Atkārtošana - zināšanu māte.

Atrast Facebook senāk publiskotas atziņas nav viegli. Taču FB mēdz sagādāt pārsteigumus un automātiski piedāvā senu ierakstu atkārtojumus. Zemāk izliktais teksts ir nupat saņemtais atkārtojums manam tieši gadu vecam ierakstam FB laika joslā. Lai vieglāk būtu to atrast, pārvietoju to uz savu blogu.

Ievērojot, ka aktuālizēta diskusija par LMSF darbības jautājumiem, te ir dažas tēzes par dokumentu sagatavošanu un valodas stilu. Nekā jauna, tikai, var teikt, atsvaidzinu to, ko māca vidusskolā. :-) Mēģinu visu, kā saka, salikt pa plauktiņiem. Pārāk bieži tīmeklī, ieskaitot Facebook, iznāk sastapties ar neauglīgām diskusijām par visdažādākajiem sīkumiem jautājumos, kuri attiecas uz dokumentu veidošanu un skar gan makšķerēšanas sportu, gan makšķerēšanas jomu vispār. Varbūt mani pāris centi var kādam palīdzēt. :-)

 

Lai kaut cik pareizi vērtētu visu, kas publiskots Internetā, tai skaitā arī sociālos tīklos, būtu jāievēro, ka pamatā tur valda publicistikas valoda, to nosaka katras ziņas mērķis un uzdevums. Tajā tiek izmanoti elementi gan no zinātniskās, gan lietišķās, gan sarunvalodas un daiļliteratūras valodas stiliem.

Taču, ja kāds grib iesaistīties dokumentu veidošanā, jāatcerās, ka publicistiskas valodas stils netiek izmantots organizatoriskos dokumentos.

Ja kāds piedāvā priekšlikumus, izmantojot publicistikas valodas stilu, tas nozīmē, ka kādam citam priekšlikumi būs jāpārveido, piemērojot lietišķo stilu, un parādas risks, ka priekšlikuma būtība var pazust.
Tas var radīt liekas diskusijas par to, ka priekšlikums nav ņemts vērā. Attiecīgi, ja ir vēlme, lai priekšlikums bez jebkādām izmaiņām būtu iestrādāts dokumentos, tam jābūt rakstītam lietišķā stilā.

Viss tas attiecas arī uz LMSF nolikumiem un noteikumiem, kas tiek veidoti kā LMSF iekšējie organizatoriskie dokumenti, - tajos būtu jālieto tikai lietišķo rakstu valodas stils.

Lietišķo rakstu valodas stilu raksturo lietišķums, lakoniskums, precizitāte un emociju trūkums.

Ja kādā darījuma tekstā vai dokumentā jānorāda nepieciešamība kaut ko veikt, noteikti lietojama vajadzības izteiksme.
Piemērs: ..dalības maksa jāpārskaita 2 nedēlas pirms sacensību sākuma.
Ja stingri jāuzsver nepieciešamību veikt kādu darbību, jālieto nenoteiksme. Piemērs: ... Tiesneši nedrīkst izmantot mobīlos telefonus.

Tieši šādi formāli kritēriji ir pirmie, pēc kuriem būtu jāuzsāk visu LMSF valdei iesūtīto priekšlikumu vērtēšana.

 
05. 01. 2018.

  Seko jaunumiem FacebookNo comments(optional field)
(optional field)
Ieraksts nepieciešams tikai, lai šeit neparādītos automātisku komentāru sūtījumi.
Remember personal info?
Small print: All html tags except <b> and <i> will be removed from your comment. You can make links by just typing the url or mail-address.
 
© Copyright JST 2017-2020. All rights reserved.