Latvijas mušiņmakšķerēšanas festivāls un

 2004. gada Latvijas čempionāts mušiņmakšķerēšanā

 

 

Festivāls

 

1.Vieta, laiks, vadība

 

·        Festivāls tiek rīkots 2004. gada 25. septembrī Siguldā.

·        Pulcēšanās 25. septembrī līdz plkst. 9.00 Siguldā, Gaujas krastā pie bijušās viesnīcas “Senleja”.

 

·        Festivāla un sacensību organizatori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.

 

 

 

2. Festivāla dalībnieki

 

Par festivāla dalībnieku var kļūt jebkurš makšķernieks (arī ārvalstu), kurš ir pieteicies un samaksājis dalības maksu 10 Ls, kurā ietilpst arī maksa par brokastīm un vakariņām.

 

3. Festivāla programma

 

·        Līdz 9.00 reģistrācija nomaksājot dalības maksu 10 Ls, kurā iekļautas brokastis un vakariņas). Pensionāriem un jauniešiem līdz

16 g.v. – 5 Ls  (iepriekšēja pieteikšanās pie Antras Vaišļas m. tel. 9155111)

·        No 8.30 brokastis

 

·        9.30 festivāla atklāšana

 

·        no 10.00

o       metienu tehnika

o       paraugdemonstrējumi upē

o       paraugdemonstrējumi  baseinā

o       mākslīgo mušiņu siešanas skola

o       jaunumi inventārā

o       jaunumi ekipējumā

o       jaunumi mušiņu siešanas materiālos

o       videofilmas

o       ugunskurs

o       vakariņas

 

 

 

 

Sacensības

 

1.Vieta, laiks, vadība

 

·        Sacensības tiek rīkots 2004. gada 25. septembrī Gaujas upē.

·        Pulcēšanās 25. septembrī līdz plkst. 9.00 Siguldā, Gaujas krastā pie bijušās viesnīcas “Senleja”.

·        Sacensības mušiņmakšķerēšanā, kas vienlaicīgi būs LR čempionāts mušiņmakšķerēšanā, notiks no plkst. 11.00 līdz plkst.16.00 (laiks var tikt precizēts atkarībā no laika apstākļiem).

·        Sacensību organizatori – Latvijas Makšķerēšanas sporta federācija un Rīgas Mušiņmakšķernieku klubs.

·        Sacensību galvenais tiesnesis - Jānis Stikuts.

 

2. Sacensību dalībnieki

 

·        Par sacensību dalībnieku var kļūt jebkuri pirmie 40 dalībnieki (arī ārvalstu), kuri ir savlaicīgi pieteikušies un samaksājuši festivāla un sacensību dalības maksu 15 (10 + 5) Ls līdz  22.septembrim. Pieteikties, samaksājot dalības maksu, var pie sacensību galvenā tiesneša J. Stikuta, m. t. 9517507, dalības maksu var iemaksāt arī  ieskaitot naudu LMSF kontā: Latvijas Makšķerēšanas Sporta federācija, reģ. Nr. 40008023571, a/s Unibanka Rīdzenes filiāle, bankas kods UNLALV2X, konts 02200700445

 

·        Sacensību dalībnieki saņem sacensību emblēmas un numurus, kas piestiprināmi pie apģērba redzamā vietā un nēsājami visu sacensību laiku. Dalībniekiem nepieciešama makšķerēšanas karte.

 

 

 

3. Sacensību noteikumi

 

·        Sacensības tiek organizētas pēc principa “Ķer un atlaid”, un tās notiek saskaņā ar Makšķerēšanas noteikumiem LR ūdenstilpēs.

·        Atļauts makšķerēt no krasta vai brienot pa upi.

·        Atļauts izmantot jebkuras klases mušiņmakšķeri, kas aprīkota ne vairāk kā ar divām mākslīgajām mušām.

·        Visiem sacensību dalībniekiem obligāti ir jābūt uztveramajam tīkliņam.

·       Makšķerēšanas sacensības notiek divās kārtās, dalībnieki tiek sadalīti pa speciāliem iepriekš norobežotiem sektoriem, kas tiek izlozēti pirms sacensību sākuma.

·      Sektori tiek izlozēti abām kārtām. Pēc 3 stundām plkst 14:00 makšķerēšanā ir pārtraukums, kura laikā notiks sektoru maiņa.

·        Dalībnieki katrā kārtā drīkst mainīt vietas savā sektorā, ievērojot rindas principu. Makšķernieks drīkst pieteikties savā sektorā uz vietu, kurā makšķerē cits dalībnieks.  Ja sektorā uz konkrētu, jau aizņemtu, makšķerēšanas vietu gaida cits makšķernieks, tad šī vieta ir jāatbrīvo ne vēlāk kā pēc 30 min. ( šo kārtību regulē sektora vecākais tiesnesis, gaidīšanas rindā esošais nedrīkst makšķerēt)  Dalībnieki makšķerēšanas laikā nedrīkst tuvoties viens otram tuvāk par 20 metriem.

·        Uz sektoriem sacensību dalībnieki dodas, izmantojot savu transportlīdzekli.

·        Vērtētas tiek visas noķertās zivis. Vērtējamo alatu pilnais garums drīkst būt ne mazāks kā  20 cm.

·        Zivju reģistrēšana. Dalībniekam zivs līdz sektora tiesnesim ir jānogādā uztveramajā tīkliņā maksimāli ilgi to turot uztveramajā tīkliņā un ūdenī. Zivju reģistrēšanu veic tikai sektora tiesnesis, īpašā protokolā fiksējot zivs garumu un laiku, kad tā noķerta. Pēc tam zivs tiek atlaista ūdenī. Dalībnieks rezultātu apstiprina ar parakstu.

 

 

 

 

4. Vērtēšana un uzvarētāju noteikšana

·        Vērtēti tiek lomi, kas uzrādīti un piereģistrēti pie sektoru tiesnešiem līdz plkst. 16.00

·        Reģistrētas tiek visas noķertās zivis, bet alatas tikai sākot no 20 cm. Rezultāts tiek noteikts summējot visus iegūtos punktus, kuri tiek noteikti pēc formulas P=L2    L - noķertās zivs garums centimetros. Nosakot punktu skaitu par noķertu alatu zivs garumam tiek pielietots koeficients 1.0,  līdaku - koeficients 0,6, pārējām zivīm - 0,8.  Piemēram, par vienu 30 cm alatu sportists iegūst 900 punktus, par 35 cm alatu- 1225 punktus, par 50 cm līdaku - 900 punktus, par 40 cm garu sapalu - 1024 punktus.

·        Vienāda rezultāta gadījumā priekšroka ir tam, kura lomā ir lielākā zivs.

·        Ja arī tad rezultāts vienāds, tad ņem vērā laiku, – kurš noķēris ātrāk(to pie zivju reģistrācijas fiksē sektora tiesnesis)

·        Pirmās vietas ieguvējs iegūst LR čempiona nosaukumu mušiņmakšķerēšanā

·        Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar attiecīgām medaļām, diplomiem un balvām

·        Atsevišķi tiek noteikts uzvarētājs starp RMMK biedriem. Ceļojošo balvu “Sudraba spura“ saņem RMMK biedrs, kurš ir piedalījies sacensībās un makšķerējis visveiksmīgāk