Rīgas Mednieku un makšķernieku biedrība.

Adrese: Rīgā, Vārves 8, tel. 67-428422, 29517507
Valdes priekšsēdētājs: Gundars Kurzemnieks


Babīte   Rīgas MMB (kādreiz tās nosaukums bija LMMB Rīgas pilsētas nodaļa) ir sabiedriska organizācija, kurā ir apvienojušies domu biedri, galvenokārt, lai kopīgi veidotu savu makšķerēšanas saimniecību un organizētu dažādus pasākumus. RMMB sastāvā ir gan mednieki, gan makšķernieki. 2000.gadā tajā bija aptuveni 600 biedri. Lielākā mūsu biedru daļa ir makšķernieki. Tas ir saistīts ar to, ka Latvijā, arī Rīgā, mednieki, kuri orientēti uz kopīgu apmedījamo platību apsaimniekošanu, lielākoties ir organizēti tā sauktajos mednieku klubos, kuriem arī ir SO statuss, un lielākā daļa uzskata to par pietiekošu. Rīgas Mednieku un makšķernieku biedrība ir biedrs Latvijas makšķerēšanas sporta federācijā LMSF.

BabīteDarbs RMMB, sākot no 2001. gada, norit tikai sabiedriskā kārtā, biedrībā nav algotu darbinieku, tādēļ noteicošā loma ir biedru aktivitātei.

RMMB biedru rīcībā ir laivas, kuras izvietotas Spuņņupes laivu novietnē un izmantojamas arī Babītes ezerā.
Babītes ezerā Salas pagasta "Grīšļos" mēs nomājam privātu zemi un uz tās esam iekārtojuši laivu novietni “Babīte”. Novietne darbojas tikai vasaras un rudens sezonas laikā, parasti no 1. jūnija līdz novembra vidum. Novietnē tiek turētas arī 20-30 privātās laivas. Līdz ar to mūsu biedriem regulāri ir pieejamas 50-60 laivas.
Te vietā ir atgādināt, ka Babītes ezerā spēkā ir speciāls režīms. No 2003.gada, mūsu novietnē esošās laivas ir pieejamas RMMB biedriem.

Babīte Vienlaicīgi biedri var saņemt visu jaunāko informāciju, kas nonāk biedrības rīcībā, tāpat biedriem ir 25% atlaide, iegādājoties makšķerēšanas gada kartes. Kā sabiedriskai organizācijai biedrībai un tās biedriem tiek dotas iespējas piedalīties arī dažādās aktivitātēs gan medību, gan makšķerēšanas jomā mūsu valstī, piemēram, LMSF rīkotajos Latvijas čempionātos dažādos makšķerēšanas sporta veidos.

Kas jādara, lai kļūtu par RMMB biedru? Par biedru var kļūt katrs, kurš ir iepazinies un gatavs ievērot RMMB Statūtus un ir nomaksājis katru gadu noteikto biedra naudu. Biedra naudu nosaka paši biedri savā konferencē. No 01.01.2003.gada vienreizējā iestāšanās maksa bija 5 lati, ikgadējā biedra nauda visiem biedriem - 5 lati. No 2014.gada vienreizējā iestāšanās maksa un ikgadējā biedra nauda ir 10 eiro. Biedra kartes ar attiecīgu atzīmi biedri var saņemt mūsu birojā vai laivu bāzē.

Bāzes telefons: Aija, 26842268
Bāzes atrašanās vieta, - skats no satelīta.

Jaunumi

RMMB laivu novietne 2013.gadā tiks modernizēta, jaunā piestātne būs pieejama, visticamāk, sākot ar 1. jūniju.16.01.2013.

RMMB ielūdz visus interesentus piedalīties cenu aptaujā par sekojošu iepirkumu.

Projekta sastāvs:Projekta ietvaros tiek plānoti labiekārtošanas darbi RMMB laivu novietnē Babītes novada Spuņciemā ar nolūku modernizēt Spuņņupē izvietoto esošo laivu piestātni.

