Tālmešana mušiņmakšķerniekiem.

Billa Gammela raksta adaptēts tulkojums. 26.02.2004.

Šajā rakstā mēs pievērsīsimies metieniem tālumā un aplūkosim vingrinājumus, kas ļaus jums pietuvoties mērķim: palielināt metienu tālumu. Sekojošais informatīvais materiāls varētu tikt izmantots arī kā stundu plāns jūsu skolniekiem, kā iesācējiem, tā jau ar zināmu pieredzi.
 

Veidojiet šauras cilpas.

Cilpas, kuras ir šaurākas par divām pēdām ( ~60cm) tiek uzskatītas par šaurām un tās labi pārvar gaisa pretestību. Šauras cilpas veidojas, ja kāta spices trajektorija ir tuva taisnai līnijai. Tas nozīmē arī to, ka visa metiena enerģija ir virzīta tieši vai nu uz priekšu, vai atpakaļ. Kāta spices kustības trajektorija nosaka cilpu platumu. Ja kāta spice metienā veido nevis taisnu, bet izliektu līniju, metiena enerģija sadalās trīs virzienos: uz augšu, uz priekšu un uz leju. Šāds enerģijas dalījums veidos platu, atvērtu cilpu.
 
Lai veidotu šauras cilpas, jums ir jāizpilda divi galvenie nosacījumi. Pirmkārt, rokas horizontālās kustības komponentei ( kustības amplitūdai) jāatbilst tam auklas garumam, ko turat gaisā. Ja jūs turat gaisā īsu auklu, īsai ir arī jūsu rokas kustība. Jo garāka ir aukla, kas atrodas gaisā ārpus kāta spices, jo vairāk tā slogos kātu, jo garākām jābūt jūsu kustībām, lai panāktu kāta spices taisnvirziena trajektoriju. Otrs nosacījums, lai veidotu šauras cilpas, ir vienmērīgi pieaugoša spēka pielikšana šīs kustības laikā līdz pat kāta apstādināšanai, jeb, īsāk, - stopam. Sāciet kustību lēni un pāātriniet to kustības laikā ar domu, ka maksimālais paātrinājums tiks sasniegts kustības beigu daļā. Tad seko stops. Apturot kātu, jūs veidojat cilpu. Enerģija, kas tika ielikta paātrinot auklu, virzīs uz priekšu jūsu cilpu.

 

Pirmais vingrinājums: veidojiet perfektas cilpas, pēc tam palieliniet auklas lidojuma ātrumu.  

Aplūkosim praktiskos vingrinājumus. Nav svarīgi, kāds ir jūsu esošo iemaņu līmenis, sāciet vingrinājumu ar šauru un perfektu (regulāru) formu cilpu veidošanu. Šie trīs vingrinājumi ir domāti, lai jūs apgūtu šauru cilpu veidošanu, mācētu kontrolēt cilpu veidošanu un palielinātu auklas lidojuma ātrumu.

Sāciet ar 15 pēdu garu auklu (~ 4.5 m) un 9 pēdu pavadu (2.7m). Izmantojiet parasto metienu bez dubultā ievilciena ( DI - turpmāk). Mūsu mērķis - metot veidot korektas un šauras cilpas. Mēģinot panākt, lai cilpas būtu pēc iespējas šauras, pareizas ovālas formas un nekristu zemē. Šajā vingrinājumā, vēzējot, centieties izmantot tikai pašu kāta spici, neslogojot kāta vidusdaļu vispār. Kad jūtat, ka ir sasniegts vēlamais rezultāts, pagariniet auklu par vienu pēdu ( ~30cm) un turpiniet vingrinājumu. Turpiniet pagarināt auklu, līdz to pašu varēsiet izdarīt ar auklu 50 pēdu garumā (~15m). Kad sasniegts vēlamais rezultāts, - jūsu cilpas ir pareizas formas un šauras, laiks palielināt kāta kustības ātrumu, reizē palielinot auklas lidojuma ātrumu. Sāciet atkal ar 15 pēdu ( 4.5 m) garu auklu un centieties metienus joprojām izdarīt maigi un plūstoši. Turot auklu gaisā, mēģiniet kustības izdarīt nedaudz, tikai nedaudz straujāk. Pievērsiet uzmanību spēka pielikšanai vēziena laikā, lai katru reizi tās sāktos lēni ar pieaugošu paātrinājumu līdz pozitīvam stopam.

