homeclose

LMSF bloga 2006.-2007.gada arhīvs

2007.gads

Informācija par 2008.gada pasaules čempionātu.

Šodien saņēmu pirmo oficiālo informāciju par 2008.gada pasaules čempionātu zemledus makšķerēšanā, kurš februārī notiks Krievijā.

The Russian Hunters and Anglers Association according the calendar of angling championships 2008 of F.I.P.S.e.d. organizes the 4th World Ice-Fishing Championship. The competition will be held on the artificial lake Matyrskoye situated near the Lipetsk city (420 km to South from Moscow) on February 23-24. We kindly invite your National team to take part in the event. Here is a short information concerning the Championship to your attention.
The official delegation according the Rules of F.I.P.S.e.d. consists of 5 competitors, 1 substitute, 1 coach, 1 representative of your Federation. The minimal number of delegation members – 5 competitors. Of course some accompanying persons (supporters and media) are also invited with your team.
Official program of Championship and staying in Lipetsk from the evening February 21 to the morning February 25 includes 1 day of official training February 22 and participation in the competition. The cost of staying 300 euro per person includes transfer from Moscow to Lipetsk and back; staying at the hotel (double rooms); full board meals; closing banquet; souvenirs. The way from Moscow to Lipetsk by bus takes 7 hours approximately.
Non-official training days are February 20-21. The cost of one extra day of staying in Lipetsk is 45 euro per person at the same hotel with full board meals and transport service to the training.

28.12.2007

Par jaunumiem spiningošanas sacensībās.

Šovakar tikos ar dažiem klubu pārstāvjiem un kopīgi izveidojām nolikuma projektu jaunam 2008.gada spiningošanas čempionātam brīvajā klasē. Nolikuma pilnu projektu varēs redzēt tuvākajās dienās, tagad ievietoju tikai svarīgākos formulējumus.
1.Laiks un vieta. 4 kārtas, 17.05. - Burtniekā, 14.06. - Liepājā, 26.07. - Engurē, 27.09. - Alūksnē.
2.Dalībnieki. Komandas, kuru sastāvā 2 ekipāžas (divas laivas) katrā pa 2 dalībniekiem. Katrai ekipāžai līdzi jābūt 1 tiesnesim. Ekipāžas un komandas tiek pielaistas arī nepilnā sastāvā. Komandas pašas ir atbildīgas par laivām. Laivu celtspējai un izmēriem jābūt tādiemi, lai vienlaicīgi ar ekipāžu (1 vai 2 dalībnieki) tajās vieta būtu arī tiesnesim. Motoru izmantošana nav aizliegta, tā notiek atbilstoši noteikumiem attiecīgajā ūdenstilpē. Katrā laivā jābūt mērlīneālam pec vienota parauga un palīgierīcēm zivs atbrīvošanai no āķa.
Dalības maksa no katras komandas par līdzdalību vienā kārtā - 60 lati, LMSF biedriem - 50% atlaide. Komandu skaits nav ierobežots.
Sacensības atsevišķā kārtā notiek, ja tajā piedalās vismaz 50% no komandu skaita, kuras uzsākušas čempionātu.
3.Noteikumi. Atļauta tikai spiningošana, velcēt aizliegts. Mērītas tiek visas zivis. Zivis pēc mērīšanas tiek atlaistas ( variants - dalībnieki drīkst paturēt personīgām vajadzībām MN atbilstošus lomus). Dalībniekiem aizliegta mobīlo telefonu lietošana. Tiesnesis nedrīkst sniegt dalībniekiem palīdzību, saistītu ar zivju ķeršanu.
4.Vērtēšana. Vērtēti tiek lomi, summējot ekipāžas visu izvilkto zivju garumus. Zivis, kuras ir mazākas par atļauto izmēru, un asari tiek vērtēti ar koeficientu 0,5.
Uzvarētāju katrā kārtā nosaka individuāli starp laivu ekipāžām, kopvērtējumā - starp ekipāžam un komandām. Uzvarētāju čempionātā nosaka pēc iegūtās vietu summas labākajās trijās kārtās.

Tā kā starptautiskās sacensības parasti notiek pēc noteikumiem, kuri līdzīgi minētajiem, sacensību rezultāti kalpos arī, lai noteiktu kandidātus Latvijas izlasei.
LR čempionāts tautas klasē notiks pēc 2007.gada scenārija.
Kalendārs veidots, lai abu čempionātu datumi nepārklātos, taču tas vēl nav saskaņots ar ezeru apsaimniekotājiem.
Izliktais variants pašreiz nav galīgais variants, iespējamas izmaiņas. Nolikums tiks pieņemts janvāra vidū.
Papildus - gaidu priekšlikumus galvenā tiesneša kandidatūrai.

10.12.2007

Idejas jaunajai sezonai

Ar piektdien notikušo makšķernieku sporta aktīva saietu 2007.gada sezona ir noslēgusies un varam it kā mierīgi gaidīt un svinēt Ziemassvētkus. Taču no kārtējiem darbiem norobežoties neizdodas, jo notiek aktīva gatavošanās jaunajai 2008.gada sezonai.
Aktuālākais uzdevums ir vienoties par jaunās sezonas sacensību kalendāru un nolikumiem. Lielākās pārdomas ir par tiem sporta veidiem, kuros, kā to rādīja 2007.gada sezona, dalībnieku lielais skaits sāk radīt organizātoriskas problēmas. Tādi ir zemledus makšķerēšana un spiningošana.
Tā kā saieta laikā man personīgi neizdevās piedalīties visās diskusijās, atzīmēju tikai atsevišķas idejas, kuras parādījās diskusijās, kā arī tos lēmumus, kurus pirms nedēļas savā sēdē pieņēma LMSF valde. Ceru, šo rindu lasītāji mani papildinās. Gan ar savām pārdomām, gan ar citām jaunām idejām.

Par ziemas copi.
Sacensību noteikumos principiālas izmaiņas nav vajadzīgas. Komandu skaits 30 - 35 ir stabilizējies. Ir doma, ka LR čempionātos vajadzētu pielaist tikai LMSF biedrus. Tie, kas ir organizējuši šīs sacensības, zin, ka lielāko darba apjomu, kas jāveic organizātoriem ziemā, sastāda zonu ierīkošana. Turpmāk tam un tiesnešu apmaksai jāplāno lielāki līdzekļi. Arī maksa par citiem pakalpojumiem ir augusi, tādēļ valde ir pieņēmusi lēmumu, paaugstināt dalības maksu par līdzdalību trijās kārtās, nosakot to 150 Ls ( LMSF biedriem - 50% ) no komandas. LR čempionāta nolikumam jābūt gatavam tuvāko divu nedēļu laikā.
Par spiningošanu.
Vienlaicīgi ar domu, ka LR čempionātos jāpielaiž tikai LMSF biedri, ir arī jaunas idejas. Tā kā pašreiz MK noteikumu līmenī notiek diskusijas par iespējām atļaut arī Babītē un Engurē izmantot elektromotorus, ir doma vēlreiz atgriezties pie divu līgu idejas. Vienu līgu organizēt, kā saka, motorizētiem dalībniekiem, otru - kā tautas klasi, kurā saglabātu iepriekšējos noteikumus. Ieviešot divas līgas, rastos iespēja pārliecināties par dažādu risinājumu dzīvotspēju.
MK Pasaule jau ir izteikusi gatavību būt par tautas līgas sacensību organizētāju.
Motorizētajā līgā varētu spert lielu soli uz priekšu sacensību organizācijā. Piemēram, varētu izmantot privātās laivas un katrā laivā iesēdināt tiesnesi. Tas savukārt ļautu pilnā mērā izvairīties no dažādiem pārpratumiem un liekiem ierobežojumiem, kā arī realizēt principu "ķer un atlaid". Sacensības varētu pārvietot arī uz citiem lielajiem ezeriem - Alūksni, Rāznu, Lubānu, Burtnieku, Liepāju. Protams, pieaugs organizātoriskie izdevumi, taču var sagaidīt lielāku sponsoru interesi un atbalstu. Atklāts paliek jautājumi - kurš klubs ir gatavs uzņemties to rīkošanu, cik kārtas rīkot, pieļaut velcēšanu vai nepieļaut un citi sīkāki. Jācer arī, ka šādām sacensībām pieteiksies pietiekoši daudz dalībnieku.
Decembra vidū ir iecerēta klubu pārstāvju sanāksme, lai rastu vienošanos par spiningošanas tēmu.

Par citiem jaunumiem
Neskatoties uz to, ka šajā gadā Latvijas komandas ir guvušas ievērojamus panākumus pasaules čempionātos un valsts finansiālais atbalsts 2008.gadā varētu palielināties, LMSF valde vienlaicīgi ar ideju celt dalības maksas visās sacensībās nolēma 2008.gadā daļēji paaugstināt LMSF biedra naudu. Klubiem, kuri piedalās tikai vienā veidā, tā būs 100 Ls. Klubiem, kuri piedalās vairākos veidos, biedra nauda paliek 150 Ls apjomā. Attiecīgi rēķini tiks nosūtīti tuvākajā laikā.
SIA Normark LV atsūtīja vēstuli ar lēmumu savu pārstāvi LMSF valdē J. Mančasu nomainīt ar citu, tā vārds tuvākā laikā tiks paziņots.
LMSF saņēmusi iesniegumu par vēlmi iestāties federācijā no MK Silver Scale. Informāciju par šo klubu var atrast kluba interneta lapā.

02.12.2007

CIPS pasaules čempionātu kalendārs

Starptautiskā federācija FIPS nupat savā izpildkomitejas sēdē pieņēmusi 2008. gada CIPS pasaules čempionātu kalendāru.
Tas izskatās sekojoši.

Zemledus makšķerēšanā 23. - 24.02.2008 Krievijā
Foreļu spiningošanā 24. - 25.05.2008. Bulgārijā.
Pludiņmakšķerēšanā, klubu 07. - 08.06.2008. Francijā.
Pludiņmakšķerēšanā, Eiropas 28.- 29.06.2008. Čehijā.
Pludiņmakšķerēšanā, jauniešu 26. - 27.07.2008. Beļģijā
Pludiņmakšķerēšanā, valstu 06. - 07.09.2008. Itālijā.
Spiningošanā no laivām 03.- 04.10.2008. ?? Krievijā.
Black Bass spiningošanā 16. - 19.10.2008. Itālijā.
Karpu makšķerēšanā 23. - 26.10.2008. Dienvidāfrikā

28.11.2007

MK rīkojums par naudas balvām

Pēc tā, ka Nacionālā Sporta Padome divus gadus ignorēja mūsu sportistu sasniegumus, beidzot varam teikt, ka makšķerēšanas sports ir ieraudzīts arī valstiskā līmenī. Pēdējā MK sēdē ir pieņemt rīkojums "Par naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā", kurā par 2007.gada rezultātiem ir iekļauti arī LMSF pārstāvji un piešķirtas naudas balvas sekojošā apjomā.
Ritai Verza-Grabovskai – 1200 Ls
Normundam Grabovskim – 900 Ls
Pēterim Liderim – 200 Ls
Genādijam Grigorjevam – 200 Ls
Guntim Kārkliņam – 200 Ls
Krišjānim Krasovskim – 200 Ls
Aināram Bauģim – 200 Ls
Jānim Stikutam – 550 Ls

26.11.2007

Jauns rekords

Uzklikšķini!Zivju resursu stāvokli zināmā mērā raksturo rekordzivis. Piemēram, par Latvijas zandartiem liecina novembra mēnesī vairāki Burtniekā noķertie eksemplāri ar svaru tuvu 10 kg. Lielāko, 94 cm garu un 11.750 kg smagu zandartu, kas atbilst jaunam Latvijas rekordam, 15. novembrī plkst.12:20 nomedīja Dzintars Kazinovskis. Zandartu izdevās piemānīt velcējot, māneklis - Salmo vobleris, kuram priekšā piemontēts MA-3 rotiņš (Mepps Aglia Nr.3 līdzinieks Salmo izpildījumā). Laika apstākļi - brāzmains DR vējš, gaisa temperatūra -1°C, neliels sniedziņš.

23.11.2007

LMSF gada sezonas noslēgums.

LMSF biedru zināšanai.
Gadskārtējais LMSF pasākums veltīts 2007.gada sporta sezonas noslēgumam notiks šī gada 30. novembrī 16:00 E.Smiļģa ielā 46 (Āgenskalnā), pirmā stāva zālē.
Dalība tikai ar ielūgumiem. Piedalīties tiek lūgti pārstāvji no visiem LMSF biedriem - pašvaldībām, firmām, klubiem, biedrībām. Lai apstiprinātu līdzdalību un saņemtu papildus informāciju, zvanīt Jānim Stikutam pa tel.29517507.

05.11.2007

Sezonas pēdējais LR čempionāts beidzies

Šodien ar copi Babītes ezerā noslēdzās Latvijas 2007.gada čempionāts spiningošanā. Labāko spiningotāju rezultāti šajā kārtā bija ļoti blīvi. Labākā ar 8410 g smagu lomu bija Rapala I ekipāža, kurā startēja Ivars Zīle un Uģis Zvirbulis. Otrajā vietā ar 8340 kg palika Cormoran ekipāža Guntis Riekstiņš un Normunds Sproģis, trešajā ar 8130 g smagu lomu komandas Stream ekipāža Elmārs Andersons un Visvaldis Krūmiņš. Neveicās Daiwas ekipāžai ar Jāni Strazdiņu priekšgalā, kura palika bez loma, un tāpēc pazaudēja divās kārtās izcīnīto lielo handikapu. Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Komandas Daiwa relatīvi lielā neveiksme pēdējā kārtā tomēr netraucēja viņiem triju kārtu summā ieņemt 1.vietu komandu vērtējumā, sudraba medaļas ieguva Mērsraga komanda, bronza - Rapalas otrai komandai.
Individuālajā vērtējumā ar 18 punktiem čempiona titulu izcīnīja Mērsraga ekipāža, kurā startēja Viktors Sibiļevs, Uldis Zutis un Pāvels Sibiļevs (rezervē). Viņi trijās kārtās iemanījās arī tikt pie lielākā, aptuveni 20 kg smagā kopīgā loma. Otrajā vietā ar 23 punktiem palika Daiwas pārstāvji Kaspars Miltiņš un Gatis Bergmanis. Ar tādu pašu punktu skaitu, bet tikai nedaudz mazāku kopējo loma svaru bronzas medaļas ieguva Kokneses I pārstāvji Viesturs Saulītis un Modris Bērziņš. No protokoliem ir redzams, ka augstākas vietas ieguva tie, kas visā sezonā demonstrēja diezgan vienmērīgu sniegumu un nevienā sacensību kārtā nepalika bez loma.
Rezultātus var redzēt protokolā.

21.10.2007

CIPS pasaules meistarsacīkstēs spiningošanā

Vakar Latvijas spiningotāju komanda, kura piedalījās 2007.gada spiningošanas pasaules čempionātā Saratovā, Krievijā, beidzot pilnā sastāvā bija atpakaļ Rīgā un radās iespēja tikt pie papildus informācijas.
Uzklikšķini!Spiningošana notika Volgā. Katru dienu sportisti varēja darboties sešas stundas. Pēc pirmās dienas pārliecinošā vadībā ar 14,750 kg un 14,700 kg smagiem lomiem izvirzījās mājinieki - divi Krievijas pāri. Trešajā vietā ungāru duets ar 10,465 kg. Mūsējo divnieks Harijs Raciborskis un Andis Miezis ar 7,835 kg smagu lomu bija ceturtie, Egons un Raimonds Simsoni ar 4,87 kg - septītie. Komandu vērtējumā Latvija bija trešā aiz Krievijas un Ungārijas.
Otrajā dienā lielisku sniegumu nodemonstrēja Andis un Harijs, kuri uzrādīja dienas labāko lomu -15,030 kg. Arī Egons un Raimonds uzlaboja rezultātu un ar 6,770 kg uzrādīja dienas sesto rezultātu. Nez kādēļ neveicās Krievijas spiningotājiem, viņu labākais duets uzrādīja tikai 3. rezultātu. Pēc saspringtas gaidīšanas un skaitīšanas izrādījās, ka divu dienu kopsummā daudziem par pārsteigumu mūsējo duetam Harijam R. un Andim M. un pirmās dienas līderiem A. Šeiņinam, M Seļivanovam un rezervistam A.Pitertsovam bija vienāds rezultāts - 5 punkti.
Uzklikšķini!Taču pirmajā dienā iegūtais nelielais loma svara pārsvars nodrošināja Krievijas sportistiem čempionāta zelta medaļas, Harijam Raciborskim un Andim Miezim pienācās sudraba medaļas. Bronza - Krievijas duetam V. Posokhovam un M. Didikinam.
Latvijas komanda čempionāta otrajā dienā uzrādīja labāko komandas rezultātu, kas kopvērtējumā ļāva apsteigt ungārus un iegūt sudraba medaļas arī komandu vērtējumā. Čempionu zelta medaļas ieguva mājinieki - Krievijas komanda.
Čempionāta gaitu filmēja Edgars Zveja, kurš pavadīja mūsu sportistus. Iespējams, ka mūsu vicečempionus redzēsim TV kādā no tuvākajiem Zvejas raidījumiem.
Čempionāta rezultātus var redzēt arī protokolos.

17.10.2007

Sacensības Jelgavā

Elita Trukšāne atsūtīja sekojošu informāciju.
Jau sesto gadu pēc kārtas visiem aktīvās atpūtas cienītājiem Jelgavas Sporta servisa centrs piedāvā iespēju sacensties Jelgavas atklātajā čempionātā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri. Šogad sacensības notiks 20.oktobrī Pasta salā, pie airēšanas bāzes. Sacensību sākums plkst. 9:00, dalībnieku reģistrācija no plkst. 8:15 sacensību vietā.
Sacensības notiks divās vecuma grupās: līdz 15 gadiem un no 16 gadiem. Sacensību uzvarētājus nosaka abās vecuma grupās pēc loma svara. Savukārt, 1.-6.vietas ieguvēji katrā vecuma grupā vienu stundu sacenšas par uzvaru absolūtajā vērtējumā. Apbalvoti tiks arī 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.
Sīkāka informācija pa tālr.3027504, 29196004

15.10.2007

Jaunumi sporta frontē.

Beidzot atradu informāciju par IX CIPS pasaules čempionātu karpu makšķerēšanā. Čempionāts septembra pēdējā nedēļā risinājās Serbijā un tajā piedalījās arī Latvijas komanda. Rezultātus var redzēt protokolos. Komentārus delegācijas vadītājs un dalībnieks Ārijs Ūdris solīja tuvākā laikā.

Daugavā šodien un rīt notiek pēdējais LR pludiņmakšķerēšanas čempionāta posms. Pirmajā dienā labākie savās zonās bija Normunds Grabovskis (3.90 kg), Pāvels Ržanovs (3.50 kg), Krišjānis Krasovskis (3.50 kg), Ainārs Bauģis (4.87 kg) un Einārs Siliņš (3.96 kg). Komandu vērtējumā priekšgalā ir LV Maver Sport ar 13 punktiem, otrā un trešā vietā ar 15 punktiem atrodas Salmo un Asaris.
Svētdien, čempionāta pēdējā dienā zivis ķērās vēl labāk kā sestdien. Sestdien uzņemto tempu saglabāja un šajā posmā pirmās trīs vietas ieguva Normunds Grabovskis (Salmo, 8960 g, 2 p), Krišjānis Krasovskis (LV Maver Sport, 7240 g, 2 p)) un Ainārs Bauģis (Asaris, 7840 g, 3 p). Komandu vērtējumā šajā posmā labākās bija LV Maver Sport (24 p), Salmo (26 p) un Asaris (30 p).

Triju posmu kopvērtējumā LR 2007.gada čempionātā pludiņmakšķerēšanā individuālajā vērtējumā pirmās trīs vietas aizņem Salmo pārstāvji. Čempiona titulu ar izcīnītajiem 9 punktiem ieguva Pēteris Lideris, sudrabu ar 10 punktiem - Rita Verza-Grabovska, bronzu ar 11 punktiem - Ainārs Bauģis, kurš pārstāv Salmo II komandu ar nosaukumu Asaris. Tālākajās vietās ar 12 punktiem palika Normunds Grabovskis (Salmo) un Agris Ziediņš no Team Milo Latvija, ar 13,5 punktiem - Ivo Kalnmalis no Salmo. Komandu vērtējumā pirmajās trijās vietās komandas izvietojās sekojoši - Salmo, LV Maver Sport, Asaris.
Čempionāta protokols.

Lai gan LJ festivāls, kurš šodien notika RMMB babītes ezera bāzē pie Spuņņupes, nav pasākums, kuru var saukt par sacensībām, sportisku elementu tajā netrūkst. Kaut vai tas, ka dalībniekiem tiek dota iespēja sešās stundās apjoņot labākās vietas Babītē, lai noķertu līdaku, kura ir vismaz 60 cm gara. Ja tiec pie šādas līdakas, tiec pie balvas. Tomēr rāmais un rudenīgi skaistais laiks nospēlēja negatīvu lomu. Žūrijai tika uzrādītas tikai 14 zivis garākas par 60 cm. Daudzi gan stāstīja, ka redzējuši skaistas zivis, taču noķert tās nav izdevies. Lielāko 4.920 kg smago līdaku izvilka Rolands Grobiņš seniors.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Nedēļas nogalē ceļā uz pirmo CIPS pasaules čempionātu spiningošanā no laivām, kurš nākošajā nedēļā notiks Volgā pie Saratovas (Krievija), devās Latvijas sastādītā komanda. Tās sastāvā piedalās jau citos pasaules čempionātos pieredzējušie Harijs Raciborskis, Andis Miezis un Egons Simsons kā arī debitants Raimonds Simsons. Kā komandas pārstāvis čempionātā darbosies Edgars Zveja.