Tehniskais uzdevums.
Pakalpojums - Laivu piestātnes moduļu piegāde un uzstādīšana.

Peldošā mobilā laivu piestātne tiks veidota no 3 paraleli izvietotiem, vienādiem, I burta veidā veidotiem moduļiem, kuri perpendikulāri krasta līnijai tiks izvietoti Spuņņupē. No 2 daļām sastāvoša moduļa varianta paraugs ir redzams zīmējumā .

Katram no 3 piedāvātajiem moduļiem jāietver pontonu bloka, kurš izveidots no triecienizturīgiem, izgatavotiem no sintētiska homogēna materiāla, peldošiem 1-3-daļīgiem pontoniem ar izmantojamās virsmas platumu vismaz 2,40 metri, un kopējo garumu vismaz 9 metri, ar noslogota pontonu augstumu virs ūdens līmeņa vismaz 25 cm un kopējo moduļa celtspēju vismaz 2500 kg. Visām moduļa metāla komponetēm jābūt no nekarodējošiem materiāliem, moduļa virsmai, pa kuru pārvietosies cilvēki, jābūt drošai pret slīdēšanu. Katram modulim jābūt aprīkotam ar vismaz 10 laivu piesaistes mezgliem un iespēju to skaitu palielināt, visam pontonu blokam jābūt nostiprināmam pie gultnē nostiprināmiem un moduļa aprīkojumā ietilpstošiem enkuriem vai cita veida stiprinājumiem, kuri nodrošina pontonu blokam kustību tikai vertikālā plaknē, paliekot horizontālā stāvoklī, ar iespēju pārvietoties uz augšu un leju mainoties ūdens līmenim 1m robežās. Moduļiem jānodrošina iespēja tos daudzkārtīgi izjaukt, pārvietot un salikt, šai nolūkā katras atsevišķas komponentes svars nedrīkst pārsniegt 70 kg. Garantijs laiks ne mazāks par 2 gadiem.

Piegādātājam jānodrošina 3 moduļu piegāde Babītes novada Spuņciemā 2013.gada maijā, to uzstādīšana, montāža un apkopes instruktāža.

Vērtēti tiks tikai piedāvājumi, kas pilnībā atbilst tehniskajam uzdevumam. Priekšroka būs piedāvājumam ar zemāko cenu.

Piedāvājumu atvēršanas termiņš 23.01.2013, tiks izskatīti visi pa e-pastu saņemtie kā arī pa pastu līdz 23.01.2013. saņemtie piedāvājumi . Piedāvājumu orģinālus var iesniegt vai nosūtīt pa pastu uz RMMB pasta adresi.
01.02.2013.

Paziņojums par augstāk izziņotās cenu aptaujas rezultātiem
Par labāko ir atzīts firmas SIA FLO-TEX piedāvājums un ar šo firmu tiks noslēgts piegādes līgums.
04.02.2013.

Ielūdzam visus interesentus piedalīties cenu aptaujā par sekojošu iepirkumu.

Tehniskais uzdevums.
Pakalpojums – Dīzeļģenerātora 5 kW ( 1gab.) piegāde.

Tehniskās prasības:
1.Izejas jauda: (1- fāzu) ne mazāka kā 5000 W
2.Spriegums: 220 - 230 V
3.Frekvence: 50 Hz
4.Degviela: dīzelis
5.Palaišanas sistēma :elektriskais starteris
6.Svars: ne lielāks par 120 kg
7. Iekārtai jābūt mobīlai ( balstītai uz riteņiem ar diametru vismaz 15 cm )
8.Garantijas laiks: vismaz 2 gadi
9.Degvielas bāka: ne mazāka kā 10 stundu patēriņam
10.Degvielas patēriņš: ne lielāks kā 1,2 litri/stundā , mazākam patēriņam priekšrocības.

Piegādātājam jānodrošina piegāde Babītes novada Spuņciemā 2013.gada maija mēnesī, tā uzstādīšana un apkopes instruktāža.