Jums jācenšas šis kustības izdarīt arvien straujāk, līdz sasniegts maksimālais kustību ātrums, pie kura joprojām veidojas šauras un pareizas formas cilpas. Novērtējiet katru izveidoto cilpu pēc šiem kritērijiem, pirms vēl palieliniet kustību ātrumu. Tad atkal par pēdu palieliniet auklas daudzumu, ko turat gaisā. Atkārtojiet to, līdz sasniedzat 50 pēdu auklas garumu pie šī kustību ātruma. Jo ātrāk jūs varat veikt vēzienus, saglabājot labas cilpas, jo lielāks ir auklas ātrums gaisā, jo tālāk lidos aukla. Laba tehnika vienmēr dos labākus rezultātus nekā vienkārša spēka izmantošana, bet, ja jūs spēsiet savienot šīs abas komponentes, jūs sasniegsiet tiešām lielu metiena tālumu.

Tagad pievienosim vēl dubulto ievilcienu (DI).

Vingrinieties DI izpildē. Tas ir viens no svarīgākajiem metiena elementiem, kas vēl vairāk palielina auklas lidojuma ātrumu, palielinot arī metiena tālumu. Tomēr, lai DI tiešām dotu efektu, svarīgākais priekšnosacījums ir, lai jūs mācētu veidot labas cilpas. Laiku pa laikam ir svarīgi veikt metienus, neizmantojot DI, jo, pielietojot to, reizēm tiek maskētas pamattehnikas kļūdas.

Turiet gaisā vairāk auklas.
 
Vingrinieties noturēt gaisā garu auklu. Jo vairāk auklas jūs varēsiet viegli noturēt gaisā pie liela auklas ātruma un saglabājot labu cilpu formu, jo tālāk lidos šī aukla jūsu pēdējā metienā. Veiciet vēzienus ar maksimāli garu nofiksētu auklu bez DI. Cilpām ir jābūt šaurām, ar simetrisku U formu. Kad varat attiecīgā garuma auklu viegli noturēt gaisā, mēģiniet pakāpeniski pagarināt to pēdu pa pēdai. Ja cilpas kļūst platākas, sāk iegriezties citā plaknē ( ne vertikālā) vai krītas auklas ātrums, - jūs turat gaisā pārāk garu auklu. Samaziniet auklas garumu, līdz spējat atkal sekmīgi to kontrolēt un atkal mēģiniet to pakāpeniski pagarināt. Atceraties, ka pareizas formas, gluda un skaista cilpa viemēr lidos tālāk, neka nepareizas formas nekorekta cilpa. Šis vingrinājums ļaus jums palielināt auklas cilpas iztaisnošanās laiku, laiku, kamēr cilpa ”izskrien” cauri visam auklas garumam. Jo garāks būs šis laiks, jo tālāks būs metiens. Atcerieties arī, ka auklas garums, ko varēsiet noturēt gaisā, lielā mērā būs atkarīgs no izmantotās auklas galvas profīla. Jūs varēsiet noturēt gaisā garāku auklu, ja tai būs garāka torpēdas (galvas) daļa un otrādi, jo īsāka galva, jo grūtāk būs to paveikt.   Izšausim auklu precīzi brīdī, kad kāts tiek apturēts.   Kad jūs mēģinat izšaut auklu pēdējā metienā uz priekšu, jāvingrinās palaist auklu precīzi brīdī,  kad tiek formēta cilpa, respektīvi, kāta apstādināšanas jeb stopa laikā. Katra milisekunde, kuru jūs nokavējat, palaižot auklu, samazina tālumu. Pat pieredzējuši sportisti dažreiz nokavē šo brīdi. Pamēģiniet to izdarīt nedaudz par ātru, tad nedaudz par vēlu. Tas palīdzēs jums precīzi noteikt pareizo atlaišanas brīdi.  

Pievienojiet driftu pēdējā atvēziena metienā atpakaļ.
 
