Atklātās bezinerces spoles.


 

 

  Gribas apgalvot, ka mēs beidzot visās sfērās pamazām sākam vai nu saprast, vai vismaz apjaust, ko nozīmē viena vai otra preču zīme (angl.brand name), ar kuru izrotāts izstrādājums. Un pirmām kārtām tas ir firmas vārds, kas kalpo kā zināma garantija produkta kvalitātei. Necik sen Latvijā makšķerniekus, jo sevišķi spiningotājus, pārņēma neliels drudzis, kad pavērās iespēja kaut kādā veidā tikt pie zviedru firmas ABU spolēm – gan bezinerces, gan multiplikatoriem. Slavens kļuva ne tikai firmas ABU vārds, uzvaras gājienu makšķernieku vidū uzsāka arī līdz tam ne visai plaši pazīstamās bezinerces spoles. Savukārt ar šo spoļu izplatību sportiskāka kļuva visa makšķerēšana – arvien plašāka vērsās smalku rīku lietošana, parādījās tievas un stipras auklas, populārākas kļuva vieglo vizuļu auklas un vieglie vizuļi, tai skaitā rotiņi. Pamazām sākās agrāk tik slaveno Ņevas spoļu noriets, kaut gan tās savās pozīcijās noturējās līdz pat 90. gadiem, galvenokārt tāpēc, ka bija lētas, bet kvalitatīvas importētās bezinerces spoles bija pieejamas ļoti šauram patērētāju lokam. Šodien situācija ir būtiski mainījusies, katrā makšķernieku veikalā var ieraudzīt un iegādāties 10-50 makšķerēšanas spoles, un blakus tādām sen pazīstamām firmām kā ABU, MITCHEL, DAIWA un relatīvi jaunajai SHIMANO ir arī daudzu citu firmu, ieskaitot latviešu firmas SALMO līdzvērtīgi izstrādājumi.

 Šoreiz pacentīšos dot vispārīgu ieskatu makšķernieku vidū populārākajās – atklātajās bezinerces spolēs. Bezinerces spoļu tirgū aptuveni 90-95 % aizņem atklātās bezinerces spoles. Slēgtās un pusslēgtās tiek pieprasītas relatīvi nedaudz, un tikai retā firma savu preču klāstā piedavā arī šo tipu spoles.
 Modernā bezinerces spole ir mehāniska ierīce, kurai jānodrošina auklas uztīšana, ievērojot šādas prasības:
   - auklas tīšanai jābūt ar minimālu piepūli, tautā saka – spolei jābūt ar vieglu gaitu;
   - jābūt iespējai efektīvi amortizēt (bremzēt) zivs rāvienus tīšanas laikā;
   - jābūt ērti un viegli maināmiem darba režīmiem – tīšanas, metiena, bremzēšanas, atpakaļgaitas bloķēšanas un citiem;
   - tai jābūt vieglai un drošai, lietošanā pietiekami stabilai. 

Pārāk sīki neiedziļinoties tehniskās detaļās, mēģināšu aprakstīt, kā minēto prasību izpilde tiek nodrošināta modernā atklātajā bezinerces spolē.