Vērtēti tiks cenu piedāvājumi, kas izteikti latos bez PVN un ar PVN, un tikai tie, kuri pilnībā atbilst tehniskā uzdevuma p.1- p.8. Priekšroka būs piedāvājumam ar zemāko cenu. Gadījumā, ja cenu atšķirība būs mazāka par 15%, papildus tiks vērtēti p.9. - 10., un priekšroka tiks dota piedāvājumam, kuram vismaz viens no šiem rādītājiem ir vismaz par 10% ir labāks par citiem salīdzināmajiem. Piedāvājumu atvēršanas termiņš 11.02.2013, tiks izskatīti visi pa e-pastu saņemtie kā arī pa pastu līdz 11.02.2013. saņemtie piedāvājumi . Piedāvājumu orģinālus var iesniegt vai nosūtīt pa pastu uz RMMB pasta adresi.01.06.2013.

RMMB atklāj jaunu laivu piestātni Spuņņupē

Izmantojot Eiropas Kopienas iniciatīvas LEADER ietvaros no ES struktūrfondiem finansēto finansu atbalstu, biedrība "Rīgas mednieku un makšķernieku biedrība" 2012.-2013.gadā izstrādājusi un realizējusi projektu "Laivu piestātne Spuņņupē". Projekts tika realizēts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” ietvaros.

Piestātne

Realizējot projektu, Babītes novada Spuņciemā pie Spuņņupes izvietotajā makšķernieku un mednieku vidē populārajā RMMB laivu novietnē vismaz 20 gadus nokalpojusī un avārijas stāvoklī esošā koka-metāla pontonu sistēma sākoties jaunajai laivošanas sezonai ir nomainīta ar modernu Easy Float pontonu sistēmu, kura veidota no plastmasas, speciāla alumīnija un nerūsoša tērauda komponentēm. East Float sistēma, kaut gan ir dārgāka par primitīvākām sistēmām, ir piemērota ūdenstilpēm ar būtiski mainīgu ūdens līmeni, tā viegli apkalpojama, tai skaitā demontējama un transportējama, kas ilgtermiņā būtiski samazina ekspluatācijas izdevumus.

RMMB laivu piestātne darbojas no 1.jūnija, sākot ar makšķerēšanas sezonas atklāšanu Babītes ezerā. Tajā ir izvietotas Babītes ezeram paredzētas makšķernieku un mednieku laivas, tai skaitā laivas, kuru aprīkojumā var būt elektromotori. Piestatne tiks aizpildīta pamazām, tajā var izvietot vismaz 60 laivas, tā nodrošina laivošanas iespējas visiem, kas grib brīvo laiku pavadīt uz ūdens.25.06.2013.

RMMB ielūdz visus interesentus piedalīties iepriekšējā cenu aptaujā, lai noteiktu projekta iespējamo līgumcenu un iepirkuma procedūru.

Plānotais iepirkuma sastāvs un tehniskie noteikumi.

1)10 jaunas mednieku – makšķernieku plakandibena airu laivas ar celtspēju 250 kg vai vairāk ( nosacīti, 2-vietīgas, ar garumu vismaz 3,80m un platumu vismaz 1,20m),
2)5 jaunas plakandibena vai ekvivalentas airu laivas ar celtspēju 380 kg vai vairāk (nosacīti, 3-vietīgas, ar garumu vismaz 4,00m un platumu vismaz 1,20m ),
3)5 jaunas airu laivas ar celtspēju 500 kg vai vairāk(4-5 vietīgas ).
Svars: 2 - 3-vietīgajām(bez aprīkojuma) ne vairāk kā 80 kg, 4 - 5-vietīgajām ne vairāk kā 120 kg.

Var piedāvāt katru poziciju (loti) atsevišķi. Parametru svārstības 5% robežās tiks uzskatītas par nebūtiskām.

Komplektācija visām laivām:

koka airu pāris, nerūsoša tērauda vai ekvivalenta materiāla duļlu ligzdas, saspiedēja veida duļlu pāris un pietauvošanas cilpa (riņķis), laivu grīdas režģi.
3-vietīgajām un 4-5vietīgajām papildus: aprīkota vieta motora uzkarināšanai (tranča plāksne), glābšanas riņķis.