Šobrīd, kad sacensību sezona tuvojas noslēgumam, ir īstais laiks visiem padomāt par federācijas un klubu sacensību kalendāriem un nolikumiem, lai sacensības, kuras planotas 2008.gadā, pieteiktu LMSF kalendāram. Protams, orientieris būs svarīgāko starptautisko un LR mēroga sacensību termiņi. Tas viss būtu jāveic tuvāko 2 mēnešu laikā.

06.10.2007

Mušiņmakšķernieku čempionātā.

Ideālos laika apstākļos sestdien Gaujā pie Siguldas risinājās kārtējais Rīgas Mušiņmakšķernieku kluba organizētais mušiņmakšķerēšanas festivāls. Festivāla laikā vienlaicīgi ar mūsu labāko speciālistu demonstrējumiem un apmācībām notika arī Latvijas 2007.gada čempionāts.
Lai gan uzvarētāji ir zināmi un jau ir apbalvoti, izskatās, ka vērtējumā ir iezagusies neliela kļūda. Tāpēc oficiālie protokoli tiks izlikti apskatei pēc protokolu atkārtotas pārbaudes, ceru, tuvākajās dienās. Manuprāt, par uzvarētāju ir kļuvis Andis Freivalds, otrajā vietā Andris Norītis, trešajā - Māris Bērziņš.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Citas ar šo festivālu saistītas manas bildes var redzēt http://www.poga.lv/photos/jstikuts/sets/set:20612/

P.S. Rezultātus var redzēt sacensību protokolā.

30.09.2007

Ne asakas arī šogad!

Ar šādu virsrakstu informāciju par "Bensons Auto" rīkoto pasākumu man atsūtīja Aigars Auzers no Bensons Auto SIA. Protams, šim pasākumam ir tikai neliels sakars ar sportu kā to LMSF praktizē oficiālās sacensībās. Taču iegūtā pieredze var lieti noderēt, domājot par mūsu sacensību tālāku attīstību.

„Bensons Auto” arī šogad makšķerēšanas cienītājiem rīko „Honda Marine” kausa izcīņu spiningošanā, kas tradicionāli ik rudeni notiek kādā no Latvijas ezeriem. Šoreiz – 20. oktobrī Alūksnes ezerā.
Pieteikšanās sacensībām jau ir sākusies, pieteikuma anketas un sacensību nolikumu lejupielādēt iespējams „Bensons Auto” mājas lapā http://www.bensonsauto.lv/lat/jaunumi/pasakumi/. Iepriekšējo pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 15. oktobris, bet novēlojušies makšķerniekiem būs iespējams pieteikties sacensībām vēl līdz 19.oktobrim. Dalības maksa – 20 Ls no dalībnieka (piesakoties pēc 15.oktobra – 35 Ls).


Firma "Bensons Auto" makšķernieku aprindās pazīstama ar to, ka tā atbalsta rūpes par kārtību Latvijas ūdeņos un katru gadu piešķir balvas - Hondas motorus un laivas labākajiem zivju inspektoriem.

24.09.2007

Par 2008. gada pasākumiem

Sākas 2008.gada Latvijas sporta pasākumu plānošanas periods. Pirmie orientieri ir pasaules un Eiropas čempionātu norises vietas un laiki. Sacensību termiņi šiem pasākumiem parasti ar nedēļas precizitāti ir noteikti starptautiskajos sacensību noteikumos. Par norises vietu lemj starptautiskā federācija.
Lai vienkāršāk būtu orientēties un sākt domāt par Latvijas mēroga pasākumiem, neliela informācija.
PČ zemledus makšķerēšanā - Krievijā.(02. vai 03.2008.)
Pludiņmakšķerēšanā: KČ (klubu) - Francijā (14.-15.06.2008), EČ - Čehijā (28.- 29.06.2008.), PČ - Itālijā (09.2008.), jauniešu PČ - Beļģijā.
PČ black bass spiningošanā - Itālijā.(05. vai 06.2008.)
PČ foreļu spiningošanā - Bulgārijā (05.vai 06.2008.)
PČ karpu makšķerēšanā - Dienvidāfrikā.20.- 27.10.2008.

2007.gadā pieņemtās izmaiņas pludiņmakšķerēšanas sacensību noteikumos.
“In the event that two Team Managers are allowed, they may not be present inside the same box simultaneously.”
“Until the signal allowing access to the boxes is given, baits and groundbaits may be prepared by the angler or another person outside the boxes. After the signal allowing access to the box and until checking takes place, such preparations may be carried out either by another person outside the box or by the competitor inside the box.”
"After the sentence: “that the competitor shall submit to the checking an amount of baits and groundbaits as prescribed by the programme”, add the following sentence: “In the event of infringement, the competitor shall receive a warning – [Article 31 a or 30 a (disabled]. The list of competitors that have received a warning shall be disclosed at the Team Managers’ meeting. If the infringement is repeated in the second competition or during the following championships, then the competitor shall be disqualified for relapsing [Article 31 b or 30 b (disabled)]“.
"After the sentence: “Groundbaits shall be submitted to the checking in graduated buckets and baits shall be placed in “official size” boxes. The competitors must have their own buckets and boxes of the right size.”, add the following sentence: “Any competitor whose bucket does not meet the “official size” shall be punished with one point in the sector ranking (e.g. any such competitor ranked 5th at the end of the competition will receive 6 points instead of 5, with the competitor ranked 6th in the same sector also receiving 6 points)."
"With regard to aquatic larvae (Jokers and Bloodworms), these must be submitted in a single box (e.g. if 1 litre of aquatic larvae is allowed, then one single 1-litre box must be used). The boxes must be submitted closed, without using any device to keep them closed (e.g. using adhesive tape to secure the cover is not allowed).”

Interesanta lapa ar noderīgu informāciju tiem, kuri interesējas par pludiņmakšķerēšanas sportu.

23.09.2007

Spiningošanas divcīņa

Vakar Engurē Mazsaliņu bāzē notika LR 2007.gada čempionāta sacensības spiningošanas divcīņā. Vīriešu grupā par uzvarētāju kļuva Romualds Ribuzuls (Mērsrags I), kuram uzvaru nodrošināja skaistais loms - 5 līdakas ar 12 kg kopsvaru. Viņa lomā bija arī sacensību lielākā zivs - 3,2 kg smaga līdaka. Otro vietu ieguva Egons Simsons (Pasaule I), trešais palika Jānis Strazdiņš (Daiva). Sieviešu grupā labākā bija Ilze Zariņa (Rapala). Ilze savu pārsvaru ieguva praktiskajā spiningošanā, kur viņa daudziem par lielu pārsteigumu iemanījās tikt pie 4,2 kg smaga loma. Otro un trešo vietu ieguva, attiecīgi, Ieva Lašina (Pasaule I) un Marianna Galakrodzeniece (Daiva). Komandu vērtējumā labākās bija Pasaule I, Mērsrags I un Daiva.
Visus rezultātus var redzēt protokolā.

Pēc ilgāka lietaina perioda sacensību dienā laika apstākļi krietni uzlabojās, brīžiem parādījās arī saule un viss noritēja gandrīz ideālos apstākļos. Sacensības kārtējo reizi parādīja, to var redzēt no protokoliem, ka līdztekus vietu zināšanai Engures ezerā svarīga ir arī metienu precizitāte. Jo sevišķi septembrī, kad līdakas vēl pārsvarā uzturas zālainajos rajonos. Vizuļu izvēle, protams, spēlēja noteiktu lomu, taču tā nebija izšķirošā. Gandrīz katrs no tiem, kuri tika pie nopietna loma, bija izmantojis atšķirīgu mānekli. Kā vienmēr, netrūka arī stāstu par nokostiem vizuļiem un neizviktām lielām līdakām.Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

22.09.2007

Latgales spiningotāju čempionātā

Uzklikšķini!Pateicoties aktīvai Elgasta Dimanta (Latvijas pasts) darbībai, Ludzas rajona Škaunes ezerā 15.septembrī notika Latgales spiningošanas čempionāts. To varēja uzskatīt par pirmo ģenerālmēģinājumu idejai par LR čempionāta zonālajām atlases sacensībām. Pēc pirmajām atsauksmēm, liekas, ka sacensības bija izdevušās godam. Piedalījās 16 komandas ar 30 ekipāžam, 60 dalībnieku kopējā loma svars bija 44 kg. Komandu vērtējumā uzvarēja Ludzas tūrisma aģentūras komanda ar 7.845 kg smagu lomu, otrā bija Rēzeknes komanda Verems II ar 7.530 kg, trešajā vietā Verems I ar 5.966 kg smagu lomu. Individuāli labākie bija Verems I ekipāža Jānis Deksnis un Juris Losāns, to nodrošināja viņu loma vienīgā zivs - 5.966 kg smagā līdaka, kura vienlaicīgi izrādījās arī šo sacensību lielākā zivs.

18.09.2007

Normunds Grabovskis - pasaules vicečempions pludiņmakšķerēšanā

Ar negaidītu, bet patīkamu pārsteigumu šodien Ungārijā beigušās šī gada CIPS pludiņmakšķerēšanas pasaules čempionāta sacensības. Latvijas pārstāvis Normunds Grabovskis tajās izcīnījis sudraba medaļu un pasaules vicečempiona nosaukumu. Piekto reizi par pasaules čempionu ar iegūtajiem 5 punktiem un 10.170 kg smagu lomu kļuva Alans Skothorns no Anglijas komandas, Normunds bija otrais ar 6 punktiem un 8.790 kg smagu kopējo lomu, trešais ar 6 punktiem un 7.790 kg smagu lomu bija Leo Edvards no Velsas. Komandu vērtējumā uzvarēja Itālija ar 57 punktiem, otrā - Beļģija ar 78 punktiem, trešā - Ungārija ar 81 punktu.

Uzklikšķini!Čempionāta protokolā redzams, ka pēc pirmās dienas Normundam bija divi punkti un 4440 g smags loms, 200 dalībnieku konkurencē viņš turējās līderu grupā un atradās 9. vietā. Latvija 40 komandu konkurencē atradās 29. vietā, līderi bija mājinieki ungāri. Otrajā dienā Normunds ar 4350 g smagu lomu savā zonā ieguva ceturto vietu, bet tā kā neviens no pirmās dienas līderu piecinieka nespēja otrajā dienā savā zonā iekļūt pirmajā pieciniekā, tas pavēra iespējas sekotājiem. Pateicoties lielākam loma svaram Normunds apsteidza tikpat punktus ieguvušos Velsas un Krievijas pārstāvjus un ieņēma godpilno otro vietu.
Visa Latvijas komanda otrajā dienā startēja krietni labāk un izcīnīja 12. vietu, apsteidzot pat tādas spēcīgas komandas kā Franciju un Spāniju. Divu dienu kopvērtējumā tas ļāva iegūt mūsu komandai tīri patīkamo 20.vietu.

09.09.2007

Jauns sacensību formāts ASV

Amerikas kastinga asociācija ACA, lai tuvinātu kastinga sacensības praktiskajai mušiņmakšķerēšanai, sākusi praktizēt sacensības, kuras notiek ar #5 klases inventāru. Šī pieeja ir ļāvusi piesaistīt gan jaunus entuziastus, gan firmas, kuras nodarbojas ar mušiņmakšķerēšanas inventāra izplatīšanu. Noteikumus var atrast ACA lapā.

07.09.2007

Sacensību hronika

Iemesli vēl būs jānoprecizē, bet kārtējais Latvijas jaunatnes čempionāts pludiņmakšķerēšanā parādīja, ka te kaut kas nav sakārtots. Dalībnieku skaits ir kļuvis ļoti mazs, uz sacensībām Lucavsalā ieradās tikai 20 jaunie makšķernieki un tikai divi no viņiem nebija no Rīgas. Tas nekādi neatbilst tam, ar ko daži klubi lielās, stāstot par savām aktivitātēm jauniešu vidū, un tiem resursiem, kas tiek izlietoti šo sacensību organizācijai.
Sacensības notika divās vecuma grupās. Par čempionu jaunākajā grupā kļuva Agris Ziediņš ( Milo), kurš uzrādīja absolūti labāko lomu - 8405 g zivis. Tālākās vietās palika Emīls Kārkliņš un Aleksandrs Dikovs (abi no PBLMS). Vecākajā grupā zelta medaļu izcīnīja Mārtiņš Simsons (Pasaule) ar 4675 g smagu lomu, , sudrabs un bronza - Tomam Kļaviņam un Jānim Brigaderam (abi no PBLMS).

Par pasākumiem tuvākajā laikā

- Sākusies dalībnieku reģistrācija Latvijas čempionātam spiningošanas divcīņā, kurš 22. septembrī notiks Engures ezerā. Pirmās 8 komandas jau sev rezervējušas labākās vietas. Saite ar nolikumu un dalībnieku saraksts atrodams 2007.gada sacensību kalendāra lapā.
- Pirmie desmit kaimiņvalstu pārstāvji pieteikušies arī Latvijas 2007.gada čempionātam mušiņmakšķerēšanā, kuru Rīgas Mušiņmakšķernieku Klubs 29.septembrī organizē, kā parasti, vienlaicīgi ar RMK balvas "Sudraba spura" izcīņu Gaujā pie Siguldas.
- Pludiņmakšķernieku ievērībai - nav izslēgts, ka LR čempionāta pēdējā kārta tehnisku iemeslu dēļ notiks nedēļu vēlāk. Precīza informācija būs nākamajā nedēļā.
- Visticamāk, ka trešdien 05.septembrī internetā sāksies dalībnieku reģistrācija tradicionālajam Lucky John spiningošanas festivālam, kurš ieplānots 7. oktobrī.

03.09.2007

Labākie 2007.gada karpu makšķernieki noskaidroti

Uzklikšķini!LR čempionātā karpu makšķerēšanā, kurš 16. - 19.08.2007.notika Vitkopu dīķos, čempiona titulu ieguva kluba Barakuda - M komanda ar nosaukumu "Copes nams", kuras triju dienu loms bija apaļi 50 000 g. Komandā startēja Edvīns Šlubovskis un Imants Duburs. Sudraba medaļas ar 35 500 g lomu ieguva Kluba Amber Carp komanda "Legion". Tās sastāvā bija Boriss Suhanovs un Vitauts Balkauskas. Bronza ar 31 250 g smagu lomu nonāca Uģa Nuķa un Ārija Ūdra, kuri startēja BB Copes I komandā, īpašumā.
Uzklikšķini!Tālākās vietās palika kluba Amber Carp komanda "Double Jack" ( 26 700 g ), SIA Sakret komanda "Barbusi" (19 000 g ) un Valmieras MMB komanda "Concept carp" (17 500 g )
Lomos pārsvarā bija 2 līdz 4 kg smagas karpas. Balvu par lielāko 4, 6 kg smago karpu ieguva BB Cope II komandas divinieks - Jānis Tipsis un Gatis Cacurs.

26.08.2007

Izmaiņas sacensību kalendārā

Lai Latvijas komandas varētu piedalīties Baltijas līgas čempionāta pēdējā posmā, kurš 22. - 23.09.2007. notiks Igaunijā, LMSF ir mainījusi LR čempionāta pēdējā posma norises laiku. Tas tiek pārcelts uz 29.09 - 30.09.2007., proti, tas notiks nedēļu vēlāk nekā sākotnēji bija ieplānots.

Pievēršu uzmanību, ka LR čempionāts mušiņmakšķerēšanā notiks 29.09.2007., bet līdz 20.augustam var pieteikties līdzdalībai LR čempionātā makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri jauniešiem, kurš divās vecuma grupās notiks 25.augustā Rīgā, Lucavsalā (atbildīgais organizātors Zigismunds Sipko, tālr.29652446).

1. septembrī beigsies dalībnieku pieteikšanās Pirmajam Latgales čempionātam spiningošanā, kurš 15.septembrī notiks Ludzas rajona Šķaunes ezerā, vēl ir iespēja pieteikties. Atbildīgais organizātors - Elgasts Dimants, tālr.28757027. Noteikumi līdzīgi kā LR čempionātā, pieteikties var piecpadsmit komandas. Nolikums.
Šis būs pēdējos gados pirmais mēģinājums organizēt LR reģionālu čempionātu. Gaidīsim atsauksmes un, ja secinājumi būs labvēlīgi, mēģināsim šo pieredzi izmantot, lai līdzīgus pasākumus organizētu arī citos reģionos.

04.08.2007

Spiningotāji Engures ezerā

Savās mājās pat sienas palīdz, to kārtējo reizi pierādīja mērsradznieku ekipāžā Viktors Sibiļevs un Uldis Zutis, kuri izcīnīja 1.vietu Latvijas spiningošanas čempionāta 2.kārtā, kura 21.jūlijā notika Engures ezera laivu bāzē "Mazsaliņa". Cīņu par šīs kārtas uzvarētāju šoreiz izšķīra burtiski viens asaris, kurš pietrūka 2.vietas ieguvējiem Jānim Strazdiņam un Igoram Arahovskim no Daiwas komandas. Mērsraga ekipāžai bija 12750 g , Daiwas pārstāvjiem - 12637 g smags loms. Trešajā vietā ar 9942 g smagu lomu palika liepājnieku komandas Pie Kuzmiča ekipāža Gundars Urbančiks un Raitis Laivinieks.

Komandām labākās bija Daiwa (10 p.), Mērsrags 1 (23 p.) un Koknese 1 (25 punkti). Rezultātus var redzēt protokolā.


Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Lai gan karstā laika iespaidā daudzu spiningotāju prognozes par rezultātiem bija diezgan pesimistiskas, lomi pierādīja pretējo. Sacensību dalībnieki kopā noķēra 128 kg līdaku un asaru, kas ir gandrīz divas reizes vairāk nekā pirmajā kārtā Lobē.

Engures ezerā pēdējos gados spiningotāju skaits ir strauji audzis, tādēļ netraucētas zivīgas vietas atrast dažubrīd ir diezgan grūti. Tādēļ arī šajās sacensībās rezultātu lielā mērā noteica pareiza stratēģija. Vinnēja tie, kuri iepriekšējā nedēļā bija veltījuši laiku zivju koncentrācijas vietu izpētei. Tas deva iespēju tūlīt pēc starta bez liekas kavēšanās doties uz šīm vietām, dažas no kurām atradās diezgan ievērojamā attālumā no starta vietas. Aktīva cope bija tikai dažas stundas līdz brīdim, kamēr saule pacēlās virs mežu galiem, pēc tam tā kļuva izteikti vājāka. Kas zivīgās vietas nepaspēja atrast pirmo pāris stundu laikā, palika zaudētājos. Lomos galvenokārt bija asari, piemēram, uzvarētāju lomā to svars bija maksimāli atļautie 10 kilogrami. Ievērības cienīgu līdaku šoreiz nebija.

22.07.2007

Informācija no LMSF valdes

Šodien notika kārtējā LMSF valdes sēde. Tā sprieda un lēma par sekojošām lietām.
1. Apstiprināja Nolikumu LMSF organizētajam LR čempionātam karpu makšķerēšanā. Čempionāts notiks 2007.gada 16.- 19. augustā Aizkraukles raj. Vitkopu ūdenstilpē.
2. Atbildību par Latvijas izlases komplektēšanu un līdzdalību pasaules čempionātā karpu makšķerēšanā Serbijā valde uzticēja Ārijam Ūdrim.
3. Ievērojot, ka MK Pasaule apņēmās nodrošināt nepieciešamo finansējumu, atbildību par Latvijas izlases komplektēšanu un līdzdalību spiningošanas pasaules čempionātā Krievijā valde uzticēja Egonam Simsonam.
4. Pēc diskusijas apstiprināja Latvijas izlases sastāvu pasaules čempionātam pludiņmakšķerēšanā. Tās sastāvā būs Normunds Grabovskis, Ivo Kalnmalis, Rita Verza-Grabovska, Pēteris Lideris, Guntis Kārkliņš, Agris Ziediņš.
5. Apmierināja Egila Dižgalvja iesniegto pieteikumu un par jaunu Latvijas rekordzivi atzina viņa noķerto 1150 g smago paledi.
5. Par jauniem LMSF biedriem apstiprināja SIA "Sakret" un SIA "Barakuda M"
6. Precizēja MM čempionāta datumu. Tas notiks 29.septembrī nevis 30.septembrī, kā tas bija LMSF kalendārā.

18.07.2007

LR pludiņmakšķerēšanas čempionāta 2. kārta

Šodien Vallē "Makšķernieku paradīzes" dīķī beidzās LR pludiņmakšķerēšanas čempionāta otrais posms. Komandu vērtējumā labākie bija Salmo pārstāvji, otro un trešo rezultātu uzrādīja PBLMS - Preiļu apvienotā komanda un Salmo otrā komanda ar nosaukumu "Asaris". Individuālā vērtējumā labākais bija "Asara" komandas dalībnieks Ainārs Bauģis, kurš abās kārtās savos sektoros ieguva 1.vietu un ieguva 2 punktus. Viņa divu dienu loms bija 10.730 kg. Ar līdzīgu vietu summu, bet mazāku lomu otro vietu ieguva Pēteris Lideris no Salmo, trešais ar 3 punktiem palika Agris Ziediņš no Milo Team Latvija.

Detalizētus rezultātus var redzēt protokolā. Ceru, ka N.G. savā lapā ievietos arī aprakstu.