 1. Viegla gaita gan ar zivi, gan bez tās. Šīs prasības izpildē galveno lomu spēlē tā sauktā spoles pārnesuma kārba. Par tās īpašībām, neizjaucot spoli, var spriest, ja apskatām pārnesuma skaitli (gear ratio), kurš parasti marķēts uz korpusa, klausoties skaņu, kas pavada roktura griešanu, un izvērtējot griešanās vienmērīgumu. Visizplatītākais pārnesuma skaitlis vidēja lieluma spolei ir aptuveni 5:1, ātrām spolēm – 6:1. Tas nodrošina vizuļa ātrumu 50-60 cm uz vienu roktura apgriezienu, ātrām spolēm – 70-75 cm. Kādreiz slavenajām CARDINALL – 66   spolēm pārnesums ir 3,5:1, taču kasetes diametrs lielāks, un vizuļa ātrums tāpēc 50-60 cm uz vienu roktura apgriezienu. Lielāks spoles pārnesums ir noderīgs gadījumos, ja vizulis jāpārvieto ātri, piemēram, spiningojot foreles un velkot vizuli pa straumi uz leju. Arī tiem, kas lieto spoli, makšķerējot ar pludiņa makšķeri, vairāk patīk ātrās spoles – tās dod iespēju ātrāk izvilkt ēsmu un izdarīt atkārtotu iemetienu. Taču galvenā loma vieglas gaitas nodrošināšanā   ir pārnesumu kārbas zobratu konstrukcijai, izmantotiem materiāliem, zobratu virsmas apstrāde. Augstākas klases spolēs tiek izmantoti galvenokārt augstvērtīgi metāli – bronza, titāns, leģēts tērauds. Tikai lētajos modeļos tiek lietoti gan no lētiem sakausējumiem lietie zobrati, gan citas plastmasas detaļas. Berzes samazināšanai visās kustīgajās vietās tiek lietoti gultņi. Galvenie ir trīs gultņi: rotora gultnis (mūsdienās rotors tiek iegultņots ar rullīšu gultni) un divi lodīšu gultņi, kuros iegultņota roktura ass. Pārējiem gultņiem ir otršķirīga nozīme, kaut gan principā var iegultņot jebkuru vietu spolē, kur ir kustīgs savienojums. Spolē tādas ir 10-15 vietas.
 Subjektīvi vērtējot, augstākas klases spoles strādā klusāk. Gandrīz tikpat labas spoles, tikai vienkāršākas un lētākas, tomēr strādā ar skaņu, proti, ar klusu "ņurrāšanu". Vieglu gaitu papildus nodrošina arī auklas licēja rullīša konstrukcija. Šajā vietā aukla tiek noslogota, jo sevišķi tad, kad jāvelk zivs. Lai samazinātu berzi labākajās spolēs rullītis ir iegultņots, bet citās – vai no metālkeramikas, vai ar augstas kvalitātes virsmas pārklājumu.
 Taču pārāk vieglai gaitai var būt arī sliktas puses. Šādai spolei rotors griežas ļoti viegli, un asākā vai enerģiskākā metienā tas pats no sevis var pagriezties. Attiecīgi lociņš ( kura pārslēgšanās notiek pagriežot rotoru) var automātiski, bet neparedzēti aizvērties. Sekas var būt visai nepatīkamas, jo sevišķi, makšķerējot jūrā no krasta, kad tiek lietoti 100-200 gramu smagi svariņi un un metiena tālums var būt apmēram 150 metru tāls. Spole ar ļoti vieglu gaitu prasu uzmanīgāku attieksmi pret metienu – tas jāizdara plūstošāk. Spolēm, kas paredzētas ļoti tāliem metieniem, konstrukcijā var būt speciāls slēdzis - drošinātājs, kas bloķē mehānismu tā, ka patvarīga lociņa aizvēršanās nav iespējama.
 Par spoles gaitu secinājumus var izdarīt relatīvi vienkārši – pareizi satverot spoli un griežot rokturi. Laba spole strādā bez trokšņa un traucējumiem.
 Lai samazināt nepatīkamās vibrācijas, praktiski visām spolēm gan rotors, gan rokturis ir nobalansēts vai nu ar speciāliem atsvariņiem (kā riteņi automašīnām), vai arī ar konstruktīviem paņēmieniem, piemēram, rokturis ir ar simetriskiem pleciem un divām satvēriena pogām. Balansētas tiek rotējošās detaļas, taču jāteic, ka makšķerēšanā normālais detaļu rotācijas ātrums ir mazs. Tāpēc šis balansējums paredzēts, galvenokārt , lai radītu patīkamāku sajūtu, kad makšķernieks, veikalā izmēģinot spoli, griež ar tik lielu ātrumu, kāds praksē nav nepieciešams.

