēc klasiskās triju dienu sacensību shēmas. 2008.gada čempionātu organizēt uzņēmās Somija.
Pirmās kārtas rezultāti.

.Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uz Slovākiju šodien devās Latvijas delegācija, lai 21.-27. maijā Ružemberokā piedalītos kārtējā CIPS pasaules čempionātā foreļu spiningošanā. Delegācijas sastāvā ir pieci spiningotāji - Kaspars Poišs, Egons Simsons, Māris Olte, Igors Dzilna un Roberts Šiliņš.

20. 05. 2007.


| Home |

Rīgas makšķerēšanas svētki “Jaunais makšķernieks”

Tradicionālie bērnu svētki, kurus rīko Rīgas Dome un SIA Salmo notiks 2007. gada 2. jūnijā Lucavsalā, BJSS “Rīdzene” airēšanas bāzē.
Plkst. 10.00 bezmaksas autobuss no Katedrāles uz Lucavsalu. Dalībnieku reģistrācija līdz plkst. 10.50. Sacensību atklāšana plkst.11.00.
Dalībnieki - bērni sekojošās vecuma grupās: bērni līdz 9 gadiem, bērni no 10 līdz 14 gadiem un jaunieši no 15 līdz 17 gadiem. Bērni līdz 9 gadiem, sacensībās piedalās vecāku pavadībā.
Programma.
1. Sacensības makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri no plkst. 11.30 – 14.00;
1.1. bērniem līdz 9 gadiem,
1.2. bērniem no 10 – 14 gadiem,
1.3. jauniešiem no 15 – 17 gadiem.
2. Sacensības kastingā (mērķī mešana) no plkst. 12.30 – 15.00
2.1. bērniem no 10 – 14 gadiem
2.2. jauniešiem no 15 – 17 gadiem.
3. Konkurss makšķerēšanas noteikumu zināšanā un zivju pazīšanā.
4. Zīmēšanas konkurss

Uzvarētāju apbalvošana plkst. 16.30.
Bezmaksas autobuss uz Katedrāli plkst. 17.30.

16. 05. 2007.


| Home |

LR čempionāta 1.posms Ventā

Guntis K. atsūtīja pirmā posma rezultātus.
Pēc pirmā posma individuālā vērtējumā par līderiem kļuvuši Salmo pārstāvji Pēteris Lideris, Ivo Kalnmalis un Rita Verza-Grabovska. Arī komandu vērtējumā vadībā Salmo.

Vietu, kur notiks Baltijas līgas mači, var atrast Googles kartē
(ar peles labo pogu iecentrē, pēc tam palielina cik patīk). Karte veidota, lai mūsu somu un igauņu draugi varētu izbraukt cauri Rīgai un nenomaldītos.

Baltijas maču 1. kārta notiek 19. maijā Ventas upē.
Dalībnieku pulcēšanās - 10.00
Sacensību atklāšana un izloze - 10:30
Dalībnieku ieiešana sektoros - 11.00
Sagatavošanās makšķerēšanai - 11.00 – 13.00
Makšķerēšanas sākums - 13.00
Makšķerēšanas beigas - 16.00
Zivju svēršana notiek sektoros

2. kārta notiek 20. maijā.
Pārstāvju sanāksme 2. kārtas izlozei - 7.00
Dalībnieku ieiešana sektoros - 7.30
Sagatavošanās makšķerēšanai - 7.30 – 9.30
Makšķerēšanas sākums - 9.30
Makšķerēšanas beigas - 12.30
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 12.30 – 14.00

Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 14.00

14. 05. 2007.


| Home |

Mūsu klubi karpu mačos Rumānijā

Latvijas makšķernieki turpina veiksmīgi nest Latvijas vārdu pasaulē. Četras Latvijas klubu komandas aprīļa pēdējā nedēļā startēja komerciālajos karpu mačos Monster Carp Cup 2007, kuri tradicionāli notiek Rumānijā Radutē. Šogad tajos startēja galvenokārt komandas no Krievijas un Ukrainas, Latvija bija trešā plašāk pārstāvētā valsts. 44 komandas izvilka 256 zivis ar vidējo svaru 9.45 kg. Lai gan komandu kopējā noķertā svara ziņā pārliecinoši līderi bija Ukrainas komandas, mūsu karpu speciālistu līmeni labi nodemonstrēja un galveno balvu šī pasākuma balvu par lielāko zivi "Monster Carp" 10 000 EUR vērtībā izcīnīja "Salmo carp" komanda, kura izvilka 24 kg smagu karpu. Protams, izšķiroša loma bija veiksmei, taču "Salmo carp", laikam, bija nopietni gatavojusies tieši šim pasākumam. Ja atceramies, 2006.gadā Latvijas karpu makšķerēšanas čempionātā "Salmo carp" bija tikai 12.vietā.
Rezultātu tabula un uzvarētāju bilde.

06. 05. 2007.


| Home |

Latvijas izlases komandu veidošanas principi

Pēc atsevišķu LMSF biedru lūguma cenšos aprakstīt pamatprincipus, pēc kuriem federācija veido komandas, kuras kādā no makšķerēšanas sporta veidiem pārstāv Latviju straptautiskos pasākumos. Visa informācija ir veidota balstoties uz starptautisko federāciju pamatdokumentiem, LMSF statūtiem, valdes lēmumiem un mūsu pieredzi šajā jautājumā. Informāciju centīšos nepārtraukti papildināt un aktualizēt.