Materiāls: termoplastikāts, stiklaplasts vai ekvivalents materiāls, krāsa - zaļa

Garantija: vismaz 2 gadi

Piegādes vieta un laiks: Babītes novada Spuņciemā, termiņš - 2014.gada 1.-10.maijs

Piedāvājumam jābūt iesūtītam elektroniskā formā līdz 2013.gada 08. jūlijam, ar cenu, izteiktu latos, bez PVN un ar PVN. Plānotā apmaksas kārtība - avanss 60% apjomā pēc līguma noslēgšanas ar pilnu apmaksu nekavējoties pēc piegādes. Izvērtēti tiks tikai piedāvājumi, kuri pilnā apjomā atbilst tehniskajiem noteikumiem. Iepirkuma procedūra un galīgie tehniskie noteikumi tiks noteikti pēc saņemto rezultātu apkopošanas.

Kontakta adrese: jst@fishing.lv vai +371-29517507


08.08.2013.

A. RMMB ielūdz interesentus piedalīties cenu aptaujā par laivu piegādi.

Iepirkuma sastāvs un tehniskie noteikumi.

1)12 jaunas mednieku – makšķernieku plakandibena airu laivas ar celtspēju 250 kg vai vairāk ( nosacīti, 2-vietīgas, ar garumu vismaz 3,60m un platumu vismaz 1,20m),
2)5 jaunas plakandibena vai ekvivalentas airu laivas ar celtspēju 380 kg vai vairāk (nosacīti, 3-vietīgas, ar garumu - 3,80m un platumu - 1,30m ),
3)1 jaunu airu laivu ar celtspēju 500 kg vai vairāk (4 vietīgu ), platums – 1,6m un garums- 4,3metri.
Minēto parametru atšķirības 5% robežās netiks uzskatītas par būtiskām.

Svars: 2-vietīgajām ne vairāk kā 50 kg (mazāks pašsvars visos gadījumos tiks uzskatīts par priekšrocību), 3 -vietīgajām (bez aprīkojuma) ne vairāk kā 80 kg, 4-vietīgajai (bez aprīkojuma) ne vairāk kā 90 kg.

Komplektācija visām laivām:
koka airu pāris, nerūsoša tērauda vai ekvivalenta materiāla duļlu ligzdas, saspiedēja veida duļlu pāris un pietauvošanas cilpa (riņķis), laivu grīdas režģi, aprīkota vieta motora uzkarināšanai (tranča plāksne),
3-vietīgajām un 4-vietīgajai papildus: glābšanas riņķis, reģistrācija CSDD un numura zīme, drošibas sertifikāts.
4-vietīgajai – gumijas moldingi, vismaz 2 bagāžas kastes, montētas sēdvietās.

Materiāls: termoplastikāts, stiklaplasts vai ekvivalents materiāls, krāsa - zaļa
Garantija: vismaz 2 gadi
Var piedāvāt katru no trijām pozicijām (loti) atsevišķi.

Piegādes vieta un laiks: Babītes novada Spuņciemā, termiņš - 2014.gada 1.-15.maijs
Piedāvājumam jābūt iesūtītam elektroniskā formā līdz 2013.gada 16.augustam, ar cenu, izteiktu latos, bez PVN un ar PVN. Plānotā apmaksas kārtība - avanss 60% apjomā pēc līguma noslēgšanas ar pilnu apmaksu nekavējoties pēc piegādes.
Vērtēti tiks tikai piedāvājumi, kuros būs informācija par atbilstību katrai no tehnisko noteikumu prasībām.


B. RMMB ielūdz visus piedalīties cenu aptaujā par 1 laivu transportēšanas piekabes piegādi.

Tehniskās prasības piekabei.