 2. Kā otru svarīgāko spoles īpašību parasti es nosaucu auklas bremzes jeb, pareizāk, bremzēšanas kvalitāti. Tā var būt noderīga ne sevišķi bieži, taču, ja makšķernieks lieto tievas auklas, tā var nospēlēt svarīgu lomu, gadījumos, kad uzķeras lielāka zivs. Bremzei kopā ar kātu jāamortizē zivs rāvieni, turklāt ar noteiktu spēku jāļauj zivij auklu vilkt no spoles, tādā veidā nedodot iespēju to pārraut. Lai apzīmētu kvalitatīvu bremzes uzbūvi un darbību, tiek lietots tāds termins kā mikroprecīza bremzes regulēšana. To parasti panāk ar dažādiem konstruktīviem paņēmieniem, piemēram, izmantojot regulēšanas skrūvi ar samazinātu kāpi un  relatīvi lielas bremzēšanas virsmas. Šādas konstrukcijas ļauj ļoti precīzi iestādīt bremzēšanas spēku, un tas stabīli saglabājas un patvaļīgi nemainās. Bremzēm, kurās bremzēšanas spēks tiek regulēts ar skrūvi, kas ir spoles priekšā, konstrukcija var būt vienkārša, jo ir vienkāršāk ir nodrošināt pietiekoši lielu bremzēšanas virsmu. Aizmugurē izvietotas bremzes konstrukcijā parasti jālieto sarežģītāki konstruktīvi paņēmieni, lai iegūtu maigu regulēšanu. Taču principiālu atšķirību abiem veidiem nav, no makšķernieka viedokļa vienlīdz vienkārši ir izmantot, tai skaitā arī piekļūt abos variantos. Par bremzes darbību iespaidu parasti iegūst, mainot ar roku bremzes regulēšanas skrūves stāvokli un ik reizi pagrozot nobremzēto kaseti. Ja, nedaudz pagriežot skrūvi, strauji mainās bremzēšanas spēks, tas liecina par primitīvu bremzes konstrukciju.

 3. Auklas tīšanas kvalitāte. No tā, kā spole auklu uztin uz kasetes, kaut nedaudz, tomēr ir atkarīgs metiena tālums. Lai aukla vieglāk varētu nobrukt no kasetes, nepieciešams, lai, tinot auklu, uz kasetes vienā kārtā gultos vairāk vijumu. Modernās spolēs pārnesuma kārbās tiek iebūvēti papildu garenisko kasetes kustību palēninošas ierīces – zobrati; rezultātā uz kasetes vienā slānī tiek uztīti   5-6 vijumi. Starp citu, jau pieminētā savulaik slavenā spole CARDINALL-66 tina 2-3 vijumus. Vienlaicīgi ir novērojama tendence izveidot spoles ar pagarinātām tā saucamajām long cast (angļu val.) kasetēm, kam ir 20-30% lielāks kasetes platums un līdz ar to arī iespējas vairāk auklas izvietot vienā slānī. Labu spoli raksturo tas, ka aukla tiek uztīta līdzenā slānī, bez pacēlumiem kasetes malās. Tas nodrošina to, ka vijumi retāk nobrūk cits citam virsū un netraucē nākamajā metienā. Lai vēl vairāk atvieglotu auklas nobrukšanu, dažas firmas kasetes izveido ar nelielu koniskumu, bet speciālās spolēs, kas paredzētas sportiskiem mērķiem, pārnesuma kārba nodrošina 10 un pat vairāk vijumu izvietošanu vienā slānī.

 4. Viens no mezgliem spolē, kas visvairāk tiek noslogots spoles lietošanas laikā, ir spoles lociņš. Pirms katra metiena tas ar roku tiek atvērts, pēc metiena – aizvērts, pusautomātiski ar roku pagriezienu vai arī mainot tā stāvokli ar roku. Lai varētu šo funkciju izpildīt pusautomātiski, modernās spolēs lociņš ir noatsperots. Taču vēl tagad var sastapt spoles, kur atsperes vietā pārslēgšana notiek, lociņu atsitot pret rullīti, kāds ir uz spoles kāta. Tieši atsperojums kādreiz bija tas mezgls, kurš bija nestabils, proti, atsperes bieži lūza, padarot spoli uz kādu brīdi nelietojamu. Šodien atsperes lūst ļoti reti, un atsperojuma mezgla konstrukcija ļauj kādu laiku spoli lietot arī bez atsperes, vienkārši lociņu pārslēdzot ar roku. Neatņemama lociņa sastāvdaļa ir ir auklas licēja rullītis, kas bija pieminēts iepriekš. Labu lociņa konstrukciju raksturo tas, ka auklai, kura,   lociņu pārslēdzot, vispirms tiek uztverta ar lociņu, bet, rotoram griežoties, tālāk noslīd uz rullīti, nav nevienas vietas, kur uzkārties. Visas lociņa un rullīšu savienojuma vietas ir nogludinātas, un slīpumi izveidoti tā, ka vienīgā vieta, kur aukla var apstāties, ir rullīša darba virsma. Arī šis apstāklis ir svarīgs, lai nodrošinātu tīšanas kvalitāti. Ja aukla apstājas citā vietā, tā tiek tīta pa citu, neplānotu, trajektoriju. Ja šī trajektorija ir kasetes priekšā, aukla tiek nevis uztīta, bet tikai savērpta, dažreiz pat neatšķetināmi.