1. Sporta veidi un sacensības, uz kurām attiecas šie principi.
Visi makšķerēšanas sporta veidi, kurus kultivē CIPS un ICSF (LMSF ir šo divu jumta organizāciju sastāvā). Mušiņmakšķerēšana, visa veida sacensības makšķerēšana jūrā un okeānos, makšķerēšana ar pludiņmakšķeri, karpu makšķerēšana, foreļu makšķerēšana ar mākslīgām ēsmām, foreļu spiningošana, melno asaru spiningošana, zemledus makšķerēšana, kastings.
Visas oficiālās starptautiskās sacensības, kuras organizē CIPS un ICSF sastāvā esošo valstu federācijas, vispirms Eiropas un Pasaules čempionāti un Pasaules makšķerēšanas sporta spēles, nākotnē arī Baltijas līgas sacensības.
Pārējās sporta sacensības, kurās komanda vai atsevišķi dalībnieki tiek prezentēti kā Latvijas izlases dalībnieki vai komanda. Tās var būt dažādas eksperimentālas sacensības, draudzības sacensības, festivāli un tamlīdzīgi sporta pasākumi.

2. Kas var pretendēt uz līdzdalību Latvijas izlases komandas sastāvā.
To nosaka CIPS un ICSF starptautisko sacensību rīkošanas noteikumi. Tie paredz, ka dalībnieki var būt tikai attiecīgo valstu pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir attiecīgās valsts federācijas individuālie vai kolektīvie biedri. Sacensību organizātori var pieprasīt dokumentālus pierādījumus. Izņēmums ir klubu čempionāti, kuros komandas sastāvā ir atļauts startēt arī ārvalstniekiem, parasti tikai vienam.

3.Kā tiek veidotas Latvijas izlases komandas.

02. 05. 2007.


| Home |

LMSF konference 2007

Vakar Rīgā, viesnīcā Maritim notika kārtējā Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas konference.

Konference apstiprināja prezidenta ziņojumu par darbu iepriekšējā periodā, norādīja uz pasākumiem, kurus jāveic tuvākajā laikā un veica dažas izmaiņas LMSF valdes sastāvā.
Līdz ar to līdz 2011.gadam valde var darboties sekojošā sastāvā - Raimonds Vaišļa (SIA Salmo), Valdis Holbergs (Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs), Zigismunds Sipko (PBLMS), Ārijs Ūdris (MK Amber Carp), Normunds Grabovskis (SIA Salmo), Agris Ziediņš (SIA Bauers un Ko), Jānis Mančass (SIA Normark Latvija - Rapala), un Viesturs Rozentāls (RMK). Prezidenta pienākumus turpinās pildīt Jānis Stikuts (RMMB).
Lai klubi varētu pilnvērtīgāk iesaistīties federācijas darbā, visi vienojās, ka paziņojumi par valdes sēdēm turpmāk tiks izsūtīti pa e-pastu visiem federācijas biedriem ( LMSF biedri ir juridiskas personas).

Blakus uzdevumiem, kuri definēti statūtos, kā svarīgākos konkrētos pasākumus, kas jāveic turpmākajā periodā, konference norādīja sekojošos:
- rūpes par makšķerēšanas sportam piemērotu modernu bāzu attīstību un esošo uzskaiti;
- publiskot Latvijas izlašu veidošanas principus;
- pilnveidot darbu ar jaunatni, sākt līdzdalību starptautiskos makšķerēšanas sporta pasākumos, kuri tiek organizēti jaunatnei, tai skaitā pasaules jauniešu čempionātos;
- jāiesaistās pasaules un Eiropas čempionātos, kuri notiek starp sievietēm;
- uzlabot sakarus ar masu mēdijiem, lai labāk parādītu Latvijas sportistu sasniegumus starptautiskās sacensībās un notikumus Latvijā;
- paplašināt darbu ar sporta tiesnešiem;
- izpētīt iespējas izveidot sporta klasifikāciju;
- lai vēl vairāk celtu sacensību organizācijas līmeni un paaugstinātu to kvalitāti, popularizēt labāko sacensību praksi;
- jāizstrādā noteikumi, kuri regulētu sportistu pāreju starp LMSF klubiem.

Sakarā ar to, ka nepārtraukti aug dalībnieku skaits visos čempionātos un problemātiska kļust sacensību kvalitāte, izskanēja doma, ka turpmāk čempionātos būtu jāpielaiž tikai klubi, kuri ir federācijas sastāvā. Tā kā makšķerēšanas sportā pamazām sāk veidoties Baltijas līga un paplašināsies iespēja labākajie klubiem piedalīties augstāka līmeņa starptautiskās sacensībās, jādomā par Latvijas līmeņa sacensību skaita samazināšanu, pārejot uz sistēmu, kad čempionāti tiek organizēti vienā kārtā (vai posmā). Vienlaicīgi būtu jādomā, kā paplašināt zemāka līmeņa sacensībām, lai tajās varētu iesaistītis katrs klubs. Piemēram, attīstot reģionālās sacensības.

Šeit publiskotais materiāls nav konferences protokols, tās ir tikai tēzes, kuras es atzīmēju savos pierakstos. Vienojāmies, ka par katru no šīm domām uzsāksim arī plašāku diskusiju šajā interneta lapā.