15.07.2007

Informācija LR spiningošanas čempionāta dalībniekiem

Sacensību otrā kārta notiks Engures ezera t. s. Ķūļu bāzē. Pulcēšanās 20. jūlijā 19:00 līdz 21:00. Laivu izloze 21:00. Starts sestdien 4:00, atkarībā no laika apstākļiem starta laiks var tikt nedaudz mainīts. Tā kā laivu skaits nav pietiekošs un tās nav pilnīgi vienādas, būtu vēlama arī personīgo laivu izmantošana. Visi, kuriem ir personīgās laivas, lūdzu , zvaniet un to piesakiet. Tel.29517507
Kā atrast bāzi.
Izbraucot no Rīgas puses cauri Mērsragam un braucot pa ceļu Mērsrags - Stende, aptuveni pēc 13 km ( 500m pirms zīmes Ķūļciems) ir zīme "Engures ezers 3,2 km. Laivu bāze Mazsaliņa". Tā būs sacensību vieta. Nakšņošana teltīs.


2007.gada spiningošanas pasaules čempionāta rīkotāji nupat ir izveidojuši šī čempionāta mājas lapu.

10.07.2007

No Modenas Itālijā

Šodien šeit beidzās 2007.gada Eiropas čempionāts pludiņmakšķerēšanā. Uzreiz jāsaka, ka mēs tajā ieņēmām ierasto vietu otrā desmita beigās. Precīzāk, komandu vērtējumā ieguvām 21.vietu.
Pirmā diena izvērtās samērā veiksmīgi. Rita savā sektorā bija 8.vietā, Normunds - 11., Ivo - 18., Jevgēnijs - 19., Genādijs - 25.vietā. Komandai kopā bija 18.vieta.
Neveiksmīga izrādījās otrās dienas taktika. Mūsu komandas dalībnieku lomi palika iepriekšējās dienas līmenī, bet mūsu tuvākie konkurenti savus lomus uzlaboja, kā rezultatā mēs noslīdējām trīs vietas zemāk.
Komandu vērtējumā pārliecinoši pirmās trīs vietas ieguva itāļi, angļi un francūži.
Individuāli labākie bija itāļi Ballabeni (2 punkti, loma svars 21,850 kg) , Falsini ( 3p., 20,42 kg) un francūzis Dellanoy (3 p., 18,810 kg).
Mūsējiem sekojošie rezultāti.
Rita Verza-Grabovska - 43.vieta ( 20 p., 16,070 kg), Ivo Kalnmalis - 78. vieta (33 p., 10,580 kg), Normunds Grabovskis - 89.vieta ( 37 p., 9.130 kg), Jevgēnijs Grigorjevs - 90.vieta ( 38 p., 11,780 kg), Genādijs Grigorjevs - 109.vieta (48 p., 8,980 kg).
Detalizētāks izvērtējums būs vēlāk.

25.06.2007

Latvijas izlase dodas uz Itāliju

Latvijas izlases komanda , kuras sastāvā ir pa trim sportistiem no Salmo un MK Maver Sport Latvija, kopā ar pavadītājiem šodien jau ir ceļā uz Itāliju, kur Modenā no 22.jūnija līdz 24.jūnijam risināsies Eiropas čempionāts pludiņmakšķerēšanā.
Itālijas makšķerēšanas sporta federācija, kura ir šī pasākuma saimnieks, internetā ir izveidojusi interesantu lapu. Tajā, izmantojot interneta TV iespējas, varēsim sekot čempionāta gaitai un, varbūt, pat ieraudzīsim mūsējos. Tiešraides sāksies ar 22.jūnijā 21:00 (pēc Itālijas laika) ieplānoto pārraidi no čempionāta atklāšanas cermonijas.


Uzklikšķini, lai noskatītos video itāļu valodā


Uzklikšķini, lai ieietu lapā angļu valodā

16.06.2007

LR čempionāts spiningošanā Lobē

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Sacensību protokols.
Protokls ir pietiekoši daiļrunīgs. Daiwa komandas ekipāža Jānis Strazdiņš un Igors Arahovskis kārtējo reizi pārliecinoši nodemonstrēja savu māku zivis atrast un noķert ne visai labvēlīgajos sacensību apstākļos. Var teikt, ka arī pārējās mūsu vadošās ekipāžas, šoreiz neizkrita no konkurences un ieņēma tīri solīdas vietas, kas sola nopietnu cīņu nākošajās kārtās.
Sarežģītajos apstākļos labu rezultātu parādīja arī dažas ekipāžas no komandām, kuras agrāk greznoja tabulas lejasgalu - Latvijas Pasts, Jūrmala, Verems 2

Laika apstākļi visās iepriekšējās un sacensību dienā nebija labvēlīgi aktīvai copei, - bezvējš, kuru brīžiem nomainīja grozīgs vējiņš, saule un karstums, kurš dažam lika pārtraukt darbošanos ezerā jau stundu pirms oficiālā finiša. Kopumā zivju bija vairāk kā 2006.gada sacensībās, taču šoreiz lielu eksemplāru nebija. Līdakas bija svarā līdz 2 kG, pārsvarā noķertas dziļi zālēs un rīta agrumā. Visi stāstīja, ka atlaiduši daudz bezmēra līdaciņu. Vienlaicīgi netrūka stāstu par to, ka nopietnas līdakas nez kāpēc ņēmušas, kā saka, gariem zobiem un pēc nelielas spēkošanās norāvušās. Tas liecina, ka ezerā zivju ir pietiekoši daudz. Kukana lietošana neatbilst mūsu makšķerēšanas noteikumiem, kuri paģēr, ka zivs ir nekavējoties jānobeidz, tādēļ sacensībās netika pieļauta un zivis tika svērtas krastā. Cik dzirdēju atsauksmes, neskaitot dažus nebūtiskus sīkumus, nevienam nebija pretenziju pret SIA Normark Latvija veikto darbu sacensību organizācijā. Pozitīvu vērtējumu guva arī izloze, kura tika veikta internetā.

Sacensību laikā ar atsevišķiem vadošajiem spiningotājiem pārrunājām viņu iespējamo līdzdalību Latvijas komandas sastāvā pasaules čempionātā Saratovā. Par cik izlases kandidātiem jārēķinās ar nopietnām izmaksām, kuras katram dalībniekam būs aptuveni 1000 latu robežās, lielu entuziasmu nemanīju. Vienojāmies, ka tie pretendenti, kuri uzreiz nepateica atbildi, par savu viedokli mani informēs nedēļas laikā. Ja kādu nepaspēju aptaujāt, vēl ir iespēja pieteikties un piedāvāt savu kandidatūru.

13.06.2007

Latvijas izlases komandu veidošanas principi

Turpinājums. Sākums šī gada 02.maijā.

3.Kā tiek veidotas Latvijas izlases komandas.

Kad LMSF valde ir pieņēmusi lēmumu piedalīties kādā no CIPS organizētajiem pasaules vai Eiropas čempionātiem, tā nozīmē delegācijas vadītāju (vai treneri), kurš ir atbildīgs par izlases komandas veidošanu. Vadītājs komplektē komandu, kuru LMSF piesaka līdzdalībai attiecīgajā čempionātā.
Komanda tiek veidota divejādi, atkarībā no tā, vai Latvijā notiek čempionāts attiecīgajā makšķerēšanas veidā, vai nenotiek.
No FIPSed čempionātos ietvertajiem 13 makšķerēšanas sporta sporta veidu čempionātiem, kuros mums ir tiesības piedalīties, Latvijā šodien piedalās un organizē savus čempionātus tikai 4 disciplīnās - zemledus makšķerēšanā, pludiņmakšķerēšanā, karpu makšķerēšanā un spiningošanā. Bez FIPSed arī citas CIPS federācijas organizē pasaules čempionātus, tai skaitā dažādās jūras un okeāna makšķerēšanas disciplīnās, mušiņmakšķerēšanā un kastingā.
- Ja Latvijā nenotiek čempionāts attiecīgajā veidā, parasti komandu veido no sportistiem, kuri gan finansiāli, gan pēc būtības ir gatavi līdzdalībai. Tā kā līdzdalība starptautiskās sacensībās prasa ievērojamus finansu līdzekļus, konkurence līdzdalībai parasti nav liela. Dalībvalstu skaits šajos pasaules čempionātos arī nav sevišķi liels un pastāv reālas iespējas cīnīties par augstām vietām.
- Ja Latvijā attiecīgajā veidā notiek valsts čempionāts, veidojot izlases komandu priekšplānā izvirzās sportista ieņemtā vieta iepriekšējā gada valsts čempionātā. Iegūstot augstu vietu čempionātā, katram sportistam rodas tiesības pretendēt uz iekļūšanu Latvijas izlases komandā. Tomēr visos gadījumos izšķirošu lomu spēlē katra sportista finansiālā aizmugure, proti, sportista spēja pašam vai ar savu sponsoru palīdzību nodrošināt savas līdzdalības finansējumu un spēja iekļauties komandas sastāvā. Atšķirībā no olimpisko sporta veidu federācijām, LMSF saņem niecīgu valsts finansiālo atbalstu, kas nedod iespēju komandēt kādu sportistu uz finansiāli ietilpīgajiem pasaules līmeņa vai citiem starptautiskiem pasākumiem. Ja kādam sportistam nav garantija, ka viņš spēs nodrošināt sev finasējumu, parasti viņš netiek virzīts iekļaušanai komandas sastāvā. Spēja iekļauties komandas sastāvā ir samērā subjektīvs kritērijs, tāpēc šajā jautājumā ievērojama loma ir komandas trenerim (vai vadītājam), kurš atbild ne tikai par komandas komplektēšanu, bet arī par komandas startu. Komandas interesēs, attiecīgi to pamatojot, viņam ir tiesības piedāvāt iekļaušanai komandā ne tika sportistus, kas individuāli izcīnījuši augstākās vietas Latvijas čempionātā, bet arī citus, kuri komandas interesēs var izrādīties noderīgāki.

02.06.2007

Par spiningošanas čempionāta pirmo kārtu

Kā tas minēts kalendārā un nolikumā, pirmā kārta notiks Lobes ezerā. Dalībnieku sastāvs ir redzams sarakstā. ŠO sacensību atbildīgais organizētājs ir SIA Normark Latvia.

Uzklikšķini!Dalībnieku ( vai komandu pārstāvju) pulcēšanās pie Lobes ezera Urtu bāzē 08. jūnijā līdz plkst.20:00. Tur notiks instruktāža un izloze. Starts notiks no trijām bāzēm - Aulakiem, Urtiem un Vecbordzēniem 9.jūnijā 4:00 no rīta, finišs 11:00 (laivām tajā laikā jābūt pie laivu piestātnes). Turpat notiks lomu svēršana. Dalībniekiem līdzi jābūt zivju dzīvai saglabāšanai domāta cilpa -kukans. Eksperimentālā kārtā mēģināsim pielietot sistēmu, kura paredz zivis pēc svēršanas atlaist atpakaļ ezerā. Dalībniekiem vai komandu pārstāvjiem laivas jāsaņem un tās jāsagatavo jau 08.jūnija vakarā līdz plkst 22:00
Sacensību noslēgums (kopsavilkums, apbalvošana, pīrādziņi) 12:00 Urtu bāzē.

Visiem dalībniekiem, kuri to nav izdarījuši, līdz 06.jūnijam jāiesūta ekipāžu sastāvs, e-pasta adrese jstETAfishing.lv (adresē ETA jānomaina ar @ ) Nav izslēgts, ka izloze tiks veikta ar interneta starpniecību jau 07. jūnijā. Lai ekipāžas zinātu, kur izvietoties pirms sacensībām.08. jūnijā sacensību dalībniekiem iebraukšana ezerā nav atļauta. Ceru, ka visiem, kuriem tas vajadzīgs, makšķernieku kartes būs līdzi.

Sacensību protokols. Ar sarkanu iezīmēti to komandu numuri, kuras jau iesniegušas vārdiskos sastāvus.

Par izlozi internetā.
Šīs ir tikai manas idejas.
Veicot izlozi internetā, tiks izmantots ekipāžas kārtas numurs protokolā, piemēram 16.1. nozīmēs 16.komandas 1.laiva. Tām komandām, kuras iesniegs vārdiskos pieteikumus, izloze notiks jau ceturtdien, 07. jūnijā. Ceru, ka visi būs paziņojuši ekipāžu sastāvus. Ja kāda komanda līdz trešdienai nebūs iesniegusi vārdisko pieteikumu, šai komandai laivas tiks lozētas atsevišķi Urtu bāzē 09.vakarā pēc vārdiskā pieteikuma saņemšanas. Tātad, sarakstā būs 62 ekipāžas.
Pretī būs publiskots otrs saraksts, kurā būs bāzes nosaukums un laivas Nr (augošā secībā, kas tiks ņemta vērā izsniedzot laivu), attiecīgi, sarakstā būs 62 laivas.
Atsevišķi tiks iezīmētās privātās laivas (tās brauks tikai no 2 bāzēm). Ir domas, ka būtu jāparūpējās, lai izloze nesavestu vienā bāzē vienas komandas abas laivas. Taču iepriekšējā gada pieredze rāda, ka no copes viedokļa tā nav problēma, Lobe nav liels ezers. Savukārt tas, ka komanda izvietojas vienā bāzē, atvieglo komandas dalībnieku transportēšanu, ja visi dalībnieki ierodas ar vienu auto.
Paliek tikai atrisināt vienu pēdējo jautājumu, - jāpublisko nejauši sakārtota skaitļu rinda no 1 līdz 62 un, atbilstoši tai, jāsarindo laivas. Būtībā izloze būs dažu minūšu darbs, rezultāts būs caurspīdīgs un neapstrīdams.
Izlozes rezultāti tiks publiskoti internetā ceturtdienas vakarā, lai vismaz tie, kuriem pieejams internets, piektdienas rītā zinātu, uz kuru laivu bāzi būs jābrauc. Pietiekoši būs, ja Urtu bāzē ieradīsies tikai komandu pārstāvji.

06. jūnijs. Eksperiments ar izlozi internetā.
Lai korekti izdarītu izlozi, man nepieciešamas kādas trīs savā starpā nesaistītu brīvprātīgo novērotāju e-pasta adreses. Novērotāji - tie būs personas - liecinieki, kurām tiks nosūtīta gadījuma skaitļu rinda (lai izslēgtu manipulācijas). Gaidīšu šīs novērotāju adreses šodien. Rīt pēcpusdienā visi kopā veiksim izlozi.

Uzmanību! Organizātori startu pārceļ. Starts tiks dots 3:00 no rīta!
Ceturtdien, 07. jūnijā plkst 20:20. Protokolā ieliku izlozes rezultātus.

31.05.2007

Karpu makšķerniekiem

Latvija šodien pieteica savu līdzdalību CIPS karpu makšķerēšanas pasaules čempionātā, kurš septembra beigās notiks Serbijā.
Par delegācijas vadītāju nozīmēts Ārijs Ūdris. Latvijas komandā ir iekļauti Māris Nuķis un Uģis Nuķis, Aleksandrs Šackis un Edvīns Šlubovskis, Oskars Bērziņš un Raivis Losevs.

Lai sāktu Latvijas karpu makšķerēšanas aktīvistu apzināšanu, LMSF šī gada 15. 17. jūnija pēcpusdienā Dūņezera bāzē rīko karpu makšķernieku neformālu saietu.
Uz brīvu domu apmaiņu ir aicināti visi klubi un privātpersonas - karpu makšķerēšanas sporta cienītāji un karpu dīķu īpašnieki, kurus interesē vienota un koordinēta darbība visos jautājumos, kas saistīti ar karpu makšķerēšanas attīstību Latvijā.
Pieteikties un detalizētāku informāciju saņemt var no Ārija Ūdra, mob. tel.29116736

27.05.2007

LV Maver Sport - Baltijas čempionāta līderis

Šodien Ventā noslēdzās Baltijas līgas čempionāta pirmā kārta. Pēc divu dienu spraigām sacensībām ar 39 punktiem par Baltijas līgas čempionāta līderi komandu vērtējumā kļuva LV Maver Sport , otrajā vietā ar 40 punktiem palika Asaris, trešajā vietā ar 41 punktu - Salmo komanda. Individuālajā vērtējumā pirmās trīs vietas vietu izcīnīja Salmo pārstāvji Pēteris Lideris (2 p), Rita Verza-Grabovska (3 p) un Edgars Veikins (4p), kurš pārstāv Salmo otro komandu ar nosaukumu Asaris.
Nākošā kārta notiks Lietuvā, trešā kārta - Igaunijā. Komandu pārstāvji vienojās, ka sākot ar 2008.gadu Baltijas čempionāts notikas vienā kārtā un pēc klasiskās triju dienu sacensību shēmas.2008.gada čempionātu organizēt uzņēmās Somija.
Pirmās kārtas rezultāti.

.Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uz Slovākiju šodien devās Latvijas delegācija, lai 21.-27. maijā Ružemberokā piedalītos kārtējā CIPS pasaules čempionātā foreļu spiningošanā. Delegācijas sastāvā ir pieci spiningotāji - Kaspars Poišs, Egons Simsons, Māris Olte, Igors Dzilna un Roberts Šiliņš.

20.05.2007

Rīgas makšķerēšanas svētki “Jaunais makšķernieks”

Tradicionālie bērnu svētki, kurus rīko Rīgas Dome un SIA Salmo notiks 2007.gada 2. jūnijā Lucavsalā, BJSS “Rīdzene” airēšanas bāzē.
Plkst.10.00 bezmaksas autobuss no Katedrāles uz Lucavsalu. Dalībnieku reģistrācija līdz plkst.10.50. Sacensību atklāšana plkst.11.00.
Dalībnieki - bērni sekojošās vecuma grupās: bērni līdz 9 gadiem, bērni no 10 līdz 14 gadiem un jaunieši no 15 līdz 17 gadiem. Bērni līdz 9 gadiem, sacensībās piedalās vecāku pavadībā.
Programma.
1. Sacensības makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri no plkst.11.30 – 14.00;
1.1. bērniem līdz 9 gadiem,
1.2. bērniem no 10 – 14 gadiem,
1.3. jauniešiem no 15 – 17 gadiem.
2. Sacensības kastingā (mērķī mešana) no plkst.12.30 – 15.00
2.1. bērniem no 10 – 14 gadiem
2.2. jauniešiem no 15 – 17 gadiem.
3. Konkurss makšķerēšanas noteikumu zināšanā un zivju pazīšanā.
4. Zīmēšanas konkurss

Uzvarētāju apbalvošana plkst.16.30.
Bezmaksas autobuss uz Katedrāli plkst.17.30.

16.05.2007

LR čempionāta 1.posms Ventā

Guntis K. atsūtīja pirmā posma rezultātus.
Pēc pirmā posma individuālā vērtējumā par līderiem kļuvuši Salmo pārstāvji Pēteris Lideris, Ivo Kalnmalis un Rita Verza-Grabovska. Arī komandu vērtējumā vadībā Salmo.

Vietu, kur notiks Baltijas līgas mači, var atrast Googles kartē
(ar peles labo pogu iecentrē, pēc tam palielina cik patīk). Karte veidota, lai mūsu somu un igauņu draugi varētu izbraukt cauri Rīgai un nenomaldītos.

Baltijas maču 1. kārta notiek 19. maijā Ventas upē.
Dalībnieku pulcēšanās - 10.00
Sacensību atklāšana un izloze - 10:30
Dalībnieku ieiešana sektoros - 11.00
Sagatavošanās makšķerēšanai - 11.00 – 13.00
Makšķerēšanas sākums - 13.00
Makšķerēšanas beigas - 16.00
Zivju svēršana notiek sektoros

2.kārta notiek 20.maijā.
Pārstāvju sanāksme 2.kārtas izlozei - 7.00
Dalībnieku ieiešana sektoros - 7.30
Sagatavošanās makšķerēšanai - 7.30 – 9.30
Makšķerēšanas sākums - 9.30
Makšķerēšanas beigas - 12.30
Lomu svēršana, sacensību rezultātu apkopojums 12.30 – 14.00

Sacensību rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana, sacensību noslēgums - 14.00

14.05.2007

Mūsu klubi karpu mačos Rumānijā

Latvijas makšķernieki turpina veiksmīgi nest Latvijas vārdu pasaulē. Četras Latvijas klubu komandas aprīļa pēdējā nedēļā startēja komerciālajos karpu mačos Monster Carp Cup 2007, kuri tradicionāli notiek Rumānijā Radutē. Šogad tajos startēja galvenokārt komandas no Krievijas un Ukrainas, Latvija bija trešā plašāk pārstāvētā valsts. 44 komandas izvilka 256 zivis ar vidējo svaru 9.45 kg. Lai gan komandu kopējā noķertā svara ziņā pārliecinoši līderi bija Ukrainas komandas, mūsu karpu speciālistu līmeni labi nodemonstrēja un galveno balvu šī pasākuma balvu par lielāko zivi "Monster Carp" 10 000 EUR vērtībā izcīnīja "Salmo carp" komanda, kura izvilka 24 kg smagu karpu. Protams, izšķiroša loma bija veiksmei, taču "Salmo carp", laikam, bija nopietni gatavojusies tieši šim pasākumam. Ja atceramies, 2006.gadā Latvijas karpu makšķerēšanas čempionātā "Salmo carp" bija tikai 12.vietā.
Rezultātu tabula un uzvarētāju bilde.

06.05.2007

Latvijas izlases komandu veidošanas principi

Pēc atsevišķu LMSF biedru lūguma cenšos aprakstīt pamatprincipus, pēc kuriem federācija veido komandas, kuras kādā no makšķerēšanas sporta veidiem pārstāv Latviju straptautiskos pasākumos. Visa informācija ir veidota balstoties uz starptautisko federāciju pamatdokumentiem, LMSF statūtiem, valdes lēmumiem un mūsu pieredzi šajā jautājumā. Informāciju centīšos nepārtraukti papildināt un aktualizēt.