 5. Papildu konstruktīvie elementi. Šeit gribu pievērst uzmanību citām, varbūt ne tik būtiskām detaļām. Vispirms jāpiemin tas, ka jebkuram, kurš vēlas apgūt mūsdienīgu metienu tehniku, izmantojot atklāto bezinerces spoli, vajadzētu pievērst uzmanību spoles kāta garumam. Proti, saņemot spoli rokā ar standarta darba tvērienu (it kā tā būtu nostiprināta uz spininga vai makšķerkāta), jāspēj ar rādītājpirkstu ērti sasniegt kasetes priekšējā mala – vieta, kur notiek auklas bremzēšana ar pirkstu. Tas ir svarīgi, jo mūsdienīgu metienu tehnika paredz iespēju metiena laikā veikt pakāpenisku un maigu vizuļa bremzēšanu līdz pat lidojuma pārtraukšanai. Šāda tehnika ļauj sasniegt augstu precizitāti, bez tās neiztiek neviens, kas piedalās sporta sacensībās, kurās tiek pārbaudīta metienu precizitāte. Protams, vizuļa lidojumu var pārtraukt ar lociņa pārslēgšanu vai – vēl primitīvāk – auklu saķerot ar roku. Šādus paņēmienus spiningošanā lieto galvenokārt iesācēji, un tie var būt pieņemami tikai dziļākos ūdeņos, kur nav svarīga nedz metiena precizitāte, nedz nepieciešamība uzreiz sākt vizuļa kustību. Vērtējot spoli no šī viedokļa, jāatceras, ka dažādām spolēm tā sauktais kāta (jeb kājas) garums var būt dažāds, līdzīgi kā tas ir ar makšķernieka pirkstiem. Spiningotāju vidū var sastapt tādus, kas pieraduši spoli griezt ar labo roku un nevar no šī ieraduma atbrīvoties. Jebkura moderno spoļu konstrukcija ļauj vienkārši mainīt roktura stāvokli un pārlikt to tā, lai var izmantot arī kreiļi. Transportējot spoli, rokturis parasti tiek nolocīts attiecīgā stāvoklī – jo dārgāka ir spole, jo viltīgākas ir konstrukcijas, kas nodrošina šo prasību. Taču arī vidējās klases spolēs ir risinājumi, kad rokturis tiek nolocīts ar vienu pogas spiedienu. Kā konstruktīvs smalkums, kas sastopams tikai dārgās spolēs, jāmin tā sauktā ātrā bremze jeb angliski fighting drag. Tā dod iespēju gadījumos, kad uzķērusies liela zivs, ar vienu sviru to darbinot, ar vienu pirkstu  mainīt bremzēšanas spēku, proti, bremzes regulējumu, iepriekš fiksētās robežās. Tas dod it kā efektīvāku iespēju manipulēt ar bremzi, taču apķērīgs makšķernieks, kas, pieķeroties zivij, nezaudē augstasinību, šo pašu operāciju var izdarīt arī , regulējot bremzi zivs izvadīšanas laikā.