1.Paredzēta, lai pārvadātu 3,5 m līdz 5 m garas un līdz 1,6 m platas laivas ar svaru līdz 300 kg, tai skaitā aprīkotas ar motoru.
2. Aprīkota ar regulējamiem atbalsta ruļliem laivu uzvilkšanai un nolaišanai.
3. Atbalsta platformai jābūt pagriežamai, lai vieglāk laivas nolaist ūdenī. Piekarei jābūt ar amortizātoriem.
4. Konstrukcijai jābūt ar augstu aizsardzību pret karoziju, ar pašmasu ne lielāku par 200 kg, celtspēju vismaz 500 kg, garumu līdz 6 m, platumu līdz 1,8 m.
5. Aizmugures panelim, kurā izvietojas signālugunis un numura zīmes, jābūt ērti noņemam vai pagriežamam.
6. Uz piekabes jābūt vinčai ar fiksāciju.
7. Komplektā jābūt rezerves ritenim.
8. Piekabei jābūt sertificētai un reģistrētai CSDD.

Garantija: vismaz 2 gadi

Piegādes vieta un laiks: Babītes novada Spuņciemā, termiņš - 2014.gada 1.-15.maijs
Piedāvājumam jābūt iesūtītam elektroniskā formā līdz 2013.gada 16.augustam, ar cenu, izteiktu latos, bez PVN un ar PVN.
Plānotā apmaksas kārtība – apmaksa pēc līguma noslēgšanas nekavējoties pēc piegādes.

Kontakta adrese: jst@fishing.lv vai +371-2951750716.08.2013.

Paziņojums par 08.08.2013.izziņotās cenu aptaujas rezultātiem un firmām, ar kurām tiks slēgts piegādes līgums.

1.Par labākajiem laivu piedāvājumiem atzīta SIA „Dole Marina” lote - 12 laivas „Sams” un SIA „Amberlat Technology” lote, kurā ir 5 laivas Amber 365 un 1 laiva Amber 430.
2.Par labāko laivu piekabes piedāvājumu atzīts SIA „Amberlat Technology” piedāvājums „Laivu piekabe”.

20.11.2013.

 

RMMB ielūdz interesentus piedalīties iepriekšējā cenu aptaujā par sekojošiem pakalpojumiem.

 

Cenu aptaujas tehniskais uzdevums.

Pasūtītājs: Biedrība RMMB

Nosaukums: Projektēšanas darbi projektam "Teritorijas labiekārtošana „Laivu novietnē Spuņņupe”"

Mērķis: Babītes ezera krasta pieejamības nodrošināšana laivošanas vajadzībām

Objekta adrese: ”Grīšļi”, Babītes novads, platība: 0,9 ha, shematiska skice pievienota

Cenu piedāvājumus var iesniegt elektroniskā formā līdz 03.12.2013. nosūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi jst@fishing.lv par katru pakalpojumu (projektēšanu un būvniecību) atsevišķi.

Priekšrocības būs piedāvājumam ar zemāko cenu. Cenu atšķirība 5% ietvaros netiks uzskatīta par būtisku un priekšrocības būs piedāvājumam, kurš paredzēs ar ieceri saistītus papildus pakalpojumus.

Papildus informāciju var saņemt pa tel. 29517507 vai e-pastu jst@fishing.lv


Shēma

 

A.Tehniskais uzdevums projektēšanas darbiem

1.Pieprasīt,saskaņot un saņemt plānošanas un arhitektūras uzdevumu.

2.Izstrādāt tehnisko projektu (t.sk. inženierizpēti, inženierrisinājumu daļu, tehniskās specifikācijas)

Projektam jāietver sekojošus labiekārtošanas darbus.

Upes krastā gar krasta līniju punktiem (attēls. grisli3a.jpg) A, B un C izveidotu stacionāru laivu piestātni - laipu ar izmēriem 1,5m x 40 m, ar esošo 3 peldošo laivu piestātnes pontonu piesaistes vietām un 3 papildus laipām (vietām) uziešanai no krasta uz šo estakādi. Laipas virsmu materiāls – impregnēts koks. Laipas balstu materiāls 2 variantos – koka, metāla.