1. Sporta veidi un sacensības, uz kurām attiecas šie principi.
Visi makšķerēšanas sporta veidi, kurus kultivē CIPS un ICSF (LMSF ir šo divu jumta organizāciju sastāvā). Mušiņmakšķerēšana, visa veida sacensības makšķerēšana jūrā un okeānos, makšķerēšana ar pludiņmakšķeri, karpu makšķerēšana, foreļu makšķerēšana ar mākslīgām ēsmām, foreļu spiningošana, melno asaru spiningošana, zemledus makšķerēšana, kastings.
Visas oficiālās starptautiskās sacensības, kuras organizē CIPS un ICSF sastāvā esošo valstu federācijas, vispirms Eiropas un Pasaules čempionāti un Pasaules makšķerēšanas sporta spēles, nākotnē arī Baltijas līgas sacensības.
Pārējās sporta sacensības, kurās komanda vai atsevišķi dalībnieki tiek prezentēti kā Latvijas izlases dalībnieki vai komanda. Tās var būt dažādas eksperimentālas sacensības, draudzības sacensības, festivāli un tamlīdzīgi sporta pasākumi.

2. Kas var pretendēt uz līdzdalību Latvijas izlases komandas sastāvā.
To nosaka CIPS un ICSF starptautisko sacensību rīkošanas noteikumi. Tie paredz, ka dalībnieki var būt tikai attiecīgo valstu pilsoņi vai pastāvīgie iedzīvotāji, kuri ir attiecīgās valsts federācijas individuālie vai kolektīvie biedri. Sacensību organizātori var pieprasīt dokumentālus pierādījumus. Izņēmums ir klubu čempionāti, kuros komandas sastāvā ir atļauts startēt arī ārvalstniekiem, parasti tikai vienam.

3.Kā tiek veidotas Latvijas izlases komandas.

02.05.2007

LMSF konference 2007

Vakar Rīgā, viesnīcā Maritim notika kārtējā Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas konference.

Konference apstiprināja prezidenta ziņojumu par darbu iepriekšējā periodā, norādīja uz pasākumiem, kurus jāveic tuvākajā laikā un veica dažas izmaiņas LMSF valdes sastāvā.
Līdz ar to līdz 2011.gadam valde var darboties sekojošā sastāvā - Raimonds Vaišļa (SIA Salmo), Valdis Holbergs (Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs), Zigismunds Sipko (PBLMS), Ārijs Ūdris (MK Amber Carp), Normunds Grabovskis (SIA Salmo), Agris Ziediņš (SIA Bauers un Ko), Jānis Mančass (SIA Normark Latvija - Rapala), un Viesturs Rozentāls (RMK). Prezidenta pienākumus turpinās pildīt Jānis Stikuts (RMMB).
Lai klubi varētu pilnvērtīgāk iesaistīties federācijas darbā, visi vienojās, ka paziņojumi par valdes sēdēm turpmāk tiks izsūtīti pa e-pastu visiem federācijas biedriem ( LMSF biedri ir juridiskas personas).

Blakus uzdevumiem, kuri definēti statūtos, kā svarīgākos konkrētos pasākumus, kas jāveic turpmākajā periodā, konference norādīja sekojošos:
- rūpes par makšķerēšanas sportam piemērotu modernu bāzu attīstību un esošo uzskaiti;
- publiskot Latvijas izlašu veidošanas principus;
- pilnveidot darbu ar jaunatni, sākt līdzdalību starptautiskos makšķerēšanas sporta pasākumos, kuri tiek organizēti jaunatnei, tai skaitā pasaules jauniešu čempionātos;
- jāiesaistās pasaules un Eiropas čempionātos, kuri notiek starp sievietēm;
- uzlabot sakarus ar masu mēdijiem, lai labāk parādītu Latvijas sportistu sasniegumus starptautiskās sacensībās un notikumus Latvijā;
- paplašināt darbu ar sporta tiesnešiem;
- izpētīt iespējas izveidot sporta klasifikāciju;
- lai vēl vairāk celtu sacensību organizācijas līmeni un paaugstinātu to kvalitāti, popularizēt labāko sacensību praksi;
- jāizstrādā noteikumi, kuri regulētu sportistu pāreju starp LMSF klubiem.

Sakarā ar to, ka nepārtraukti aug dalībnieku skaits visos čempionātos un problemātiska kļust sacensību kvalitāte, izskanēja doma, ka turpmāk čempionātos būtu jāpielaiž tikai klubi, kuri ir federācijas sastāvā. Tā kā makšķerēšanas sportā pamazām sāk veidoties Baltijas līga un paplašināsies iespēja labākajie klubiem piedalīties augstāka līmeņa starptautiskās sacensībās, jādomā par Latvijas līmeņa sacensību skaita samazināšanu, pārejot uz sistēmu, kad čempionāti tiek organizēti vienā kārtā (vai posmā). Vienlaicīgi būtu jādomā, kā paplašināt zemāka līmeņa sacensībām, lai tajās varētu iesaistītis katrs klubs. Piemēram, attīstot reģionālās sacensības.

Šeit publiskotais materiāls nav konferences protokols, tās ir tikai tēzes, kuras es atzīmēju savos pierakstos. Vienojāmies, ka par katru no šīm domām uzsāksim arī plašāku diskusiju šajā interneta lapā.

19.04.2007

Mums izdevās!

Pa Lieldienām 6 latvieši devās uz FIPSed rīkoto the 3rd World Black Bass Angling Championship, kas šoreiz notika Caspe, Spānijā.
Komandas sastāvs:
Laiva 1 – Andis Miezis un Harijs Raciborskis;
Laiva 2 – Edgars Grimze un Normunds Nordens;
Laiva 3 – Ingus Goltiņš un Andis Kazušs.
„Saulainā” Spānija sagaidīja mūs ar tīri latvisku laiku - mākoņainu un vēsu. Kad ieraudzijām Ebro, mums garastāvoklis pasliktinājās vēl vairāk. Ūdens upē – kafija ar pienu. Pa upi peld koka gabali. Ziņas no vietējiem – ūdens līmenis ir +1.5 m virs parastā, tas pēdējā laikā ir 4 reizes mainījies, arī ūdens temperatūra ir ļoti zema priekš Bassiem. Nu ko, visiem apstākļi vienādi. Kopā ar Latviju, šogad piedalījās 9 valstis. Katrā komandā pa 3 laivām.
Pirms atklāšanas ceremonijas sapazīstamies ar Austrijas komandu, kas šoreiz piedalās pirmo reizi. Viens no šīs komandas dalībniekiem runāja arī spāniski. Viņš mums izstāstīja, ka vietējā Caspe avīzē ir ielikts raksts par Pasaules čempi. Arī uz ielām bija izlīmēti plakāti par gaidāmo notikumu. Viņa raksta atstāsts bija, ka Latvijas un Austrijas komandas ir minētas, kā vājākās, kā arī viens no Austrijas komandas sastāva, kļūdas pēc, ierakstīts Latvijas komandā.
Trešdiena – oficiālo treniņu diena. Pēc FIPS nolikuma, pirms šīs dienas čempionāta dalībnieki nedrīkst šajā ūdenskrātuvē makšķerēt. Nu ko, atrodam izlozētās laivas un dodamies Bassot. Rezultāti – pa zivij virs 2kg noķer Normunds un Harijs. Svērtas tās netiek, jo pēc īsas fotosesijas, saudzīgi tiek atlaistas atpakaļ. Lai gan uz kopējā fona izskatāmies lieliski, tomēr lielas cerības nelolojam.
Ceturtdiena – pirmā sacensību diena. Stipri līst, auksts. Basi mūs pilnībā ignorē. Andim K. piesakās 25kg sams ( tas godam tika izvilkts ar 0,28 monofīlo auklu ), Andim M. - 5kg sams un 7 zandarti ( 1,5-3kg ). Diemžēl, šīs zivis ieskaitē neiet un tiek atlaistas. Izlīstam līdz ādai un stundu garajā braucienā uz finiša vietu ar ātrumu aptuveni 70 km/h, izsalstam pamatīgi. Līdz laivu izvešanai krastā, vēl salstam laivās ap pusstundu. Noskaņojums draņķīgs, jo bez zivs uz skatuves kāpt negribas. Pa galvām sāk risināties matemātikas uzdevums – kāda X pēc šitā mocīties, ja Basi mūs ignorē. Bet zinām, ka rīt tāpat būsim „uz strīpas”.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!


Piektdiena – otrā sacensību diena. Man piesakās 2,438kg Bass. Komandu vērtējumā tas dod 6. vietu.
Sestdiena – pēdējā sacensību diena. Protams, līst, bet ne tik stipri, kā ceturtdien. Ar Normundu sākumā trāpām uz zandartu vietu, bet, lai netērētu laiku, no turienes aizmūkam. Normundam piesakās 2,384 kg Bass, Andim M. - 2,492 kg. Pēc sacensībām, ieejot pie organizatoriem, lai uzzinātu rezultātus, dzirdu - „Congratulations to Silver medalist!”. WOW, izrādās es ar Normundu esam ieguvuši otro vietu laivu ekipāžu vērtējumā, bet komanda kopā – bronzas medaļu. Normunds N par šo faktu teica - meistarību nodzert nevar (joks). Diemžēl, lielākās zivs ķērājus neapbalvoja, jo Andim M. un man bija divas pirmās vietas lielāko zivju konkurencē. Vēl jāpiebilst, ka 14 ekipāžas vispār palika bez zivīm. Mūsu bronza bija liels trieciens pārējo profesionāļu komandām (viens itālis pat raudāja ).

Nākošais FIPSed World Black Bass Angling Championship notiks 2008. gada oktobrī, Itālijā.

BTW, Paldies SIA Salmo un Latvijas Makšķerēšanas Sporta Federācijai par atbalstu.

Ne asakas, Edgars Grimze.

16.04.2007

Latvija izcīna godalgotas vietas Spānijā

Sestdien 14.aprīlī Spānijā, Kaspē, Mar de Aragon beidzās trīju dienu maratons CIPS organizētajā melno asaru (black bass) spiningošanas pasaules čempionātā. Sekmīgi tajā startēja un mūsu spiningotāju līmeni nodemonstrēja Latvijas komandas spiningotāji, kurus pārstāvēja trīs ekipāžas - Andis Miezis un Harijs Raciborskis, Edgars Grimze un Normunds Nordens, Ingus Goltiņš un Andis Kazušs. Individuālajā vērtējumā 27 ekipāžu konkurencē par sudraba medaļu laureātiem kļuva P. Grimze un N. Nordens, 7.vietu izcīnīja A. Miezis un H. Raciborskis. Par pasaules čempioniem kļuva Meksikas pārstāvji V.A. Ismael un M.G. Victor, kuriem bija vienāds punktu skaits ar E. Grimzes ekipāžu, taču zelta medaļas nodrošināja tikai lielākais kopējais loms.
Komandu vērtējumā Latvijas komanda ar 108 punktiem 9 valstu konkurencē ieņēma godpilno trešo vietu. Par pasaules čempioniem komandu vērtējumā ar 94 punktiem kļuva mājinieki, Spānijas komanda, otrajā vietā ar 98 punktiem palika Venezuēla.

Detalizētu informāciju - protokolus un bildes var atrast Spānijas makšķerēšanas sporta federācijas lapā.

16.04.2007

Visiem LMSF biedriem

Valdes paziņojums.
Visi LMSF klubi tiek aicināti izvirzīt savus delegātus (un kandidātus dalībai LMSF valdē) kārtējai LMSF konferencei, kura notiks 18.04.2007.15:00 viesnīcā Maritim. Par līdzdalību konferencē un pretendentiem darbībai valdes sastāvā, lūdzu, sniegt informāciju pa tel.29517507 līdz 16.aprīlim.
Ja kāds klubs nevar nodrošināt sava pārstāvja līdzdalību, ieteicams, lai tas izsniedz rakstisku pilnvarojumu piedalīties konferencē un balsot kādam cita kluba pārstāvim. Katrs klātesošais delegāts var izmantot tikai vienu šādu papildus pilnvarojumu.

Tūlīt pēc konferences oficiālās daļas ir ieplānota Laplandes makšķerēšanas festivāla orgkomitejas pārstāvja LFF 2007 prezentācija, uz kuru tiek aicināti arī tie, kuri piedalīsies šī gada festivālā. Protams, vēlama iepriekšēja pieteikšanās.

09.04.2007

Pieņemšana pie zemkopības ministra

Šodien pasaules čempioni zemledus makšķerēšanā Latvijas izlases dalībnieki bija oficiālā pieņemšanā pie zemkopības ministra Mārtiņa Rozes. Viss notika pēc svinīgo pieņemšanu protokola, ieskaitot ministra dāvātās tortes degustāciju, Zivju Fonda balvas un sarunas par makšķerēšanas tēmu. Laikam, tāpēc, ka pieņemšanu organizēja VIP persona, par sportistiem atcerējās arī Copes un Zvejas kinovīri un daži citi fotogrāfi. Tātad ir cerība, ka arī TV kaut kad parādīsies kāds detalizētāks izklāsts.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!

P.S.
Šī gada pasaules čempionātā veiksmīgi startēja arī baltkrievu sportisti, viņu pārstāvis ieguva bronzas medaļu individuālajā vērtējumā. Tāpēc diezgan plašu aprakstu par šo čempionātu var atrast lapā http://ribak.by

02.04.2007

LMSF valdē

Šodien notika LSF valdes kārtējā sēde. Valde pieņēma divus 2007.gada čempionātu nolikumus - pludiņmakšķerēšanas čempionātam un spiningošanas čempionātam. Izmainīts šī gada LMSF pasākumu kalendārs - vietām ir samainīts LR čempionāta un Baltijas līgas čempionāta norises datumi, jo Baltijas čempionāta pirmā kārta no Lietuvas pārcelta uz Latviju. Latvijas pludiņmakšķerēšanas čemopionāta nolikumā principiālu izmaiņu nav, nedaudz palielināta dalības maksa un paredzēta soda nauda par neierašanos uz sacensībām, kurām līdzdalība ir pieteikta. Spiningošanas čempionāta nolikums pilnībā ir saglabājis 2006.gada nolikuma saturu, mainīti tikai datumi. Par otrās līgas organizēšanu spriedīsim, ja dalībnieku skaits pārsniegs 20 komandas. Jebkurā gadījumā čempionātā līdzdalības priekšrocība būs LMSF klubu komandām, nav izslēgts, ka tiks ierobežots no viena kluba startējošo komandu skaits.
Minētos nolikumus, t.sk. Baltija čempionāta nolikumu tuvākā laikā izvietošu internetā.

Vienlaicīgi valde nolēma kārtējo LMSF valdes konferenci sarīkot šī gada 18.aprīlī. Tā notiks Rīgā, viesnīcā Maritim, sākums plkst 15:00. Galvenā tēma - jaunas LMSF valdes vēlēšanas. Uz konferenci tiek aicināti visi LMSF biedri (juridiskās personas), kuri par 2007.gadu ir nomaksājuši bieru naudu. Katru LMSF biedru var pārstāvēt viens balstiesīgs delegāts. Pieteikt līdzdalību un papildus informāciju var saņemt pa tel.29517507.

Valde nolēma, ka 2007.gada sezonā pludiņmakšķerēšanas izlases trenera funkcijas pildīs Normunds Grabovskis (Salmo).
Valde pieņēma zināšanais, ka trīs Latvijas izlases komandas gatavojas līdzdalībai augstākā līmeņa sacensībās. Vispirms aprīļa vidū melno asaru spiningotāju komanda dosies uz Spāniju, pēc tam maija vidū foreļu spiningotāji uz Slovākiju , lai piedalītos kārtējās pasaules meistarsacīkstēs. Jūnija vidū uz Itāliju dosies Latvijas pludiņmakšķernieku izlases komanda, lai piedalītos kārtējās Eiropas meistarsacīkstēs.

28.03.2007

Latvija uzvar pasaules čempionātā

Kārtējais 4. Pasaules čempionāts zemledus makšķerēšanā ir aizvadīts. Tas risinājās 10. un 11. martā Polijā un tajā piedalījās 11 valstu izlases komandas. Sacensības slikto ledus apstākļu dēļ jau vienreiz bija pārceltas 2 nedēļas vēlāk kā sākotnēji bija plānots. Taču nedēļu pirms sacensībām Polijā sākās siltuma vilnis, pirmajā treniņu dienā gaisa temperatūra bija + 14° C. Tā rezultātā paredzētajā vietā ledus situācija strauji pasliktinājās, un visa čempiona norise bija zem lielas jautājuma zīmes. Beigu beigās organizātori tomēr atrada nelielu ezeru Mazūrijas ezeru sistēmā, kur ledus apstākļi bija apmierinoši un čempionāts startēja.
Diemžēl, zivju krājumi jaunajā vietā bija nelieli. Ja čempionāta pamatvietā mūsu sportisti treniņa trīs stundās noķēra ap 10-15 kg visdažādāko zivju, tad jaunajā vietā lomi ar nelieliem izņēmumiem bija 1 - 2 kg robežās. Saprotams, tas būtiski sarežģīja copi un rezultātus stipri varēja iespaidot pat viena nopietnāka zivs.
Uzreiz jāsaka, ka mūsējiem veiksmīga izrādījās pirmā sacensību kārta. Neskatoties uz blīvajiem rezultātiem, Guntis K., Normunds G. un Pēteris L. savās zonās bija labākie, Rita V.G. bija otrā, bet Krišjānis K. - piektais. Tādējādi Latvijas komanda ar 10 punktiem pēc pirmās dienas kļuva par izteiktu līderi, jo otrajāun trešajā vietā esošajām Krievijai un Baltkrievijai bija, attiecīgi, 20 un 21 punkts. Vienlaicīgi 4 mūsējie saglabāja reālas izredzes iegūt godalgotu vietu arī individuālā vērtējumā.
Pilnīgi pretēji notikumi risinājās otrā diena, kad labāko sniegumu uzrādīja komandas, kuras no mums bija krietni atpalikušas - Lietuva un mājinieki poļi. Normunds un Pēteris savās zonās neatrada zivis un palika 8. un 7. vietās, Rita vēlreiz nodemonstrēja klasi un ieguva otro vietu, Guntis - 4.vietu, Krišjānis palika 6. vietā. Taču mūsu tuvākajiem konkurentiem veicās vēl sliktāk. Neskatoties uz otrās dienas sarežģījumiem, iepriekšējā dienā iestrādātais deva augļus un komandu vērtējumā zelta medaļas ieguva un par pasaules čempionu komandu vērtējumā jau otro reizi pēc kārtas ar 37 punktiem kļuva Latvija. Otrajā vietā Lietuva ar 40,5 punktiem, trešā - Polija ar 49 punktiem. Tālāk sekoja Baltkrievija un Krievija ar 50 punktiem.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Individuālajā vērtējumā jau trešo reizi pēc kārtas pasaules čempiona nosaukumu izcīnīja Latvijas pārstāvis. Pateicoties vienmērīgam un augstam sniegumam abās kārtās, šoreiz pasaules 2007.gada čempiona zelta medaļu ar 4 punktiem izcīnīja Rita Verza-Grabovska , otro vietu ar līdzīgu punktu skaitu bet mazāku kopējo loma svaru ieņēma Polijas pārstāvis Sławomirs Żołądźs, trešajā ar 5 punktiem bija baltkrievs Jurijs Ščors. Ļoti maz, varbūt tikai viena nopietna zivs līdz bronzas medaļai pietrūka Guntim Kārkliņam, kurš ar 5 punktiem bet nedaudz mazāku kā baltkrievu pārstavim kopējo loma svaru palika 4. vietā.

Protokolus var atrast čempionāta mājas lapā. Tiem, kas saprot vērtēšanas principus, neiesaku brīnīties par protokolos parādītajiem rezultātiem. Organizātoriem vislielākās problēmas sagādāja gan organizātoriskās nianses, gan iegūto punktu aprēķini. Internetā izliktie protokoli, lai gan komandu vietas sakārtotas pareizi, liecina, ka pat pēc mačiem viņi šo to nav sapratuši.
Vienkāršības labad ievietoju arī savu protokolu variantu.

Uzlādēju arī nelielu bilžu komplektu.

12.03.2007

Latvijas izlase 2007.gada pasaules čempionātā

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

06.03.2007

Jelgavas atklātajā čempionātā

3.martā uz Lielupes ledus Tetelē Jelgavas atklātais čempionāts tautas klasē un laikraksta “Zemgales Ziņas” balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā pulcināja ap 100 makšķernieku no Jelgavas un Rīgas.
Pat strauji uznākušais atkusnis, kas bija pārklājis ledu ar nelielu ūdens kārtu, netraucēja deviņdesmit diviem sacensībās reģistrētiem dalībniekiem četras stundas sacensties par Jelgavas Sporta servisa centra sarūpētajām medaļām, diplomiem un balvām, kā arī vietējā laikraksta “Zemgales Ziņas” dāvātajiem laikraksta abonementiem.
Makšķernieku kopējā 35 kg un 304 g smagajā lomā bija dažādas zivis, pārsvarā asari un plauži. Lielākā zivs - 1 kg 300 g smags plaudis.
Veiksmīgākais vīru konkurencē izrādījās Jelgavas rajona pārstāvis Jānis Apaļais, kurš ar 2 kg 185 g smagu lomu izcīnīja 1.vietu un laikraksta “Zemgales Ziņas” abonementu deviņiem mēnešiem. Kā rezultatīvākais jauniešu konkurencē tika atzīmēts rīdzinieks Jānis Brigaders ar 650 g smagu lomu. Sudraba medaļa un laikraksta “Zemgales Ziņas” sešu mēnešu abonemets tika Jelgavas rajona pārstāvim Augustam Maļinovskim par 2 kg 105 g lielu lomu. Bronzas medaļa un “Zemgales Ziņu” trīs mēnešu abonements pienācās jelgavniekam Aigaram Sīkulim, kura izvilktā loma svars – 1 kg 950 g.
Jelgavas Sporta servisa centra diplomus un balvas saņēma arī sacensību 4., 5. un 6.vietu ieguvēji: jelgavnieks Oskars Jansons (4.vieta, loma svars 1 kg 810 g), rīdzinieks Rolands Brigaders (5.vieta, 1 kg 770 g) un Jelgavas rajona pārstāvis Gunārs Jankovskis (6.vieta, 1 kg 765 g).