19. 04. 2007.


| Home |

Mums izdevās!

Pa Lieldienām 6 latvieši devās uz FIPSed rīkoto the 3rd World Black Bass Angling Championship, kas šoreiz notika Caspe, Spānijā.
Komandas sastāvs:
Laiva 1 – Andis Miezis un Harijs Raciborskis;
Laiva 2 – Edgars Grimze un Normunds Nordens;
Laiva 3 – Ingus Goltiņš un Andis Kazušs.
„Saulainā” Spānija sagaidīja mūs ar tīri latvisku laiku - mākoņainu un vēsu. Kad ieraudzijām Ebro, mums garastāvoklis pasliktinājās vēl vairāk. Ūdens upē – kafija ar pienu. Pa upi peld koka gabali. Ziņas no vietējiem – ūdens līmenis ir +1.5 m virs parastā, tas pēdējā laikā ir 4 reizes mainījies, arī ūdens temperatūra ir ļoti zema priekš Bassiem. Nu ko, visiem apstākļi vienādi. Kopā ar Latviju, šogad piedalījās 9 valstis. Katrā komandā pa 3 laivām.
Pirms atklāšanas ceremonijas sapazīstamies ar Austrijas komandu, kas šoreiz piedalās pirmo reizi. Viens no šīs komandas dalībniekiem runāja arī spāniski. Viņš mums izstāstīja, ka vietējā Caspe avīzē ir ielikts raksts par Pasaules čempi. Arī uz ielām bija izlīmēti plakāti par gaidāmo notikumu. Viņa raksta atstāsts bija, ka Latvijas un Austrijas komandas ir minētas, kā vājākās, kā arī viens no Austrijas komandas sastāva, kļūdas pēc, ierakstīts Latvijas komandā.
Trešdiena – oficiālo treniņu diena. Pēc FIPS nolikuma, pirms šīs dienas čempionāta dalībnieki nedrīkst šajā ūdenskrātuvē makšķerēt. Nu ko, atrodam izlozētās laivas un dodamies Bassot. Rezultāti – pa zivij virs 2kg noķer Normunds un Harijs. Svērtas tās netiek, jo pēc īsas fotosesijas, saudzīgi tiek atlaistas atpakaļ. Lai gan uz kopējā fona izskatāmies lieliski, tomēr lielas cerības nelolojam.
Ceturtdiena – pirmā sacensību diena. Stipri līst, auksts. Basi mūs pilnībā ignorē. Andim K. piesakās 25kg sams ( tas godam tika izvilkts ar 0,28 monofīlo auklu ), Andim M. - 5kg sams un 7 zandarti ( 1,5-3kg ). Diemžēl, šīs zivis ieskaitē neiet un tiek atlaistas. Izlīstam līdz ādai un stundu garajā braucienā uz finiša vietu ar ātrumu aptuveni 70 km/h, izsalstam pamatīgi. Līdz laivu izvešanai krastā, vēl salstam laivās ap pusstundu. Noskaņojums draņķīgs, jo bez zivs uz skatuves kāpt negribas. Pa galvām sāk risināties matemātikas uzdevums – kāda X pēc šitā mocīties, ja Basi mūs ignorē. Bet zinām, ka rīt tāpat būsim „uz strīpas”.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!


Piektdiena – otrā sacensību diena. Man piesakās 2,438kg Bass. Komandu vērtējumā tas dod 6. vietu.
Sestdiena – pēdējā sacensību diena. Protams, līst, bet ne tik stipri, kā ceturtdien. Ar Normundu sākumā trāpām uz zandartu vietu, bet, lai netērētu laiku, no turienes aizmūkam. Normundam piesakās 2,384 kg Bass, Andim M. - 2,492 kg. Pēc sacensībām, ieejot pie organizatoriem, lai uzzinātu rezultātus, dzirdu - „Congratulations to Silver medalist!”. WOW, izrādās es ar Normundu esam ieguvuši otro vietu laivu ekipāžu vērtējumā, bet komanda kopā – bronzas medaļu. Normunds N par šo faktu teica - meistarību nodzert nevar (joks). Diemžēl, lielākās zivs ķērājus neapbalvoja, jo Andim M. un man bija divas pirmās vietas lielāko zivju konkurencē. Vēl jāpiebilst, ka 14 ekipāžas vispār palika bez zivīm. Mūsu bronza bija liels trieciens pārējo profesionāļu komandām (viens itālis pat raudāja ).

Nākošais FIPSed World Black Bass Angling Championship notiks 2008. gada oktobrī, Itālijā.

BTW, Paldies SIA Salmo un Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācijai par atbalstu.

Ne asakas, Edgars Grimze.

