Lucky John 2004. Lietuva.

29.05.2004. Nemuna pie Rusnes.

BackUz iepriekšējo lapu

 

 

Šī ir Jāņa Stikuta privātā mājas lapa. Autora tiesības pieder Jānim Stikutam.
 Citām personām ,- ja tas ir atsevišķi norādīts. Adrese: jst@fishing.lv