LATVIJAS MAKŠĶERĒŠANAS SPORTA FEDERĀCIJA ( LMSF)
 
 

LR 2004. gada čempionāts 
spiningošanas divcīņā (ar kastinga elementiem).

NOLIKUMS

 

 

 


Sacensību mērķis.
Makšķerēšanas sporta popularizācija.
Pieredzes apmaiņa.
2004. gada labāko LR sportistu un komandu noteikšana spiningošanas divcīņā (spiningošanā un mērķī mešanā).

Laiks un vieta.
Sacensības notiek 2004.g.18.septembrī Talsu raj. Mērsragā un Engures ezerā. Organizētājs: Mērsraga makšķernieku klubs.
Pārstāvju pulcēšanās un dalībnieku reģistrācija Bebru bāzē Mērsragā 17.09. 2004. plkst 19:00 Laivu izloze 17.septembra vakarā plkst 20:00.  Dalībniekiem, kuri pieteikušies bet nokavēs izlozo, to izdarīs tiesnešu kolēģija. Visu dalībnieku ierašanās ne vēlāk kā 18.septembrī. plkst 5:00.
Sacensības praktiskā spiningošanā notiks 18.septembrī  starts 06.00, finišs  13.00,  mērķī mešanā -sākot no 12:00 līdz 16:00 Bebru bāzē.
Galvenais tiesnesis: Roberts Šiliņš (Mērsrags)


Sacensību dalībnieki.
Sacensībās piedalās komandas, kuru sastāvā ir 3 vīrieši un 1 sieviete. Komanda, neatkarīgi no dalībnieku skaita, piesakoties iemaksā dalības naudu 10 Ls. Komandas, kas ir nomaksājušas biedra naudu LMSF par 2004. gadu, no dalības naudas maksas ir atbrīvotas ( 2 komandas no katra kluba un tikai gadījumā , ja tās piesakās līdz noteiktajam termiņam). Dalības priekšrocības ir komandām, kuras pārstāv klubus, kuri ir LMSF sastāvā.
Komandas sastāvā drīkst startēt arī jaunieši, taču viņi startē starp vīriešiem (vai sievietēm) un tiek vērtēti tikai attiecīgajā konkurencē.

Pieteikumi.
Sacensībās tiek pielaistas tikai komandas , kuras ir iepriekš pieteikušās. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu 9-517507 , saskaņojot dalības maksas apmaksu līdz 15.septembrim. Vārdiskie pieteikumi jānosūta LMSF pa faksu 7-428422 , e-pastu jst@fishing.lv līdz 16.09.2004. vai jāiesniedz tiesnešu kolēģijai sacensību vietā 17.09.2004. līdz plkst 20.00

Sacensību norise un noteikumi.
Sacensības spiningošanā notiek pilnā saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem Latvijas Republikas ūdenstilpēs.
Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts.
Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ var tikt noteikts cits sākuma laiks. Dalībnieka rezultāts praktiskā spiningošanā, ja viņš pēc noteiktā finiša laika neatgriežas starta vietā, netiek vērtēts. Dalībnieks, kurš lomā uzrāda aizliegtas zivis , tiek diskvalificēts.
Spiningošana notiks no laivas ( 1 vai 2 dalībnieki vienā laivā), pārvietoties ezerā atļauts tikai ar airu palīdzību. 
Engures ezers ir aizaudzis zālēm, tā vidējais dziļums ir 1,0 m. Lomos parasti ir līdakas un asari, ( līdaku mērīšanai ieteicams līdzi ņemt arī kādu mērrīku , lai varētu pārbaudīt 45 cm). Populārākie vizuļi - rotiņi.
Pēc praktiskās spiningošanas notiek sacensības spiningošanas metienu precizitātē (Ārenberga mērķis, 7.5 G svariņš). Mērķī mešanā  maksimāli iespējams iegūt 100 p (atbilst 5 kg. zivju). 

Uzvarētāju noteikšana.
Tiek noteikti uzvarētāji komandām un individuāli starp vīriešiem un sievietēm. Uzvar komanda, kuras dalībnieki kopā ir ieguvuši lielāko punktu skaitu, pie tam komandas vērtējumā tiek ieskaitīts komandas dalībnieka loms tikai līdz 5 kg kopsvarā.
Individuāli uzvar dalībnieks, kurš uzrādījis lielāko punktu skaitu abās disciplīnās kopā. Vērtējot lomu, dalībnieks par katriem loma 50 gramiem saņem 1 punktu ( 5 kG - 100 punkti). Vienāda punktu skaita gadījumā priekšroku iegūst sportists ( vai komanda), kura lomā ir mazāks zivju skaits.

Apbalvošana.
Komanda, kas izcīnījusi pirmo vietu, tiek apbalvota ar ceļojušo kausu, tās dalībnieki ar  medaļām, 2. un 3. vietas ieguvējas komandas dalībnieki - ar medaļām.
Sportisti, kas izcīnījuši 1. vietu individuālajā vērtējumā vīriešu un sieviešu grupās, iegūst Latvijas čempiona nosaukumu, pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti arī ar medaļām un piemiņas balvām.


PIEZĪME. Komandām nepieciešams savlaicīgi un patstāvīgi parūpēties par nakstmītni vai pārnakšņošanu uz vietas (teltīs). 


Pieņemts LMSF prezidija sēdē.

07.04.2004.

Back