Ūdens līmenis Latvijas upēs 2009. gada
27.aprīlī plkst. 8.00

 Upe

Novērošanas vieta

Ūdens līmenis cm virs posteņa nulles

17.04.

27.04.

Venta Kuldīga

86

41

Abava Renda

136

103

Lielupe Mežotne

122

73

Gauja Sigulda

288

96

Salaca Lagaste

121

99

LHMA Hidroloģisko prognožu daļa