16. 04. 2007.


| Home |

Latvija izcīna godalgotas vietas Spānijā

Sestdien 14.aprīlī Spānijā, Kaspē, Mar de Aragon beidzās trīju dienu maratons CIPS organizētajā melno asaru (black bass) spiningošanas pasaules čempionātā. Sekmīgi tajā startēja un mūsu spiningotāju līmeni nodemonstrēja Latvijas komandas spiningotāji, kurus pārstāvēja trīs ekipāžas - Andis Miezis un Harijs Raciborskis, Edgars Grimze un Normunds Nordens, Ingus Goltiņš un Andis Kazušs. Individuālajā vērtējumā 27 ekipāžu konkurencē par sudraba medaļu laureātiem kļuva P. Grimze un N. Nordens, 7. vietu izcīnīja A. Miezis un H. Raciborskis. Par pasaules čempioniem kļuva Meksikas pārstāvji V.A. Ismael un M.G. Victor, kuriem bija vienāds punktu skaits ar E. Grimzes ekipāžu, taču zelta medaļas nodrošināja tikai lielākais kopējais loms.
Komandu vērtējumā Latvijas komanda ar 108 punktiem 9 valstu konkurencē ieņēma godpilno trešo vietu. Par pasaules čempioniem komandu vērtējumā ar 94 punktiem kļuva mājinieki, Spānijas komanda, otrajā vietā ar 98 punktiem palika Venezuēla.

Detalizētu informāciju - protokolus un bildes var atrast Spānijas makšķerēšanas sporta federācijas lapā.

16. 04. 2007.


| Home |

Visiem LMSF biedriem

Valdes paziņojums.
Visi LMSF klubi tiek aicināti izvirzīt savus delegātus (un kandidātus dalībai LMSF valdē) kārtējai LMSF konferencei, kura notiks 18.04. 2007. 15:00 viesnīcā Maritim. Par līdzdalību konferencē un pretendentiem darbībai valdes sastāvā, lūdzu, sniegt informāciju pa tel. 29517507 līdz 16.aprīlim.
Ja kāds klubs nevar nodrošināt sava pārstāvja līdzdalību, ieteicams, lai tas izsniedz rakstisku pilnvarojumu piedalīties konferencē un balsot kādam cita kluba pārstāvim. Katrs klātesošais delegāts var izmantot tikai vienu šādu papildus pilnvarojumu.

Tūlīt pēc konferences oficiālās daļas ir ieplānota Laplandes makšķerēšanas festivāla orgkomitejas pārstāvja LFF 2007 prezentācija, uz kuru tiek aicināti arī tie, kuri piedalīsies šī gada festivālā. Protams, vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

09. 04. 2007.


| Home |

Pieņemšana pie zemkopības ministra

Šodien pasaules čempioni zemledus makšķerēšanā Latvijas izlases dalībnieki bija oficiālā pieņemšanā pie zemkopības ministra Mārtiņa Rozes. Viss notika pēc svinīgo pieņemšanu protokola, ieskaitot ministra dāvātās tortes degustāciju, Zivju Fonda balvas un sarunas par makšķerēšanas tēmu. Laikam, tāpēc, ka pieņemšanu organizēja VIP persona, par sportistiem atcerējās arī Copes un Zvejas kinovīri un daži citi fotogrāfi. Tātad ir cerība, ka arī TV kaut kad parādīsies kāds detalizētāks izklāsts.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!

P.S.
Šī gada pasaules čempionātā veiksmīgi startēja arī baltkrievu sportisti, viņu pārstāvis ieguva bronzas medaļu individuālajā vērtējumā. Tāpēc diezgan plašu aprakstu par šo čempionātu var atrast lapā http://ribak.by

02. 04. 2007.


| Home |

LMSF valdē

Šodien notika LSF valdes kārtējā sēde. Valde pieņēma divus 2007. gada čempionātu nolikumus - pludiņmakšķerēšanas čempionātam un spiningošanas čempionātam. Izmainīts šī gada LMSF pasākumu kalendārs - vietām ir samainīts LR čempionāta un Baltijas līgas čempionāta norises datumi, jo Baltijas čempionāta pirmā kārta no Lietuvas pārcelta uz Latviju. Latvijas pludiņmakšķerēšanas čemopionāta nolikumā principiālu izmaiņu nav, nedaudz palielināta dalības maksa un paredzēta soda nauda par neierašanos uz sacensībām, kurām līdzdalība ir pieteikta. Spiningošanas čempionāta nolikums pilnībā ir saglabājis 2006. gada nolikuma saturu, mainīti tikai datumi. Par otrās līgas organizēšanu spriedīsim, ja dalībnieku skaits pārsniegs 20 komandas. Jebkurā gadījumā čempionātā līdzdalības priekšrocība būs LMSF klubu komandām, nav izslēgts, ka tiks ierobežots no viena kluba startējošo komandu skaits.
Minētos nolikumus, t.sk. Baltija čempionāta nolikumu tuvākā laikā izvietošu internetā.

Vienlaicīgi valde nolēma kārtējo LMSF valdes konferenci sarīkot šī gada 18.aprīlī. Tā notiks Rīgā, viesnīcā Maritim, sākums plkst 15:00. Galvenā tēma - jaunas LMSF valdes vēlēšanas. Uz konferenci tiek aicināti visi LMSF biedri (juridiskās personas), kuri par 2007. gadu ir nomaksājuši bieru naudu. Katru LMSF biedru var pārstāvēt viens balstiesīgs delegāts. Pieteikt līdzdalību un papildus informāciju var saņemt pa tel. 29517507.