Ja laika apstākļi nepievils, 16.aprīlī uz Peipusa ezera ledus risināsies Jelgavas Sporta servisa centra komandas (iepriekš minēto sacensību piecpadsmit veiksmīgākie copmaņi) un Jelgavas rajona Sporta centra izveidotās komandas cīņa par Jelgavas Sporta servisa centra un Jelgavas rajona Sporta centra Kausu zemledus makšķerēšanā. Jāpiebilst, ka pērn kauss tika Jelgavas pilsētas Sporta servisa centra komandai.

Ar cieņu,
Elita Trukšāne

05.03.2007

Pēdējais LR čempionāta posms Dūņezerā

Šodien savdabīgos laika apstākļos sākās LR šī gada zemledus makšķerēšanas čempionāta priekšpēdējā kārta. Gaisa temperatūra +4° C, bezvējš, migla, virs ledus ūdens. Tas solīja vāju un sarežģītu copi. Rezultāti to pilnā mērā apliecināja - lomi lielākoties bija zem 1 kg. Komandu vērtējumā labākā bija Salmo komanda, kurai čempiona kausu praktiski neviens vairs atņemt nevar. Individuāli savās zonās labākie šajā kārtā bija Pēteris Grieze, Andrējs Fiļimonovs, Zintis Pētersons, Laila Grīnberga un Rita Verza-Grabovska. Tas, ka šajā kārtā neveicās līderim Guntim Kārkliņam, pēkšņi saasināja cīnu par medaļām individuālajā vērtējumā. Pirms pēdējās dienas sacensībām uz pirmo vietu pretendē jau 5 sportisti. Nepārprotami līderi ir Guntis K.(-7) un Rita V-G.(-6) ar 11 punktiem. Viņiem ar nelielu atstarpi seko Laila G. (-9), Normunds G.(-4) un Krišjānis K.(-6) ar 15 punktiem. Iekavās - sliktākais pec 5 kārtām rezultāts, kurš tiks atskaitīts no galīgās punktu summas. Medaļnieku pozicijas reāli var apdraudēt arī Pēteris G. (-11), kuram ir 20 punkti un Valdis Janitēns (-11) kuram ir 21 punkts.
Rīt sacensību otrā kārta, kad tiks noskaidroti visi šī gada laureāti.

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Čempionāts beidzies.
Par trešā posma uzvarētāju šodien kļuva Salmo komandas pārstāve Rita Verza-Grabovska, kura abas dienas savā zonā bija labākā. Otrajā vietā palika Andrējs Fiļimonovs (Pasaule I), trešajā - pašreizējais pasaules čempions Pēteris Lideris (Salmo). Latvijas čempionāta kopvērtējumā pirmās trīs vietas izcīnīja un attiecīgās medaļas ieguva Rita Verza-Grabovska, Guntis Kārkliņš (abi Salmo) un Krišjānis Krasovskis (Pasaule I). Komandu vērtējumā par 2007.gada čempionu kļuva Salmo komanda, tai seko Pasaule I un B&B Cope.

Ievietoju arī kopsavilkuma protokolu.

03.03.2007

Sacensības jauniešiem

10. martā Rīgas raj. M. Baltezerā notiks LR 2007.gada jaunatnes čempionāts zemledus makšķerēšanā. Dalībnieku pulcēšanās un pieteikšanās līdz 9:00 MK "Baltezera krasts" bāzē pie sūkņu stacijas.
Sacensības notiek pēc starptautiskajiem noteikumiem, divās vecuma grupās - grupā līdz 14 gadiem un grupā no15 līdz 18 gadiem. Līdzi jābūt dokumentam , kas pierāda vecumu. Dalība bezmaksas. Sacensību laiks 10:00 līdz 13:00. Organizātors - Biedrība "Pirmā bērnu labdarības makšķerēšanas skola" sadarbībā ar MK Baltezera krasts. Galv tiesnesis Zigismunds Sipko, mob. tel 29652446

23.02.2007

Ielūgums uz klubu pasaules čempionātu.

Šodien saņēmu ielūgumu uz pasaules klubu čempionātu. Līdzdalībai var pieteikties katrs klubs, kurš ir LMSF sastāvā, piedalīties varēs tikai viens.

Gentlemen,
Please find in attachment .pdf of Info bulletin for 27th World Club Championship in Sports Fishing, which will take place from 03 – 10 June 2007 in Bosnia and Herzegovina, place Karaotok, municipality Čapljina, at the south of Bosnia and Herzegovina.
We kindly ask you to send us the following:
- E-mail address of clubs which will represent your country at the 27th World Club Championship in B&H, so we can send them the bulletin by E-mail.
- All information about preparations and organization of 27.WFC Karaotok 2007 BiH can be found on the following web portals:
www.srsbih.com
www.ribolovonline.com
www.lipljen.com
www.hutovo-blato.ba

Sincerely Secretary General SFA BiH Rifet Hadzihasanovic, President SFA BiH Djordje Klepic

21.02.2007

Sacensības zemledus makšķerniekiem

Jelgavas PI “Sporta servisa centra ” biroja vadītāja Elita Trukšāne atsūtīja sekojošu ziņu.

Sestdien, 3.martā, no pulksten 9:30 Lielupē pie Teteles notiks Jelgavas atklātais čempionāts un laikraksta “Zemgales Ziņas” balvas izcīņa zemledus makšķerēšanā. Sacensības organizē Jelgavas Sporta servisa centrs. Dalībnieku pieteikšanās sacensībām no pulksten 8:30 sacensību vietā -Lielupē pie Teteles, 300 metru attālumā no Sprīdīšu skolas.
Uzziņām: 29196004 (Juris Kaminskis, sacensību galvenais tiesnesis)

21.02.2007

LR čempionāta 2.posms Dūņezerā

Šodien Dūņezerā sākās LR 2007.gada zemledus makšķerēšanas čempionāta otrā posma sacensības. Laika apstākļi lieliski, - D, DR vējiņš, -5° C, saulains. Taču pirmajā dienā zonas bija izvietotas relatīvi nabadzīgākajā ezera rajonā, tāpēc lomi bija nelieli. Jācer, ka rīt lomi būs nopietnāki, jo zonas atradīsies it kā zivīgākā rajonā. Kā var redzēt no protokola, iepriekšējo gadu līderiem neklājas viegli. Tikai Guntis Kārkliņš un Laila Grīnberga spēja saglabāt pirmajā posmā uzsākto tempu un joprojām atrodas tabulas galvgalī. Labu sniegumu šogad rāda arī Pēteris Grieze un Krišjānis Krasovskis.

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Arī otrās dienas rezultāti rādīja, ka Guntis Kārkliņš nedomā atdot savas līdera pozīcijas. Ar iegūtajiem 2 punktiem vinš izcīnīja pārliecinošu uzvaru arī otrā posma sacensībās un tagad viņam ir vislielākās iespējas izcīnīt arī 2007.gada Latvijas čempiona nosaukumu. Otro vietu posmā ar 4 punktiem izcīnīja Harijs Raciborskis no Normark komandas, trešo ar tādu pašu punktu skaitu, bet ar 30 g mazāku loma kopsvaru ieguva Andrējs Fiļimonovs no MK Pasaule. Komandu vērtējumā vadībā pēc diviem posmiem pārliecinoši ir Salmo komanda.

Rezultāti pēc 2. posma

Trešais posms notiks plānotajā laikā, taču, kā paziņoja trešā posma organizātors Maver Sport LV, sacensību vieta būs Dūņezers. Pulcēšanās līdz 9:00, sacensību sākums 11:00.

17.02.2007

Tikai dažas īsziņas.

Zemledus makšķerēšanas pasaules čempionāta orgkomiteja paziņoja, ka pasaules čempionāts pārcelts uz citu laiku un notiks 09.- 11.martā. Dalību pieteikušas 12 valstis. Pirmo reizi čempionātā piedalīsies Kazahstāna, Bulgārija, Čehija un ASV.

Latvijas zemledus makšķerēšanas čempionāta norises grafiks nemainās, viss notiks kā plānots. Nākošās divas kārtas 17. un 18.februārī Dūņezerā.

Šodien pēc SIA Normark Latvija iniciatīvas notika mana tikšanās ar SIA Normark vadību. Normark apņēmās arī šajā gadā aktīvi atbalstīt LMSF pasākumus, būt par LMSF sponsoriem un nodrošināt divu sacensību organizāciju. Tās būs LR spiningošanas čempionāta pirmā kārta un LR čempionāts spiningošanas divcīņā.

08.02.2007

Zemledus maķšķerēšanas 2007.gada čempionātā

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!Pirmās kārtas rezultātiDažas otrās dienas bildītes.

Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

03.02.2007

Latvijas čempionāts notiks kā plānots

Šodien organizātori bija pārbaudīt ledus stāvokli L. un M. Baltezerā. No Egona Simsona nupat saņēmu apstiprinājumu, ka ledus ir 15-18 cm biezs un sacensībām pietiekoši drošs. Ievērojot to, ka prognozes nesola strauju siltuma vilni, MK Pasaule informēja, ka čempionāta pirmo posmu var uzsākt, kā bija plānots 3. un 4. februārī.
Nolikums


Nolikumā viss paliek līdzīgi kā 2006.gadā, vienīgās izmaiņas skar dalības maksu. Par tām informēju jau iepriekš, tagad tikai atkārtošos.
"Zemledus makšķerēšanas un pludiņmakšķerēšanas čempionātos dalības maksa par katras komandas līdzdalību 2007. gadā trijās kārtās ir 100 Ls (jāiemaksā piesakoties pirms čempionāta sākuma), par līdzdalību vienā kārtā - 40 Ls, federācijas biedriem (divām komandām) atlaide 50%. Komandas, kuras LR zemledus čempionātā iegūs pirmās 15 vietas, saglabās vietu pirmajā līgā, ja 2008. gadā tiks ieviests divu līgu modelis." Papildus - makšķerēt sacensību rajonā ( zonās un neitrālajā joslā) aizliegts vismaz dienu pirms sacensībām (sākot ar piektdienu).
Komandām jāpiesakās mutiski vai pa e-pastu līdz trešdienas vakaram pie manis. Mans tel.29517507. Pulcēšanās sestdien 3. februārī 9:00 pie Mazā Baltezera, pie sūkņu stacijas. Sacensību sākums 12:00. Sacensībās tiks pielaistas tikai komandas, kuras būs savlaicīgi pieteikušās.
Pirmā posma sacensību organizātors - MK Pasaule, galvenais tiesnesis Viesturs Rozentāls.

Visiem, kuri pieteikušies!

Lai atvieglotu dzīvi sekretariātam, lūdzu visus, kas to vēl nav izdarījuši, atsūtīt uz adresi: jstETAfishing.lv (ETA aizvietot ar @) savu komandu vārdisko sastāvu, pie reizes arī precīzu komandas nosaukumu.

Trešdiena 31.01.2007.19:30
Piereģistrētas 22 komandas - Normark I un II, Ogre, Pasaule I, II un III, B&B Cope, Valmiera, Kalsnava, Dobele I un II, Milo, Salmo I un II, Kuldīga, Rēzekne-Verems, Balvi-LIARPS, Maver Sport, MK Mālpils, Pansija, Baltezers, Liepājas MK. Neskaidrs palicis jautājums par Jūrmalu.
24:00 Reģistrācija pabeigta!

Latvijas komanda plāno piedalīties 2007.gada CIPS pasaules čempionātā melno asaru (black bass) spiningošanā, kurš aprīļa sākumā notiks Spānijā. Komandas komplektēšana ir uzticēta Andim Miezim, tel 26775883. Komandā notikušas izmaiņas un tāpēc palikušas brīvas divas vietas. Andis M. gaida interesentus, kas gribētu pretendēt uz līdzdalību komandas sastāvā.
Pasaules čempionāta nolikums.

28.01.2007

Jaunumi no LMSF

Šodien ārkārtas sēdē LMSF valde uzklausīja Latvijas izlases trenera Normunda Grabovska priekšlikumu par Latvijas izlases komandas sastāvu līdzdalībai pasaules 2007.gada zemledus makšķerēšanas čempionātā Polijā. Valde savu lēmumu pieņēma ar cerību, ka februāra beigās sacensību vietā Polijā tomēr būs ledus. Latvijas delegācija šim pasākumam būs sekojoša - Ainārs Bauģis, Pēteris Lideris, Guntis Kārkliņš, Genādijs Grigorjevs, Rita Verza-Grabovska, rezervē Ivo Kalnmalis, treneris Normunds Grabovskis. Delegācijas vadītājs būs Jānis Stikuts.

Tā kā ledus prognozes janvārim Latvijā nav optimistiskas, tika pieņemts lēmums 20.- 21.janvārī ieplānoto Baltijas čempionātu zemledus makšķerēšanā atlikt uz nenoteiktu laiku. Par februāra sākumā ieplānoto Latvijas 2007.gada čempionātu zemledus makšķerēšanā tika pieņemts lēmums nogaidīt līdz 20. janvārim. Pēc tam darba kārtībā tiks pieņemts attiecīgas lēmums.

10.01.2007

Par pasaules čempionātu Polijā

Šodien saņēmu jaunu ziņu no Polijas. Kā redzams, organizātori darbojas ar plašu vērienu, jācer, ka arī ledus būs.

IV FIPSed ICE FISHING WORLD CHAMPIONSHIP, SNIARDWY, POLAND- February 2007
THE AWARDS

TEAM:
1 st place- gold medal, cup, 15000 USD, prizes from the sponsors,
2 nd place- silver medal, cup, 10000 USD, prizes from the sponsors,
3 rd place- bronze medal, cup, 5000 USD, prizes from the sponsors.

INDIVIDUAL:
1 st place- gold medal, cup, 3000 USD, prizes from the sponsors,
2 nd place- silver medal, cup, 2000 USD, prizes from the sponsors,
3 rd place- bronze medal, cup, 1000 USD, prizes from the sponsors.

03.01.2007

2006.gads

LMSF jaunumi

Šodien ar vadošo klubu pārstāvju līdzdalību notika paplašināta LMSF valdes sēde, kurā sprieda par zemledus makšķerēšanas un pludiņmakšķerēšanas 2007.gada čempionātiem. Valde cerībā, ka ziema tomēr atnāks, nolēma pilnā apjomā atbalstīt valdes iepriekš sastādīto kalendāra projektu, saglabāt iepriekšējo gadu nolikumos iestrādātos principus, bet ievest dažus jauninājumus attiecībā uz dalības maksām. Sanāksmē tika panākta vienošanās arī par visu sacensību organizātoriem.
Zemledus makšķerēšanas un pludiņmakšķerēšanas čempionātos dalības maksa par katras komandas līdzdalību 2007. gadā trijās kārtās būs 100 Ls (jāiemaksā piesakoties pirms čempionāta sākuma), par līdzdalību vienā kārtā - 40 Ls, federācijas biedriem (divām komandām) atlaide 50%. Komandas, kuras zemledus čempionātā iegūs pirmās 15 vietas, saglabās vietu pirmajā līgā, ja 2008. gadā tiks ieviests divu līgu modelis.
Izmaiņas tiks atspoguļotas nolikumos. Vasarā uz to komandu rēķina, kuras nepiedalīsies attiecīgās kārtas treniņā, tiks iegādāta standarta piebarošanas barība, kura pēc treniņa tiks iemesta ūdenī visos sektoros, lai izlīdzinātu iebarošanas efektu. Tiks pastiprināta kontrole pār sacensību laikā izmantojamās iebarošanas barības un dzīvās ēmas apjomu. Tāpat tiks palielināts finansējums tiesnešu kolēģijas darba nodrošināšanai.

Sanāksmē klubi vienojās par savu pārstāvju līdzdalību Baltijas līgas, Eiropas un pasaules čempionātos. Latvijas izlašu pamatsastāvu 2007.gada čempionātos veidos Salmo un Maver Sport pārstāvji. Pietrūka kandidātu, kuri būtu gatavi braukt uz klubu pasaules čempionātu pludiņmakšķerēšanā.
Pēc MK "Milo Team" iniciatīvas notika domu apmaiņa par to, kā rīkoties, ja valsts izlases komandas pamatsastāvu veido viens klubs, bet kāds no pretendentiem ir no cita kluba. Kamēr tiks rasts kāds pilnīgāks risinājums, 2007.gada sezonā tiesības noteikt komandas vārdisko sastāvu tika atstātas pašreizējās izlases komandas trenerim Normundam Grabovskim, kurš valdei piedāvās komandas vārdisko sastāvu un valde pieņems galīgo lēmumu. Ja treneris kādu izlases kandidātu, kuram ir formālas priekšrocības, neieslēgs komandas sastāvā, par šo situāciju valde lems katrā gadījumā atsevišķi. Tāpat kā iepriekšējos gados par katru kandidātu jebkuriem pasaules vai Eiropas čempionātiem klubiem būs jāiemaksā garantijas depozīts 100 ls apjomā. Iemaksas termiņš 1.februāris.

Internetā ir izvietota lapa www.flyfishinglapland.com, kurā ir pieejama informācija par Somijā ieplānoto pasaules 2007.gada čempionātu mušiņmakšķerēšanā.

13.12.2006

IV pasaules čempionāts zemledus makšķerēšanā

Saņēmu ziņu, ka kārtējais pasaules čempionāts zemledus makšķerēšānā, kurš bija decembrī ieplānots Ķīnā, šobrīd ir pārcelts uz Poliju. Tas notiks Polijas ziemeļdaļā ezerā Snjardvi 2007.gadā laikā no 22. līdz 25. februārim. Dalības maksa 290 eiro no cilvēka. Pēc 15.decembra plašāku informāciju varēs atrast arī čempionāta mājas lapā internetā www.icefishing.pl.

12.12.2006

Reiterna nams, Mārstaļu ielā 2

Reiterna nams Mārstaļu ielā 2

Reiterna namā 9. decembrī 14:00 notiks LMSF gada sanāksme. Aicināti LMSF klubu pārstāvji, šī gada čempionātu medaļu ieguvēji individuālajā vērtējumā, sponsori un ielūgtie viesi.

04.12.2006

Baltijas līga un 2007.gada kalendārs

10.novembrī Rīgā viesojās mūsu kaimiņvalsts Lietuvas makšķerēšanas sporta līderi. Turpinājām pirms diviem gadiem uzsāktās sarunas par Baltijas līgas izveidi. Kaimiņi ir sarosījušies, - gan lietuvieši, gan igauņi ir gatavi piedalīties nekavējoties, interesi izrāda somi un poļi. Lai sāktos konkrētāka rīcība, vienojāmies, ka jau 2007.gadā organizēsim Baltijas līgas sacensības vismaz divos veidos - zemledus makšķerēšanā un pludiņmakšķerēšanā. Šo sacensību termiņi ir iestrādāti arī kalendārā, taču nolikumi vēl jāsagatavo un to galīgie varianti vēl jāapspriež (un jāratificē) katrā no dalībvalstīm. Galvenie principi par kuriem vienojāmies - 2007.gadā ziemā katrai valstij paredzētā kvota ir 5 komandas, vasarā - 3 komandas, sacensības notiek pēc starptautiskajiem noteikumiem. Dalībvalstis pārstāv viena organizācija, tā pati, kura pārstāv valsti starptautiskajā federācijā.

Tā kā Latvijas Sporta federāciju padome visu sporta federāciju kalendārus gaidīja līdz šodienai, lielā laika trūkumā vakar izdevās nobeigt arī LMSF valdes sagatavoto 2007.gada makšķerēšanas sporta sacensību kalendāru. Pacentos ņemt vērā visu esošo informāciju, taču daži organizētāji un sacensību vietas vēl tiks precizētas. Šobrīd kalendarā vēl nav iestrādātas 2. līgas spiningošanas sacensības, gaidu priekšlikumus no atbildīgā organizātora MK Marlins. Gaidīšu arī citu LMSF biedru piezīmes un priekšlikumus, lai mēneša laikā veiktu visus iespējamos precizējumus.