Estakādei pieguļošās teritorijas labiekārtošanu, paredzot laukuma un pievadceļa būvniecību, betonētas vai ar betona plāksnēm ieklātas nobrauktuves (slipa) izveidi no krasta līdz ezera līmenim laivu nolaišanai ūdenī un (iespēju robežās) krastā izvietotu rokas vinču laivu izvilkšanai no ūdens.

Specifikācijas (t.sk. atrašanās vietas shēmas) atpūtas vietas elementiem – galdam, soliem, atkritumu urnai, informācijas stendam.

3.Veikt projekta saskaņošanu institūcijās (t.sk. būvvaldē).

4.Iesniegt akceptētu projektu 4 drukātos eksemplāros (1 eks. iesniegt arī elektroniski ierakstītu datu nesējā).

Projektēšanas darbu izmaksām jābūt divos variantos – ar un bez slipa izbūves projektēšanas darbiem.

Izpildāmo darbu plānotais termiņš: 01.04.2014.04.01.2014.

Paziņojums par 20.11.2013.izziņotās cenu aptaujas rezultātiem un firmu, ar kuru tiks slēgts pakalpojumu līgums.

1.Par labāko piedāvājumu atzīts SIA „Garten” reģ.Nr.40003565643 piedāvājums.
B.Tehniskais uzdevums būvniecības darbiem

Visiem piedāvājumiem jāsatur darbi, lai izveidotu objektu, atbilstoši pievienotajai skicei.

Cenu piedāvājumam jābūt atsevišķi: 1) stacionārajai laipai 1,5m x 40 m 2 variantos - ar koka balstiem un metāla balstiem, 2) betonēta slipa un grantēta piebraucamā ceļa 3,5x 30m izbūvei,

Visiem piedāvājumiem jāsatur darbi, lai izveidotu objektu atbilstoši pievienotajai skicei.

Izpildāmo darbu termiņš: 01.05. - 01. 07.2014.

03.12.2013. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 19.12.2013.

Plānotā apmaksas kārtība – avansa maksājums 40% pēc līguma noslēgšanas, 60% nekavējoties pēc darbu izpildes.


Izbūvētas laipas piemērs

Laipa Ziemeļīrijā

01.12.2013.

A. RMMB ielūdz interesentus piedalīties atkārtotā cenu aptaujā par laivu piegādi.

Iepirkuma sastāvs un tehniskie noteikumi.

1)12 jaunas mednieku – makšķernieku plakandibena airu laivas ar celtspēju 250 kg vai vairāk ( nosacīti, 2-vietīgas, ar garumu vismaz 3,10m un platumu vismaz 1,10m ),
2)5 jaunas plakandibena vai ekvivalentas airu laivas ar celtspēju 380 kg vai vairāk (nosacīti, 3-vietīgas, ar garumu - vismaz 3,60m un platumu - vismaz 1,30m ),
3)1 jaunu airu laivu ar celtspēju 500 kg vai vairāk (4 vietīgu ), platums – vismaz 1,5m un garums- vismaz 4,3metri.
Minēto parametru atšķirības 5% robežās netiks uzskatītas par būtiskām.

Svars: 2-vietīgajām ne vairāk kā 65 kg (mazāks pašsvars visos gadījumos tiks uzskatīts par priekšrocību), 3 -vietīgajām (bez aprīkojuma) ne vairāk kā 80 kg, 4-vietīgajai (bez aprīkojuma) ne vairāk kā 90 kg.

Komplektācija visām laivām:
koka airu pāris, nerūsoša tērauda vai ekvivalenta materiāla duļlu ligzdas, saspiedēja veida duļlu pāris un pietauvošanas cilpa (riņķis), laivu grīdas režģi, aprīkota vieta motora uzkarināšanai (tranča plāksne),
3-vietīgajām un 4-vietīgajai papildus: glābšanas riņķis, reģistrācija CSDD un numura zīme, drošibas sertifikāts.
4-vietīgajai – gumijas moldingi, vismaz 2 bagāžas kastes, montētas sēdvietās.

Garantija: vismaz 2 gadi
Var piedāvāt katru no trijām pozicijām (loti), kuras tiks vērtētas atsevišķi atsevišķi.