Drifts ir kāta stāvokļa maiņa, neizmantojot spēku, pēc kāta apturēšanas pēdējā vēzienā uz aizmuguri. Tas neietekmē cilpu formu un tiek lietots tāliem iemetieniem. Lai veiktu šo driftu pareizi, pēc kāta apstādināšanas atpakaļkustībā ( stops) laikā, kamēr auklas cilpa gaisā iztaisnojas, turpiniet kāta kustību atpakaļ, jeb pavadiet auklu ar kāta spici tai pašā virzienā, pārvietojot arī kātu telpā, lai sagatavotos nākamajai kustībai uz priekšu.   Bieži tiek nepareizi saprasta doma, ka tālmetienos drifts ļauj palielināt kāta kustības amplitūdu, nepalielinot cilpu platumu. Kad jūs vēzējat auklu gaisā, kāts attiecīgi tiek uzlādēts vai noslogots. Jo vairāk auklas gaisā, jo vairāk tiek uzlādēts kāts ( arī saliekts), jo garākai jābūt metēja rokas kustības amplitūdai., lai saglabātu taisnu kāta spices trajektoriju. Drifts šinī gadījumā ļauj to paveikt.  

Trajektorija (plakne)
 
Trajektorija, jeb plakne, kurā tiek izdarīts tālmetiens arī ir svarīga. Mēģiniet pēdējo metienu veikt virzienā, kas atrodas 3-4 grādus virs iedomātās horizontāles, tādā veidā izmantojot visu enerģiju, lai palielinātu metiena tālumu, bet ne metiena augstumu.  

Otrais vingrinājums: saliksim visu kopā

 Mēģināsim savienot visus iepriekš aprakstītos elementus vienā veselā. Izmantojot pareizas cilpas veidošanas iemaņas, pievienosim DI. Sāksim to darīt lēnām, pēc tam pakāpeniski palielināsim auklas ātrumu. Tas jādara ar tādu auklas garumu, ko spējat labi kontrolēt.  

Nākošais solis: pagarināsim auklu, ko turam gaisā. Atceraties: jo garāka ir aukla, ko turat gaisā, jo attiecīgi jāaug mūsu kustību amplitūdai. Labs paņēmiens ir šim vingrinājumam izmantot klasi zemāku auklu, piemēram, izmantojiet 7. klases auklu ar 8. klases kātu. Tas dos jums iespēju noturēt gaisā krietni vairāk auklas. Šai variantā jūs labāk iemācīsieties izturēt pareizu pauzi un viemērīgi pielikt spēku, kas īpaši svarīgi tālos metienos. Mācieties izvērtēt katru jūsu izveidoto cilpu un pie nepieciešamības nekavējoties to koriģēt. Lai sašaurinātu cilpu, samaziniet kustību amplitūdu. Ja tas izsauc tā saucamā vēja/cūkas cilpu ( auklas  augšējās daļas gals lidojot atrodas zemāk par apakšējo daļu ), atkal palieliniet kustību amplitūdu.  

Tagad laiks ļaut auklai lidot.

Veicot vēzienus un izmantojot DI, turiet gaisā lielu, bet sev komfortablu auklas daudzumu gaisā ar maksimālo ātrumu. Pakāpeniski pagariniet auklu līdz tai robežai,  kad jūs vēl spējat auklu kontrolēt un viss liekas pieņemami labi. Izvēlieties veiksmīgu atvēziena kustību un pievienojiet tajā driftu. Veiciet pēdējo metienu uz priekšu tik ātri un reizē vienmērīgi, cik varat, un atlaidiet auklu.  

Sekojot šiem soļiem un pareizi vingrinoties, jūs un jūsu skolnieki patiesi varēs izbaudīt, kā lido aukla tālā metienā un, varbūt, palielināsies izredzes noķert kādu ļoti tālu stāvošu zivi.  
 Saviem līdzgaitniekiem pazīstams kā neatlaidīgs praktiķis un distances metienu skolotājs, Bills Gammels ir FFF valdes loceklis, dzīvo ārpus Hjūstonas, Teksasā. Kopā ar savu tēvu Jay ir līdzautors FFF "The Essentials of Fly Casting” publikācijām.