Valde nolēma, ka 2007. gada sezonā pludiņmakšķerēšanas izlases trenera funkcijas pildīs Normunds Grabovskis (Salmo).
Valde pieņēma zināšanais, ka trīs Latvijas izlases komandas gatavojas līdzdalībai augstākā līmeņa sacensībās. Vispirms aprīļa vidū melno asaru spiningotāju komanda dosies uz Spāniju, pēc tam maija vidū foreļu spiningotāji uz Slovākiju , lai piedalītos kārtējās pasaules meistarsacīkstēs. Jūnija vidū uz Itāliju dosies Latvijas pludiņmakšķernieku izlases komanda, lai piedalītos kārtējās Eiropas meistarsacīkstēs.

28. 03. 2007.


| Home |

Latvija uzvar pasaules čempionātā

Kārtējais 4. Pasaules čempionāts zemledus makšķerēšanā ir aizvadīts. Tas risinājās 10. un 11. martā Polijā un tajā piedalījās 11 valstu izlases komandas. Sacensības slikto ledus apstākļu dēļ jau vienreiz bija pārceltas 2 nedēļas vēlāk kā sākotnēji bija plānots. Taču nedēļu pirms sacensībām Polijā sākās siltuma vilnis, pirmajā treniņu dienā gaisa temperatūra bija + 14° C. Tā rezultātā paredzētajā vietā ledus situācija strauji pasliktinājās, un visa čempiona norise bija zem lielas jautājuma zīmes. Beigu beigās organizātori tomēr atrada nelielu ezeru Mazūrijas ezeru sistēmā, kur ledus apstākļi bija apmierinoši un čempionāts startēja.
Diemžēl, zivju krājumi jaunajā vietā bija nelieli. Ja čempionāta pamatvietā mūsu sportisti treniņa trīs stundās noķēra ap 10-15 kg visdažādāko zivju, tad jaunajā vietā lomi ar nelieliem izņēmumiem bija 1 - 2 kg robežās. Saprotams, tas būtiski sarežģīja copi un rezultātus stipri varēja iespaidot pat viena nopietnāka zivs.
Uzreiz jāsaka, ka mūsējiem veiksmīga izrādījās pirmā sacensību kārta. Neskatoties uz blīvajiem rezultātiem, Guntis K., Normunds G. un Pēteris L. savās zonās bija labākie, Rita V.G. bija otrā, bet Krišjānis K. - piektais. Tādējādi Latvijas komanda ar 10 punktiem pēc pirmās dienas kļuva par izteiktu līderi, jo otrajāun trešajā vietā esošajām Krievijai un Baltkrievijai bija, attiecīgi, 20 un 21 punkts. Vienlaicīgi 4 mūsējie saglabāja reālas izredzes iegūt godalgotu vietu arī individuālā vērtējumā.
Pilnīgi pretēji notikumi risinājās otrā diena, kad labāko sniegumu uzrādīja komandas, kuras no mums bija krietni atpalikušas - Lietuva un mājinieki poļi. Normunds un Pēteris savās zonās neatrada zivis un palika 8. un 7. vietās, Rita vēlreiz nodemonstrēja klasi un ieguva otro vietu, Guntis - 4.vietu, Krišjānis palika 6. vietā. Taču mūsu tuvākajiem konkurentiem veicās vēl sliktāk. Neskatoties uz otrās dienas sarežģījumiem, iepriekšējā dienā iestrādātais deva augļus un komandu vērtējumā zelta medaļas ieguva un par pasaules čempionu komandu vērtējumā jau otro reizi pēc kārtas ar 37 punktiem kļuva Latvija. Otrajā vietā Lietuva ar 40,5 punktiem, trešā - Polija ar 49 punktiem. Tālāk sekoja Baltkrievija un Krievija ar 50 punktiem.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Individuālajā vērtējumā jau trešo reizi pēc kārtas pasaules čempiona nosaukumu izcīnīja Latvijas pārstāvis. Pateicoties vienmērīgam un augstam sniegumam abās kārtās, šoreiz pasaules 2007. gada čempiona zelta medaļu ar 4 punktiem izcīnīja Rita Verza-Grabovska , otro vietu ar līdzīgu punktu skaitu bet mazāku kopējo loma svaru ieņēma Polijas pārstāvis Sławomirs Żołądźs, trešajā ar 5 punktiem bija baltkrievs Jurijs Ščors. Ļoti maz, varbūt tikai viena nopietna zivs līdz bronzas medaļai pietrūka Guntim Kārkliņam, kurš ar 5 punktiem bet nedaudz mazāku kā baltkrievu pārstavim kopējo loma svaru palika 4. vietā.

Protokolus var atrast čempionāta mājas lapā. Tiem, kas saprot vērtēšanas principus, neiesaku brīnīties par protokolos parādītajiem rezultātiem. Organizātoriem vislielākās problēmas sagādāja gan organizātoriskās nianses, gan iegūto punktu aprēķini. Internetā izliktie protokoli, lai gan komandu vietas sakārtotas pareizi, liecina, ka pat pēc mačiem viņi šo to nav sapratuši.
Vienkāršības labad ievietoju arī savu protokolu variantu.

Uzlādēju arī nelielu bilžu komplektu.

