2004.gada SIA UNI Sports

BALVAS IZCĪŅA SPININGOŠANĀ.

Nolikums.

1. Sacensību vieta, laiks, vadība:

* Sacensības tiek rīkotas 2004.gada 11.septembrī Madonas raj. Vestienas pag."Kāla"

ezerā

* Pulcēšanās no plkst. 6.00 - 6.30

* Sacensības no plkst. 6.30 - 15.00

* Sacensību organizētājs SIA UNI Sports

2. Sacensību dalībnieki:

* Par sacensību dalībnieku var būt jebkurš makšķernieks, kas ir pieteicies sacensībām,

bez vecuma ierobežojuma

* Vienā laivā ar bērniem obligāti jābūt vismaz vienam vecākam, kā arī jābūt glābšanas

vestei

* Par drošību uz ūdeņiem atbild paši dalībnieki, par ko arī parakstās sacensību protokolā

3. Sacensību noteikumi:

* Atļauts spiningot no laivas vai krasta

* Atļauts lietot jebkuras klases spiningus

* Sacensību dalībnieks, izvēloties vietu, var brīvi pārvietoties visa ezera platībā(elektro -

motoru)

* Sacensības notiek no laivām, kurām jābūt tehniskā kārtībā, aprīkotām ar glābšanas

inventāru

* Atļauts lietot jebkāda veida spoles un spininga kātus, kā arī elektromotorus

* Aizliegts lietot iekšdedzes laivu motorus, sistēmas ar dzīvām un beigtām zivtiņām,

ziemas žibuļus, ziemas makšķeres

* Aizliegts atrasties tuvāk par 30m no otras laivas un spiningot

4. Vērtēšana un uzvarētāja noteikšana:

*Tiek izskatīti visi lomi, kas uzrādīti līdz plkst. 15.00

* Sacensību uzvarētājus nosaka summējot noķerto zivju svaru

* Apbalvoti tiek 1. - 6.vietu ieguvēji spiningošanā ar balvām, 1. - 3.vietai bērniem,

1. - 3.vietai sievietēm

* Paredzētas arī 20 veicināšanas balvas pēc dalībnieku izlozes

* Vienāda rezultāta gadījumā uzvar tas, kuram vairāk zivju

* Lomos drīkst paturēt tikai noteikumos paredzētā izmēra zivis

* Zivīm jābūt svaigām

5. Pieteikumi:

* Pieņem SIA UNI Sports tel. 48 - 22928, mob.tel. 9297924, vai sacensību dienā uz vietas

līdz plkst. 6.30

* Dalības maksa 3Ls, bērniem līdz 16.gadiem 1Ls

6. Dalībnieku pulcēšanās:

* Madonas raj. Vestienas pag. pie "Kāla" ezera plkst. 6.00 - 6.30. Iespēja iebraukt

10.septembrī, nakšņošana savās teltīs.