Piegādes vieta un laiks: Babītes novada Spuņciemā, termiņš - 2014.gada 1.-15.maijs
Piedāvājumam jābūt iesūtītam elektroniskā formā līdz 2013.gada 11.decembrim, ar cenu, izteiktu latos, bez PVN un ar PVN. Plānotā apmaksas kārtība - avanss 60% apjomā pēc līguma noslēgšanas ar pilnu apmaksu nekavējoties pēc piegādes.
Vērtēti tiks tikai piedāvājumi, kuros būs informācija par atbilstību katrai no tehnisko noteikumu prasībām.


B. RMMB ielūdz visus piedalīties cenu aptaujā par 1 laivu transportēšanas piekabes piegādi.

Tehniskās prasības piekabei.

1.Paredzēta, lai pārvadātu 3,5 m līdz 5 m garas un līdz 1,6 m platas laivas ar svaru līdz 300 kg, tai skaitā aprīkotas ar motoru.
2. Piekarei jābūt ar amortizātoriem.
3. Konstrukcijai jābūt ar augstu aizsardzību pret karoziju, ar pašmasu ne lielāku par 200 kg, celtspēju vismaz 500 kg, garumu līdz 6 m, platumu līdz 1,8 m.
4. Uz piekabes jābūt vinčai ar fiksāciju.
5. Komplektā jābūt rezerves ritenim.
6. Piekabei jābūt sertificētai un reģistrētai CSDD.

Piegādes vieta un laiks: Babītes novada Spuņciemā, termiņš - 2014.gada 1.-15.maijs
Piedāvājumam jābūt iesūtītam elektroniskā formā līdz 2013.gada 11.decembrim, ar cenu, izteiktu latos, bez PVN un ar PVN.
Plānotā apmaksas kārtība – apmaksa pēc līguma noslēgšanas nekavējoties pēc piegādes.

Kontakta adrese: jst@fishing.lv vai +371-2951750704.01.2014.

Paziņojums par 01.12.2013.izziņotās cenu aptaujas rezultātiem un firmām, ar kurām tiks slēgts piegādes līgums.

1.Par labākajiem laivu piedāvājumiem atzīta SIA „Dole Marina” lote - 12 laivas „Sams” un SIA „Amberlat Technology” lote, kurā ir 5 laivas Amber 365 un 1 laiva Amber 430.
2.Par labāko laivu piekabes piedāvājumu atzīts SIA „Amberlat Technology” piedāvājums „Laivu piekabe”.

01.06.2014.

RMMB paplašina laivu parku Spuņņupē

Izmantojot Eiropas Kopienas iniciatīvas LEADER ietvaros no ES struktūrfondiem finansēto finansu atbalstu, biedrība "Rīgas mednieku un makšķernieku biedrība" 2013.-2014.gadā izstrādājusi un realizējusi projektu saistītu ar laivu bāzes pilnveidošanu Spuņņupē. Projekta ietvaros bāzes laivu parks tika papildināts ar 18 jaunām makšķerniekiem piemērotām laivām.

Laivas
 

20.08.2014.

RMMB ielūdz interesentus piedalīties cenu aptaujā par sekojošu pakalpojumu.

Cenu aptaujas tehniskais uzdevums.

Pasūtītājs: Biedrība RMMB
Nosaukums: Teritorijas labiekārtošana „Laivu novietnē Spuņņupe”
Mērķis: Babītes ezera krasta pieejamības nodrošināšana laivošanas vajadzībām
Objekta adrese: ”Grīšļi”, Babītes novads
Interesenti tehnisko projektu un papildus informāciju var saņemt, to pieprasot pa e-pastu jst@fishing.lv, orientējoša skice ir redzama zemāk pievienotajā attēlā.