12. 03. 2007.


| Home |

| Home |

Jelgavas atklātajā čempionātā

3.martā uz Lielupes ledus Tetelē Jelgavas atklātais čempionāts tautas klasē un laikraksta “Zemgales Ziņas” balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā pulcināja ap 100 makšķernieku no Jelgavas un Rīgas.
Pat strauji uznākušais atkusnis, kas bija pārklājis ledu ar nelielu ūdens kārtu, netraucēja deviņdesmit diviem sacensībās reģistrētiem dalībniekiem četras stundas sacensties par Jelgavas Sporta servisa centra sarūpētajām medaļām, diplomiem un balvām, kā arī vietējā laikraksta “Zemgales Ziņas” dāvātajiem laikraksta abonementiem.
Makšķernieku kopējā 35 kg un 304 g smagajā lomā bija dažādas zivis, pārsvarā asari un plauži. Lielākā zivs - 1 kg 300 g smags plaudis.
Veiksmīgākais vīru konkurencē izrādījās Jelgavas rajona pārstāvis Jānis Apaļais, kurš ar 2 kg 185 g smagu lomu izcīnīja 1.vietu un laikraksta “Zemgales Ziņas” abonementu deviņiem mēnešiem. Kā rezultatīvākais jauniešu konkurencē tika atzīmēts rīdzinieks Jānis Brigaders ar 650 g smagu lomu. Sudraba medaļa un laikraksta “Zemgales Ziņas” sešu mēnešu abonemets tika Jelgavas rajona pārstāvim Augustam Maļinovskim par 2 kg 105 g lielu lomu. Bronzas medaļa un “Zemgales Ziņu” trīs mēnešu abonements pienācās jelgavniekam Aigaram Sīkulim, kura izvilktā loma svars – 1 kg 950 g.
Jelgavas Sporta servisa centra diplomus un balvas saņēma arī sacensību 4., 5. un 6.vietu ieguvēji: jelgavnieks Oskars Jansons (4.vieta, loma svars 1 kg 810 g), rīdzinieks Rolands Brigaders (5.vieta, 1 kg 770 g) un Jelgavas rajona pārstāvis Gunārs Jankovskis (6.vieta, 1 kg 765 g).

Ja laika apstākļi nepievils, 16.aprīlī uz Peipusa ezera ledus risināsies Jelgavas Sporta servisa centra komandas (iepriekš minēto sacensību piecpadsmit veiksmīgākie copmaņi) un Jelgavas rajona Sporta centra izveidotās komandas cīņa par Jelgavas Sporta servisa centra un Jelgavas rajona Sporta centra Kausu zemledus makšķerēšanā. Jāpiebilst, ka pērn kauss tika Jelgavas pilsētas Sporta servisa centra komandai.

Ar cieņu,
Elita Trukšāne

05. 03. 2007.


| Home |

Pēdējais LR čempionāta posms Dūņezerā

Šodien savdabīgos laika apstākļos sākās LR šī gada zemledus makšķerēšanas čempionāta priekšpēdējā kārta. Gaisa temperatūra +4° C, bezvējš, migla, virs ledus ūdens. Tas solīja vāju un sarežģītu copi. Rezultāti to pilnā mērā apliecināja - lomi lielākoties bija zem 1 kg. Komandu vērtējumā labākā bija Salmo komanda, kurai čempiona kausu praktiski neviens vairs atņemt nevar. Individuāli savās zonās labākie šajā kārtā bija Pēteris Grieze, Andrējs Fiļimonovs, Zintis Pētersons, Laila Grīnberga un Rita Verza-Grabovska. Tas, ka šajā kārtā neveicās līderim Guntim Kārkliņam, pēkšņi saasināja cīnu par medaļām individuālajā vērtējumā. Pirms pēdējās dienas sacensībām uz pirmo vietu pretendē jau 5 sportisti. Nepārprotami līderi ir Guntis K.(-7) un Rita V-G.(-6) ar 11 punktiem. Viņiem ar nelielu atstarpi seko Laila G. (-9), Normunds G.(-4) un Krišjānis K.(-6) ar 15 punktiem. Iekavās - sliktākais pec 5 kārtām rezultāts, kurš tiks atskaitīts no galīgās punktu summas. Medaļnieku pozicijas reāli var apdraudēt arī Pēteris G. (-11), kuram ir 20 punkti un Valdis Janitēns (-11) kuram ir 21 punkts.
Rīt sacensību otrā kārta, kad tiks noskaidroti visi šī gada laureāti.

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Čempionāts beidzies.
Par trešā posma uzvarētāju šodien kļuva Salmo komandas pārstāve Rita Verza-Grabovska, kura abas dienas savā zonā bija labākā. Otrajā vietā palika Andrējs Fiļimonovs (Pasaule I), trešajā - pašreizējais pasaules čempions Pēteris Lideris (Salmo). Latvijas čempionāta kopvērtējumā pirmās trīs vietas izcīnīja un attiecīgās medaļas ieguva Rita Verza-Grabovska, Guntis Kārkliņš (abi Salmo) un Krišjānis Krasovskis (Pasaule I). Komandu vērtējumā par 2007.gada čempionu kļuva Salmo komanda, tai seko Pasaule I un B&B Cope.

Ievietoju arī kopsavilkuma protokolu.

