Klauģlejas 2004.gada maijā.

Madonas raj. Klauģlejas, 08.05.2004.

Back

 

 

Šī ir Jāņa Stikuta privātā mājas lapa. Autora tiesības pieder Jānim Stikutam.
 Citām personām ,- ja tas ir atsevišķi norādīts. Adrese: jst@fishing.lv