.

Babītes 2004. gada sezonas atklāšana laivu ekipāžām.
Nolikums.
Laiks un vieta
Pasākums notiek 2004. gadā 10. jūlijā
Babītes ezerā, Spuņņupes laivu novietnē. Organizētājs - RMMB.


Dalībnieki.
Pasākumā piedalās atsevišķas ekipāžas ar 2 dalībniekiem katrā. Laivu ekipāžām, piesakoties, jāiemaksā dalības naudu 10 Ls par ekipāžu. Dalībniekiem, kuri izmantos personīgās laivas dalības maksa 6 Ls.-

Pieteikumi.
Pasākumā tiks pielaistas tikai ekipāžas, kuras ir iepriekš pieteikušās. Iepriekšēja pieteikšanās pa telefonu: 9-517507 vai e-pastu līdz 06.07.2004. saskaņojot dalības maksas apmaksu.

Pasākuma norise un noteikumi.
Pasākumā spiningošana notiek ievērojot Makšķerēšanas noteikumus Latvijas Republikas ūdenstilpēs. Spiningojot atļauts pielietot vienu spiningu, kurš aprīkots ar mākslīgu ēsmas imitāciju - vizuli. Pielietot dzīvas vai beigtas zivtiņas aizliegts. Min. līdakas izmērs 50 cm.
Dalībniekiem ir jābūt makšķerēšanas kartei.
Sākumu nosaka atbildīgais organizātors un par to paziņo dalībniekiem vismaz dienu pirms starta. Nelabvēlīgu laika apstākļu dēļ pasākumā var tikt noteikts cits sākuma laiks. Spiningošanas ilgums - 6 -8 stundas. Dalībnieka (laivas ekipāžas ) rezultāts, ja viņš pēc noteiktā laika neatgriežas bāzē, netiek vērtēts. Laivas ekipāža, kuras lomā ir aizliegtas zivis, netiek vērtēta.
Spiningošana notiek no laivas ( Ne vairāk kā 2 dalībnieki vienā laivā). Elektrisko motoru pielietošana atbilstoši vispārējai kārtībai Babītes ezerā.

Labāko spiningotāju noteikšana.
Tiek noteiktas un ar piemiņas balvām apbalvotas trīs labākās ekipāžas
PIEZĪME Komandām nepieciešams savlaicīgi un patstāvīgi parūpēties par nakstmītni vai pārnakšņošanu uz vietas (teltīs). Dalībnieki par savu drošību uz ūdens pilnā mērā atbild tikai personīgi. Laivu saņemšana: sākot no plkst.20:00   09.jūlija vakarā bāzē.

RMMB valde