03. 03. 2007.


| Home |

Sacensības jauniešiem

10. martā Rīgas raj. M. Baltezerā notiks LR 2007.gada jaunatnes čempionāts zemledus makšķerēšanā. Dalībnieku pulcēšanās un pieteikšanās līdz 9:00 MK "Baltezera krasts" bāzē pie sūkņu stacijas.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem noteikumiem, divās vecuma grupās - grupā līdz 14 gadiem un grupā no15 līdz 18 gadiem. Līdzi jābūt dokumentam , kas pierāda vecumu. Dalība bezmaksas. Sacensību laiks 10:00 līdz 13:00. Organizātors - Biedrība "Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola" sadarbībā ar MK Baltezera krasts. Galv tiesnesis Zigismunds Sipko, mob. tel 29652446

23. 02. 2007.


| Home |

Ielūgums uz klubu pasaules čempionātu.

Šodien saņēmu ielūgumu uz pasaules klubu čempionātu. Līdzdalībai var pieteikties katrs klubs, kurš ir LMSF sastāvā, piedalīties varēs tikai viens.

Gentlemen,
Please find in attachment .pdf of Info bulletin for 27th World Club Championship in Sports Fishing, which will take place from 03 – 10 June 2007 in Bosnia and Herzegovina, place Karaotok, municipality Čapljina, at the south of Bosnia and Herzegovina.
We kindly ask you to send us the following:
- E-mail address of clubs which will represent your country at the 27th World Club Championship in B&H, so we can send them the bulletin by E-mail.
- All information about preparations and organization of 27.WFC Karaotok 2007 BiH can be found on the following web portals:
www.srsbih.com
www.ribolovonline.com
www.lipljen.com
www.hutovo-blato.ba

Sincerely Secretary General SFA BiH Rifet Hadzihasanovic, President SFA BiH Djordje Klepic

21. 02. 2007.


| Home |

Sacensības zemledus makšķerniekiem

Jelgavas PI “Sporta servisa centra ” biroja vadītāja Elita Trukšāne atsūtīja sekojošu ziņu.

Sestdien, 3.martā, no pulksten 9:30 Lielupē pie Teteles notiks Jelgavas atklātais čempionāts un laikraksta “Zemgales Ziņas” balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā. Sacensības organizē Jelgavas Sporta servisa centrs. Dalībnieku pieteikšanās sacensībām no pulksten 8:30 sacensību vietā -Lielupē pie Teteles, 300 metru attālumā no Sprīdīšu skolas.
Uzziņām: 29196004 (Juris Kaminskis, sacensību galvenais tiesnesis)

21. 02. 2007.


| Home |

LR čempionāta 2.posms Dūņezerā

Šodien Dūņezerā sākās LR 2007.gada zemledus makšķerēšanas čempionāta otrā posma sacensības. Laika apstākļi lieliski, - D, DR vējiņš, -5° C, saulains. Taču pirmajā dienā zonas bija izvietotas relatīvi nabadzīgākajā ezera rajonā, tāpēc lomi bija nelieli. Jācer, ka rīt lomi būs nopietnāki, jo zonas atradīsies it kā zivīgākā rajonā. Kā var redzēt no protokola, iepriekšējo gadu līderiem neklājas viegli. Tikai Guntis Kārkliņš un Laila Grīnberga spēja saglabāt pirmajā posmā uzsākto tempu un joprojām atrodas tabulas galvgalī. Labu sniegumu šogad rāda arī Pēteris Grieze un Krišjānis Krasovskis.

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Arī otrās dienas rezultāti rādīja, ka Guntis Kārkliņš nedomā atdot savas līdera pozīcijas. Ar iegūtajiem 2 punktiem vinš izcīnīja pārliecinošu uzvaru arī otrā posma sacensībās un tagad viņam ir vislielākās iespējas izcīnīt arī 2007. gada Latvijas čempiona nosaukumu. Otro vietu posmā ar 4 punktiem izcīnīja Harijs Raciborskis no Normark komandas, trešo ar tādu pašu punktu skaitu, bet ar 30 g mazāku loma kopsvaru ieguva Andrējs Fiļimonovs no MK Pasaule. Komandu vērtējumā vadībā pēc diviem posmiem pārliecinoši ir Salmo komanda.

Rezultāti pēc 2. posma

Trešais posms notiks plānotajā laikā, taču, kā paziņoja trešā posma organizātors Maver Sport LV, sacensību vieta būs Dūņezers. Pulcēšanās līdz 9:00, sacensību sākums 11:00.

17. 02. 2007.


| Home |

Tikai dažas īsziņas.

Zemledus makšķerēšanas pasaules čempionāta orgkomiteja paziņoja, ka pasaules čempionāts pārcelts uz citu laiku un notiks 09.- 11. martā. Dalību pieteikušas 12 valstis. Pirmo reizi čempionātā piedalīsies Kazahstāna, Bulgārija, Čehija un ASV.

Latvijas zemledus makšķerēšanas čempionāta norises grafiks nemainās, viss notiks kā plānots. Nākošās divas kārtas 17. un 18. februārī Dūņezerā.

Šodien pēc SIA Normark Latvija iniciatīvas notika mana tikšanās ar SIA Normark vadību. Normark apņēmās arī šajā gadā aktīvi atbalstīt LMSF pasākumus, būt par LMSF sponsoriem un nodrošināt divu sacensību organizāciju. Tās būs LR spiningošanas čempionāta pirmā kārta un LR čempionāts spiningošanas divcīņā.