 
Vēl par dažiem konstruktīviem, bet noderīgiem sīkumiem. Piemēram, visas kasetes mūsdienās ir aprīkotas ar klipsi auklas gala fiksēšanai pēc tam, kad makšķerēšana ir pabeigta. Šo klipsi makšķernieki, retāk gan spiningotāji, var izmantot arī, lai fiksētu izmestās auklas garumu, kurā jāiemet ēsma. Tas var noderēt gadījumos, kad ēsma jāiemet precīzi attālā vietā, kur veikta iebarošana.
 Makšķernieku starpā vienmēr ir notikušas diskusijas, kāda spole ir labāka – metāla vai plastmasas. Lētās spoles tiek izgatavotas no plastmasas – jo vairāk spolē metāla, jo augstāka tās cena. Metāls spolēs tiek lietots viena apsvēruma dēļ: tas mazāk pakļauts dažādām deformācijām. Taču metāla spoļu svars parasti ir lielāks, izņemot dārgākas klases spoles, kurās lietoti augstvērtīgi metāli vai arī smalkas metāla un modernu plastmasu kombinācijas, jo sevišķi metāla un ogļšķiedras kompozīcijas. Visumā var teikt, ka, lietojot labas plastmasas spoles, kvalitāte neatšķiras no metāla spolēm. Lielāku lomu šajos gadījumos spēlē katra makšķernieka attieksme pret spoles dizainu. Dārgās spoļu konstrukcijas atšķiras ar to, ka tiek radīts augstvērtīgu metālu un izsmalcinātu detaļu kopuma iespaids. Pievērst šim apstāklim uzmanību vai ne – ir katra izvēles ziņā.

  Nobeigumā atgriežos pie preču zīmēm. Kādreiz slavenā zviedru firma ABU, kas daudziem vecākās paaudzes makšķerniekiem asociējas ar tādām spolēm kā CARDINALL un AMBASSADEUR sēriju, vairrākkārt mainījusi savu tirgus stratēģiju un tagad, paaugstinoties vispārējam līmenis, ar retiem izņēmumiem vairs neizceļas virs vidējā. Pie dārgāko spoļu klases tiek pieskaitītas dārgākās japāņu firmu DAIWA un SHIMANO, kā arī pie mums mazāk izplatītās PENN sērijas. Mans subjektīvais viedoklis - tikai par to, ka prece ir marķēta ar slavenu preču zīmi (kuras neatņemams pavadonis ir attiecīgs serviss, ieskaitot garantijas remontus!!!), dažreiz nākas maksāt 50% vairāk nekā par analogu citas firmas izstrādājumu.  Augstas klases spoles, kuras marķētas ar minēto firmu prečuzīmēm  mūsu tirgū maksā  pat 200-500 latus. Pie tam tā vēl nav pati augstākā cena par spolēm(pie mums praktiski netiek importētas spoles makšķerēšanai sālsūdenī jūrā un okeānā, tai skaitā multiplikātori, kas ir vēl dārgākas).
 Vienlaicīgi no praktiskās pielietošanas viedokļa līdzvērtīgas spoles, tikai par krietni izdevīgākām cenām piedāvā arī visas citas lielākās vairumtirgotājas firmas katra ar savām preču zīmēm.
  Der zināt, ka maksķerēšanas inventāra tirgus, līdzīgi kā pārējo preču tirgus, nav iedomājams bez pasaules mēroga specializācijas ražošanā. Spoļu ražotnes gandrīz visām lielām un slavenām firmām un arī mazākām ir izvietotas austrumos – galvenokārt  Ķīnā un Korejā. Dažubrīd vienā rūpnīcā vienu nedēļu tiek ražotas spoles ar tādu slavenu preču zīmi kā Daiwa, bet nākošā - spoles ar mazāk slavenām markām, ieskaitot arī Latvijas firmas Salmo preču zīmēm.  Taču galu galā visu diktē un nosaka makšķernieka izvēle. Ceru, ka  šis raksts kādam būs noderīgs un atvieglos spoles izvēli. Kaut gan pieejas var būt ļoti atšķirīgas. Daži ir gandarīti, ka var savai kolekcijai pievienot dārgu un skaistu spoli , citi savukārt, ka var ar lētu spoli vilkt labus lomus. Visiem - ne asakas!

 

 

Back


Copyright: Jānis Stikuts.  Email: jst@fishing.lv