Laipas

 

Būvniecības darbi ietver stacionāru laipu izveidi Spuņņupes krastmalā un laivu nolaišanai piemērota betonēta slipa un piebraucamā ceļa izbūvi.
Piedāvājumam jāsatur cenas visiem darbiem, kas jārealizē, lai izveidotu objektu atbilstoši apstiprinātam tehniskajam projektam.
Izpildāmo darbu termiņš, ieskaitot nodošanu izpildītājam: 05.09. - 15.10.2014
Plānotā apmaksas kārtība – apmaksa tiek veikta pilnā apjomā pēc darbu izpildes, bet ne velāk kā līdz 15.11.2014
Cenu piedāvājumus var iesniegt elektroniskā formā līdz 03.09.2014, nosūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi jst@fishing.lv.

Priekšrocības būs piedāvājumam ar zemāko cenu.12.09.2014.

Paziņojums par 20.08.2014.izziņotās cenu aptaujas rezultātiem un firmu, ar kuru tiks slēgts pakalpojumu līgums.

1.Par labāko piedāvājumu atzīts SIA „Garten” reģ.Nr.40003565643 piedāvājums. 

08.10.2014.

RMMB ielūdz interesentus piedalīties atkārtotā cenu aptaujā par sekojošu pakalpojumu.

Cenu aptaujas tehniskais uzdevums.

Pasūtītājs: Biedrība RMMB
Nosaukums: Teritorijas labiekārtošana „Laivu novietnē Spuņņupe”
Mērķis: Babītes ezera krasta pieejamības nodrošināšana laivošanas vajadzībām
Objekta adrese: ”Grīšļi”, Babītes novads
Interesenti tehnisko projektu un papildus informāciju var saņemt, to pieprasot pa e-pastu jst@fishing.lv.
Būvniecības darbi ietver stacionāru laipu izveidi Spuņņupes krastmalā un laivu nolaišanai piemērota betonēta slipa, piebraucamā ceļa (stāvlaukuma un manevrēšanas laukuma) izbūvi.
Piedāvājumam jāsatur cenas darbiem, lai objektu izveidotu pilnā mērā atbilstoši apstiprinātam tehniskajam projektam.
Izpildāmo darbu termiņš, ieskaitot nodošanu izpildītājam: 18.10. - 18.11.2014
Plānotā apmaksas kārtība – apmaksa tiek veikta pilnā apjomā pēc darbu izpildes, bet ne velāk kā līdz 20.11.2014
Cenu piedāvājumus var iesniegt elektroniskā formā līdz 13.10.2014, nosūtot piedāvājumu uz e-pasta adresi jst@fishing.lv.

Piedalīties aicināti tikai izpildītāji, kuriem ir līdzīgu darbu pieredze. Priekšrocības būs piedāvājumam ar zemāko cenu. 

Paziņojums par 08.10.2014.izziņotās cenu aptaujas rezultātiem.

1.Par labāko piedāvājumu atzīts SIA "Garten" reģ.Nr.40003565643 piedāvājums.


 

31.10.2014.

Jaunas iespējas RMMB laivu bāzē pie Babītes ezera

2014.gadā RMMB apguva divus projektus, kuros tika izmantots Eiropas Savienības līdzfinansējums. Makšķerēšanas sezona Babītes ezerā sākās ar 18 jaunu laivām, kuras projekta ietvaros tika iegādātas un izvietotas Spuņnupes laivu bāzē.

Laivas

 

Vienlaicīgi gada garumā tika gatavots arī bāzes labiekārtošanas projekts, bet ar to saistītie darbi tika nobeigti tikai līdz ar bāzes slēgšanu vēlu rudenī. Rezultāti reāli redzami būs nākamajā sezonā. Šī projekta ietvaros, gar Spuņņupes krastmalu tika izveidotas laipas, kuras jebkādos laika apstākļos ļauj ērti piekļūt laivām. Tiem, kas grib izmantot līdzpaņemtās laivas, kā arī ezeru kontrolējošo inspektoru vajadzībām tika izbūvēts betona slips laivu nolaišanai ūdenī, kas, iespējams, ir vienīgais Babītes ezera baseinā.

Laipas

Slips

 


Copyright: Jānis Stikuts.  Email: jst[ETA]fishing.lv