Karpu makšķerniekiem

2017.gada 25.janvārī plkst. 15.00 SIA “Salmo” telpās, Durbes ielā 8, Rīgā notiks karpu makšķerēšanas sporta interesentu sanāksme, kurā paredzēts apspriest 2017.gada sacensību organizatoriskos jautājumus un zemāk redzamos izlases veidošanas noteikumus.

"Vispārējie atlases noteikumi, kas nosaka dalībnieku sastāvu LR izlasē karpu makšķerēšanas sportā."

1.Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veidota Latvijas valsts izlase līdzdalībai starptautiskās sacensībās.

2.Valsts izlases vārdisko sastāvu, tāpat arī valsts izlases kandidātu sarakstu sagatavo un piedāvā valdei apstiprināšanai valdes loceklis, kurš atbild par karpu makšķerēšanas sportu. Valsts izlasē tiek iekļauti sportisti, kuri attiecīgajā gadā ir izlases kandidātu sarakstā.

3.Valsts izlases kandidātu saraksts priekšā stāvošajai sezonai tiek sagatavots, ņemot vērā reitingu uz kārtējā gada 31.martu, tas tiek papildināts pēc katrām sacensībām. Valsts izlases sastāvs tiek veidots atbilstoši sacensību kalendāram, bet ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms attiecīgām sacensībām. Prasības pēc pašfinansējuma tiek paziņotas visiem kandidātiem ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms attiecīgajām sacensībām.

4.Valsts izlases un izlases kandidātu sastāvā tiek iekļauti tikai sportisti, kuri pārstāv LMSF sastāvā esošās organizācijas.

5.Lai noteiktu izlases kandidātus, atbildīgais valdes loceklis veido reitinga tabulu, kurā tiek uzskaitīti pēdējo piecu gadu LR čempionātu posmu rezultāti, kā arī iepriekš izziņotu kontroles sacensību normatīvu izpilde. Reitinga punktus saņem katra LMSF sacensību kalendārā iekļautā posma seši labākie dalībnieki (pāri). Par pirmo vietu dalībnieks saņem 8 ( astoņus ) punktus, par otro vietu – 6 , par trešo vietu – 4, par ceturto - 3, par piekto - 2, par sesto – 1 punktu. Latvijas čempionāta kopvērtējumā reitinga punktus saņem pirmās divpadsmit vietas individuālajā vērtējumā, tās novērtējot, attiecīgi, ar 15, 12, 10, 9, 8, 7 utt punktiem.

6.Reitinga punkti tiek piešķirti konkrētajam pārim, bet katrs pāra dalībnieks saņem ½ no piešķirtajiem punktiem. Gadījumos, kad dalībnieku (pāru) sastāvs tiek mainīts, atbilstošie reitinga punkti tiek piešķirti izmainītajam sastāvam, bet kopsavilkuma reitinga tabulā izmainītais pāris manto iepriekš saņemtos individuālos reitinga punktus.

7.Valsts izlasei automātiski kvalificējas pirmie pieci dalībnieki (pāri) atbilstoši reitinga tabulā uz konkrēto datumu ieņemtajai vietai.

8.Lai veiktu pilnīgāku valsts izlases sastāva atlasi, var tikt sarīkotas atsevišķas kontrol sacensības kastingā, kurās jāizpilda normatīvi trīs disciplīnās: metiens ar svinu, metiens ar svinu un sistēmu, metiens ar uzpildītu “Spomb” barotavu. Sportisti, kuri nav izpildījuši normatīvu, kandidātu sarakstā tiek pārvietoti zemāk par tiem, kas izpildījuši. Normatīvs skaitās izpildīts, ja to izpilda viens no pāra sportistiem.

9.Gadījumā, ja izlasē iekļautais sportists nevar nodrošināt nepieciešamo pašfinansējumu vai kādu citu iemeslu dēļ nav gatavs līdzdalībai, to savlaicīgi aizvieto ar reitingā tuvāko sportistu.

10.Komplektējot izlasi, atbildīgajai personai jābalstās arī uz paša izstrādātu sacensību taktiku, stratēģiju, pieredzi un intuīciju, kā arī konsultējoties ar citiem sporta veida ekspertiem.

11.Izlases sastāvu apstiprina LMSF valde.

 
16. 01. 2017.

  Seko jaunumiem FacebookNo comments(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.