15.11.2006

h2>Uz jaunās sezonas sliekšņa

Šodien LMSF valde mēģināja sastādīt 2007.gada kalendāru un formulēt dažus jaunus principus sacensību organizācijā.
Par ziemas čempionātu. Tika pieņemts projekta variants, kurš paredz jaunu kārtību. Turpmāk, sākot ar 2008.gadu sacensības notiks divās līgās. 2007.gadā tiek likti pamati divu līgu izveidei. Pirmajā posmā 2 dienu sacensībās piedalās visas komandas, kuras pieteikušās. Otrais cēliens notiek pēc atšķirīga scenārija. Pirmās 12-15 komandas no kopēja skaita tiek iekļautas pirmajā līgā un turpina savā starpā sacensības (vēl 2 posmos) par medaļām, pārējās ( arī tās, kuras izlaiž pirmo posmu, jo brīvprātīgi vēlas startēt otrā līgā) turpina sacensības vēl vienā (vai divos) posmā, lai noskaidrotu vietas otrā līgā. Pēc čempionāta, otrās līgas 3 labākās komandas nomaina pirmās līgas trīs vājākās komandas. Tas ir projekts, kurš šobrīd tiek piedāvāts apspriešanai, bet 9. decembrī valde pieņems galīgo lēmumu.
Par lašu spiningošanas čempionātu. Tā kā līdz šim sacensībās nav izdevies nodrošināt vienveidīgus apstākļus visiem sacensību dalībniekiem, sarežģīti ir ieviest "ķer un atlaid" principus, bet sacensības būtiski iespaido ūdens līmenis sacensību vietās, čempionāta rīkošana uz laiku tiek pārtraukta.
Par spiningošanas sacensībām Atbilstoši nostādnēm, ar kurām šajā gadā tika iepazīstinātas visas komandas, nākošā gadā sacensības notiks divās līgās. Pirmo līgu veidos 20 komandas pēc šī gada rezultātiem, otrā līgā būs visas pārējās. Pirmā līga sacentīsies pēc programmas, kura līdzīga kā 2006.gada čempionātā. Par otro līgu vēl notiks diskusija - saglabāt trīs kārtas vai apmierināties tikai ar divām kārtām. 5 labākās komandas no otrās līgas 2008.gadā pāries uz pirmo līgu un aizvietos 5 vājākās pirmās līgas komandas. Atbildību par otrās līgas 2007.gada čempionāta organizāciju uzņēmās MK "Marlins". Pie jauniem principiem jāpieskaita tas, ka sacensību rajons tiks ierobežots, bet sacensību dalībniekiem treniņi sacensību ūdenstilpē dienā pirms sacensībām būs liegti.

Valde nolēma gadskārtējo LMSF biedru un labāko 2006.gada sportistu saietu rīkot 9.decembrī 14:00. Par vietu tiks paziņots atsevišķi.

08.11.2006

FIPS sacensību 2007.gada kalendārs

Lai varētu precīzāk sastādīt LMSF 2007.gada kalendāru, zemāk ir informācija par starptautiskās makšķerēšanas sporta federācijas FIPS sacensībām.

Black Bass PČ, Spānija, El mar de Aregon, Caspe (Zaragoza), 11-15. aprīlī
Foreļu spin. PČ, Slovākijā, Ružemberok (Vaha), 26.- 27. maijā
Pludiņmakšķ. Klubu Č, Bosnija – Hercogovina, Karaotok Capljina, 9.-10.jūnijā
Pludiņmakšķ. Eiropas Č, Itālija, Cavo Lama,(Modena), 23., 24.jūnijā
Spiningošana PČ, Krievija, Saratovā, (Volga), 11.-14.oktobrī
Pludiņmakšķ. PČ, Ungārijā, Sukoro (Valense) 8.-9.septembrī Informācija.
Karpu PČ, Serbijā, Belgradā, 27-30.septembrī.

06.11.2006

Labākie spiningotāji noskaidroti

Šodien ar Latvijas Makšķerēšanas sporta federācijas spiningošanas čempionāta 3. kārtas sacensībām beidzās oficiālo sacensību 2006.gada sezona. Uz starta izgāja 31 komandu 62 laivu ekipāžas. Diemžēl, savas korekcijas ienesa laika apstākļi - visu dienu pūta stiprs ziemeļu vējš, kura ātrums brīžiem sasniedza 15-18 metrus sekundē. Daudziem tas bija smags pārbaudījums, jo vairāk bija jādomā, kā noturēties pret vēja brāzmām un savlaicīgi sasniegt finišu. Par smagajiem copes apstākļiem liecina tas, ka puse no visām laivām atgriezās bez loma. Šajā situācijā kārtējo reizi savu meistarību nodemonstrēja "Daiwa - Fokss" ekipāža Jānis Strazdiņš un Igors Arahovskis, kuri finišēja stundu pirms noteiktā laika un pie tam ar dienas rekordlomu - 6 līdakām ar kopējo svaru 10.240 kG. Otro rezultātu 6.480 kg uzrādīja B&B cope ekipāža Edgars Bresis un Kristīne Māklere. Trešie ar 4.380 kG smagu lomu bija Normunds Nordens un Kaspars Miltiņš no "Daiwa - Fokss".Uzklikšķini!Uzklikšķini!
P.S. Protokols.

15.10.2006

Latvijas čempionātā pludiņmakšķerēšanā

Šodien Valles dīķos beidzās Latvijas 2006.gada čempionāta izšķirošais trešais posms. Šajā posmā labāko sniegumu (divās dienās - 38 kG zivju) nodemonstrēja Edgars Veikins no komandas Asaris. Otrs labākais bija Jevģēnijs Grigorjevs (Maver Sport Latvija), trešais - Guntis Kārkliņš no Salmo komandas. Par lomu lielumiem liecina tas, ka pirmajā dienā lielākā loma īpašnieks Salmo komandas pārstāvis Ivo Kalnmalis uzrādīja 22.40 kG smagu lomu.
Pēc nepārbaudītām ziņām individuālā vērtējumā Latvijas čempionāta kopvērtējumā pirmās trīs vietas ieguva Normunds Grabovskis (Salmo), Genādijs Grigorjevs un Jevģēnijs Grigorjevs (abi no Maver Sport Latvija). Komandu vērtējumā uzvarrēja Salmo, tai seko Maver Sport Latvija un PBLMS/Preiļi.

LR 2006.gada čempionāta protokols.

08.10.2006

Mušiņmakšķernieku festivāls 2006

Vakar Siguldā risinājās gadskārtējais mušiņmakšķernieku pasākums. Jau 10-to gadu pēc kārtas. Tā ietvaros makšķernieki pārbaudīja savas spējas atklātajā Latvijas mušiņmakšķerēšanas čempionāta, kā arī Rīgas mušiņmakšķernieku kluba (RMK) balvas "Sudraba spura" izcīņas sacensībās. Ar nomedītajām 7 alatām un iegūtajiem 4668 punktiem par Latvijas 2006.gada čempionu kļuva Andris Norītis. Otrajā vietā daudzkārtējais šo sacensību uzvarētājs Andris Dolženko ar 8 zivīm un 3670 punktiem. Trešajā vietā ar 5 zivīm un 3159 punktiem palika Māris Bērziņš. Andris Dolženko izcīnīja arī RMK balvu "Sudraba spura". Veikala "Forelīte" dāvāto balvu par lielāko zivi ar 30 cm garu alati ieguva Mārtiņš Adrickis.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Festivāla dalībniekiem, kuri nepiedalījās sacensībās, bija dota reta iespēja vērot mušiņmakšķerēšanas metienu demonstrējumus un piedalīties apmācībā, kuru vadīja FFF sertificētie instruktori Reinis Rutkis un Egils Collenkopfs. Dažādo triku metienu izpildē viņi rādīja tiešām augstas klases paraugus. Festivāla dalībniekiem, tas nodrošināja interesantu nodarbi visas dienas garumā.
Kā vienmēr festivāla ģenerālsponsors bija firma SIA "Salmo", bet balvu fondā nopietnu ieguldījumu deva arī SIA "Zilgalvis un Co".

01.10.2006

Aicinām piedalīties!

2006.gada 14.oktobrī, Lielupē, Pasta salā pie airēšanas bāzes notiks Jelgavas atklātais čempionāts makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri.

Sacensību sākums pl.10:00, dalībnieku reģistrācija no pl.09:00 sacensību vietā. Sacensības notiek divās vecuma grupās: līdz 15 g.v. un no 16 g.v.
Sacensību ilgums - 4 stundas.

Sīkāka informācija: sacensību galvenais tiesnesis Juris Kaminskis,
tālr.3027504, 29196004

Sacensības organizē Jelgavas Sporta servisa centrs

29.09.2006

Spiningošanas sacensības Mērsragā.

Šodien Mērsragā notika Latvijas čempionāts spiningošanas divcīņā. Uzrādot labākos rezultātus abās disciplīnās - spiningošanā un mērķī mešanā, čempiona nosaukumu individuālajā vērtējumā izcīnīja Ainārs Eglītis, kurš no šī gada pārstāv komandu "Rapala". Spiningošanā viņa loms bija 7.64 kG, mērķī mešanā 88 punkti. Sudraba medaļu ieguva Romualds Ribuzuls no Mērsraga komandas. Viņa rezultāts bija 7.50 kG un 72 punkti mērķī mešanā. Bronza - Jānim Strazdiņam no komandas "Daiva-Foks", kura loms bija 4.79 kG un 86 punkti mērķī mešanā.
Sieviešu konkurencē pēc ilgāka pārtraukuma uzvaru izcīnīja Ināra Koha no "Daiva-Foks", otrā vietā Inese Bernāte no Mērsraga komandas, trešajā - Maija Vorslava no "Rīgas vaļi".
Komandu vērtējumā uzvarētāja kausu ieguva komanda "Rapala".
Sacensību dienas rīts bija silts un miglains, vēlāk parādījās saule un valdīja gandrīz pilnīgs bezvējš. Dalībnieki devās ezerā 6:00 un spiningoja līdz 12:00. Ūdens līmenis ezerā, salīdzinot ar vasaras zemo līmeni, bija nedaudz augstāks, tas ļāva iebraukt arī daudzos seklākajos rajonos. Lomos pārsvarā bija 1 - 2 kG smagas līdakas, dažiem arī relatīvi sīki asari. Lielu eksemplāru, diemžēl , nebija. Dalībnieki sūkstījās, ka lielās, nez kāpēc, visas bija norāvušās. Ēdelīgus asaru barus nevienam nebija izdevies atrast.

Rīta pusē uz īsu brīdi biju iebraucis ezerā Bebru bāzes rajonā. Pirmo reizi Engures ezerā izmēģināju savu klasisko šūpiņu - izrādījās, tas perfekti spēlē pat visseklākajās vietās. Arī zivīm tas, acīmredzot, izraisīja interesi. Piemēram, viena līdaka tam neatlaidīgi uzbruka kādas trīs vai četras reizes, kamēr uzķērās uz āķa. Mans loms - pāris 50 un 55 cm garas līdaciņas un skaisti ruduļi ar mušiņmakšķeri.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

23.09.2006

Sezonas noslēguma sacensības.

Četras Latvijas makšķernieku izlases komandas šonedēļ Portugālē uzsāk cīņas Pasaules 2006.gada makšķerēšanas sporta spēlēs. Latvija ir pārstāvēta karpu makšķerēšanā, melno asaru spiningošanā, foreļu spiningošanā un makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri.
Arī Latvijā risināsies svarīgi notikumi - septembra beigās un oktobra sākumā izšķirsies, kas būs šī gada čempioni četros makšķerēšanas sporta veidos.

23.septembrī Mērsragā notiks Latvijas čempionāta sacensības spiningošanas divcīņā. Spiningošana notiks no laivām Engures ezerā, pēc tam mērķī mešana laukumā.
Nolikums.

30.septembrī Siguldā tradicionālā festivāla ietvaros nu jau 10 gadu pēc kārtas tiksies visi vadošie Latvijas un kaimiņvalstu mušīņmakšķerēšanas speciālisti. Līdztekus apmācībām un demonstrējumiem Gaujā pie Siguldas risināsies arī kārtējais Latvijas mušiņmakšķerēšanas čempionāts. Interesenti var iepazīties ar nolikumu.

Makšķernieki savas sezonas pēdējās sacensības aizvadīs Valles dīķos, kur 7.-8. oktobrī risināsies Latvijas pludiņmakšķerēšanas čempionāta trešais posms.

Oficiālo sacensību 2006.gada sezona noslēgsies 15. oktobrī, kad Babītē notiks spiningošanas čempionāta trešais un izšķirošais posms. Ja laika apstākļi atļaus un Babīte neaizsals, 21. oktobrī iecerēts Babītes ezera sezonas noslēgumam veltīts spiningotāju pasākums.

11.09.2006

Ziņas no pēdējām sacensībām.

Latvijas jaunatnes čempionātā pludiņmakšķerēšanā, kurš 26.un 27.augustā notika Daugavā pie Lucavsalas, labākos rezultātus jaunākajā grupā (līdz 14 gadiem) uzrādīja un attiecīgas medaļas ieguva Toms Kļaviņš (PBLMS) - 2 punkti un 5.665 kG smags loms, Jānis Brigaders (PBLMS) 4 punkti un 5.505 kG, un Agris Ziediņš (MILO) - 6 punkti un 4.885 kG
Vecākajā grupā (15-18 gadi) dalībnieku sagatavotība bija krietni vājāka. Labākie bija PBLMS dalīnieki Antons Petrovs (3 punkti, 3.570 kG), Andris Kalniņš (3 punkti, 2.540 kG) un Renārs Puriņš ( 6 punkti, 2.125 kG). Diemžēl, dalībnieku skaits nebija gaidītais, kas liecina par kaut kādiem organizātoriskiem trūkumiem.


J.Strazdiņa kausa un Cormoran Daiwa balvu izcīņa spiningošanā 26.augustā notika Babītes ezerā.
Organizātori informēja mani par sekojošiem rezultātiem.
Lielākā zivs - (galvenā balva) 4,320kg Gvido Zukulis.
Ekipāžu konkurencē - 1. vietā 7,510kg, Elmārs Andersons un Visvaldis Krūmiņš, 2.vietā 5,340kg, Rolands Grobiņš un Andis Miezis, 3.vietā 5,110kg, Šemarovs Vjačeslavs, 4.vietā 4,670kg, Jānis Ozoliņš un Jānis Putniņš, 5.vieta 4,320kg, Gints Zukulis un Gvido Zukulis, 6.vietā 3,900kg, Viktors Ciganovs un Aleksandra Ciganova.
Komandu vērtējumā - 1.vietā ar 9,240kg Robinsons - 2, 2.vietā ar 8,930kg Salmo.

04.09.2006

Informācija

Biedrība "Pirmā bērnu labdarības skola" aicina jauniešus vecumā līdz 18 gadiem piedalīties makšķerēšanas sacensībās "Sudraba vīķe - 2006".
Sacensības notiks vienlaicīgi ar Latvijas jaunatnes čempionātu pludiņmakšķerēšanā 26. un 27.augustā Rīgā, Mazajā Daugavā (Lucavsalā pie airēšanas bāzes"Rīdzene").
Sacensību balvu fondu palīdzējušas izveidot firmas SIA Salmo, SIA Gards, SIA Sams, SIA Polis LV un SIA Bresis un Bresis.
Pieteikšanās 26. augustā sacensību vietā līdz 10:30
Papildus informāciju var saņemt no Zigismunda Sipko mob. tel.29652446

24.08.2006

Startē karpu makšķerēšanas čempionāts

Šodien pusdienlaikā Vitkopa dīķu kompleksā sākās Latvijas karpu čempionāta sacensības. Piedalās 16 komandas. Makšķerniekiem jāiztur trīs dienu nepārtraukta darbošanās pie karpu dīķa. Noķertās zivis tiek nosvērtas un nekavējoties atlaistas atpakaļ. Rezultāti būs zināmi svētdien.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!


Stāvoklis uz 18.08.2006.08:00 Vakar pa dienu zivis bija apbrīnojami neaktīvas. Cope sākās tikai naktī un turpinājās rīta agrumā. Diemžēl, pa nakti, kaut gan bija daudzi ņēmieni, lielākajai daļai karpu izdevās atbrīvoties no āķa. Tāpēc uz svariem nonāca tikai 5 zivis. Pēc pirmajām 20 stundām par līderiem kļuva sekojošas komandas - "Shimano" ( 3.3 kG), "Pasaule 1" ( 3.2 kG), "Cope" ( 2.9 kG), "Zelta karpa" ( 2.5 kG), "D un K" ( 2.2 kG). Sacensību finišs tālu, vēl jādarbojas "tikai" 52 stundas.


Stāvoklis uz 19.08.2006. 9:30 Iepriekšējā diennaktī pie zivīm tikušas arī pirmās dienas neveiksminieki, un pēc divu dienu makšķerēšanas ar lomu ir gandrīz visas komandas. Vadību ar 16.6 kG smagu loma kopējo svaru ir pārņēmusi komanda "A-A" , tai seko "Copes nams" ar 11.1 kG un "Zelta karpa" ar 9.1 kG.
Tālāk seko "Double Jack" - 8.3 kG, "Pasaule 2" - 8.0 kG, "Pasaule 1" - 6.7 kG, "D un K" - 6.4 kG, "Salmo Carp" - 5.9 kG, "NIV" - 5.8 kG, "Royal Carp" - 3.8 kG, "Shimano" - 3.3 kG, "Cope" - 2.9 kG, "Magic carp" - 1.8 kG.


Stāvoklis uz 19.08.2006.20:30 15 stundas pirms čempionāta sacensību beigām rezultāti ir sekojoši.
"Copes nams" - 18.6 kG, "A-A" -16.60 kG, "Pasaule 1" - 12.40 kG, "Pasaule 2" - 9.80 kG, "Zelta karpa" - 9.1 kG, "Double Jack" - 8.3 kG, "Shimano" - 8.10 kG, "Cope" - 6.80 kG, "D un K" - 6.4 kG, "Salmo Carp" - 5.9 kG, "NIV" - 5.8 kG, "Čau Rasma" - 4.60 kG, "Royal Carp" - 3.8 kG, "Magic carp" - 1.8 kG,


Pēc finiša 20.08.2006.
1. Copes nams-30.300 kG
2. A=A - 24.600 kG
3. Pasaule2 - 20.400 kG

4. Pasaule1 - 17.400
5. Cope - 17.300
6. Zelta karpa - 14.400
7. Shimano - 13.400
8. Double jack - 12.600
9. Royal carp - 10.200
10.NIV - 9.600
11.D un K - 9.500
12.Salmo - 9.300
13.Bouen - 5.400
14.Čau Rasma - 4.500
15.Magik carp - 1.800
16.Legion - 0.00
-----------------------------
Kopā: 200.700 kG
Skaits: 75 gab
Vid.svars: 2.680 kG

17.08.2006

SIA UNI sports BALVAS IZCĪŅA SPININGOŠANĀ

Ivars Petzāls atsūtīja SIA UNI sports rīkota pasākuma nolikumu.
NOLIKUMS
1. Sacensību vieta, laiks, organizatori.
 Sacensības organizē – SIA UNI sports,
 Sacensības notiek 2006.gada 9.septembrī Madonas rajona Vestienas pagasta Kāla ezerā no plkst 7:oo. līdz 15:oo. Sacensību atklāšana plkst. 6:45.
2. Sacensību dalībnieki.
 Par sacensību dalībnieku varbūt jebkurš makšķernieks, kas ir pieteicies sacensībām, bez vecuma ierobežojuma.
 Vienā laivā ar bērniem obligāti jābūt vismaz vienam vecākam, kā arī jābūt glābšanas vestei.
 Par drošību uz ūdeņiem atbild paši sacensību dalībnieki, par ko parakstās sacensību protokolā pie reģistrācijas.
3. Sacensību noteikumi.
 Atļauts spiningot no laivas un krasta;
 Atļauts lietot jebkuras klases spiningus;
 Sacensību dalībnieks, izvēloties vietu, var brīvi pārvietoties visa ezera platībā;
 Sacensības notiek no laivām, kas ir tehniskā kārtībā, aprīkotām ar glābšanas inventāru;
 Atļauts lietot jebkura veida spoles un spininga kātus, kā arī elektromotorus;
 Aizliegts lietot iekšdedzes laivu motorus, sistēmas ar dzīvām un beigtām zivtiņām, ziemas žibuļus, ziemas makšķeres;
 Aizliegts atrasties tuvāk par 30 metriem no otras laivas un spiningot.
4. Vērtēšana.
 Tiek izskatīti visi lomi, kas uzrādīti līdz plkst.15:oo;
 Visi sacensību dalībnieki startē vienā kopējā grupā;
 Sacensību uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus nosaka summējot noķerto zivju svaru;
 Vienāda rezultāta gadījumā uzvar tas dalībnieks, kuram lielāks zivju skaits;
 Lomos drīkst paturēt tikai noteikumos atļautā izmēra zivis (50 cm);
 Zivīm jābūt svaigām.
5. Apbalvošana.
 Ar medaļām un diplomiem tiek apbalvoti 1.-3. vietu ieguvēji;
 Balvu fonds tiek izlozēts starp sacensību dalībniekiem, kuri noķēruši kaut vienu, atļautā izmēra (50 cm) līdaku;
 Tiks pasniegtas arī pārsteiguma balvas.
6. Dalībnieku pieteikumi.
Pieteikumus pieņem SIA UNI sports - tel.48- 22928, mob. tel. 9297924, vai sacensību dienā,
Reģistrēšanās 8. septembrī no plkst.18:oo līdz 23:oo,
9. septembrī no plkst.5:oo līdz 6:30,
Dalības maksa – 3,-Ls ,bērniem līdz 16 gadu vecumam un pensionāriem – 1,-Ls.
Sacensību dalībniekiem ir iespēja ierasties uz sacensībām 8. septembrī, nakšņošana teltīs ( savās).
Sacensību salūts 8. septembrī plkst.23:oo.

15.08.2006

Kārtējā LMSF valdes sēdē.