08. 02. 2007.


| Home |

| Home |

Latvijas čempionāts notiks kā plānots

Šodien organizātori bija pārbaudīt ledus stāvokli L. un M. Baltezerā. No Egona Simsona nupat saņēmu apstiprinājumu, ka ledus ir 15-18 cm biezs un sacensībām pietiekoši drošs. Ievērojot to, ka prognozes nesola strauju siltuma vilni, MK Pasaule informēja, ka čempionāta pirmo posmu var uzsākt, kā bija plānots 3. un 4. februārī.
Nolikums


Nolikumā viss paliek līdzīgi kā 2006.gadā, vienīgās izmaiņas skar dalības maksu. Par tām informēju jau iepriekš, tagad tikai atkārtošos.
"Zemledus makšķerēšanas un pludiņmakšķerēšanas čempionātos dalības maksa par katras komandas līdzdalību 2007. gadā trijās kārtās ir 100 Ls (jāiemaksā piesakoties pirms čempionāta sākuma), par līdzdalību vienā kārtā - 40 Ls, federācijas biedriem (divām komandām) atlaide 50%. Komandas, kuras LR zemledus čempionātā iegūs pirmās 15 vietas, saglabās vietu pirmajā līgā, ja 2008. gadā tiks ieviests divu līgu modelis." Papildus - makšķerēt sacensību rajonā ( zonās un neitrālajā joslā) aizliegts vismaz dienu pirms sacensībām (sākot ar piektdienu).
Komandām jāpiesakās mutiski vai pa e-pastu līdz trešdienas vakaram pie manis. Mans tel. 29517507. Pulcēšanās sestdien 3. februārī 9:00 pie Mazā Baltezera, pie sūkņu stacijas. Sacensību sākums 12:00. Sacensībās tiks pielaistas tikai komandas, kuras būs savlaicīgi pieteikušās.
Pirmā posma sacensību organizātors - MK Pasaule, galvenais tiesnesis Viesturs Rozentāls.

Visiem, kuri pieteikušies!

Lai atvieglotu dzīvi sekretariātam, lūdzu visus, kas to vēl nav izdarījuši, atsūtīt uz adresi: jstETAfishing.lv (ETA aizvietot ar @) savu komandu vārdisko sastāvu, pie reizes arī precīzu komandas nosaukumu.

Trešdiena 31.01.2007. 19:30
Piereģistrētas 22 komandas - Normark I un II, Ogre, Pasaule I, II un III, B&B Cope, Valmiera, Kalsnava, Dobele I un II, Milo, Salmo I un II, Kuldīga, Rēzekne-Verems, Balvi-LIARPS, Maver Sport, MK Mālpils, Pansija, Baltezers, Liepājas MK. Neskaidrs palicis jautājums par Jūrmalu.
24:00 Reģistrācija pabeigta!

Latvijas komanda plāno piedalīties 2007.gada CIPS pasaules čempionātā melno asaru (black bass) spiningošanā, kurš aprīļa sākumā notiks Spānijā. Komandas komplektēšana ir uzticēta Andim Miezim, tel 26775883. Komandā notikušas izmaiņas un tāpēc palikušas brīvas divas vietas. Andis M. gaida interesentus, kas gribētu pretendēt uz līdzdalību komandas sastāvā.
Pasaules čempionāta nolikums.

28. 01. 2007.


| Home |

Jaunumi no LMSF

Šodien ārkārtas sēdē LMSF valde uzklausīja Latvijas izlases trenera Normunda Grabovska priekšlikumu par Latvijas izlases komandas sastāvu līdzdalībai pasaules 2007.gada zemledus makšķerēšanas čempionātā Polijā. Valde savu lēmumu pieņēma ar cerību, ka februāra beigās sacensību vietā Polijā tomēr būs ledus. Latvijas delegācija šim pasākumam būs sekojoša - Ainārs Bauģis, Pēteris Lideris, Guntis Kārkliņš, Genādijs Grigorjevs, Rita Verza-Grabovska, rezervē Ivo Kalnmalis, treneris Normunds Grabovskis. Delegācijas vadītājs būs Jānis Stikuts.

Tā kā ledus prognozes janvārim Latvijā nav optimistiskas, tika pieņemts lēmums 20.- 21. janvārī ieplānoto Baltijas čempionātu zemledus makšķerēšanā atlikt uz nenoteiktu laiku. Par februāra sākumā ieplānoto Latvijas 2007.gada čempionātu zemledus makšķerēšanā tika pieņemts lēmums nogaidīt līdz 20. janvārim. Pēc tam darba kārtībā tiks pieņemts attiecīgas lēmums.

10. 01. 2007.


| Home |

Par pasaules čempionātu Polijā

Šodien saņēmu jaunu ziņu no Polijas. Kā redzams, organizātori darbojas ar plašu vērienu, jācer, ka arī ledus būs.

IV FIPSed ICE FISHING WORLD CHAMPIONSHIP, SNIARDWY, POLAND- February 2007
THE AWARDS

TEAM:
1 st place- gold medal, cup, 15000 USD, prizes from the sponsors,
2 nd place- silver medal, cup, 10000 USD, prizes from the sponsors,
3 rd place- bronze medal, cup, 5000 USD, prizes from the sponsors.

INDIVIDUAL:
1 st place- gold medal, cup, 3000 USD, prizes from the sponsors,
2 nd place- silver medal, cup, 2000 USD, prizes from the sponsors,
3 rd place- bronze medal, cup, 1000 USD, prizes from the sponsors.

03. 01. 2007.


 
top