Šodien notika kārtējā LMSF sēde, kurā tika lemts arī par dažām jaunām lietām.
1. Pludiņmakšķerēšanas čempionāta 3. posms notiks no 6.līdz 8.oktobrim Valles dīķos. Valde pieņēma lēmumu, ka nolikuma pants, kas skar vērtējumu, ir jāizskaidro sekojoši - kopvērtējumā tiks summēti visos posmos visās kārtās iegūtie punkti. Tas nedaudz mainīs punktu skaitu arī jau esošajos protokolos.
2. Lai dotu iespēju lielākam komandu skaitam piedalīties LR čempionātā un uzlabotu sacensību organizāciju, spiningošanas čempionātā sākot ar 2007.gadu jāizveido otrā līga. Pirmajā līgā paliks 20 komandas. Komandas tiks sadalītas līgās, ievērojot šī gada rezultātus.2008.gadā līgas mainīsies ar 5 komandām. Detaļas vēl tiks precizētas.
3. Mušiņmakšķerēšanas čempionāts notiks 30. septembrī Gaujā pēc 2005. gada scenārija vienlaicīgi ar MM festivālu.
4. Izlases trenerim N. Grabovskim valde uzdeva līdz 20. augustam precizēt Latvijas izlases sastāvu līdzdalībai 2006.gada pasaules čempionātā zemledus makšķerēšanā, kuram jānotiek decembra sākumā Ķīnā.
5. Pieņēma zināšanai, ka Lietuva un Igaunija sāk arvien nopietnāk domāt par ideju, kuru mēs piedāvājām jau pirms diviem gadiem. Proti, atsevišķos makšķerēšanas sporta veidos, vispirms jau tajos, kur komandu skaits ir neliels, veidot kopīgus Baltijas čempionātus.

09.08.2006

Kaķīša karpu maratonā

Raivis L. atsūtīja informāciju par saviem rezultātiem Kaķīša karpu maratonā.

"Šodien noslēdzās Gunāra Ķirsona „LIDO” rīkotais ikgadējais karpu maratons. Šogad šis rīkotais pasākums bija pulcinājis ļoti lielu karpu tīkotāju pulku. Pasākums, kā jau ierasts, bija sarīkots uz goda. Sākot ar svinīgu atklāšanu līdz pat noslēgumam. Tā kā komandas sastāvā drīkstēja būt trīs dalībnieki, mēs, šīgada Volgas kausa ieguvēji SALMO CARP komandas dalībnieki Raivis Losevs un Oskars Bērziņš pieteicām trešo dalībnieku Mārtiņu Bērziņu. Atšķirībā no normālām karpu sporta sacensībām, kurās tiek izlozēti sektori un zonas, šeit drīkstēja makšķerēt no jebkuras sev izvēlētās vietas un arī no laivas. Protams, tas arī tika izmantots, un citi dalībnieki savas vietas jau bija iebarojuši vairākas dienas iepriekš, kas arī tiem atnesa rezultātus. Mūsu komanda ieradās piektdienas vakarā (es ar Mārtiņu pat naktī) un pēc rīta svinīgā starta salūta, sākām aktīvi iebarot. Laika apstākļi bija, kā radīti labai copei, taču pirmās zivis mums pieteicās tikai naktī uz svētdienu. Lielākā daļa makšķernieku kā ēsmu izmantoja kartupeli, bet mēs firmas Nutrabaits un Antbaits boilas. Pazaudējot pirmo zivi dēļ kaimiņu auklām, kuras tika pārmestas pa diognāli pāri mūsu divām makšķerēm, nācās meklēt citu iebarošanas punktu. Iebarošanai izmantojām kukurūzu, kaņepes un firmas Salmo tirgotos sausos karpu iebarojamās barības mikšļus. Parasti karpu makšķerēšanas sacensības ilgst trīs diennaktis un ilgāk, jo kamēr karpas atrod iebaroto vietu un pienāk, bieži aiziet divas diennaktis. Par to vēlreiz liecina stundu pirms noslēguma noķertā 10.320 kg karpu mamma. Bet pateicoties ēsmai, laika apstākļiem, iebarojamai barībai un mūsu meistarībai tikām pie otrās vietas kā komandu vērtējumā, tā arī es individuālajā vērtējumā. Pirmā bija komanda Egons, kurā startēja tādas slavenības kā Latvijas čempions Uģis Nuķis un Ārijs Ūdris, ar 24.68 kg smagu kopējo lomu, trešā - pagājušā gada uzvarētāja komanda Karpovi ar vienu lielu 10.600 kg smagu sacensību lielāko zivi. "
Uzklikšķini!Uzklikšķini!

31.07.2006

Sacensības Engurē

Šodien Engures ezerā notika Latvijas spiningošanas čempionāta 2.kārtas sacensības, kurās dalību ņēma 34 komandas. Neskatoties uz neredzēti zemo ūdens līmeni,karsto laiku un spoguļgludo ezera ūdens klāju, labākās laivu ekipāžas iemanījās tikt pie ievērības cienīgiem lomiem. Šīs kārtas uzvarētāju Mērsraga 2 komandas Pāvela Sibiļeva un Edgara Stiķa vadītā laiva pēc 8 stundu ilgas darbošanās uzrādīja 13.076 kG smagu lomu. Otrajā - Salmo pārstāvji Elmārs Andersons un Visvaldis Krūmiņš ar 11.680 kg. Trešās vietas ieguvēju Viestura Buka un Harija Raciborska no Rapala 2. komandas lomā bija 10.000 kg zivju ( asarus atbilstoši jaunajiem MN vērtēja tikai 5kg katram). Pirmajām divām komandām lomos galvenokārt bija asari, Salmo pārstāvjiem un Daiwa - Foks līderiem Jānim Strazdiņam un Igoram Arahovskim, kuri ar 9.155 kg bija ceturtie, lomos pārsvarā bija skaistas līdakas.
Čempionāta vadībā pēc divām kārtām ir Jāņa Strazdiņa un Igora Arahovska laiva, viņiem seko Viesturs Saulītis ar Modri Bērziņu no Kokneses un Ivars Zīle ar Juri Sivgalu no Rapala I.komandas.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Kā jau ierasts, ar aktīvu Mērsraga pagasta padomes atbalstu šo kārtu organizēja mērsradznieki. Gatavojušies viņi bija nopietni, par to liecina tas, ka Mērsraga 1. komanda, kurā startēja Viktors Sibiļevs, Roberts Šiliņš, Oskars Apsītis un Uldis Zutis bija labākā arī komandu vērtējumā. Arī otrajā vietā bija Mērsraga otrā komanda.
Sacensību protokoli.

Pirmajās sešās vietās bija laivas, kuras startēja no Mērsraga gala. Tām iznāca daudz nocīnīties ar seklo ūdeni, taču izdevās atrast arī zivīgas vietas. Laivas, kuras startēja no Ķūļciema puses, acīmredzot, neizvēlējās labākos copes rajonus. Labi asaru lomi, ( tāpat daudz ruduļu copes, - tos lomos neskaitīja) bija uz visdažādākajiem mānekļiem - gan rotiņiem, gan sīkiem džigiem un voblerīšiem. Pie tam asari ņēma visā sacensību laika garumā. Līdakas vislabāk esot ņēmušas rīta pusē un aktīvāk reaģējušas uz uz sekli peldošiem vobleriem.

22.07.2006

Kaķīša karpu maratons 2006

Nupat saņēmu ielūgumu un informāciju par Gunāra Ķirsona un "LIDO" rīkoto tradicionālo karpu makšķerēšanas pasākumu, kurš šogad Viešura (Kaķīša) ezerā notiks 28.- 30.jūlijā.
Nelielu iespaidu par pasākumu var dot dažas pirms diviem gadiem gatavotas bildes.

18.07.2006

LR čempionāts makšķerēšanā

Šodien Ādažu Vējupē noslēdzās LR čempionāta pludiņmakšķerēšanā 2.kārta. Sacensība bija ļoti sīva, visi līderi orientējās uz mailīšu ķeršanu un lomu svari bija diezgan iespaidīgi. Divu dienu sacensībās individuālā vērtējumā labākais ar iegūtajiem 2 punktiem un 8.570 kG lielu lomu bija Ainārs Eglītis, kurš pašreiz pārstāv Rapalas komandu. Ar tikpat punktiem un 7.490 kG otrā vietā bija viņa komandas biedrs Mārtiņš Markovs. Trešo vietu ar 3 punktiem un 8.140 kG ieguva Salmo komandas dalībnieks Normunds Grabovskis. Tikpat punktu bet mazāks svars bija arī Jevģēnijam Grigorjevam no Maver Sport un Ivaram Celiņam no komandas PBLMS - Preiļi.
Pēc divām kārtām čempionāta līderis ar 5 punktiem ir A. Eglītis, viņam ar 7 punktiem seko G.Grigorjevs un N. Grabovskis.

Komandu vērtējumā šajā kārtā ar 26 punktiem labākā bija komanda Rapala, otrā bija Salmo ar 29 punktiem, trešā - Maver Sport ar 32 punktiem. Čempionāta vadībā ar 55 punktiem atrodas Salmo, 63 punkti ir Maver Sport, 72 punkti komandai Rapala.

Labojums!
Iepriekšminētajos rezultātos, kurus man paziņoja organizātori, punktu summas nav precīzas. Atbilstoši nolikumam ir jāsummē punkti, kuri iegūti katrā no posmiem, nevis katrā no posmu kārtām. Kā redzams no protokola, tas nedaudz izmaina punktu summas. Iznāk, ka pēc divām kārtām čempionāta līderis ar 4 punktiem ir A. Eglītis, viņam ar 9 punktiem seko G.Grigorjevs un N. Grabovskis. (Protokolā ir vismaz viena kļūda, bet tā tiks izlabota pie pirmās iespējas. Jevģēnijam Grigorjevam I posmā jābūt 13 punktiem. J.S.)

Protokols.

Komandu pārstāvji vienojās par izmaiņām kalendārā un nolēma trešo kārtu rīkot septembra otrā pusē, kad Latvijā no starptautiskiem startiem būs atgriezušies visi mūsu vadošie sportisti.

16.07.2006

Makšķerēšanas sporta Formula 1 sacensības Īrijā

2006.gada centrālais pasākums kastingā notiks Īrijā, Maynoott, netālu no Dablinas. Tajā notiks gan sacensības makšķerēšanas metienos pēc dažādiem noteikumiem, gan demonstrējumi un starptautiska makšķerrīku izstāde.
Neliels citāts no šī pasākuma mājas lapas.
"In September 2006 Carton House will become the focal point of the entire angling world as host to the world’s largest competitive casting event.
It is the first time that Ireland has been awarded the honour of hosting the ICSF World Casting Championships and it is the inaugural year of the international open on-water casting competition, The Emerald World Masters.


Ja kādu šis pasākums ieinteresēs, LMSF ir pieejama arī plašāka informācija.

01.07.2006

Pasākumi jūlijā

01.jūlijā ar komandu dodos Norvēģijas virzienā. Pēc īsas copes Norvēģijas fjordos piedalīsimies pasākumā ar nosaukumu Lapland Fishing Festival un centīsimies trešo gadu pēc kārtas iegūt 1000 eiro lielo galveno individuālo balvu.
Tiem, kas lasa šo lapu, atgādināšu par sekojošiem pasākumiem tepat Latvijā.
1.jūlijā Babītes ezera sezonas atklāšana, 9.jūlijā Babītes ezerā V.Bebra dāvāto balvu "sadales" pasākums laivu ekipāžām (tomēr notiks!). Pieteikties var bāzē pie Aijas vai pa tel. 6842268
15., 16.jūlijā LR čempionāts pludiņmakšķerēšanā, otrā kārta. Adažu Vējupē. Atbildīgais Agris Ziediņš, tel 9440369
22.jūlijā LR čempionāts spiningošanā laivu ekipāžām, otrā kārta. Engures ezerā. Dalībnieku pieteikšanās pārtraukta. Atbildīgais Roberts Šiliņš tel. 9474420

29.06.2006

Eiropas klubu čempionātā.

Ar saviem iespaidiem dalās Agris Ziediņš.
"10-11.jūnijā Horvātijā, Osijekā norisinājās 26.Pasaules klubu čempionats pludiņmakšķerēšanā. Latviju pārstāvēja Team MILO Latvia sekojošā sastāvā:Raivo Bercs, Ints Pelsis, Agris Ziediņš, Agris Ziediņš jun., pieaicināts bija Ainārs Eglītis.
Makšķerēšana notika Dravas upes vecupē pāris km no Osijekas. Rīkotāji speciāli priekš šīm sacensībām bija uzskalojuši krastu, padziļinājuši gultni. Cik esmu piedalījies līdzīgos pasākumos, noorganizēts bija vienkārši perfekti, vienīgais mīnus - laika apstākļi, vienu dienu līst kā no spaiņa, otru saule.
Kas attiecas uz zivīm, treniņu nedēļas sākumā viss likās diezgan normāli - ķērās vidēja izmēra karūsas un mūsu pašmāju vīķe, prognozējamie rezultāti no 3-5 kg 3 stundās. Ja labi ķērās karūsas, tad rezultāts bija ap 10 kg, bet mums tik labi neķērās.
Kā jau pierasts, sacensību dienā viss sagriezās kājām gaisā, visu dienu smagi gāza. Mūsu plāns bija sekojošs - sākumā cenšamies ķert vīķi, pēc tam dziļuma zivis - karūsas un plicīšus. Nostartējām vāji - visi bijām pie beigām, jo karūsas ķērās švaki, bet visas trīs stundas ķert vīķus nepietika apņēmības.
Otrajā sacensību dienā ķērās līdzīgi. Divu dienu kopsummā palikām pēdējā 26.vietā. Īpaši par to neskumstam, jo mūsu komandai tas bija brauciens pēc pieredzes un jaunām zināšanām.
Par uzvarētājiem kļuva Serbijas komanda, otrajā vietā Itālija - Longobardi MILO, trešie - Ungārijas sportisti."

26.06.2006

LR čempionātā Lobē

Gandrīz ideālos laika apstākļos, ar vispusīgu atbalstu no Lobes ezera apsaimniekotāju un firmas SIA Normark Latvija puses Ogres rajona Lobes ezerā šodien risinājās pirmā Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas organizētā Latvijas 2006.gada spiningošanas čempionāta kārta. Tajā piedalījās 31 komanda. Rezultātus šoreiz vienlaicīgi ar meistarību lielā mērā noteica veiksme. Līdaku bija relatīvi daudz, bet pārsvarā tās visas bija zemmēra, t.i. mazākas par 50 cm. Lielu zivju, izņemot Ivetas Milliņas 6 kG līdaku un dažus skaistus asarus, nebija. Veiksmīgāko ekipāžu lomos galvenokārt bija tikai kilogramīgas līdaciņas. Labākā komanda (komandu sastāvā bija divas laivu ekipāžas) bija Kormorāns ar iegūto vietu summu 18 p., otrā vietā - Koknese 1 ar 20 punktiem, trešā - Rapala 2 ar 28 punktiem. Individuālajā vērtējumā organizētāju dāvātās galvenās balvas, pateicoties Ivetas divām līdakām kopsvarā 6,860 kG, ieguva Robinsons 1 komandas ekipāža Iveta Milliņa ar Imantu Kramiņu. Viņi kļuva arī par čempionāta līderiem individuālajā vērtējumā Otrajā vietā - Vecliepāja 1 ekipāža Oskars un Uldis Troika, kuri savāca lomu ar kopsvaru 5.030 kG. Trešajā vietā ar 4,750 kG smagu lomu bija Mērsrags 2 ekipāža Romualds Ribuzuls un Edvīns Pļaviņš.
Izņemot visās sacensībās stabili startējošo Jāņa Strazdiņa un Igora Arahovska ekipāžu, kura šoreiz palika 4.vietā, šoreiz neveicās vairākiem citiem iepriekšējo gada līderiem. Kā daudzi no neveiksminiekiem, kuri palika bez loma, stāstīja, lomos esot bijušas tikai sīkās līdaciņas.
Laivu ekipāžas, kuras guva labākos lomus, redzamas bildēs. Sacensību protokoli.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

10.06.2006

Informācija spiningošanas čempionāta dalībniekiem

Tikai tiem, kuri ir reģistrēti kā čempionāta dalībnieki!

Sacensības notiks divās Lobes ezera bāzēs - Urti un Aulaki (tās atrodas 5 min. brauciena attālumā viena no otras). Centrālā vieta ir Urti. Pulcēšanās tajā notiek piektdien, 09. jūnijā līdz 20:00. Šajā laikā sāksies pārstāvju sanāksme un izloze, tādēļ uz to ir jābūt vismaz vienam komandas pārstāvim. Izloze noteiks, kuras 11 laivu ekipāžas startēs no Aulaku bāzes.
Bāzes var atrast, braucot pa Veckrapes - Kokneses ceļu, pie ievadceļa uz Urtiem ir zīme "uz Lobes ezeru " zilā (vai brūnā?) krāsā. Karti var redzēt lapā http://www.vzp.gov.lv/doc_upl/Lobes_ezers.doc
Ievērībai - visi, kas izmantos savas līdzatvestās laivas, startēs no Aulaku bāzes neatkarīgi no izlozes, tādēļ laivas jāved tieši uz bāzi Aulaki.
Starta laiks 4:00, finišs 12:00, noslēguma cermonija 13:00 (pārstāvju sanāksme šos laikus var precizēt).
Urtos visi pirms starta drīkstēs pa kanālu šķērsot zāļu joslu, Aulakos visi startēs no laivu piestātnes. Finišējušas skaitīsies tikai laivas, kuras līdz 12:00 būs tieši pie attiecīgās laivu piestātnes.
Par nakšņošanu un iztikas minimumu katram jāparūpējas pašam. Pieejamas būs telšu vietas.

06.06.2006

Tuvojas kārtējie Latvijas čempionāti.

Uzklikšķini!Jau 20. maijā Ventā sāksies Latvijas čempionāts makšķerēšanā ar pludiņmakšķeri. Šogad Latvijas komandas plāno piedalīties visās svarīgākajās Eiropas un pasaules sacensībās, tādēļ mūsu čempionāts būs svarīgs izlases komandu dalībnieku pārbaudes un atlases etaps. Nolikuma projekts.. (daži ieraksti, diemžēl, ir palikuši nenobeigti).

Vienas no visvairāk apmeklētajām ir sacensības spiningošanā. Arī šogad čempionāts risināsies starp laivu ekipāžam un notiks trijās kārtās. Pirmā kārta notiks 10. jūnijā un ar Krapes pagasta atbalstu risināsies Lobes ezerā. Pirmo reizi šīs sacensības organizēt uzņēmusies SIA Normark Latvija. Pārējās divas kārtas notiks Babītes un Engures ezeros. Diemžēl, nelielais laivu skaits mūsu svarīgākajos ezeros liek mums ierobežot dalībnieku skaitu. Spiningošanas čempionātā varēs piedalīties tikai 30 komandas. Nolikums.

Pieteikšanās spiningošanas čempionātam tiks pārtraukta, kad dalībnieku skaits būs sasniedzis 30 komandas. Parasti tas notiek divu, trīs dienu laikā!!!
P.S.18.05.06. plkst.18:00 ir pieteikušās 30 komandas. Pieteikšanās ir pārtraukta.

Makšķerēšanas čempionātā limits ir 12 komandas.

11.05.2006

Līdaku pavasaris 2006

Ar tādu nosaukumu notiks zemnieku saimniecības Božki organizētais spiningošanai veltītais makšķernieku festivāls. Sacensību vieta Šķaunes ezers, Ludzas rajons, Istras pagasts. Sacensību sākums 2006.gada 20. maijā plkst. 7:00., beigas 19:00. Dalības maksa 10 Ls, pieteikšanās līdz 15.maijam, iemaksājot dalības maksu. Tel 9227288, 6443624
Dalības maksa jāpārskaita - saņēmējam Z/S Božki, reģ. Nr 42401015971, adrese Šķaune-Garjāņi, Istras pagasts, Ludzas rajons, IBAN: LV34HABA 0551002679030

Visas šeit minētās ziņas piegādāja Z/S Božki īpašnieks A. Oševerovs, kurš atbild par to patiesumu.

04.05.2006

Kastings telpās

Šodien Rīgā, Imantas latviešu vidusskolā risinājās Rīgas Mušiņmakšķernieku kluba organizētās LR 2006.gada čempionāta finālsacensības kastingā telpās. Kā parasti tās notika divās mērķī mešanas disciplīnās. Un jau kuro gadu pēc kārtas pārliecinoši labākie bija jelgavnieki, kuri trenējas daudzkārtējā Latvijas čempiona Ērika Lašina paspārnē. Vīru konkurencē Ārenberga mērķi ar 98 punktiem labākais bija pats Ēriks Lašins, bet Skiša mērķī ar maksimālo rezultātu 100 punktiem labākais bija viņa dēls Dainis Lašins. Divcīņā uzvarēja un čempiona zelta medaļu ieguva Dainis Lašins. Jauniešu konkurencē labākais divcīņā bija Ivars Morozs juniors.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

09.04.2006

Lašu čempionāts notiks Ventā.

Lai nedomātu, ka tas ir aprīļa joks, pasteidzos ziņu ielikt jau šodien, 31.martā.
Lieta tāda, ka ar šo gadu stājas spēkā jauna kārtība, kādā tiek ieviesta licencētā makšķerēšana. Pamats LM ieviešanai turpmāk būs pašvaldību saistošie noteikumi.
Liekas, tieši šis apstāklis sarežģī LM gaitu Salacas upē, kur augšpus Salacgrīvai LM posmi atrodas daudzu pašvaldību iespaida sfērā. Sekas tam ir tādas, ka MK Pasaule, kura bija ieplānojusi sacensības Salacā, nevar garantēt, ka tā spēs sarīkot sacensības. Tiešī tāpēc šodien ar Ventas posma organizētājiem tika nolemts, ka abi čempionāta posmi notiks Ventā. Pēdējās divas dienas ūdens līmenis Ventā strauji kāpj, taču ledus vēl neiet. Ir cerības, ka divu nedēļu laikā viss stabilizēsies un sacensības varēs notikt. Pirmais posms paredzēts 22. aprīlī, otrais posms - 29. aprīlī. Nolikums būs pieejams pēc nedēļas, kad tas būs saskaņots attiecīgās instancēs.
Galvenās nolikuma tēzes - piedalās tikai komandas ar 5 dalībniekiem katrā, pieteikšanās LMSF līdz 19.aprīlim, licences cena 10 ls, brīvais meklējums, makšķerēt var ar spiningu vai mušiņmakšķeri, pulcēšanās sacensību dienā Kuldīgā līdz 6:00, vērtējums individuālais un komandu, galvenais tiesnesis Guntis Kārkliņš, tel.9243421. Nolikums.

31.03.2006

2006.gada pirmie čempioni noskaidroti

Šodien Cēsu rajona Ungura ezerā beidzās Latvijas 2006.gada čempionāts zemledus makšķerēšanā.
Šobrīd ievietoju tikai pēdējās kārtas un kopsavilkuma protokolus (ja programma vaicā pēc "update", jānospiež "No") un dažas bildes. Teksts sekos vēlāk.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!

Čempionāta pēdējā posma organizātori MK Maver Sport Latvija, bija parūpējušies, lai sacensības varētu notikt par bāzi izmantojot viesu namu Ezermalas, kurš izvietots skaistā vietā pašā Ungura ezera krastā. Uzreiz jāatzīmē, ka šīs bāzes potenciāls var nodrošināt visaugstākā līmeņa makšķerēšanas sporta sacensību organizēšanu.

Pirmajā sacensību dienā labākie savās zonās bija virkne jaunu vārdu. Māris Žvirskis no Liepājas, Ikars Zilbergs no Cēsīm un Oskars Jermacāns no Balviem spēja pārspēt vairākus titulētus sportistus un uzvarēt savos sektoros. Tikai Ainārs Bauģis un Ainārs Eglītis iekļuva zonu uzvarētāju skaitā.
Otrā dienā, kad izšķīrās čempionāta godalgoto vietu liktenis, atkal grūti klājās līderiem. Zonās uzvarēja Gundars Rozenlauks no Dobeles, Andis Pērkons no Mērsraga, kā arī Salmo pārstāvji Pēteris Lideris, Normunds Grabovskis un Ivo Kalnmalis. Savās zonās samērā neveiksmīgi startēja A. Eglītis, G. Kārkliņš un A. Lukojanovs. A. Lukojanovs un G. Kārkliņš ar to zaudēja savas tīri labās pozicijas un neiekļuva medaļnieku skaitā.
Par trešās kārtas labākajām komandām komandu vērtējumā kļuva Salmo, Pasaule I un Maver Sport Latvija komandas. Individuāli labākie ar vienādu punktu skaitu - 3 punktiem bet atšķirīgu loma kopējo svaru bija un organizātoru balvas sekojošā secībā saņēma P. Lideris, G. Rozenlauks un A. Bauģis.

Čempionāta kopvērtējumā komandu vērtējumā ar 131,5 punktiem uzvarēja un lielo kausu saņēma Salmo komanda. Sīvā cīņā otro vietu ar 245 punktiem ieguva BB Cope komanda, trešā ar 245,5 punktiem bija MK Maver Sport Latvija, ceturtā ar 249 punktiem Pasaule I komanda.
Individuālajā vērtējumā Latvijas 2006.gada čempiona zelta medaļu ar 8 punktiem ieguva cēsnieks Ainārs Bauģis, kurš pārstāvēja par "Asaris" nosaukto Salmo otru komandu. Otro vietu ar 10 punktiem ieguva Salmo pirmās komandas komandas pārstāvis Pēteris Lideris, trešo vietu ar 10 punktiem, bet mazāku kopējo loma svaru - Pasaule I komadas dalībnieks Ainārs Eglītis.

Šī gada pirmais Latvijas čempionāts parādīja, ka sacensības šajā veidā kļūst arvien populārākas, šogad čempionātā piedalījās 24 komandas. Vienlaicīgi parādās problēmas sacensību rīkotājiem - tas prasa milzu platības sacensību zonu ierīkošanai. Tas viss liek domāt par nepieciešamību nākotnē pārskatīt sacensību sistēmu.
Sacensībās lietotā vērtējuma sistēma, manuprāt, sevi ir attaisnojusi. Čempionu un labāko sportistu noteikšana kļuvusi objektīvāka.
Dalībnieku vidū redzami jauni un perspektīvi vārdi, kuri veido nopietnu konkurenci un neļauj zaudēt formu mūsu pašreizējiem līderiem.
Jaunajiem censoņiem dažubrīd vēl pietrūkst stabilitātes. Viņi var vienā kārtā iegūt pirmo vietu zonā, bet citā kārtā palikt otrajā desmitniekā. Visbiežāķ tieši nestabilitāte viņus attālina no pirmā desmitnieka, proti, no tā sastāva, kuru mēs dēvējam par Latvijas izlasi.
Joprojām neatrisināta problēma ir tiesneši un to kvalifikācija.

05.03.2006

LR čempionāta otrs posms

Uzklikšķini!Otrs posms sākās šodien Dūņezerā. Laiks skaists, neliels sals, neliels vējiņš, pārsvarā saulains. Laika prognoze - labvēlīga. Pirmā kārta risinājās zonās, kuras ezerā bija izvietotas tālāk no krasta. Šoreiz Dūnis nebija tik skops, kā tas ir bijis vairākos iepriekšējos gados, - bez zivīm nepalika neviens. Sevišķi lielu lomu arī nebija, labāko lomu svars bija 2-3 kG robežās, kas šiem apstākļiem ir samērā labs loms. Daļēji to var izskaidrot ar to, ka atsevišķi normāli brekši, kuri uzķērās, bija tik lieli, ka pa mazajiem caurumiem nebija izvelkami. Pirmajā dienā sportisti nebija tam gatavi, varbūt otrajā tas tiks ņemts vērā.
Šodien savās zonās labākie bija Guntis Kārkliņš (Salmo, 1.604 kG), Nikolajs Lukojanovs (MK Maver Sport Latvija, 2.545 kG), Normunds Margevičs (Team Milo Latvija, 1.438 kG), Ainārs Eglītis (MK Pasaule I, 1.855 kG) un Uldis Bērziņš (MK Liepāja, 2.735 kG).
Komandu vērtējumā šodien ar 22.5 punktiem labākā bija B&B Cope, tai sekoja Salmo ar 27.5 un MK Maver Sport Latvija ar 29.5 punktiem. Pēc trim kārtām vadībā joprojām ir Salmo komanda ar 68.5 punktiem.
Individuālajā vērtējumā vadību pēc čempionāta trim kārtām ar 4 punktiem ir pārņēmis viesis no Maskavas Nikolajs Lukojanovs, kurš startē MK Maver Sport Latvija komandā, ar 6 punktiem seko Guntis Kārkliņš, ar 7 punktiem - Ainārs Eglītis.

Sacensību otrajā dienā laika apstākļi bija vēl labāki. Laiks bija kļuvis siltāks, temperatūra bija nedaudz zem nulles, bet Rīgā sniegs pat kusa. Varbūt tas, ka laiks bija patīkamāks, varbūt tāpēc, ka zonas bija tuvāk krastam, taču lomi bija aptuveni divas reizes lielāki un tiesnešiem nācās krietni nopūlēties, lai visus lomus nogādātu līdz svariem. Arī šodien visi orientējās uz sīko zivju ķeršanu un noteicošo lomu uzvarētāju dažubrīd nelielajā pārsvarā spēlēja darbības ātrums.
Uzklikšķini!Uzklikšķini!Uzklikšķini!
Savos sektoros šodien uzvarēja G. Kārkliņš (Salmo, 3.945 kG), Edgars Bresis( B&B Cope, 3.374 kG), Guntis Švarnovičs (Veiksme, 2.605 kG), Valentīns Ševcovs (Baltezers, 4.220 kG) un Pēteris Lideris (Salmo, 3.152 kG).
Līdz ar to individuālā vērtējumā labākie bija un klubu Marlins un Milo Team dāvātas balvas par uzvaru 2. posmā saņēma Guntis Kārkliņš ( 2p.), Pēteris Lideris ( 3p.) un Ainārs Eglītis ( 3p.). Komandu vērtējumā labākā bija Salmo komanda, otrajā un trešajā vietā makšķernieku klubi B&B Cope un Pasaule I. Detalizētāku informāciju var atrast protokolā.

18.02.2006

Pasākumi februārī un martā.

Komentāros te var ievietot visas ziņas, kuras atbilst tēmas nosaukumam.

06.02.2006

Latvijas čempionāts sācies

Uzklikšķini!Šodien, 4.februārī 11:00 M. Baltezerā 120 sportisti no 24 Latvijas komandām uzsāka Latvijas 2006.gada čempionāta sešu dienu maratonu zemledus makšķerēšanā. Dalībnieku sastāvs ļoti spēcīgs un varētu greznot pat pasaules čempionātu. Tajā var redzēt gan divkārtējo pasaules čempionu Pēteri Lideri un vicečempionu Gunti Kārkliņu, gan citus pasaules čempiona Latvijas komandas dalībniekus. Bez tam kluba Maver Sport Latvija komanda ir pastiprināta ar Krievijas sportistiem, kuri iepriekšējos gados pārstāvēja pasaules vicečempionus Krievijas komandu. Līdzvērtīgu pretinieku netrūkst gandrīz nevienā komandā.
Lai gan iepriekšējā naktī sals sasniedza -20°C, sacensību sākumā laika apstākļi izskatījās tīri daudzsološi - aptuveni -15°C, skaidrs un gandrīz bezvējš.

Uzklikšķini!Nupat, plkst 16:00 saņēmu ziņas no Mazā Baltezera. Pēc pirmās dienas rezultāti ir sekojoši.
Savos sektoros pirmās vietas izcīnīja un individuālā vērtējumā par līderiem kļuva A. Eglītis (Pasaule I, 4.305 kG), A. Daugavietis ( Liepājas MK, 5.405 kG), N. Lukojanovs (Maver Sport Latvija, 0.805 kG), A. Bauģis (Asaris, 1.520 kG) un K. Krasovskis ( Pasaule I, 2.285 kG).
Komandu vērtējumā vienmērīgāko sniegumu uzrādīja Salmo komanda, kura ir vadībā ar 25 punktiem. Otrā un trešā vietā ir Rapala MK un B&B Cope attiecīgi ar 37 un 42.5 punktiem. Tikai nedaudz atpaliek Maver Sport Latvija un Pasaule II.

Rīt sacensību otrā diena. Copes sākums 11:00

Otrā diena.
Lai gan laika apstākļi otrā dienā bija ļoti līdzīgi kā pirmajā, lomi bija nedaudz vājāki. Līderu cīņās svarīgu lomu nospēlēja izloze. Piemēram, Ainārs Eglītis, kurš pirmajā dienā noķēra pāri par 4 kG zivju, otrajā, acīmredzot, nokļuva sektorā, kurā bija maz zivju, un bija spiests samierināties ar 645 gramiem, kas viņam deva tikai 5. vietu sektorā.
Pēc pirmā posma divām kārtām līderis individuālā vērtējumā ar 2 punktiem ir Ainārs Bauģis (Asaris, 5.175 kG), otrajā un trešajā vietā ar 3 punktiem Mareks Reķis (Asaris, 4.690 kG) un Nikolajs Lukojanovs (Maver Sport Latvija, 1.895).
Komandu vērtējumā vadībā Salmo komanda ar 41 punktu, seko Asaris ar 74.5 punktiem un Maver Sport Latvija ar 81 punktu.
Pirmā posma rezultātus var redzēt protokolos.

Pirms sacensībām notikušajā LMSF valdes sanāksmē tika precizēta LR jaunatnes čempionāta zemledus makšķerēšanā norise. Čempionāts notiks 11. martā Mazajā Baltezerā un risināsies vienā dienā, kad notiks divas trīs stundu garas sacensību kārtas. Lai atvieglotu startu jaunākajā grupā startējošajiem, organizātori sniegs palīdzību caurumu urbšanā. Pieteikties var pa telefonu 9517507.

04.02.2006

Izmaiņas sacensību kalendārā.

LMSF čempionāta zemledus makšķerēšanā 1. posms sāksies sestdien, 4.februārī M. Baltezerā. Pulcēšanās līdz plkst 9:00 pie viesu nama "Baltezers".

01.02.2006

sacensibas Vārmē

28.janvārī Kuldīgas rajona Vārmē notiks makšķerēšanas sacensības, sacensības notiks divās klasēs, tautas klases dalībnieki klīdīs pa visu ezeru, meistrkalases dalībniekus sabāzīs vienā aplokā , tāpat kā Talsos un Baltezerā. Makšķerēšanas laiks četras stundas(varbūt pagarinās līdz piecām), dalībnieku reģistrācija līdz 8.30, dalības maksa 1 ls tautas klasē un 1,5 ls meistrklasē.
Informāciju par zivīm, ceļu u.t.t. varat saņemt pie organizatora, t. 8806931 Modris

16.01.2006

SALMO Lietuvā

Sestdien un svētdien SALMO komanda pilnā sastāvā bija ciemos pie leišiem, izbraucot, Latvijā bija ap +2, bet jo tālāk Lietuvā braucām, jo aukstāks palika, mūsu galamērķis bija neliela pilsētiņa JEZDNAS, pa vidu starp Kauņu un Alitus, tur notika Lietuvas Makšķernieku līgas ziemas čempionāta 1. kārta.

Sestdien sacensību sākums bija nolikts uz 12, bet tākā dažādu iemeslu dēļ neviens no mums nevarēja atbraukt uz trenniņu iepriekšējā dienā, tad nolēmēm atbraukt kādu stunu ātrāk, lai pastaigātu pa ezeru, aprunātos ar vietējiem takuziņiem un vispār aklimatizētos.
Ārā bija ap -4 , uz ezeriņa, kas pēc izmērim bija uz pusi mazāks par M. Baltezeru, bija ap 50 vietējo makšķernieku, kuri vairāk vai mazāk sēdēja pa ezera vidu, aprunājāmies ar vairākiem aborigēniem un secinājām, ka viss uzsvars būs jāliek uz asarīšu ķeršanu, jo raudas ezerā esot, bet lomos trāpās ļoti reti, dziļums līdz 4, bet pamatā 2,5-3,5 m, atlika veikt nelielas korekcijas piesietajās mormiškās un un bijām gatavi darbam. Leišu komandas sabrauca ļoti laicīgi, priecēja saliedētais tiesnešu darbs, stundas laikā viņi ar mietiņiem un striķiem uztaisīja piecus lielus sektorus, novadīja dalībnieku izloīi un vispār radīja iespaidu, ka zin kas jādara. Lietuvā ziemas makšķerēšanas sports patreiz ir pagrimuma stāvoklī, nevis 'makšķernieku līmeņa, bet gan dalībnieku aktivitātes ziņā, pie mums nu jau trešo gadu ir vērojam patīkama jaunu komandu veidošanās tendence, kas palielina konkurenci un ceļ arī pašu makšķernieku līmeni, leiši, pie kuriem mēs gadus desmit atpakaļ braucām kā pie divas galvas augstāk stāvošiem sportistiem mācīties , savu attīstību šajā jomā ir pamatīgi nobremzējuši, ja ne apstādinājuši. Iemesls šādai sporta nīkuļošanai visticamāk ir tas, ka sporta dzīves organizatori grib uz sporta rēķina taisīt biznesu, ko darīt nedrīkst nekad, nav izteikta "garīgā" līdera, kas tautā popularizētu un skaidrotu sportu, tomēr ļoti ceru, ka arī tur šis process sāks kustēties, jo (no kautrības es nenomiršu) ar šo gadu arī es šo procesu nedaudz palīdzšū virzīt, jo sāku regulāri publicēties arī Lietuvas žurnālā, pie tam arī SALMO vadības nostāja ir tāda, ka sports ir jāatbalsta , tāpēc droši varu teikt, ka pēc gada - diviem situācija būs labāka.
Nu tad par sestdienu, pēc lomu svēršanas izrādījās, ka pat ar visu neslikto startu un savāktajiem 10 punktiem, tomēr esam 2. vietā, vienu punktu zaudējot vietējiem makšķerniekiem, to var komentēt dažādi, bet viens no visticamākajiem skaidrojumiem ir tas, ka mājās pat sienas palīdz, t.i. pazīstot ezeru, viņi netērēja lieki laiku zivju meklējumos vietās kur to nav. Vakarā vietējo dagtinis lietojot analizējām kļūdas, "mazinājām" mormiškas un izstrādājām komandas taktiku un tas nostrādāja, svētdien kopējais komandas starts bija tajā pašā līmenī, pie sarežģītākiem apstākļiem, auksts, ap -9 no rīta, vējš un nekaunīgi tiesneši, kas atklāti lobēja savējo komandu, pat tik tālu, ka pienesa aizmirstos karodziņus un urbjus, apkopojot rezultātus izrādījās, ka esam tomēr apgājuši konkurentus un 1. no trijām sacensību kārtām esam uzvarējuši. Individuāli labākā no mums bija mana mīļotā meitene Rita, 3 punkti(2+1) un 2. vieta kopvērtējumā, nākošais esmu es, arī 3 punkti (2+1), bet mazāks kopējā loma svars, paliku tikai 5. vietā, turpat ir arī Ivo, Guntis un Pēteris, komandas rezultātu deva kopējais stabilais rezultāts, mums pēc pirmās kārtas ir 22 punkti, tātad vidēji 2. vieta zonā .

Nākošais Lietuvas čempionāta posms būs 11. un 12. februārī, netālu no Kedaiņu pilsētas, toties Latvijas čempionāta 1. posms būs jau šajās brīvdienās, ceru, ka organizatori sektorus nospraudīs veiksmīgāk, kā pagājušo brīvdienu sacensībās, kaut gan pieļauju, ka tas bija darīts ar gudru ziņu, lai uz LČ būtu lielāka intriga. Gribētu aicināt visus šaubīgos, tos kuri it kā gribētu, it kā bailes, atbrauciet, paskatieties, sajūtiet maču gaisotni, tas ir baigais kaifs, pat tad, ja esi izgāzies, ir gandarījums par pašu pasākumu, pie tam Latvijas čempionāts ir ļoti prestižas sacensības, kurās šogad piedalīsies jau virs divdesmit komandām un tas jau ir nopietni.

16.01.2006

Portugāle 2006.

Ir skaidrs, ka līdzdalība 2006.gada pasaules makšķerēšanas olimpiādē nav lēts prieks. Nupat saņēmu informāciju par dalības maksām un sacensību programmām.
Šeit ievietoju tikai galvenos pieturas punktus. Ja komanda pati atrod sev mitekli un par savu nodrošinājumu rūpējas pati, katrai komandai par līdzdalību jāmaksā vienreizēja nodeva 1160 EUR, kura ietver CIPS un čempionāta organizātoru izdevumu apmaksu, ieskaitot līdzdalību noslēguma cermonijā (dažreiz ir izņēmumi). Pārējie izdevumi - ceļš, naktsmītne, ēdināšana un citi sīkumi ir uz pašu rēķina.
Kā parasti, ir iespēja piedalīties arī atrodoties organizātoru pilnā aprūpē. Maksa par to ir sekojoša.
1. Makšķerēšanā ar pludiņa makšķeri, komandā 5 dalībnieki., delegācija - 8 cilvēki, 10 dienas Portugalē - 5500.- EUR
2. Foreļu spiningošanā, 4 dal., del. - 7 cilv., 9 dienas - 4200.-
3. Karpu makšķerēšanā, 6 (3) dal, , del. - 8 cilv., 7 dienas - 3500.-
4. Spiningošanā no laivām ( black bass), 6 ( 3) dal., del. - 8 cilv., 7 dienas - 5000.-

11.01.2006

Sacensības ziemas copes cienītājiem

Sestdien, 14.janvārī LMA Baltezerā rīko tautas klases sacensības zemledus makšķerēšanā. Kā parasti tās notiks jauniešu, sieviešu un vīru grupās. Pulcēšanās 7:30 līdz 8:30 pie viesu nama Baltezers.

Pēc nedēļas, 21. un 22.janvārī Baltezerā notiks Latvijas 2006.gada čempionāta pirmās kārtas sacensības zemledus makšķerēšanā pēc starptautiskajiem noteikumiem. Nolikums. Reģistrēšanās 9:30 līdz 10:30 viesu namā Baltezers. Sacensību starts 21.01.2006. plkst.11:30 Tiek pielaistas tikai komandas, kuras iepriekš ir pieteikušās. Pieteikties var pa tel. 9517507 ne vēlāk kā līdz 17.janvārim.

10.01.2006

Pasules 2006.gada olimpiāde makšķerēšanas sportā.

Viena no Portugāles makšķerēšanas sporta federācijām veido portālu, kurā varēs uzzināt visu, kas saistīts ar makšķerēšanas sporta pasaules spēlēm, kuras 2006.gadā notiks Portugālē.
Saite ar sākuma lapu angļu valodā.
Saite ar kalendāru un un karti, kurā var atrast sacensību vietas, un attālumu shēmu.

04.01.2006

Viesgrāmata

Katram ierakstam pamatlapā automātiski veidojas komentāru lapa. Attiecīgi, tieši šī lapa būs tā, kurā var rakstīt kā agrāk viesgrāmatā - jebkuru jautājumu vai ierosinājumu.
Pašreiz internetā vērojami intensīvi spama uzbrukumi dažādām forumu un viesgrāmatu lapām. No šiem uzbrukumiem nevar izvairīties ar pašiem vienkāršākajiem paņēmieniem.
Tas viss traucē normālu lapu eksistenci. Arī šajā lapā veikt visas darbības būs it kā sarežģītāk, taču tas ir tikai pirmais iespaids. Ceru, ka tas viss attaisnosies.

01.01.2006